Nicolai Giødesen


Nicolai Giødesen

Nicolai Giødesen

Karma: 0 (?)

Nicolai Giødesen: Forstå de nye regler for andelsboligmarkedet 2018
Den 1. juli 2018 træder et nyt lovforslag for andelsboligmarkedet i kraft. Tydeligere regler, bedre købervilkår og nye betingelser for konkursramte foreninger skal skabe et trygt boligmarked – men mens nogle vil opleve større økonomisk sikkerhed, vil andre få flere boligudgifter, fortæller Nicolai Giødesen, der forklarer om de vigtigste ændringer, foreninger og privatpersoner skal forholde sig til.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen varslede i foråret 2017, at nye regler på andelsboligmarkedet ville træde i kraft. Formålet er at skabe et modstandsdygtigt marked, der er mere gennemsigtig og skaber en øget økonomisk sikkerhed for involverede parter. Det har resulteret i 16 forslag, der gælder fra den 1. juli 2018. Andelsforeninger, -købere og –sælgere bliver alle berørt af de nye tiltag, fortæller Nicolai Giødesen, der er advokat med møderet for Højesteret hos Advokatfirmaet Nicolai Giødesen.
 
Formålet er blandt andet, at rydde op og gøre området mere sikkert for foreninger, købere og sælgere, derfor bliver alle parter berørt af lovændringen”, fortæller Nicolai Giødesen, der påpeger, at det især er de økonomiske aspekter af andelsmarkedet, der er sat under luppen med de nye tiltag.
 

Nicolai Giødesen: Økonomisk sikkerhed for køber og større udgifter for andelshaver

Et af disse økonomiske aspekter er udvidelse af forældelsesfristen. De nuværende regler giver køber af andelsbolig 6 måneder til at påberåbe et erstatningskrav, hvis der er mistanke om overpris på boligen. Lovændringen udvider forældelsesfristen til 3 år, fortæller Nicolai Giødesen, der understreger, at tiltaget ikke kun gavner køber, men imødekommer korruption i branchen.
 
Med en forlængelse af forældelsesfristelsen er køber ikke kun sikret i en længere periode efter boligoverdragelse. Selve markedet bliver mere modstandsdygtigt over for bestikkelse og penge under bordet, da køber er bedre stillet end tidligere”, fortæller Nicolai Giødesen. 
 
Nicolai Giødesen beretter yderligere, at denne lovændring skaber et mere strømlinet reglement, eftersom andre boligejere på nuværende tidspunkt også har en forældelsesfrist på 3 år.
Andelsboligforeninger får ligeledes nye betingelser, de skal rette sig efter. Især konkursramte andelsboligforeninger, får flere økonomiske ressourcer fra andelshaverne, hvilket er tiltrængt, mener Nicolai Giødesen. Hvis en andelsboligforening går konkurs skal andelshavernes leje fastsættes ud fra et gennemsnit af boligafgiften over de sidste fire år, forklarer Nicolai Giødesen. Det vil ofte resultere i en højere husleje end den nuværende lejelov, som man tidligere overgik til som andelsboligindehaver, såfremt foreningen gik konkurs. Med den nye metode til at udregne boligudgift imødekommes konkursspekulationer på andelsboligmarkedet. 
 

Faste rammer for valuarer

Med den nye lovændring får valuarer faste rammer at arbejde inden for. Regelændringen skal imødekomme de vidt forskellige vurderinger, der gives på tværs af andelsboligmarkedet og fastsætte en standard for valuarer at arbejde ud fra. De nye regler er ikke nærmere beskrevet, men der kan fastsættes specifikke regler om, hvem der kan udarbejde valuarvurderinger samt hvilke faktorer, vurderingen fastsættes ud fra, lyder det fra Nicolai Giødesen.  
 
Oversigt over de 16 nye tiltag på andelsboligmarkedet:
 • Krav om udarbejdelse og løbende opdatering af vedligeholdelsesplan
 • Hjemmel til fastsættelse af nærmere regler for vedligeholdelsesplan.
 • Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år
 • Vejledning om stiftelsesbudget
 • Begrænsning af afdragsfrihed i forbindelse med stiftelse
 • Krav om egenfinansiering på 5 pct. af ejendommens værdi ved stiftelse af en andelsboligforening
 • Krav om egenfinansiering ved køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening
 • Indførelse af bestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Indførelse af en generalklausul
 • Tydelighed omkring nøgletalsoplysninger på generalforsamlingen
 • Præcisering af andelshaverens vilkår ved overgang til lejer
 • Forlængelse af forældelsesfrist ift. rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter
 • Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger
 • Ny norm og vejledning for valuarvurderinger, der reguleres på bekendtgørelsesniveau samt justering af andelsboligloven, så uddannelseskrav til valuarer er retvisende. Bekendtgørelsen evalueres i 2020.
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til nedbringelse af penge under bordet i forbindelse med salg af andelsboliger.
 • Belysning af eventuelle udfordringer hos andelsboligforeninger i landdistrikterne i Udvalget for levedygtige landsbyer
(Kilde: Erhvervsministeriet)

Finansieringsregler gør det svært for personer med lav indkomst, mener Nicolai Giødesen

Aftaleparterne er enige om, at lånegrænsen for afdragsfrihed i forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening skal reduceres til 40 pct. af en andelsboligforenings lån med pant i foreningens faste ejendom”, forklarer Erhvervsministeriet i aftalen mellem parterne på Christiansborg. En regel, der vi skabe mere troværdighed, men samtidig stille lavindkomstpersoner ringere end tidligere
 
At stifte ny andelsboligforening er nærmest umuligt. Foreningerne må kun optage afdragsfrie lån på op til 40 % af købssummen tre år efter foreningens stiftelse. Det betyder reelt set, at andelshavere skal afdrage på et langt større beløb end ved tidligere regler, hvilket gør det svært for personer med lav indkomst at få en andelsbolig”, fortæller Nicolai Giødesen.
 
Nicolai Giødesen forklarer, at forslagene vil med al sandsynlighed skabe et mere visende billede af andelssektoren end før. Tiltag som købersikkerhed, konkursændringer og valuarstandarder bidrager til et mere gennemsigtigt og reelt billede af foreningerne og deres vilkår, mener Nicolai Giødesen. Der findes dog også ændringer, der vil få minimal betydning.
Læs mere om Nicolai Giødesen på hans hjemmeside eller på
 
Artiklen er udarbejdet med inspiration fra andelsboligportal.dk
 
  
 

Giv din stemme

8 stemmer
4,6/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

25 JOB

Mediechef

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Studentermedhjælper

Frist: 30. juni

Chef

Frist: 7. juni

Dialog Specialist

Frist: 17. juni
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.