Oliver Andersen


Oliver Andersen

Oliver Andersen

Karma: 0 (?)

Try Medics - Nytænkende hospitals praktikophold for studerende og unge interesseret i det sundhedsfaglige felt
 
Try Medics ApS blev startet med et mål om at udvide unges perspektiv på den globale sundhedspleje og skabe positive tværkulturelle relationer inden for det medicinske felt. Yderligere er tanken bag, at give unge indsigt i sundhedsfagligt arbejde før eventuelt studiestart, så de er bedre rustet til hvad en sundhedsfaglig karriere indebærer og sandsynligheden for at de oplever et praksischok under studiet mindskes.
 

Hvordan Try Medics opnår deres mål

Målet opnås ved at give studerende på videregående sundhedsfaglige studier og studenter i sabbatåret mulighed for at få medicinsk erfaring ved at skygge hospitalspersonale i udlandet, der fungerer som mentor for dem i deres daglige arbejde. Interaktionen de unge har med hospitalspersonalet giver dem en dybere forståelse for det sundhedsfaglige felt og hvad arbejdet indebærer.
 
De to målgrupper har forskellige formål for praktikken som vi udbyder i samarbejde med hospitaler i udlandet.
 
For studerende på et videregående sundhedsfagligt studie, tager de oftest afsted i forbindelse med et forløb fra studiet, så de kan opnå merit for hospitals praktikken. For denne målgruppe handler det om at få klinisk erfaring i udlandet og indsigt i et anderledes sundhedsvæsen fra det vante danske. Vi oplever primært sygepleje og medicinstuderende vælger et praktikophold gennem Try Medics.
 
For studenter i sabbatåret, som overvejer en sundhedsfaglig karriere, kan de komme i observationspraktik, hvor formålet er at opnå en større forståelse for sundhedsfagligt arbejde. Dette opnås ved at de får mulighed for at observere og lære fra hospitalspersonale under deres daglige gang. Denne målgruppe skal ikke gå til hånde på hospitalerne. Erfaring fra at være i et hospitalsmiljø og interagere med hospitalspersonale, oplever vi gør de unge mere sikre i deres valg om at forfølge en sundhedsfaglig uddannelse og mere motiveret mod studiestart.
 
I øjeblikket tilbyder vi 4-12 ugers hospitals praktikforløb for begge målgrupper på henholdsvis Zanzibar, Tanzania og i Uganda. Forløb rettet mod studerende inden for og studenter interesseret i medicin, sygepleje, jordemoderskab, odontologi eller fysioterapi. Vi har en høj tilstedeværelser på destinationerne og vægter at opholdene skal forløbe trygt og sikkert for de rejsende. Vi tager bl.a. hånd om bolig, planlægningen af praktikken i samarbejde med de involverede hospitaler, transport, kost under rejsen og har et dedikeret team på hver destinationen, der sikre opholdet forløber som planlagt. Alt dette gør vi så de rejsende kun skal fokusere på deres læring og oplevelse under deres rejse.
 
De rejsende bor under opholdet, sammen i Try Medics huset på destinationen. Vi oplever der bliver skabt et stærkt fællesskab blandt rejsende og glæde ved at kunne dele oplevelsen og interessen i det sundhedsfaglige felt med andre unge. Oftest er der 15-20 på opholdet samtidig.
 
Vi har praktik 44 ud af 52 uger om året og vi har et nyt ophold starttidspunkt hver måned undtaget maj, så de unge selv kan planlægge hvornår de gerne vil afsted. Dette udmønter sig i 11 ophold af minimum 4 uger på hver destination om året.
 

Motivationen for hospitalerne for at samarbejde med Try Medics

Hospitalerne vi samarbejder med er alle glade for programmet og ser det som en god mulighed for at få kulturel udveksling. Det er frivilligt for hospitalspersonalet om de vil være med ind over programmet og deltage som mentor for de rejsende. Vi oplever at meget af personalet er interesseret i at lære fra sig og er gode til at give de rejsende et givende udbytte. Yderligere er de gode til at få de rejsende til at føle sig trygge under praktikken, velvidende om det for nogen kan være første gang, at være i et hospitalsmiljø.
 
For universitetshospitalet i Uganda vi samarbejder med havde hospitalsdirektøren også andre grunde for at indgå et samarbejde. Han har selv været på meget udveksling i andre lande under sine studieår, som han mente havde været givende for ham. Han ser mulighed i at den øgede eksponering de unge får til hans hospital, kan være katalysator for at de overvejer at komme tilbage, når de engang er færdiguddannet og gerne vil arbejde i udlandet for en periode.
 
Samlet set samarbejder vi med fem hospitaler hvoraf to er universitetshospitaler og tre privathospitaler.
 
I Uganda samarbejder vi med et stort universitetshospital, som mange mindre klinikker referere til i den sydvestlige del af Uganda.
 
På Zanzibar samarbejder vi med øens største privathospitaler og et universitetshospital. Alle hospitalerne ligger i eller tæt på Stone Town, som er Zanzibars hovedby.
 

Opstarten

Jeg og min partner Sonny Rasmussen startede Try Medics i 2014. Vi oplevede tidligt at mange unge var interesseret i forløbene vi tilbød og i dag er vi et team på 37 fordelt på Zanzibar, Uganda og Danmark. Vi er en tværkulturel virksomhed med ansatte fra Uganda, Zanzibar, England, Norge og Danmark.
 
Vi startede med at tilbyde ophold i samarbejde med hospitaler på tropeøen Zanzibar i Tanzania i 2015.
 
Første skridt i etableringen af Try Medics på Zanzibar var at introducerer forløbene til sundhedsministeriet på øen og forhandle en aftale på plads.
 
Herefter gik vi til de to største hospitaler på øen med muligheden omkring et samarbejde. Der gik ikke længe før vi havde en aftale med begge hospitaler og begyndte at udbyde ophold. Der er meget synergi i programmet, hvilket vi tror på gjorde at hospitalerne hurtigt var med på ideen. Det er også dette vi har oplevet, når vi har indgået aftaler med flere hospitaler i de efterfølgende år.
 
Efter vi havde vores første aftale med de to hospitaler på Zanzibar, gik vi i gang med at markedsføre muligheden til danskere primært gennem Facebook. Vi så Facebook som værende en god platform for at gøre unge bevidste om muligheden.
 
Første hold på 7 deltagere var afsted i januar 2015. Heriblandt én medicinstuderende og seks i sabbatåret, som gik med tankerne om en sundhedsfaglige karriere. I dag er nogle af dem færdiguddannede sygeplejersker, mens andre stadig er i gang med medicinstudiet.
 
I alt endte vi med at have 61 rejsende på opholdet henover 2015. Siden 2015 har vi kun oplevet en stigning i antallet af rejsende og i 2018 havde vi 300 afsted fordelt på Zanzibar og i Uganda.
 

Den anden side af Afrika

Da jeg begyndte med Try Medics boede jeg selv på Zanzibar og havde fået etableret en hverdag på øen. Det har derfor fra starten været vigtigt for os, at de rejsende skulle mødes med et nuanceret billede af vores destinationer. Rigtigt mange har en opfattelse af Afrika, som er præget af den fremstilling, man får gennem nyhederne og kampagner fra nødhjælpsorganisationer. Fokus er her naturligt, på alt det, der er galt og som ikke fungerer. Den enorme diversitet, normalitet og fremdrift i Afrika går i den forbindelse ofte tabt i formidlingen.
 
Vi har derfor fra starten haft et fokus på at give de rejsende mulighed for at kunne opleve de mere positive turistmæssige og kulturelle aspekter af deres destination i forbindelse med deres praktikophold. Vi har i vores ophold indlagt faste aktiviteter om eftermiddagene efter praktik og i weekenderne. Aktiviteterne spænder vidt fra at være mere turist orienteret, såsom snorkling, dykning, riverrafting, safaritur og besøg på de lokale markeder, til aktiviteter mere rettet mod samvær i lokalsamfundet, med bla. andet arrangerede volleyball og fodbold kampe mod lokale hold og skoler, søndagsgudstjeneste, besøg på lokale skoler, arrangement af julefest for de lokale børn, danseundervisning og deltagelse i lokale arrangementer, såsom community cleanup day.
 
Vi søger endvidere at strukturere arbejdsdagen sådan at de lokale ansatte på destinationerne har mulighed for at deltage i ture og aktiviteter. Det giver en helt anden dynamik og samvær, når et blandet hold af studerende og ansatte spiller en kamp mod et lokalt fodboldhold. 
 

Udfordring med opfattelsen af Uganda som et sikkert rejsemål

Vi startede på Zanzibar, men i slut 2016 åbnede vi også op for ophold i Uganda. Konceptet er ens på begge destinationer. Uganda skulle vise sig at give os vores første større udfordring og læringskurve.
 
Uganda er et frodigt land med unik natur midt i østafrika. Landet er i mindre grad besøgt af danskere i forhold til andre velkendte østafrikanske lande som Tanzania og Kenya. Mange forbinder Uganda med deres tidligere præsident Idi Amin der sad på posten fra 1971-1979. Idi Amin blev i sin tid kendt som ‘slagteren fra Uganda’ og det menes at han nåede at slå omkring 300.000 mennesker ihjel i sin tid som præsident.
 
Nu tredive år efter Idi Amin sad på præsidentposten, er Uganda et sikkert land at rejse i med unikke turistattraktioner, som dens dynamiske hovedby Kampala og byen Jinja hvor floden Nilen løber igennem. Kombineret med dens frodige landskab og venlige befolkning, er det en positiv oplevelse at rejse til Uganda. Hovedsproget på tværs af landet er engelsk, hvilke vi så som ville lette eventuel sprogbarriere under de rejsendes praktik på hospitalet.
 
Uganda har som mange andre lande i Afrika og i resten af verdenen områder, hvor man skal udvise mere forsigtighed og agtpågivenhed, men vi oplever generelt landet som trygt og sikkert at rejse i. Mbarara, hvor vores samarbejds hospital ligger er en universitetsby og befolkningen er meget imødekommende og åbne overfor de fremmede, som besøger området. Vores program manager i Uganda beskrev det på et tidspunkt meget rammende.
 
“A conclusion often drawn about Africa is that it holds a homogenous people with the same culture and is widely referred to as a single state. This could not be further from the truth illustrated very clearly in Uganda’s population. Uganda stands as one of the most ethnically diverse countries in the world being home to over 40 indigenous ethnic groups, each of which have their own culture, language and customs. This is one of the most beautiful things about this country and only lends itself to the nation’s appeal as a tourist destination.”
 
Selvom Uganda i dag betragtes som et sikkert rejsemål, har vi oplevet en del skeptisk omkring Uganda som destination, hvilket har været en hæmsko for programmet og udfordring vi ikke havde forudset. På vores rejser til Zanzibar, havde vi ikke i samme grad oplevet et skeptisk omkring sikkerhed. Set i bakspejlet, har mange danskere hørt om Zanzibar, gennem selv at have været der eller kende nogen som har været på ferie på øen. Den øgede opmærksomhed, tror vi på påvirker folks opfattelse om sikkerheden ved et rejsemålet. 
 
Rejsendes sikkerhed er det vigtigste aspekt for os under praktikopholdene, så vi havde undersøgt det grundigt før vi gjorde det muligt at komme i praktik i Uganda. Selvom vi i starten oplevede mange fravælge Uganda grundet deres opfattelse af landet, fik vi en god håndfuld afsted, som har haft mange positive oplevelser.
 
I dag får vi en del rejsende afsted til Uganda, hvoraf mange af dem kender nogle som tidligere har været afsted på opholdet i Uganda og hørt om oplevelsen derfra.
 
Når vi åbner op for nye destinationer fremadrettet, vil vi i højere grad fokusere på lande, som folk generelt allerede kender og er trygge ved.
 

Deltageres oplevelser af et Try Medics ophold

Vi hos Try Medics er meget opmærksom på rejsendes oplevelser og vi ser at rejsende både udvikler sig personligt og karrieremæssigt under et ophold. Alene det at rejse, opleve en anden kultur og møde nye mennesker rykker de unge personligt. For mange kan det være første gang i udlandet uden forældre.
 
Vi ser også at de unge står tilbage med en givende oplevelse fra praktikken, selvom det er udfordrende at blive sat i et anderledes hospitalsmiljø med færre ressourcer end vi har i Danmark. Studenterne i sabbatåret vi har haft på opholdet, har oftest en god forståelse for at behandlingsprocedurer de oplever sammen med deres mentor, kan være anderledes end hvordan det vil være i Danmark. Blot det at kunne interagere med hospitalspersonale og blive inspireret af deres stræben efter at hjælpe patienter, bliver for mange en motivationskilde til selv i fremtiden at ville stå med de nødvendige ressourcer og viden til at kunne hjælpe andre.
 
For studerende fra videregående sundhedsfaglige uddannelser, vi har afsted på opholdet er praktikken oftest en øjenåbner for et anderledes sundhedsvæsen. Erfaring de sætter i perspektiv med hvad de har lært og kender fra studiet derhjemme.
 
Mange af de tidligere rejsende har skrevet blogindlæg og anmeldelser under eller efter deres rejse, hvilket har givet os en ny vinkel på, hvordan de rejsende ser på deres oplevelser og erfaringer fra vores ophold. Der er mange interessante aspekter og synsvinkler, som bliver belyst af de rejsendes refleksioner over deres møde med Afrika, det anderledes sundhedssystem og den anderledes kultur.
 
En sygeplejestuderende, som var 8 uger i Uganda skrev.
 
“Det er nemt når man er på udveksling i et udviklingsland, konstant at sammenligne med Danmarks sundhedsvæsen og hvor der er mange ligheder er der sandelig også utrolig mange mangler. Jeg tror dog at det er vigtigt at kigge med sit kliniske blik og have en forståelse for hvad sygeplejerskerne, lægerne, jordemødrene, fysioterapeuter får opnået med de ressourcer som de har. For hvad ville man selv gøre, hvis man stod i deres position? Jeg tog mig selv i at blive utrolig flov da jeg befandt mig på Nutritional Ward, og fik gennemgået, hvordan forældrene var indlagt sammen med barnet for at lære hvilken slags mad barnet skulle have, og at der var kokke ansat til at oplære forældrene med de ingredienser, de ville have til rådighed i landsbyen at lave den rigtige form for mad til deres underernærede barn. Grunden til, at jeg blev flov, var fordi min forudindtagede opfattelse blev gjort til skamme og det overraskede mig at på alle afdelinger, havde de masser af eftertilbud og opfølgning planlagt for patienterne. Og ikke kun for patienterne, på Medical Ward blev alle pårørende tilbudt screening test for HIV og gratis familieplanlægning. Det overraskede mig, at man ikke blot blev indlagt med sygdom, og når kureret sent hjem. Men selvfølgelig er det ikke sådan, og det var min undervurdering af fagligheden og intentionerne af sundhedspersonalet som var skamfuld. Jeg tror fast på at hvis hospitalet og landet havde de samme ressourcer som herhjemme, ville der ikke være de store forskelle at finde.”
 
En rejsende, som var afsted i sit sabbatår og interesseret i at læse medicin skrev et blogindlæg om sit ophold. Hun havde valgt en kombineret rejse hvor hun både var i praktik fire uger i Uganda efterfulgt af fire uger på Zanzibar. I hendes indlæg skrev hun blandt andet.
 
“Når jeg kigger tilbage på min tid i Afrika med Try Medics, synes jeg, at det har været den helt rigtige beslutning. Jeg har oplevet så mange vilde ting, samt overskredet grænser. Det hele har været med til, at jeg er blevet mere sikker i mit studievalg. Det lyder måske lidt kliché, men jeg føler, at jeg har lært mig selv bedre at kende.
 
Alt-i-alt vil jeg anbefale et kombineret ophold til dig som ikke helt kan vælge ét ophold, og som gerne vil have en oplevelse, der kan tages med i bagagen resten af livet.”
En anden rejsende, som havde Zanzibar som sin første prioritet, men som måtte tage til Uganda, da Zanzibar var udsolgt, skrev blandt andet.
 
“Udadtil virkede Uganda ikke just tiltrækkende, men når man kommer til landet og mærker stemningerne, ser farverne, møder befolkningen og bare mærker livet på en helt anden måde, så ved man, at Uganda virkelig er Afrikas perle! Safari til vands, hvor du overvældes af elefanternes størrelse og ynde, samt medtages at flodhestenes rolige og afslappende ydre. Dybe regnskove, hvor alt er som man havde forestillet sig det – planterne, lydene og dyrene. Chimpanserne, der febrilsk og højlydt tonser igennem trækronerne, mens man kæmper sig gennem skovbunden for at følge med og få et glimt af de storslåede aber. Vinden, der rusker en godt igennem, mens man sidder på toppen af en safaribus. Det eneste, der holder en fast, er ens egen styrke! ingen sikkerhedssele – ingenting – andet end dig selv og dine venner, der for fuld udblæsning drøner gennem den afrikanske savanne på jagt efter løver, bøfler, flodheste og meget mere. Suset i maven og den dybe indånding, du tager inden du, i en gummibåd, kolliderer med en kæmpebølge på Den Hvide Nil. Vandet, der omgiver alle dele af din krop samt bare dét, at mærke naturens kræfter rykke i dig! Mærke at du lever. Uganda får dig til at leve.”

Vores tanker om Try Medics fremadrettet

Hos Try Medics har vi altid haft en vision om tilbyde ophold for et internationalt marked, så rejsende kan komme på opholdet fra forskellige lande.
 
Til dags dato har vi primært haft rejsende fra Danmark og få fra Norge og Færøerne. Vores nuværende mål er at øge kendskabet i Skandinavien. Fremadrettet vil vi primært fokusere på udbrede kendskabet til muligheden i Norge, mens vi fortsætter med at øge kendskabet i Danmark og færøerne. Herefter vil Sverige følge.
 
Når vi begynder at få unge afsted fra andre Skandinaviske lande end Danmark, vil det for de rejsende betyde at de, vil bo sammen med og møde unge fra andre skandinaviske lande med fælles interesse i det sundhedsfaglige felt. Dette tror vi vil bidrage positivt til oplevelsen og udbyttet fra turen.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

49 JOB

Redaktør

Se alle job Indryk job

Job

Praktikant

Frist: 10. april

Kommunikationspraktikant

Frist: Snarest muligt

Pressemedarbejder

Frist: 10. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.