Rasmus Flink


Rasmus Flink

Rasmus Flink

Karma: 0 (?)

Behandlingsskolernes nye uddannelsestilbud hitter

behandlingsskolerne5Det går rigtig godt for Behandlingsskolerne i København, og der er sket meget for organisationen i skoleåret 2013/14. Faktisk blev der i løbet af sidste skoleår startet ikke mindre end fem nye, forskellige tilbud for børn og unge med særlige behov op.

Med Behandlingsskolernes mål om, at kunne tilbyde den bredest mulige vifte af professionelle specialtilbud for de mest psykisk sårbare børn og unge i Danmark, åbnede de i sensommeren 2013 blandt andet skolen Pilen på Amager. Behandlingsskolernes nye skole, Pilen, er en 0-5 klasses dagskole for børn med ADHD, og den er indrettet til at kunne klare udadreagerende adfærd, både når det kommer til skolens pædagogik og dens behandling er.

Derudover har Behandlingsskolerne åbnet op for et Enkeltbarnstilbud i Vanløse. Tilbuddet er for børn, som kræver 1:1 støtte og behandling, og stedet er indrettet til børn, der har særlige udfordringer, hvis psykiatriske udredninger har vist et komplekst samspil af mange forskellige psykiatriske diagnoser.

Et andet tilbud, som Behandlingsskolerne har startet op i Vanløse, er deres nye Observationsenhed. Observationsenheden er et specielt sammensat skoletilbud for børn og unge i folkeskolealderen, der er afgrænset til 6 måneder og som retter mod børn og unge, der har særdeles komplekse psykiske problematikker, og hvor det har været problematisk at finde det rette skoletilbud. Fælles for en række af Observationsenhedens skoleelever er, at de ikke været i skole i mange måneder, og for langt de fleste elever gælder det, at de har været igennem mange forskellige skole- og behandlingstilbud inden da, uden at nogen af dem har fungeret tilfredsstillende eller skabt fremskridt.

Elever indskrevet på Behandlingsskolernes Observationsenhed indgår i et 6 måneders observationsforløb, der både består af en observationsperiode og et intensivt behandlingsforløb. Ved observationsforløbets ophør laves en konkret undervisnings- og behandlingsplan for den enkelte elev, og der vil derudover udarbejdes en konkret anbefaling af, hvilket skole- og behandlingstilbud eleven vil profitere mest af.

Behandlingsskolerne åbner op for to nye STU-tilbud

Sidst men ikke mindst har behandlingsskolerne startet to nye ungdomsuddannelser (STU) op for unge mellem 17-25 år. Det ene hedder Solist-STU, og er et 1:1 tilbud til unge med vidtgående indlæringsvanskeligheder, infantil autisme og ofte op til flere psykiske lidelser. Placeringen af STU’en er i Marianelund, der tidligere har været skovriddergård, kro og kursussted, og som ligger i fred og uforstyrrethed ved Gurre Sø i Nordsjælland. Disse rammer er ideelle for skolens målgruppe, da de har skærpede sanser og i perioder ikke tåler for mange indtryk.

Derudover har Behandlingsskolerne åbnet op for tilbuddet Tag fat på Amager Strandvej, der tilbyder et unikt sammensat undervisnings- og behandlingstilbud til unge flygtninge og indvandrere med store psykiske og dansksproglige vanskeligheder. Behandlingsskolerne hjælper her unge, der ikke fungerer i et almindeligt undervisningstilbud, eller som ikke har kunnet klare hverken et job eller et praktikforløb. Undervisningen foregår i små hold på skolens værksteder, hvor eleverne i ro og mag, samt med støtte fra lærere og pædagoger, kan genopbygge deres selvværd. Behandlingsskolernes mål med Tag fat er, at hjælpe de unge til selv at kunne klare sin hverdag. De skal blandt andet kunne skrive og tale så godt dansk, at de kan komme videre i et almindeligt uddannelsesforløb, i ekstern praktik eller i arbejde.


Kommentarer

Få nyhedsbrev

45 JOB

Praktikant

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.