Sebastian G. Christensen


Sebastian G. Christensen

Sebastian G. Christensen

Karma: 0 (?)

Fra cowboy til jakkesæt - Strategiske kulturpartnerskaber

Kulturproducenter som museer, festivaler og events har altid været afhængige af støtte og sponsorater fra virksomheder og fonde. Antallet af traditionelle erhvervssponsorater til kulturen er faldende og samtidig er den traditionelle kunstmæcen en uddøende race.

Det betyder ikke, at pengestrømmene til kulturlivet og kulturproducenterne nødvendigvis også stopper. I stedet er der sket et skifte i hvordan virksomheder disponerer over de økonomiske midler, som de investerer i kulturlivet.

Det er efterhånden en sjældenhed, at virksomhedssponsorater til kulturen bliver givet til kulturen for kulturens skyld. For virksomheder engagerer sig i stigende grad i kulturlivet med blik for den økonomiske eller innovative nytteværdi for virksomheden.

Skiftet i virksomhedernes sponsoratpolitik er i høj grad et resultat af, at sponsorater er flyttet fra skrivebordene i direktionslokalerne til marketingsafdelingerne. Derfor er tidligere tiders spidsborgerlig forpligtelse til at støtte kulturen skiftet til en logik, der bygger på regneark, segmenter, salgsstrategier og økonomisk bundlinje.

I dag er kulturpartnerskaber et værdifuldt redskab for både virksomheder og kulturproducenter, som med det rigtige match, kan bidrage med stor værdi for virksomheder og kulturproducenter.

Tendensen går mod, at virksomhedssponsorater bliver afløst af partnerskaber mellem virksomheder og kulturproducenter. Hvor relationsdannelse, gensidig respekt, win-win og et fast blik på bundlinje er omdrejningspunktet for partnerskabet.

Fra Cowboymetode til strategi og business case

Men stadig alt for mange kulturproducenter møder virksomheder med det sigte, at øge deres økonomiske indtægter fra virksomheder, uden en strategi eller en business case. Her bliver de mødt af folk i jakkesæt som spørger: ”What's in it for me?”, da det gensidige forretningsmæssige gevinst ikke er synlig.

Uden det fornødne forarbejde er det desværre et spørgsmål, som kommer bag på de fleste kulturproducenter. Kulturproducenter er tit for ufokuserede, forventningsfulde og arbejder efter en cowboy-metode, hvor der skyder vildt omkring sig uden at vide hvorfor.

Alt for få kulturproducenter vælger at arbejde strategisk med deres sponsorater og partnerskaber og alt for mange kulturproducenter mangler en klar og basal forståelse af de logikker, rationaler og konkrete behov, som virksomheder opererer efter.

From One-night-stands to a Marriage Made in Heaven

Når kulturinstitutioner indgår succesfulde strategiske partnerskaber, er det vigtigt, at relationen bliver indgået og udviklet som et ligeværdigt forhold mellem kulturproducent og virksomhed.

Udbytterige strategiske partnerskaber bygger alle på en relation, hvor begge parter bidrager positivt til den anden parts bundlinje og hvor begge parter kan se et konkret udbytte af samarbejdet; en klassisk win-win.

Samtidig er partnerskaberne kendetegnet ved, at det er et samarbejde som løber over længere tid. De to parter forpligter sig til et længerevarende samarbejde og opbygger en tillidsfuld relation. Eller lettere formuleret er værdifulde sponsorrelationer bevæget sig From One Night Stands to a Marriage Made in Heaven.

Når virksomheder indgår partnerskaber med kulturproducenter er det ud fra en økonomisk kalkule og kommerciel målsætning om, at kunne tilføre deres produkter eller brand en konkret merværdi. Oplevelser og kultur er efterhånden en udbredt metode til at virksomheder kan differentiere sig fra deres konkurrenter på og netop kultur og oplevelser er kulturproducenters kerneprodukt. De skal derfor være bedre til at udnytte potentialet og kapitalisere bredere på deres kerneprodukt.

Selvom virksomheder forsøger at kaste sig ud i ’The Blue Ocean’ ved at arbejde med oplevelser og kultur som differentieringsparameter, er det langt fra alle virksomheder, som er i stand til at skabe og tænke oplevelser ind i deres produkter. Derfor har mange virksomheder en helt naturlig kommerciel interesse i at indgå strategiske partnerskaber med netop kulturproducenter.

Hvem gør det?

Der er efterhånden en del eksempler på kulturproducenter, som arbejdet strategisk og fokuseret med strategiske partnerskaber:

Det Kongelige Teater begyndte for 6-7 år siden strategisk at arbejde med partnerskaber med virksomheder som afløser for passive virksomhedssponsorater.

Teatrets kommercielle og strategiske nøglepersoner gik i gang med at identificere, hvilke værdier og ydelser teatret kunne kapitalisere på ved at tilpasse og transformere en del af deres kerneydelser til virksomheders behov.

De fandt frem til at de kunne gøre sig attraktive og interessante for virksomheder som Samsung, Danske Bank og Montana ved at omsætte teatrets know how om kreative forløb, projektledelse og primadonnaledelse til konkrete produkter. Det kan virksomhederne på den ene side gøre brug af i deres branding og salgsstrategier og på den anden side accentuere teatrets kulturelle position som et aktiv for virksomhederne at blive relateret til og sat i sammenhæng med.

Fra Trailer Park's hjemmeside

Musik og kulturfestivaler som Roskilde Festival og Trailerpark arbejder også med strategiske partnerskaber.

På årets Trailerpark Festival kunne man opleve ’The Black Box’ som er resultatet af samarbejde med S-Tog, hvor de sammen udskrev en design- og arkitektkonkurrence om en publikumsinstallation på årets festival. Trailerpark fik en ret enestående installation, som publikum for alvor tog til sig . S-Tog blev brandet på festivalen samtidig med, at S-Tog har brugt konkurrencen til at markere som et brand, der appellerer til det attraktive hipstersegment. [vimeo http://vimeo.com/28731014]

Roskilde Festivals hovedsponsorer Tuborg leverer hvert år en markant publikumsaktivitet og event på festivalen som en del af hovedsponsoratet.

I år var det en spektakulær 500 meter lang svævebane som publikum kunne benytte fra campingområdet til festivalpladsen og året før fik publikum en stor bæredygtig pool formet som et Tuborg logo, hvor fokus var på klima og bæredygtighed.

Jeg har her samlet en række principper, som er vigtige trin i retning af udvikle en strategi som kulturproducent. De skyder så at sige ikke som en cowboy, men som søger et ’a Marriage Made in Heaven’ i stedet for one night stands.

Principper for strategiske kulturpartnerskaber

  • Kulturproducenterne skal undersøge, hvilke kerneydelser de kan tilbyde deres potentielle kommercielle samarbejdspartnere og være skarpe på egne værdier, som de kan kapitalisere på
  • Kulturproducenterne skal udarbejde business cases og undersøge, hvad virksomhederne har behov for
  • Kulturproducenter skal turde stille krav til samarbejdspartnere – det skaber gensidig tillid, respekt og ligeværd
  • Kulturproducenterne skal indgå partnerskaber, hvor begge parter får et konkret udbytte (Win-Win)
  • Kulturproducenterne skal stræbe efter at indgå samarbejdsaftaler over flere år eller af længere varighed.

 

 

Giv din stemme

6 stemmer
4,3/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

85 JOB

Politisk-strategisk tænkende medarbejder

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikatør

Frist: 25. oktober

Director of Communication

Frist: 27. oktober

Kommunikationskonsulent

Frist: 28. oktober kl. 10.00
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.