Steffen Kallehauge Wagener


Steffen Kallehauge Wagener

Steffen Kallehauge Wagener

Karma: 0 (?)

§20-spørgsmål skaber dine politiske nyheder
De landsdækkende nyhedsmedier bringer nyheder på baggrund af §20-spørgsmål. Umiddelbart kan det lyde åbenlyst. Om ikke andet var det netop denne påstand, som jeg i mit speciale undersøgte. Hvorfor? Fordi ingen rigtigt havde undersøgt det. Det har jeg nu – og i denne artikel vil jeg gerne dele nogle af mine resultater med dig. Artiklen tager dig forbi §20-spørgsmål, deres hyppighed i medierne, og hvilke muligheder det giver dig og din virksomhed.
 
Vi lever i en tid, der er præget af stor disruption i måden de danske medier er medier på. Jeg nævner her nogle få: Sociale medier, informationsoverflod og clickbait. Men hvorfor bruger folketingsmedlemmerne §20-spørgsmål, hvad har det med medier at gøre, og hvad er det overhovedet? Lad os starte med det sidste spørgsmål.
 

Hvad er et §20-spørgsmål?

Folketingets Forretningsordens §20 dikterer, at et folketingsmedlem kan få oplyst opfattelsen af eller holdningen til et offentligt anliggende på grundlag af information, der er umiddelbart tilgængeligt for ministeren. §20-spørgsmålene skal være korte og bestemt affattede, og de kan være ledsaget af en kort begrundelse, hvorefter ministeren har seks hverdage til at besvare spørgsmålet.
 

Hvorfor bruger folketingsmedlemmerne det?

Godt spørgsmål. Der er mange svar, og ligeså mange grunde til at stille et §20-spørgsmål. Oprindeligt var det tiltænkt, at et folketingsmedlem kan indhente oplysninger om et offentligt anliggende – altså en kontrolfunktion, der har til formål at sikre en demokratisk og holistisk politisk proces. Og det bliver brugt. Se bare denne graf over antallet af stillede §20-spørgsmål over tid:
 
 
Der kan dog også være andre grunde. En af grundene er, at det enkelte folketingsmedlem kan vise sit parti eller valgkreds, at vedkommende er aktiv. På den måde benytter oppositions- og støttepartierne §20-spørgsmålet som et våben i konkurrencen om vælgerne og magten.
Partikonkurrencen er altså trukket ind i formelle arbejdsgange i Folketinget, og på den måde er §20-spørgsmålene (også) en performance for medierne.
 

Men bringer medier overhovedet §20-spørgsmål?

Det korte svar er ja. Hvis du vil have svaret uddybet, så følg med her. §20-spørgsmålenes opbygning er guf for medierne. Den korte svarfrist på seks hverdage, og differentieringen mellem partierne indeholder i sig selv nyhedsværdi. Derudover er nyhedsmediet også garanteret en udtalelse fra en minister, hvilket kan give endnu et incitament for at bringe nyhed fra §20-spørgsmål.
 
Og det er her, at vi kommer til mine fund. Jeg gennemførte en kvantitativ indholdsanalyse over §20-spørgsmålene fra Folketingsåret 2015-16. Jeg lavede en tilfældig udvælgelse af 10% af §20-spørgsmålene, og så stod jeg tilbage med 151 §20-spørgsmål. Ud af dem blev 64 til nyhedshistorier. Hvis der medregnes usikkerhed vil det svare til, at et sted mellem 36% og 49% af alle §20-spørgsmål generer mindst én nyhed – men i gennemsnit 2,7. Det er altså mange.
 

Hvilke §20-spørgsmål er mest interessante for medierne?

Det er §20-spørgsmålene, der bliver stillet til et såkaldt ’hårdt ministerie’; der hvor magten er. Det er også de ministerier, hvor 88% af nyhederne på baggrund af §20-spørgsmål stillet af rød blok har sin oprindelse. For blå blok er det kun 38%. Det var mange tal for en humanist. Så derfor vil jeg forklare dig, hvilken mening jeg udleder af det.
 
Hvis §20-spørgsmålene anskues i et medieperspektiv, er der tale om et strategisk, partipolitisk placeringsværktøj. Derfor, når blå blok er i regering, bliver §20-spørgsmålene fra blå blok brugt til at differentiere sig værdipolitisk, mens det for rød blok handler om at differentiere sig på, hvordan de ville håndtere magten. Det samme – med omvendt fortegn – var tilfældet, da rød blok havde regeringsmagten
 
 

Hvad betyder det for dig?

Intet betyder noget, hvis ikke du lægger mening i det. Hvis du gør, betyder det en række muligheder for dig og din virksomhed. Det er efterhånden ingen hemmelighed, at de fleste virksomheder arbejder med politisk interessevaretagelse – og at folketingsmedlemmerne lytter. Hvis ikke må de i gang. For der er meget at hente. Både i et policyperspektiv, men den politiske interessevaretagelse kan også anvendes som et indirekte PR-værktøj. Hvis du kan overbevise et folketingsmedlem til at stille et §20-spørgsmål, vil dette have mellem 36% og 49% mulighed for at blive til en nyhed. En nyhed, der taler lige ned i din virksomheds overbevisning.

Giv din stemme

7 stemmer
4,6/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

50 JOB

Kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedhjælper

Frist: 19. august

Presse- og SoMe-konsulent

Frist: 19. august

Grafisk designer

Frist: 25. august
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.