Signe Hermann


Signe Hermann

Signe Hermann

Karma: 0 (?)

Danmarks blinde øje

Det er egentligt bemærkelsesværdigt, så ensidig debatten om ikke-vestlige indvandrere kan være. Her kommer nogle eksempler:

 

1) En gruppe etnisk danske skoleelever klarer sig dårligt i skolen og får meget lave karakterer ved folkeskolens afgangsprøve. Man undersøger alle mulige forhold, og finder ud af, at de har op til flere ting til fælles: Deres forældre klarede sig også dårligt i folkeskolen. Deres forældre har ingen uddannelse ud over de ni års skolegang. Deres forældre har en meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange af de unge er anbragte uden for hjemmet. Mange af dem er ungdomskriminelle. Mange af dem har psykiatriske diagnoser. Man konkluderer, at det er social arv og udtænker alle mulige indsatser, der skal modvirke den. Det lykkes ikke specielt godt. Den sociale arv kan stadig med omkring 60 %’s nøjagtighed forudsige børns livsmuligheder (1). Man bliver bekymret. Man konkluderer, at indsatserne ikke er gode nok og tænker over, hvad man kan gøre bedre.

 

En gruppe ikke-vestlige første-, anden- eller tredjegenerationsindvandrerelever klarer sig dårligt i skolen og får meget lave karakterer ved folkeskolens afgangsprøve. Man konkluderer, at alle ikke-vestlige indvandrere for altid vil være en økonomisk byrde for samfundet, fordi de ikke er intelligente nok eller ikke har boglige traditioner nok eller ikke har åbne kønsroller nok eller ikke har ønske om at uddanne sig og bidrage nok – eller fordi de er for religiøse - til at klare sig i videnssamfundet. Man mener, at løsningen på problemet er at begrænse ikke-vestlig indvandring mest muligt.

 

Man nævner ikke, på trods af den store fokus på, at ”ikke-vestlige flygtninge og indvandrere ikke kan producere for 70 kr. i timen på grund af deres manglende uddannelse og arbejdserfaring”, at de pågældende elever også har forældre med mangelfulde uddannelser og dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

2) Etnisk danske drenge klarer sig dårligere i folkeskolen og har i gennemsnit lavere karakterer end pigerne. Man kommer med allehånde forklaringer, hvoraf de fleste indeholder elementer af, at omsorgssektoren er femininiseret, og de raske og rørige drenge føler sig ekskluderet i det feminine miljø (2). Man er meget bekymret og taler om, hvad man kan gøre for at modvirke tendensen. ”Drenge skal ikke have dårligere muligheder end pigerne. Vi har en opgave i at sikre lige gode muligheder uanset køn,” udtaler regeringspartiernes uddannelsesordførere.

 

Ikke-vestlige første-, anden- eller tredjegenerationsindvandrerdrenge klarer sig dårligere i folkeskolen og har i gennemsnit lavere karakterer end pigerne. Man konkluderer, at alle ikke-vestlige indvandrere for altid vil være en økonomisk byrde for samfundet, fordi de ikke er intelligente nok eller ikke har boglige traditioner nok eller ikke har åbne kønsroller nok eller ikke har ønske om at uddanne sig og bidrage nok – eller fordi de er for religiøse - til at klare sig i videnssamfundet. Man mener, at løsningen på problemet er at begrænse ikke-vestlig indvandring mest muligt.

 

Man nævner ikke, på trods af den intense interesse for ikke-vestlige pigers og kvinders kønsrollemønstre, at de også klarer sig bedre end drengene i folkeskolen.

 

3) Finansministeriet laver en beregning over, hvor meget etniske danskere indbringer i samfundet (3). De medtager en særlig skat, der kun bliver betalt det ene år. Et bidrag på 56 milliarder kroner, får de det til. Ingen stiller spørgsmålstegn ved resultatet. Ingen mener, at der bør gøres noget. Heller ikke, da det viser sig, at hvis man ikke medregner den særlige skat, koster etniske danskere også samfundet 17 milliarder om året.

 

I samme beregning finder man, at ikke-vestlige danskere koster 33 milliarder om året. Man konkluderer, at alle ikke-vestlige indvandrere for altid vil være en økonomisk byrde for samfundet, fordi de ikke er intelligente nok eller ikke har boglige traditioner nok eller ikke har åbne kønsroller nok eller ikke har ønske om at uddanne sig og bidrage nok – eller fordi de er for religiøse - til at klare sig i videnssamfundet. Man mener, at løsningen på problemet er at begrænse ikke-vestlig indvandring mest muligt.

 

Man nævner ikke, på trods af den store fokus på ikke-vestlige indvandreres manglende kompetencer, at store dele af udgiften skyldes, at 80 % af efterkommerne er under 25 år og derfor er under uddannelse.

 

Der er mange flere eksempler, men konklusionen er hver gang den samme: ”løsningen på problemet er at begrænse ikke-vestlig indvandring mest muligt”.

 

Det er utroligt, at man kan forstå og acceptere ting som social arv og aldersgrupper for etniske danskere, mens man ikke kan forstå og acceptere, at de samme ting spiller ind for indvandrere. På samme måde er det utroligt, at pigernes stærkere standpunkt i skolen er et problem for de etnisk danske drenge, mens løsningen på indvandrerpigernes stærkere standpunkt er at smide dem alle sammen ud.

 

Danmarks blinde øje er rettet mod indvandrerne. De bliver ikke set som en divers gruppe, der er underlagt samme socioøkonomiske og socialpsykologiske mekanismer som resten af samfundet.

 

 

 

(1) https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/06/RFF-NYT-Social-mobilitet-8-sider-KORR9-.pdf

(2) http://www.denoffentlige.dk/folkeskolen-forstaerker-koensforskelle-piger-faar-bedre-karakterer-end-drenge

(3) https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/04/indvandrere-i-arbejde-giver-plus-paa-de-offentlige-finanser

 

 

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

37 JOB

Pressekonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.