Kforums Artikelkonkurrence: Skriv den perfekte artikel
Konkurrence: Skriv Den Perfekte Artikel

"The world is a hellish place, and bad writing is destroying the quality of our suffering."

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1014 artikler

57 indlæg

Kan du skrive? Selvfølgelig kan du det! Men kan du skrive Den Perfekte Artikel? Kforum udskriver en stor artikelkonkurrence i vores jagt på nye, geniale skribenter, der kan indgå i Kforums kreative skrivekorps. Deadline 17. april. Stor prisuddeling i maj. 1-2-3 sæt igang.
Kforums artikler er vores ansigt. Det er her, vores gennemsnitligt 100.000 læsere hver måned finder det nyeste kommunikations-fagstof, viden om sociale medier, sjove GIF-artikler og trendlister.
Derfor inviterer vi de klogeste, sejeste og sjoveste med indenfor. Men du skal kunne skrive. Veloplagt, relevant for Kforums læsere og udsprunget af viden om emnet - uanset om det er nye content management-metoder, amerikansk præsidentvalg eller en ny dating-platform, du skriver om. Og selvfølgelig på korrekt dansk.
 
 
Nogle af vores største læser-succeser har netop beroet på denne kombination:
 
Aktuelt, når det skrives: Fem frygtelige følger af DR-login
K-fagligt: Puf er plat
 
To kategorier
Fordi vi er et kommunikationsforum, men også meget mere end det, giver vi dig mulighed for at vælge mellem to kategorier. Du kan skrive en kommunikationsfaglig artikel eller en artikel om noget, du bare ikke kan lade være med at skrive om. Den kalder vi den alfaglige. Du kan ikke deltage i begge kategorier.

 
Men uanset om du vil skrive om hjemmevideoer som ny livsstilstrend, Socialdemokraternes retorik eller forlystelsesbranchens kommunikationsproblemer, gør du dig selv en tjeneste ved at udstyre den med velskreven og skarp metatekst - altså alt det der omgiver og styrker din brødtekst.
 • Rubrik: Første signal om hvor artiklen er på vej hen. Kort, fængende, sigende, opfindsom.
 • Manchet: Pointen fremføres. Giv læseren et indtryk af den overordnede dagsorden, der styrker artiklen.
 • Mellemrubrikker: Minioverskrifter inde i teksten. Højst fire-fem ord.
Uanset hvilken kategori, du skriver i, skal du tænke visuelt. Artiklen skal være udstyret med billedmateriale, der har forbindelse til det skrevne ved at illustrere det, kommentere det eller være kilde til det. Du kan regne med at få lidt ekstra opmærksomhed fra os, hvis artiklen er udstyret med et særligt kreativt/humoristisk/rammende grafisk udtryk.
 
Og nu lidt råd, der kan kvalificere din kommunikationsfaglige artikel.
 
Den kommunikationsfaglige artikel
Hvordan skæres den k-faglige artikel? Det er vigtigt at have in mente, at Kforums læsere udgør en form for fagligt fællesskab. En fremlæggelse af ny viden, metode, medium etc. er derfor ikke nok. Vi kræver en kvalificeret holdning, et argument, en perspektivering eller en vurdering oveni. Bemærk ordet oveni; læseren er meget sjældent interesseret i kun at læse, hvad du synes om noget og hvorfor. Hvor er belægget for det, der skrives?
 
 
Lad være med at blive for kommunikationsteoretisk. Vi har set indtil flere beviser på, at det er muligt at formidle selv ret specialiseret viden, uden at teksten støver. Sørg på den anden side for ikke at blive for praksisorienteret. Der skal være en vis tyngde i artiklen, en tyngde, der ikke udelukkende kan komme fra konkrete eksempler.
 
Udgangspunktet for den kommunikationsfaglige artikel er og bliver Kforum som medie. Til hvem målretter man sin artikel?
 
Kforums læsere har en vis viden om kommunikation på forhånd. De beskæftiger sig for manges vedkommende selv med branding, PR, intern kommunikation eller markedsføring. Undersøg derfor, hvad der er blevet bragt om emnet før, hvilke positioner der før er blevet indtaget, hvad er der argumenteret for og diskuteret om - både på Kforum, men også  andre relevante steder.
 
Den alfaglige artikel
Den alfaglige artikels form er analysen, featuren, essayet, fagartiklen, kronikken eller tendens-historien.
 
Den alfaglige artikel kan, som navnet lægger op til, bevæge sig i kulturen, i samfundet, på de sociale medier, den kan beskrive en trend, pege på en problematik, tage os med på en rejse. Der er stort set frit slag, så længe artiklen er saglig, veloplagt og den røde tråd er tydelig. Din artikel kommer fra A til B - og læserne tages med.
 
Husk: Tydeliggørelse af din(e) pointe(r), et velegnet udvalg af dokumentation og illustrationer, diskussion med andre relevante positioner, samt aktualitet og relevans i forhold til aktuelle dagsordner.
 
 
Målgruppe: Som tommelfingerregel er det godt at gå ud fra, at læseren er frivillig – og utålmodig. Den enkelte artikel er med andre ord i konkurrence med andre spændende, relevante og underholdende artikler.
 
Hvis du ikke vil dine læsere noget – så drop artiklen allerede her. Hvis du ikke har noget på hjerte - noget spændende, sjovt eller vedkommende - andre skal delagtiggøres i - bliver den højst sandsynligt heller ikke læst af nogen.
 
Vi bringer en advarsel: Hvis der ligger en videnskabelig sammenhæng bag; et speciale, en undersøgelse etc., så skriv dig allerede nu bag øret, at de tørre videnskabelige udredninger faktisk ingen relevans har for dine læsere. Med andre ord: Det er kedeligt. Fokuser i stedet på, hvordan du fanger læserne lige med det samme. Og ja, det må selvfølgelig gerne være klogt.
 
Show it, don’t tell it
Udnyt stoffets visuelle og pædagogiske muligheder. Det er primært de centrale begreber og vigtigste pointer, som skal understøttes af formidlende virkemidler – at komme fra det abstrakte til det konkrete.
 
Her er nøgleordene konkretion, spejling, identifikation, genkendelighed. Husk, at formidlingen af de vigtigste pointer både kan være visuel, men også kan være sproglige billeder som metaforer og analogier.
 
 
Vi har sagt det før, men vi siger det igen: Det er af yderste vigtighed, at din artikel formår at fange læseren. Fokusér på det, du gerne vil fortælle med artiklen, og sørg så for at skære det så originalt og veloplagt som muligt.
 
Sådan. Gentagelse fremmer forståelsen.
 
 
And the winner is…
Kforum overrækker præmien for Den Perfekte Artikel på vores prisuddeling i maj og indlemmer den geniale skribent i vores klan.
Præmien er på 5.000 kroner. For 1500 ord. Easy as that.
 
 
Vigtigt!
Her kommer ti Kforum-regler til dig, der vil skrive Den Perfekte Artikel - uanset om du skriver i den ene eller den anden kategori. Det er et kriterium for deltagelse i konkurrencen, at alle ti punkter er opfyldt:
 
 1. Når vi skriver ‘artikel’, mener vi en analyse, feature, essay, fagartikel, kronik eller tendens-historie. Vi mener ikke en redaktionel reklame, nyhedsartikel eller portrætartikel.
 2. Artiklen afleveres i Word og er på højst 1500 ord.
 3. Artiklen er udstyret med en rubrik, en manchet og mellemrubrikker. Disse er af høj kvalitet, dvs. sigende og kreative. Rubrik og mellemrubrikker ikke længere end fire-fem ord.
 4. Sproget er veloplagt og ligger dejligt midt på vejen mellem det akademiske og det, du bruger på sociale medier.
 5. Du er godt kørende, hvis du bruger en eller flere af de fem nyhedskriterier
 6. Artiklen er udstyret med links, billeder, GIFs, memer og/eller videoer - hvor det er relevant og kan give liv til artiklen.
 7. Kilder og andre links lægges ind som hyperlinks de relevante steder og ikke som en liste bagerst i artiklen.
 8. Eventuelle billeder vedhæftes (må ikke lægges ind i Word), og links til videoer lægges ind relevante steder i teksten, vi finder selv koder og embedder.
 9. Artiklen har ikke været publiceret før. Heller ikke på din blog.
 10. Artiklen sendes til kforum@kforum.dk med fulde navn på skribent(er), titel, telefonnummer, angivelse af hvilken kategori du/I skriver i og vedhæftet profilbillede(r).
           Se mere på konkurrencens Facebookside.
 
 

Relaterede artikler

Mod Candy Crush kæmper selv guderne forgæves - Kulturen må godt kunne noget. Den må godt ville noget. Den skal ikke nødvendigvis være uskadelig, den må godt røre ved n...
SeLealand - Med fire millioner kroner er internetmediet Zetland største modtager af mediestøtte fra Kunststyrelsens innovationspulje...
Skriv eller bliv (ud)slettet - The Most Dangerous Writing App. Det er navnet på en ultra-enkel teksteditor på nettet, hvor du kun vælger imellem to tin...
Kommunikationens død og genopstandelse - Kommunikationen har som disciplin sejret ad helvede til. Kommunikations-platforme skyder op som paddehatte - og alle er ...
Hvem vinder artikelkonkurrencen? - Vi har fået en masse artikler. Vi har læst dem. Vi har købt en masse øl. Vi har ikke drukket dem. Vi venter på jer. Fred...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

48 JOB

Kommunikationschef

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.