Peter Brincker


Peter Brincker

Peter Brincker

Karma: 0 (?)

Øjenlæge Peter Brincker: ”Patienter og medier skal håndteres ens”
Læger og forskere står ofte i et dilemma, når patienter eller journalister kræver svar – enten på deres personlige sag eller de nyeste forskningsresultater. Medicinvidenskaben er nemlig kompliceret og kræver ofte en unik indsigt i branchen, hvis man skal forstå selv de mest banale pointer. Øjenlæge Peter Brincker fortæller, hvordan man håndterer patienter og medier uden at gå på kompromis med sin faglige viden.

 
Øjenlæge Peter Brincker sidder på sit kontor sammen med en patient, der er tydelig nervøs. Patienten kigger febrilsk rundt og kan ikke finde ro. Men mens Peter Brincker forklarer med selvsikker stemmeføring og korte, enkle vendinger, ændres nervøsiteten til forståelse og tryghed. Patientens mimik og gestik er mere afslappet, og det lader til, de er kommet på bølgelængde. Øjenlæge Peter Brincker fortæller efterfølgende, at det hele drejer sig om at skabe forståelse.
 
Patienterne kender sjældent til faglige begreber og medicinske termer. Derfor frygter de ofte det værste. Men hvis man tager dem i hånden og forklarer dem indgrebet eller sagen i korte, præcise vendinger, skaber man ofte en referenceramme, de fleste kan forholde sig til”, fortæller øjenlæge Peter Brincker.
 
Det er ikke første gang, at Peter Brincker hjælper en patient til at forstå proceduren for et indgreb. Han har gennem sine næsten 50 år i branchen oplevet lidt af hvert. Han kender især til den udfordring, yngre læger eller forskere oplever med patienter og journalister.
 

Peter Brincker: patienter er pessimister - medier er opportunister

Læger, der kun har et par år på bagen eller netop har færdiggjort medicinstudiet, er udsatte, vurderer Peter Brincker. Selvom turnusordning er en del af studiet, er det anderledes, når ny udklækkede læger skal stå på egne ben. Derfor bliver der også begået elementære fejl, når patienter skal forstå deres sundhedssituation.
 
Kommunikationen mellem sundhedsvæsenet og patienter har nemlig en stor effekt på helbredelsen, fastslår en rapport fra 2012. Her konkluderede en række forskere, at personer, der havde fået besked om, at de har kræft, har en øget risiko for at begå selvmord eller blive ramt af hjerte-kar-sygdomme. Læger har derfor et forhøjet ansvar, når diagnosen skal formidles.
 
når man er del af et sundhedsvæsen, er den sværeste opgave altid at levere den værst tænkelige nyhed. Og mange nyuddannede læger mangler den nødvendige forståelse for, hvordan livsændrende budskaber påvirker – ikke kun patienten, men også patientens omgangskreds”, fortæller øjenlæge Peter Brincker og fortsætter ”hvis man leverer en dårlig nyhed uden omsvøb, kan der opstå en række uhensigtsmæssige sideeffekter, som f.eks. manglende nattesøvn, angst eller livskvalitet. Patienterne er i forvejen pessimister, så hård leveret nyheder kan den sidste tid uudholdelig”.
 
Men øjenlæge Peter Brincker fortæller også, at det er en svær balancegang. Mange patienter ønsker nemlig klar besked om deres tilstand, og de vil gerne have et realistisk bud på, hvor lang tid de har igen. Det giver dem mulighed for at planlægge den sidste tid.   

Medierne elsker patienternes ulykke

Som læge eller forsker kan man blive kontaktet af journalister, der gerne vil lave et interview. Men ofte skal den medicinkyndige hjælpe journalisterne med at forstå, hvad de selv spørger om. Det er nemlig de færreste journalister, der forstår den nyeste kræftforskning, eller hvordan røde blodlegemer reagerer på insulin osv., forklarer Peter Brincker. Men som medicinkyndig er man forpligtet til at hjælpe og ikke belære. Ikke kun for at skabe forståelse hos læserne, men for at skabe en saglig artikel
 
journalister går ofte efter den sensationelle nyhed. Du kan blive interviewet om et emne, for derefter at læse, at artiklen handler om noget helt andet. Det er desværre en præmis for læger og forskere. Men hvis man har behandlet journalisten med værdighed og ikke været hoverende i interviewet, har man mulighed for at påvirke artiklen i en positiv retning”, forklarer øjenlæge Peter Brincker.
 
I en bog skrevet målrettet mod læger og forskere, forklarer Charlotte Strøm, hvordan man kommunikerer faglig viden til journalister og nyhedsmedier, uden at fagligheden ryger ud ad vinduet. Et af bogen pointer er, at medier og journalister ikke er farlige for personer med næsen dybt nede i deres faglighed – de er derimod talerør for forskningens resultater, bevillinger og kan i sidste ende skabe politisk forandring.
 
En del af forskningen er finansieret via vores fælles husholdningsbudget, så derfor skal man som forsker også gøre en indsats for at forklare om sin forskning til helt almindelige mennesker. Det er der flere veje til at lykkes med, og en af dem er ved at bruge medierne og de journalistiske fortælleteknikker”, fortæller Charlotte Strøm i et interview til dagens medicin.  
 

Patienter og medier skal håndteres på samme vis

Som læge, forsker eller anden formidlingsrolle i sundhedsvæsenet skal man være tro over for sit fag og faglighed. Øjenlæge Peter Brincker fortæller, at det ikke er indholdet men formen, der skal ændres, når kompliceret stof skal formidles til den almene dansker eller journalist.
 
god formidling er at forenkle uden at forsimple”, fortæller Øjenlæge Peter Brincker og uddyber, at det er underordnet, om du sidder foran patienter eller journalister. God formidling handler om, at man skal skabe forståelse uden at tale ned til personer, der ikke har samme indsigt som medicinuddannede personer har. En tommelfingerregel er, at man som formidler skal bruge hverdagseksempler. Øjenlæge Peter Brincker forklarer, at jo tættere man kommer på patientens eller journalistens hverdag, jo tættere er man på at lykkes.
 
Peter Brincker er øjenlæge og arbejder derfor ikke dagligt med de eksempler, artiklen benytter. Peter Brincker er udelukkende benyttet som ekspert på området givet hans virke som medicinkyndig i næsten 30 år.

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

68 JOB

Mediegrafiker

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

kommunikationschef

Frist: 1. november

Teamleder til Kommunikation

Frist: 1. november

Presseansvarlig

Frist: 1. november
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.