Specialer på Kforum

Skal dit speciale også på Kforum? Så send et resumé (i Word) og specialet i PDF til info@kforum.dk

Versionér dit indhold 

Hos de undersøgte magasinforlag er der en konsensus om, at man ikke bare tager en artikel fra tryk og lægger den online. Den gennemgår en versionering, så den bliver mere web-egnet. Rubrikken, underrubrikken, vinklen, sproget og layoutet gennemgår en versionering, så de bliver egnet til nettet. Rubrikken og billedet er særligt vigtige som indtrækkere og som indeksering/foromtale, der giver modtagerne en fornemmelse af, hvad de kan forvente af indholdet, samt lysten til at læse mere. Vinklen skal stå skarpere online, og man skal komme hurtigere frem til en pointe, fordi nettet er upålideligt, og læseren kan hurtigt scrolle væk igen. Det handler hele tiden om at få læserne til at blive længere på sitet, at gøre det nemt for dem, så de ikke scroller væk lynhurtigt. 

 

Sproget gennemgår også en versionering online. Hos nogle af magasinforlagene er sproget på det digitale site knap så metaforisk og mere skåret ind til benet, fordi de ud fra et SEO-mæssigt synspunkt fungerer bedre. SEO foretrækker kortere sætninger, almindeligt hverdagssprog og få indskudte sætninger, hvilket ikke altid går godt i spænd med journalisterne, der ofte er uddannet i trykt journalistik. Nogle dyrker såvel det stramme, korte sprog som sproglige finurligheder og ordkløveri. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet, og et varieret sprog er med til at højne kvalitetsoplevelsen for læseren. Det peger tilbage på det overordnede kvalitetskriterie, som alle de undersøgte magasinforlag vægter deres indhold efter. Kvalitet er vigtigere end kvantitet – både, når det drejer sig om antallet af historier, der dagligt bliver udgivet, længden på indholdet og sproget. Når de digitale redaktioner producerer indhold, så tyder det på, at de hele tiden balancerer mellem kvalitative, subjektive vurderinger af, hvad der egner sig godt på nettet, og kvantificerede informationer om brugersucces, der sikrer, at flest mulige mennesker ser indholdet. 

 

I forhold til layoutet og struktureringen af indhold på sitet er det vigtigt, at digitale sites udnytter hjemmesidens hyperstruktur og muligheder. De undersøgte magasinforlag anerkender, at de digitale magasiner aldrig bliver lige så æstetiske som de trykte magasiner. De har ikke de samme ressourcer til rådighed, som de trykte magasiner har, og derfor må de nøjes med de muligheder, CMS-systemer giver dem til rådighed. Når det er sagt, så er det vigtigt, at websites udnytter den hyperstruktur, som hjemmesider har ved at indlejre forskellige modaliteter, såsom billeder, videoer, grafik, lyd etc., gøre sitet mere interaktivt samt give læseren mulighed for at træffe individuelle valg.

 

Test og analyser

Selvom der er ligheder mellem de undersøgte magasinforlag, så er der også forskelle. Forskellen er med til at understrege, at digital journalistik, og særligt digital magasinjournalistik, er mere nuanceret, end teorien om webjournalistik ofte foreskriver. Indholdet er ikke altid nyhedsjournalistik, kontante ”her og nu”-kliknyheder, korte formater og breaking news – og sproget er ikke altid kort og stramt. Ikke at sige, at det i mange tilfælde ikke er det. Nogle gange handler det også om at turde eksperimentere med sit indhold og se, om det resonerer med ens målgruppe.

 

Omfavn de lange formater 

I mange år har lange formater været et fyord i forbindelse med digital journalistik. I dag er flere digitale medier begyndt at eksperimentere med længere formater, og visse medier bruger det strategisk i deres brandingstrategi og profil. Først og fremmest, fordi de kan se, at deres læsere efterspørger det, og dernæst, fordi det højner engagement time på sitene og giver bedre SEO. Når det er sagt, så er den digitale longform-journalistik ikke den samme, som vi kender fra gamle, analoge medier. Succesfuld longform-journalistik er interaktiv og udøver pull-kommunikation. De udnytter hjemmesiders hyperstruktur og giver modtageren mulighed for selv at tage individuelle valg. De indlejrer flere forskellige modaliteter, så det ikke bare er brødtekst, som modtageren får serveret. Så længe medierne er opmærksomme på mulighederne ved hjemmesider, så viser undersøgelsen, at longform-journalistik sagtens kan være en succesfuld del af et digitalt medie. Dermed ikke sagt, at man fuldstændig skal droppe de korte formater. Undersøgelsen tyder på, at det handler om at variere sit indhold og tænke på kvalitet frem for kvantitet. En artikel bliver ikke nødvendigvis bedre, hvis den er lang, og omvendt bliver en artikel heller ikke bedre, hvis den er kort og stram. 

 

Det er altid en vurderingssag, hvorvidt noget indhold skal være langt eller kort, og så længe medierne er opmærksomme på det, kan de succesfuldt drive et digitalt site. Hvis indholdet er godt og har mange læsere, så vil annoncørerne komme. Det er i sidste ende læserne, der afgør, om et digitalt site er succesfuldt. Uden læsere er der ingen forretning, og derfor skal de digitale sites hele tiden imødekomme deres præferencer og forbrugssituationer – selvfølgelig uden at miste den journalistiske integritet.

 

Fang læserne på flere touch points

I forhold til, hvordan fremtiden ser ud for magasinformatet, så tyder det på, at magasinerne fortsat vil være til stede i flere touch points i brugernes liv. Både i printform, online, på sociale medier og apps. Man har længe talt om, at det trykte magasinformat slås for sit eksistensgrundlag, men det tyder på, at det går den anden vej. Det ser ud til, at dele af befolkningen stadig har lyst til fordybelse og dybdegående indhold i form af et trykt magasin. Trykte magasiner er ”glossy”, og mange nyder godt af at have dem stående på sofabordet og tage dem frem efter behov. Ligesom flere interviewpersoner pointerer, så tilbyder de trykte magasiner et rart pusterum fra en travl hverdag, hvor brugerne kan fordybe sig og slappe af.

 

En årsag til, at mange gamle medier stadig har mange læser- og seertal, er, fordi de benytter sig af indeksering/foromtale til at lede modtageren hen til medieproduktet. Hos de trykte magasiner er det oftest i form af et æstetisk layout og/eller fængende rubrikker og underrubrikker, der ”lokker” læseren til at købe magasinet. Websites bruges ofte i en anden social kontekst, fx når brugerne er på farten og har brug for et hurtigt fix. At være til stede i flere touch points giver medierne mulighed for at nå deres brugere flere steder, så brugerne kan blive ved med at konsumere dem – om det så er hjemme fra sofaen, mens de er på farten eller i kommentarsporet på de sociale medier. Dermed udelukker et digitalt magasin ikke et trykt magasin, men de understøtter hinanden i en fin synergi.

 

Du er velkommen til at kontakte mig på anemone.stasevic@gmail for mere information, eller hvis du ønsker en mere “how to”-guide om digital journalistik.

 

Afhandlingen går i filosofisk dialog omkring forholdet mellem subjektivitet og den genspejling, som datasubjektivitet synes at gøre sig til genstand for. Når subjekter agerer digitalt, så efterlader disse dataspor en række positioneringer, med hvilket en genbeskrivelse gør sig gælden. Disse genbeskrivelser implicerer at datasubjektivitet i sig selv gør sig til genstand for bedømmelse, hvorfor der skabes et mulighedsrum for en bestemte opførsel og ledelse af sig selv. 

 

For at skabe nye erfaringshorisonter af denne hybrid mellem subjektivitet og teknologi, fremstiller afhandlingen sin egen nye metodologi. Ambitionen er at skabe et analytisk rum, som formår at kunne etablere et møde mellem datasubjektet og det subjekt, for hvem det repræsenterer. Resultatet bliver genfremstillingsanalysen, hvor forskeren aktivt må benytte sig af fortolkningen, som et filosofisk værktøj til at beskrive dette møde. 

 

Genfremstillingsanalysen hidkalder analytikeren både som detektiv og som tolk. Detektiven må aktivt søge efter de dataspor, som synes at skabe detaljeret beskrivelser af subjektiviteten. Dertil bliver det en forudsætning at benytte sig af en eksplorativ nysgerrighed, hvor nye spor skaber nye veje mod genbeskrivelsen. Derudover kræver mødet med subjektet, at analytikeren – som tolk – formår at genbeskrive datasubjektet og dets sprog. Ergo peger afhandlingen i retning af, hvordan digitale positioneringers udtryk formes af iagttagelsen fortolkningsunivers. 

 

Ved at skabe en konceptuel og stilistisk ramme, inviterer afhandlingen læseren ind i det fortolkningsunivers, hvori forholdet mellem subjektet og datasubjektet problematiseres. Heri fremkommer beskrivelse af, hvordan digitale handlinger føder datasubjektivitetens udsigelse, men samtidig muliggør tilbagevendelsen af handlingerne som et datagenfærd. Ved aktivt at benytte sproget som virkemiddel, inviterer afhandlingen læseren med ind i dens filosofiske undren. 

 

Afhandlingen peger i retning af, hvordan teknologiske spørgsmål om sikkerhed også implicere nye affektive konsekvenser for måden at tænke subjektivitet. Fremfor et sikkerhedsperspektiv, som retter sin kritik mod teknologigiganter, udtrykker afhandlingen en sikkerhed, som i højere grad er iboende i subjektets egen ledelse af sig selv. Digitale handlinger positionerer sig positionsløst i kraft af, at subjektet til hver en tid kan anskues på ny og af nye subjekter. Ergo bliver det en positionering som på en og samme tid skal fremstå som den bedste medarbejder, ven, kæreste mv. Datasubjektivitet, som en prisme at anskue subjektivitet igennem, udtrykker divergerende og hybride livsfortællinger. 

 

Dertil problematiserer afhandlingen, hvordan ingen kan vide sig sikker på ikke at eksistere digitalt – simpelthen fordi alle kan knytte an til ethvert navn. Dette bevirker et subjektet, som digitalt leder sig selv i retning af konstant at være i ét med sin egen tid. Men når dagens beskrivelser kan forældes i morgen, tvinger datasubjektiviteten samtidig subjektet til overvågent at have blik for blotlæggelsen af sin egen historicitet. 

 

Afhandlingen har således skildret, hvordan datasubjektet i dette blik på en måde repræsenterer subjektet mere end noget andet, i kraft af at den hverken sondrer i temporalitet eller det situationelle. Ergo stiller datasubjektet nye krav til at forstå subjektet, som mere end blot sin situationelle subjektsposition. 

 

Hvem er egentlig hvem, når ingen udtryk afgrænses til handlinger nu og her, og når datasubjektets eksistens ejes af os alle hver især? Afhandlingen argumenterer slutteligt for, at med disse nye medier, som alle blotlægger pluralistiske og paradoksale subjektspositioner, bliver frøene sået til nye måder at forhold sig til, hvem vi er. Alt imens common sense litteraturen beretter om, hvordan frygten bør være overfor alskens teknologigiganter, anfører afhandlingen, hvordan vi samtidig må spørg os selv, hvorfor vi i higen efter tidsvarende positionering og udtryk, samtidig begynder at frygte, hvem vi var, og derfor også hvem vi er?

 

Specialet er skrevet af Oliver Anton Lunow Nielsen på studiet i Politisk kommunikation & Ledelse på Copenhagen Business School og forsvaret til et 12-tal. Specialet i sin helhed kan læses her.

Aktivistiske bevægelser som #metoo og #Oscarssowhite har de seneste år øget fokusset på ulighed og mangel på inklusion i fiktionsbranchen. Bevægelserne hævder, at særligt kvinder og etniske minoriteter ikke er repræsenteret i samme grad som hvide mænd, hvilket Oscaruddelingen 2020 var endnu et bevis på. Ud af de ni nominerede film havde blot én film en kvindelig hovedrolleindehaver, filmen Little Women

                       Netop kvindelig repræsentation er omdrejningspunktet for specialet, der gennem empiriindsamling fra otte kvalitative interviews med kvinder i 20’erne viser nuancerne, hvorpå køn og seksualitet skildres og opleves ifølge modtagerne. Specialet er motiveret af en rapport fra 2018 udarbejdet af Annenberg Inclusion Initiative, der på baggrund af en undersøgelse af de 100 bedst sælgende fiktionsfilm fra 2017 konkluderer, at kvinder til stadighed er underrepræsenteret, overseksualiserede og underlagt stereotypiske skønhedsopfattelser. 

 

Specialet tager afsæt i følgende problemformulering: 

Hvordan oplever respondenterne repræsentationen af kvinder samt kvindelig seksualitet i fiktionsmedier, og hvilken betydning har dette for respondenternes identitetsopfattelse samt forståelse af køn og seksualitet? 

 

Specialet er delt op i to hoveddele. Første del består af en teoretisk analyse af fænomenerne identitet, køn og seksualitet og anden del er en receptionsanalyse med udgangspunkt i indsamlet empiri. I specialet testes blandt andet klassisk feministisk filmteori – af blandt andre Naomi Wolf, Laura Mulvey og Gaye Tuchman – over for respondenternes oplevelser og forståelser.

 

Et væsentligt fund var, at de kvindelige respondenter oftest indtog tre forskellige læserpositioner, når de beskrev deres oplevelse af fiktive karakterers indvirkning på identitet, køn og seksualitet. Den enkelte respondent kan dog ændre læserposition afhængigt af, hvilket fænomen der tales om. Dette skyldes, at deres oplevelser er en vekselvirkning mellem deres forståelser og holdninger i forhandling af fiktionsmediernes repræsentation af kvinder og kvindelig seksualitet. 

 

Specialet arbejder med et bredt og komplekst emne, hvor det er udfordrende at separere fænomenerne identitet, køn og seksualitet, da de er nært beslægtede. Det er ikke en specifik medietekst, der danner grundlag for undersøgelsen, men derimod respondenternes egne eksempler fra fiktionsfilm og serier. Der tegnede sig imidlertid et mønster i respondenternes valg af eksempler, hvorfor det blev muligt at sammenligne deres oplevelser på tværs.

 

Specialet er skrevet af Cecilie Wolf og Monica Silvia Salah Friis Nielsen ved Medievidenskab, Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Specialet er vurderet til karakteren 10. 

 

Du kan læse hele specialet her.

 

Speciale er skrevet af Inger Christine Løwe ved Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) og blev bedømt til karateren 12.

 
I dag er der en stigende interesse for forskellige måder at optimere sin søvn og generel søvnhygiejne, hvilket er en ny måde at kommunikere og konstruere søvn på som kulturelt fænomen. Det er denne nye måde at betragte søvn på, som dette speciale undersøger gennem analyse og diskussion af udvalgte reklamer, skøn- og faglitteratur, kunst, apps og film. Jeg argumenterer for, at søvnen i dag er blevet en præstation, et usynligt arbejde. Og at dette er et markant skifte fra en lang kulturhistorisk arv, der ser på søvn som en aktivitet for de dovne. 
 
Jeg peger på tre historiske specificiteter, der viser, hvordan et kompliceret samspil mellem idehistoriske formationer, som den vestlige kultur er bygget på, har gjort det muligt for søvnen som kulturelt fænomen at blive en præstation. Jeg starter med at vise, hvordan søvn er blevet kommercialiseret og viklet ind i neoliberale logikker om effektivitet og optimering, der lader søvn blive genstand for optimering. Derefter besøger jeg soveværelset, som jeg argumenterer for er i krise, grundet et kollaps mellem det offentlige og private, der muliggør, at aktiviteter tidligere har set som hovedsageligt private – fx søvn og sex – bliver et mere og mere åbent for offentlig indblanding. I det tredje kapitel fokuserer jeg på søvnens omgivelser uden for soveværelset: natten.
 
Jeg undersøger, hvordan søvnen er afhængig af rytmer, af penduleringen mellem dag og nat, og jeg argumenterer for, at natten grundet blandt andet teknologisk udvikling er blevet skrøbelig. I det fjerde og sidste kapitel foreslår jeg med teoretiske rødder i Judith Butler og Michel Foucault, at søvn måske ikke blot er politisk reguleret, men også kan være et sted, hvor politik formes, en modstandsform. 
 

Med udgangspunkt i en tese om, at avisernes kritik har en afgørende betydning for, hvordan børne- og ungdomslitteratur bliver betragtet som seriøse litterære genrer, undersøges det i specialet, hvilke børne- og ungdomsbøger der bliver anmeldt i en række landsdækkende aviser i perioden 1. september-1. december 2018, og hvordan de bliver anmeldt og forsøger endeligt at svare på, hvad anmeldelserne indikerer om avisens betydning for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet. 

 

Spørgsmålene besvares gennem en kombination af kvantitativ indholdsanalyse og kritisk diskursanalyse og med inddragelse af relevant børne- og ungdomslitteraturteori. 

 

Analysernes resultater viser to overordnede prioriteringer af anmeldelser af børne- og ungdomsbøger i de undersøgte aviser: Én, hvor børne- og ungdomsbøger anmeldes relativt hyppigt, men kort og med et primært forbrugsorienteret perspektivt, og én, hvor børne- og ungdomsbøger anmeldes relativt sjældent. Til gengæld er sidstnævnte anmeldelser ofte lange, dybdegående, fortolkende og perspektiverende med et dannelsesmæssigt potentiale over for læseren af anmeldelsen. 

 

Disse to overordnede tilgange udgør fundamentet for diskussionen, der dels diskuterer fordele og ulemper ved de to forskellige prioriteringer, og dels stiller spørgsmålet: Har børne- og ungdomslitteraturen brug for avisernes dækning? Og omvendt: Har aviserne brug for børne- og ungdomslitteraturen. 

 

Specialet er suppleret af fire journalistiske artikler, der berører forskellige områder inden for børne- og ungdomslitteraturformidling. Disse artikler har siden været bragt i børnebogsmagasinet Klods Hans. 

 

Specialet er skrevet af Gro Johanne Vase (cand. public) på Analytisk Journalistik på Aarhus Universitet/DMJX. 

 

Specialet er bedømt til karakteren 12. 

 

Du kan læse spcialet her.

 
Virtuelle influencers defineres som et computergenereret billede, der agerer på sociale mediekanaler på samme måde som menneskelige influencers. De er typisk designet og styret af et bureau, der skaber deres indhold og som sørger for kommercielle samarbejder med brands. Den største virtuelle influencer i dag er amerikanske Lil Miquela med 1.8 millioner følgere, der agerer reklamesøjle for nogle af de største fashion brands såsom Prada, Supreme og Nike.
 
Virtuelle influencers har for alvor set dagens lys, og det kan ikke benægtes, at det er en trend, der er kommet for at blive. Men hvordan kan disse computergenererede billeder, der til forveksling ligner rigtige mennesker på Instagram, få så stor succes? Især når influencer marketing oprindeligt stammer fra blogmediets autentiske og identificerbare format med troværdige holdninger og anbefalinger som grundlag?

Med en virtuel eksistens er dette noget, der aldrig kan indfries. Men brugere verden over tøver ikke med at følge det brede udvalg af virtuelle influencers, der florerer på Instagram.
Svaret ligger i, at successen for denne type influencers ikke bunder i graden af autenticitet eller identifikation, som normalt, men derimod i helt andre årsager.
 
Storytelling
Tag f.eks. virtuelle influencer Lil Miquela, hvis eksistens og identitet er bygget op gennem solid storytelling, fortalt af hendes to skabere Trevor McFedries og Sara Decou fra LA-bureauet, Brud. Hendes politiske holdninger i forbindelse med Black Lives Matter og LGBTQ bevægelsen, poppede og elektroniske musikudgivelser, samt modebevidste tøjvalg, er alt sammen med til at danne rammen for den storytelling, som 1.8 millioner følgere dagligt engagerer sig i på Instagram. Storytelling der fører til inspiration, og et gennemgående budskab, der kan høres højt og tydeligt. Følgere inspireres til at gå efter deres drømme, stå inde for deres værdier og turde tage det tøj på de vil. Dét er væsentlige succeskriterier.
 
Gennemsigtighed
Derudover er gennemsigtighed essentielt for de virtuelle influencers, da man som følger skal vide, hvad man får. Derfor er det vigtigt, at influenceren er eksplicit omkring sin virtuelle identitet, så følgeren ikke oplever at blive ført bag lyset.
 
Underholdning
Fælles for Lil Miquelas og de andre virtuelle influencers’ succes, er også graden af underholdning. Som følger bliver man lukket ind i et anderledes og kreativt univers, hvor man for en kort stund kan lade sig rive med og blive underholdt af en virtuel, fiktiv eksistens. 
 
 
”The Uncanny Valley”
Den hårfine balance mellem virkelighed og fiktion er netop væsentlig. Som mennesker oplever vi ubehag ved mødet med alt for realistiske og menneskelignende robotter. Dette kaldes også ”Uncanny Valley” princippet. Når robotter, eller i dette tilfælde virtuelle influencers, når et bestemt punkt, hvor de bliver for menneskelige, bliver vores følelser og opfattelser af dem nemlig stærkt negative. Et punkt der altså skal undgås, hvis de virtuelle influencers skal opretholde deres succes. 
 
Denne slørede grænse mellem virkelighed og fantasi var nøjagtigt det, som Calvin Klein i en kampagnefilm fra maj 2019 ønskede at udfordre. Filmen viste model, Bella Hadid og virtuelle Lil Miquela kysse i lysets skær. Kampagnen modtog voldsom kritik for netop at sløre grænserne for meget, samt for at være queerbaiting (dvs. når man lader som om, man støtter LGBTQ bevægelsen for at tiltrække en bestemt målgruppe). 
 
Den stærke skepsis og negative indstilling var også et spørgsmål om etik, med mange frustrationer om at bruge en virtuel influencer, når der er mange virkelige influencers, der kunne have udført jobbet.
 
En måde man som skaber af virtuelle influencers kan undgå udfordringerne med Uncanny Valley princippet, er eksempelvis med en karakter som MiljøMulle. Her er der ingen tvivl om virkelighed eller fantasi, da det tydeligt fremgår, at MiljøMulle ikke er noget nær menneskelig. Hun er snarere en form for tegneseriefigur. Skabt af danske makro influencer Emilie Lilja, fungerer MiljøMulle som supplement til en reel influencer og til at kommunikere et specifikt budskab. Det er dermed eksplicit, at der er tale om 100 pct. fiktion.
 
Er de kommet for at blive?
Der er ingen tvivl om, at de forskellige virtuelle influencers vinder indpas på mange forskellige måder og har hver deres formål. Nogen er personificeret eller har politiske budskaber. Nogen har en stemme. Andre har ikke. De kan se uhyggeligt ægte ud, imens andre er designet til at ligne robotter. Det de har til fælles er, at de kun eksisterer virtuelt. Det kan virke selvmodsigende og paradoksalt taget influencer marketings rødder i betragtning. 
 
Dét at kunne anbefale noget og stå inde for et produkt kommer fra en personlig holdning. Og på trods af, at en virtuel eksistens aldrig vil kunne have en holdning, opnår de alligevel succes, sponsorerede samarbejder og hundredetusindvis af følgere. 
 
Men succesen bunder som sagt ikke i graden af autenticitet eller identifikation – den virtuelle influencers succes udspringer af andre årsager. Vi ved godt, at det ikke er den hele sandhed vi ser på Instagram, og vi har accepteret præmissen om den iscenesættelse og falskhed, der følger med. Netop denne præmis er blevet Lil Miquelas argument, når hun skal retfærdiggøre sin tilstedeværelse. I et interview med den amerikanske YouTube stjerne Shane Dawson, bliver hun adspurgt om hun digitalt redigerer og photoshopper sine billeder. ”Selvfølgelig. Kan du nævne en person på Instagram, der ikke redigerer sine billeder?” svarer Lil Miquela selvsikkert – og selvom det er et lidt søgt modsvar, så har hun en pointe. Hun agerer provokatør, der tør udfordre vores syn på influencer marketing og hendes ’stemme’ i hele debatten udfordrer skeptikerne.
 
Dette, kombineret med måden hun bryder grænser på og et visuelt æstetisk univers, gør hende til et underholdende, nytænkende indspark og god storytelling. Det er dér, succesen ligger gemt. 
 
Årsagen til at vi følger Lil Miquela er altså en helt anden, end når vi f.eks. søger autentiske og identificerbare anbefalinger fra en mikro influencer. Vi bliver i fremtiden nødt til at forholde os til, at de forskellige influencer kategorier formerer sig. I nogle år har vi været vant til fænomenerne mikro, makro og mega. Nano er også en ting. Og nu ser vi virtuelle influencers i forskellige afskygninger. Shudu Gram er en digital model, der til forveksling ligner et menneske, men hun har ingen stemme. Miljø Mulle er talerør for klimaforandring og miljøbevidsthed, men hun ligner en tegneseriefigur – så der er vi ikke i tvivl om graden af virtualitet.
 
Der er derfor stor forskel på kategorierne, og vi kan ikke skære alle over en kam. Fremtidigt er vi derfor nødt til at udvide perspektivet i forhold til, hvordan vi anskuer dem, og være bevidste om, at de forskellige kategorier kan være usammenlignelige og kan noget forskelligt. 
 
De virtuelle influencers kommer aldrig til at blive autentiske eller identificerbare på samme måde som menneskelige influencers. Men med et klokkeklart formål, gennemsigtighed og god storytelling, kan de virtuelle influencers nå langt, hvad end de er sat i verden for at underholde, provokere eller informere.
 
Specialet er skrevet af Julie Ertmann Karlsem og Gunilla Neergaard Freiesleben ved cand.merc (kom) på Copenhagen Business school.

 

Du kan læse hele specialet her.

Specialet viser sig at modbevise min - og mange andres - forestillinger om, hvordan vi som forbrugere tænker. Jeg troede, at idealistisk kommunikation og overensstemmelse mellem ord og handling var det ultimative mål. Men her tog jeg fejl.

Da modebranchen er den næstmest forurenende i verden, valgte jeg tre brands, der lover en grad af bæredygtighed, som mine forbrugerinterviews skulle tage udgangspunkt i: Organic Basics, som har en fundamental lovning, idet deres præmis er bæredygtig, Designers Remix, som har en specifik lovning om 100% cirkularitet i 2020 og Mads Nørgaard, som er mere generelle i deres lovning om at blive mere bæredygtige*. Ved at undersøge forbrugernes synspunkter på tre brands med forskellige typer af lovninger, kunne jeg sammenligne, om forbrugerens svar afhang af, hvor fundamental, specifik eller generel lovningen var.

Jeg fremlagde modstridende budskaber** fra de forskellige brands, for at undersøge, hvad forbrugeren tænkte om det. Min analyse viste, at forbrugeren responderede på disse modstridende beskeder med tre typer af “stemmer”. En idealistisk, en skeptisk og en noget overraskende realistisk stemme.

Det realistiske tog form i forbrugernes forsvar af de tre brands og deres forståelse for, at de jo lige skulle have lov at komme i gang med at blive mere bæredygtige. Deres glæde over, at nogen gør en forskel, overskyggede behovet for komplet overensstemmelse. At ærlighed, transparens og kontinuerlig kommunikation er altafgørende for, at forbrugerne føler, at disse brands ikke er ude på at narre dem.

De tre stemmer er dog alle til stede, hvilket beviser en kompleksitet i forbrugernes opfattelse af, hvordan brands kommunikerer og handler. Komplet overensstemmelse mellem ord og handling har længe været hyldet blandt teoretikere, men virkeligheden er langt mere facetteret. Alle tre typer af stemmer er repræsenteret i litteraturen på området, men forener (måske) for første gang to store kløfter indenfor corporate branding.

Specialet blev bedømt til et 12-tal, men det bedste af det hele er, at jeg sidenhen har fået udgivet en klumme om emnet hos brancheorganisationen Dansk Mode & Textil og givet oplæg til virksomheder, der kunne gøre gavn af mine findings, heriblandt Designers Remix, Minimum og Organic Basics. At mit bidrag er brugbart, både for andre og mig selv, er det der gør mig allermest stolt ved mit speciale.

*Eftersom specialet er skrevet i foråret 2019, kan de tre brands sagtens have ændret deres lovninger og målsætninger siden.

** Et eksempel kunne være, at jeg først viste interviewdeltageren et billede af Mads Nørgaard’s udmelding om, at de ikke ønsker at deltage i Black Friday for at passe på miljøet. Jeg beder deltageren fortælle mig, hvad vedkommende tænker om budskabet. Dernæst fremlægger jeg et nyt billede, hvor budskabet modstrider det første. Det kunne være et billede fra Mads Nørgaards Facebook profil, hvor de reklamerer med 60% rabat til januarudsalg. Jeg spørger derpå, hvad vedkommende nu tænker.

DR’s PR-udfordringer undersøges i dette speciale med særligt fokus på legitimitetsproblematikker, politiske relationer og organisatoriske forandringer i kølvandet på medieforliget i 2018. Vores metode med rødder i socialkonstruktivismen er baseret på narrative interviews med ti forskellige organisationsmedlemmer (direktører, bestyrelsesmedlemmer, redaktionschefer, journalister, produktionsmedarbejdere, teknisk personale m.fl.) og dokumentanalyse af relevant pressemateriale.

 

Rent teoretisk er specialet funderet i Niklas Luhmanns systemteori som metateoretisk ramme i kombination med Nils Brunssons teori om organisatorisk hykleri, Michala Schnoors teori om narrativ organisationsudvikling samt stakeholderteori af særligt Robert E. Freeman og Ronald K. Mitchell. Formålet med dette er at opnå viden om de forskellige interne organisationsfortællinger og politiske stakeholderes reaktioner på DR’s PR-aktiviteter, samt hvordan disse relaterer sig til hinanden.

 

Vi får indsigt i, at intern kommunikation, som omhandler en politisk slagside af DR’s uafhængighed, benyttes aktivt i fortællinger blandt organisationens subsystemer, hvilket gør det muligt for de enkelte medlemmer at navigere i de strukturelle koblinger, der eksisterer mellem DR og forskellige politiske partier. Siden demokratiske politiske strukturer og organisationens selvstyring begge udgør kernen af DR’s raison d'être, undersøger vi, hvordan hykleri anvendes i både den interne og eksterne kommunikation.

 

På baggrund af dette argumenterer vi for, at DR’s organisatoriske hykleri kan forbindes til et komplekst organisatorisk fundament, der influeres af en stor mængde modsatrettede krav. Det betyder, at DR er nødsaget til at legitimere sig selv som politisk uafhængige ved konsekvent at foretage en stribe af særlige politiske hensyn. I forlængelse heraf stiller vi spørgsmålstegn ved, hvorvidt DR’s passivitet i en offentlig debat omkring deres eget organisatoriske formål resulterer i, at de selv bliver et modellerbart aktiv i politiske dagsordener.

 

Derefter diskuterer vi, hvordan DR’s afhængighed af politiske partier kan siges at øge den politiske styring af organisationen. Afslutningsvis konkluderer vi, at PR-udfordringerne først og fremmest består i at skabe en gensidig forståelse af DR som en selvstændig og politisk uafhængig organisation. Med udgangspunkt i dette reflekterer vi over, om det overhovedet er muligt for DR at basere deres fremtidige kommunikation på en mere tydelig, holdningspræget og dialogisk balancegang mellem politisk uafhængighed og særlige politiske hensyn – både internt og eksternt.

 

Specialet er skrevet af Fabian Uth Nielsen og Gustav Foss Fabricius ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Specialet blev bedømt til karakteren 12.

 

Du kan læse hele specialet her.


 
Skrevet af:
Freya Cæcilia Jensen Asberg
Natascha Louise Larsen
Lisbeth Møller Fjorbak
Kandidatstuderende ved Roskilde Universitet i kommunikation
 
Ny undersøgelse gennemført af kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet peger på, at forbrugerne opfatter reklamer på Instagram som overeksponering, når virksomheder ikke tager højde for problematikken ved at anvende makro- og mega-influencere, der rammer den samme målgruppe. Forbrugerne oplever en ekstrem markedsføring fra virksomhederne, når de ser, at samtlige influencere reklamerer for det samme produkt på samme tid. Dette er med til at ødelægge forbrugernes tillid til både influencerne og virksomhederne.
                                                                                       
Overeksponering svækker autenticiteten og troværdigheden
Du har et budskab du gerne vil formidle til din målgruppe. Derfor er det typisk et ret indlysende valg at anvende mega- og makro-influencere i din markedsføringsstrategi, da disse har alt fra 7500 følgere til mere end 100.000. For jo flere du rammer med dit budskab, jo bedre. Eller hvad?
 
I undersøgelsen udfordrer de kommunikationsstuderende denne opfattelse. Gennem både spørgeskemaundersøgelse, forbrugerinterviews og receptionsinterviews redegør de gør for forbrugernes holdning og opfattelse af virksomheden Lunar Way.
 
Modtagerne fortalte, at de udelukkende bruger Instagram til underholdning, tidsfordriv eller for at finde inspiration eller nyheder. Desuden lagde de meget vægt på, at influencerne og virksomhederne skal være troværdige og reelle. Influencernes personlighed og univers skal passe til produktet, hvis forbrugerne skal finde markedsføringen værdifuld.
 
Men modtagerne oplever, at både Lunar Way og andre virksomheder er begyndt at bruge mange makro- og mega-influencere til at reklamere for det samme produkt inden for den samme tidsperiode, hvilket er med til at ødelægge tilliden. Tilliden ødelægges både fordi det ikke opfattes autentisk, men også fordi modtagerne finder reklamerne forudsigelige, irriterende og opstillede. En af modtagerne udtaler:
 
“Den strategi de bruger, det har gjort, at jeg nu bare skipper over det. Nu har man set det hele, hvor man tænker “nu har jeg set jer, jeg behøver ikke vide mere”. Det er nærmest bare irriterende, at man ser det hos influencerne hele tiden"
 
Konklusionen er, at når virksomheder bruger mange af de store influencere, især makro- og mega-influencere, så når budskabet ud til den samme målgruppe flere gange. Målgruppen følger typisk mange af samme influencere, der alle reklamerer for samme produkt, hvilket skaber overeksponering og dermed irriterede og trætte forbrugere. Men hvordan opnår du så som virksomhed at markedsføre dig på bedst mulig vis på Instagram?
 
Irina Olsen og Lenny Pihl er to blandt mange af de mega-influencere som Lunar Way anvender i deres markedsføringsstrategi på Instagram.
 
Sådan forbedrer du din markedsføringsstrategi
Når de influencere du anvender eksempelvis alle er realitydeltagere, så rammer du typisk den samme målgruppe, fordi influencernes følgere overlapper hinanden. Derfor får du negative forbrugere og et svækket omdømme. Det handler i bund og grund om at blive opfattet autentisk for at kunne overbevise forbrugerne.

Når du udarbejder din strategi inden for influencer marketing, er det vigtigt at tænke forbrugerperspektivet ind i din strategi. Forbrugerne har den afgørende magt, fordi det er dem, der i sidste ende skal købe dit produkt. Det handler ikke blot om at finde det rette match mellem influencer og produkt, men også om, hvordan du vil opfattes af målgruppen.
 
For at undgå en overeksponering viser undersøgelsen, at du bør overveje dit valg og sammensætning af influencere nøje. Du bør finde influencere, der rammer forskellige forbrugere inden for målgruppen. Du må tage højde for, at forbrugerne følger influencere på kryds og tværs på Instagram, hvilket skaber denne overeksponering, når flere influencere reklamerer for dit produkt. Det er derfor vigtigt, at dig og din virksomhed ikke ser influencerens univers som et lukket og afgrænset netværk. På den måde undgår du overeksponering og opretholder dit omdømme.
 
Så når du vil markedsføre din virksomhed gennem influencer marketing med succes, så handler det ikke blot om at få opmærksomhed. Det handler om at undgå overeksponering for at fremstå autentisk, så du ikke skaber dårlig opmærksomhed for din virksomhed, hvilket i sidste ende er med til at påvirke købsbeslutningen hos forbrugeren.
 
Udfordringen med at skabe inklusion i landets daginstitutioner og skoler betyder, at PPR’s (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) fokus gradvist er rykket fra udredning og diagnosticering af børn med særlige behov til at bistå lærere og pædagoger i at etablere inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.
 
I denne tilgang har observation som psykologisk undersøgelsesmetode vundet indpas og efterspørges hyppigt. Samarbejdet mellem de forskellige faggrupper synes imidlertid at afstedkomme dilemmaer og vanskeligheder.
 
Forespørgslen om en observation kan være drevet af et ønske om at få bekræftet en særlig problemadfærd. Der kan være forventninger om, at psykologen med sit ekspertblik hurtigt kan identificere problemets kerne, mens forskellige faglige
perspektiver kan give anledning til konflikt om, hvad der ’egentlig’ foregår.
 
I specialet undersøges kommunikationen mellem forskellige fagpersoner om psykologens observationer. Dette undersøges dels ved at gennemgå baggrundslitteraturen om konsultativt arbejde og observationer i PPR, dels ved en feltundersøgelse, jeg har foretaget i to midtjyske PPR-organisationer.
 
Med udgangspunkt i tre casebeskrivelser af konsultative møder analyseres og diskuteres det, hvordan psykologens observationer forhandles i kommunikationen mellem professionelle, der har forskellige intentioner og ønsker til, hvordan observationen skal bidrage til indsatsen omkring barnet.
 
Jeg viser, hvordan mødedeltagerne positionerer sig selv og hinanden i verbale og non-verbale handlinger, og det belyses således, hvordan tolkninger af observationer i den konsultative praksisform både er forankret i diskurser og fortællinger om psykologfaglighed, men også formes i kommunikationen og samarbejdet med andre professionelle.
 
Der argumenteres for, at psykologens konsultative og kommunikative færdigheder er afgørende for, hvor vidt det giver mening at bruge kortere observationer som led i den konsultative indsats. Jeg foreslår måder, hvorpå observationsopgaven kan faciliteres som et fælles anliggende, der ved hjælp af den kosmopolitiske kommunikationsform nysgerrigt anerkender forskellige faglige motiver og grunde som væsentlige for at skabe de bedste udviklingsbetingelser for barnet.
 
Desuden tilskyndes en første fase, hvor konteksten for observationen koordineres, og hvor psykologen arbejder på at skabe hensigtsmæssige samarbejdspositioner i forhold til observationsopgaven.
 
Specialet er skrevet af Helene Albeck Stæhr ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Specialet er blevet bedømt til karakteren 12.
 
Digitalisering, data og dynamiske kunderejser
 
2020. Om ét år. Da vil 40 procent af USA's, Europas og BRIK-landenes befolkning være udgjort af den såkaldte Generation C. I fuld længde, Generation Connected. En generation som er vokset op i den digitale tidsalder og som er vant til altid at være online og forbundne. En generation som higer efter indhold – som skaber det, deler det og konsumerer det. En generation, hvis købsrejse ofte både starter og slutter online.
 
For virksomheder har den ændrede forbrugeradfærd betydet, at de ikke længere kan kontrollere den informationsstrøm som forbrugerne har adgang til. Tværtimod. Skal de nå  deres (potentielle) kunder, skal de i dag være tilstede på platforme og med indhold som hidtil ikke har været nødvendig(e).
 
Forbrugerne har fået magt. Men mens det er tilfældet, har virksomhederne også fået magt – for med forbrugernes digitale tilstedeværelse følger digitale fodspor. Løst oversat, data, som kan bruges til at lære forbrugerne bedre at kende og ultimativt ramme dem med det rigtige indhold, de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter.
 
Desværre er data-begrebet et diffust et af slagsen, og det er de færreste marketingfolk, der helt har styr på, hvordan de passer ind i en verden styret af algoritmer og datatunge excel-ark. Og det er en skam, når nu data ses som et af fremtidens helt store konkurrenceparametre.  
 
Med ovenstående som udgangspunkt, udfærdigede vi en problemformulering, der lød som følger:   
 
  • How can Big Data – in combination with human insights – be applied in developing more nuanced and applicable consumer decision journeys?
 
Research Questions:
 
  • How does a nuanced and applicable consumer decision journey look in practice?
  • How can a (preliminary) consumer decision journey based on theoretical findings and human insights be consolidated and extended by incorporating Big Data?
 
Målet var dermed at skabe en kunderejse som, udover at være mere nuanceret end de hidtidige akademiske versioner, fik koblet en praktisk anvendelighed på sig – og derfor ikke blot diskuterede de typiske faser i kunderejsen.
 
Hvad lærte vi så?
 
Med udgangspunkt i den multinationale e-commerce-shop, HSHOP, hvis tocifrede millionomsætning primært stammer fra e-handel, undersøgte vi tusindvis af brugeres digitale adfærd gennem data fra Google Analytics. Ligeledes undersøgte vi via kvalitative interviews med 7 af HSHOPs (potentielle) kunder og tre af virksomhedens partnere, hvordan kundernes købsadfærd så ud – ifølge dem selv.  
 
I et ultra-sammenkog var følgende, hvad vi fandt:
 
  • Kunderejsen består – i dette casetilfælde – af seks faser, som på ingen måde bliver ’fulgt’ slavisk af forbrugeren. Tværtimod er rejsen fragmenteret, og forbrugeren hopper gerne både ind og ud af faserne og frem og tilbage i mellem dem.
  • Ved at tilføre forskellige ’lag’ til kunderejsemodellen, kan den gøres mere praktisk-anvendelig. Helt konkret kan virksomheder have gavn af at kigge på, hvilket indhold, hvilke platforme, hvilke kanaler og hvilke købskriterier, forbrugerne bruger og vægter i hver enkelt fase, de gennemgår. På samme måde bør man kigge på, hvad der trigger kunderejsen.
  • (Big) Data kan bruges til at nuancere forbrugerens adfærd, men kan ikke stå alene. Kvalitative, dybdegående interviews er (også) nødvendige for at kortlægge nutidens kunderejse.
 
 
Tags: Den digitale transformation, kunderejser, personaliserede kundeoplevelser, Big Data.
Otte ord som, udover at være nogle af de hotteste på konsulenternes buzzword-bingoplade, har dannet grundlag for dette speciale.
 
Specialet er skrevet af Kristoffer Gade og Jens Castenskiold på Aarhus Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 
Jeg ønsker, at mit sprogpsykologiske speciale kan bidrage til et større fokus på interviewkunstens kompleksitet og vigtigheden af samspillets betydning – at interviewet netop skabes i samspillet mellem interviewer og interviewperson. Den journalistiske litteratur leverer opskrifter på ’gode’ interviewteknikker, men den bevæger sig ikke i dybden med det samspil mellem interviewer og interviewperson, der skal bane vejen for samtaler af mere privat og følsom karakter.
Dog er der i litteraturen en erkendelse af, at adgang til dybere og mere sårbare sider hos en interviewperson ikke blot er et spørgsmål om interviewteknik.
 
Jeg påpeger i forlængelse heraf, at det sprogpsykologiske undersøgelsesfelt vil kunne bidrage med en ny, supplerende viden om interaktionen mellem mennesker og udførelsen af det ‘gode’ interview. I forlængelse heraf finder jeg det relevant at undersøge betydningen af begrebet rapport (”kemi”)som er en positiv forbindelse mellem to personer, der netop kan etableres og påvirkes i selve interaktionen, og hvor de interagerende har oplevelsen af, at de “‘clicked’ with each other and felt the good interaction to be due to ‘chemistry’” (Tickle-Degnen & Rosenthal 1990). Med udgangspunkt i sprogpsykologiske interaktionsanalyser vil nærværende speciale vise, hvordan forskellige interviewteknikker udfoldes og fungerer i den aktuelle kontekst - afhængigt af både interviewer og interviewperson og samspillet mellem dem.
 
Udgangspunktet for undersøgelsen er to aktuelle interviewere, Hassan Preisler og Pernille W. Lauritsen, som i radioudsendelserne Min lille Hassan og Det, du frygter netop har til formål at åbne sin interviewperson op for dybereliggende emner som personlige forhold og følelser.
Formålet med specialet er at pege på vigtigheden af det dialogiske aspekt og give kommunikationsfolk– og interviewere generelt – en større forståelse for og refleksion over interviewkunstens kompleksitet.
 
Specialet er skrevet af Julie Eskesen ved institut for nordiske studier og sprogvidenskab på Københavns Universitet.
 

Som kendere af Luhmann ser, er titlen en slet skjult reference til dennes værk Massemediernes Realitet (2002). Sociologen Niklas Luhmann og hans systemteori er nemlig omdrejningspunktet for dette speciale og gennemsyrer hele studiet – fra dets induktive tilgang og videnskabsteoretiske afsæt i konstruktivismen til centrale begreber og endda emnevalg. Luhmann var nemlig også særligt fascineret af medier. Fordi lige så længe vi har haft medier, har de spillet en helt særlig rolle i samfundet. Men medier er ikke, hvad de har været eller var, da Luhmann døde for over 20 år siden. Som en hyldest til sociologen, der i december ville være fyldt 90, sætter specialet sig derfor for at undersøge, hvad mediernes rolle i samfundet er anno 2018.

 

På baggrund af seks samtaler med ledende personer fra de største danske nyhedsmedier iagttages de som sociale systemer gennem selvreferencemodellen, et framework der udvikles som en del af studiet med de luhmannske begreber autopoiesisog selvreferencei centrum. Modellen afslører social orden ved at fremstille de autopoietiske, eller selvskabende, systemer, der opretholder sig selv gennem selvreference, altså den konstante og ufravigelige henvisning til sig selv, som er i al kommunikation. Analysen identificerer systemer på tre selvreferentielle niveauer. Det “inderste” niveau, organisation, karakteriserer de differencerder er mellem de systemer, der tilknytter sig de foskellige nyhedsmedier. Differencerne defineres med parametrene kulturstrukturog naturProgram– niveauet “over” – beskriver deres fælles reference, danske nyhedsmedier, hvor de udgør ét samlet system. Her identificeres af udviklingen i adgangog hastighed, der kombineret afslører udviklingen i behovet for opmærksomhed, som den største difference fra tidligere. Endelig, på niveauet system, inkluderes de andre programmer, hhv. underholdningog reklame, samt forbindelserne til øvrige systemer. Her identificeres fremkomsten af digitale medier, særligt sociale medier, som hovedårsagen til førnævnte udviklinger i det danske mediebillede. Påvirkningen særligt tydelig i nyhedsmediernes forbindelser til systermerne økonomiog politik.

 

Afslutningsvist konkluderer specialet at medierne stadig besidder en essentiel rolle, fordi sociale medier ikke overtager deres funktion, men snarere fungerer som en ny fælles offentlighed. Ikke bare for nyhedsmedier og andre typer medier, men interaktion helt generelt. Det betyder, at medier i dag skal tage hensyn til den kontekst, de indgår i, hvor de tidligere plejede at være denne sociale kontekst. Men da sociale medier blot faciliterer et forum og ikke behandler informationen, det indeholder, journalistisk, er mediernes selvopfattelse som demokratiets vagthund stadig enormt vigtig, da de dermed stadig kontrollerer samfundet selviagttagelse. Den måske vigtigste opgave i et sammenhængende samfund.

Specialet er skrevet af Jacob Munk Østbjerg ved cand.merc (kom) på Copenhagen Business school.

Du kan læse hele specialet her.

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.