Mai Jensen


Mai Jensen

Mai Jensen

Karma: 69 (?)

Forfatter:

5


artikler

1


indlæg

Sådan giver du liv til værdier og strategier

Til K-dagen blev der klart, at strategier og værdier er forudsætninger for at nå sine mål. Udfordringen er ikke blot at få kommunikeret dem ud – men netop at få dem implementeret helt ned til den enkelte medarbejder i vedkommendes daglige arbejde. Det er langt fra let og anstrengelserne kan ikke direkte læses på bundlinjen – men der er ingen tvivl om, at det i sidste ende har stor indflydelse på, hvordan organisationen klarer sig.

Der findes de overordnede mål og forretningsstrategier, der findes det grundlæggende fundament, bestående af værdier, missioner og visioner og så findes der de organisatoriske, nødvendige forandringer. Uanset hvordan man tolker de forskellige dele, så er der en klar sammenhæng og de kan ikke skilles ad. Tænker man strategi, må man også tænke værdier og omvendt.

Mennesker er af natur ikke særligt forandringsparate og derfor bevæger organisationer sig hurtigt over i en tilstand af dvale og til ”business as usual”. I takt med markedsforandringer og den generelle udvikling er det nødvendigt at organisationer fra tid til anden kigger indad og fremad og fastsætter nogle nye, specifikke mål eller redefinerer eksisterende. Verden omkring os forandres hele tiden og derfor kan organisatoriske forandringer heller aldrig undgås. Man skal dog i sin kommunikation ikke male fanden på væggen, men blot gøre det tydeligt, hvad konsekvensen ville være, hvis forandringerne ikke fuldføres: ”Verden ser sådan her ud, derfor skal vi forandres i denne retning”.

De vigtigste pointer fra K-dagen

Det er ikke tit at en lille grøn og umoden kartoffel får lov til at sidde til bords med de modne kartofler. Det skete imidlertid til K-dagen. Nu er jeg ikke kun grøn, men også en taknemmelig og ikke mindst heldig kartoffel, der er lidt bedre klædt på til at møde den store og barske kommunikationsverden. Jeg vil i det følgende dele mit bud på de vigtigste pointer, som blev givet til denne dag, arrangeret af Jacob Gowland Jørgensen,K-rådgiver & projektleder fra Kforum, med oplæg fra både Kristoffer Kej, kommunikationsrådgiver i RelationsPeople og Charlotte Korsager Winther, Communications Manager i NNIT.

Det findes ingen facitliste

Det afhænger i al sin enkelthed af organisationstypen, traditioner i organisationen og lige så vigtigt, den specifikke situation. Når alt kommer til alt, så handler det omat skabe entydelig retning og være god til at kommunikere eksternt, men i ligeså høj grad også internt. Ifølge Anders Drejer, fra Handelshøjskolen i Århus, er der dog både en rigtig og en forkert måde at udarbejde en strategi på. Den forkerte, er den årlige nedskrivning, der bare skal overstås – hvorimod den rigtige, er den pragmatiske, stilfærdige og løbende, som er den næste vigtige pointe.

Strategiudvikling og forandring er noget der skal ske løbende

Den ”rigtige” løsning er altså når strategierne bliver udarbejdet kontinuerligt. Man må hele tiden holde for øje i hvilken retning både markedet og organisationen bevæger sig i og sørge for at det stemmer overens. Det er vigtigt at følge op på det, man forsøger at implementere. Som Kristoffer Kej udtrykte det: ”Hellere flere små flagskibeprojekter end et stort, som der ikke bliver fulgt op på”. Det kan også være man finder ud af at strategierne passer, men bare ikke udføres eller at de allerede præsenterede værdier ikke er til stede blandt medarbejderne. Så er det en god idé at relancere de forskellige elementer og gerne på en ny og spændende måde for at holde opmærksomheden. Derudover er det vigtigt, at man forkorter afstanden mellem udviklingen og implementeringen af strategierne - for netop at holde momentum.

”Hvad skal det bruges til?”

Stil spørgsmål! Uanset hvad der skal udarbejdes, kommunikeres eller implementeres, så sørg for at stille en hel bunke spørgsmål, og helst de dybdeborende. Stil de spørgsmål der gør, at man kan komme tættere på løsningen og brug krudt på forarbejdet, så man kan være helt sikker på, at der er styr på alle detaljer før man begiver sig videre i processen. På den måde havner man ikke i en situation, hvor man har udarbejdet en god kommunikationsstrategi, som viser sig at være spildt arbejde, idet kravet om f.eks. målbarhed ikke var tydeliggjort fra starten. Afdæk derfor tidligt de vigtigste strategiske udfordringer og stil alle de nødvendige spørgsmål og især det vigtigste af dem alle: ”Hvad skal det bruges til?”.

Strategier er for alle

Strategier er ikke noget, der skal gemmes væk i aflåste skabe eller kun være forankret i topledelsen. Strategier er for alle i organisationen – og det vil for nogle, alt efter strategiens omfang, være mere eller mindre relevant, end for andre. Det vil altid være ledelsens, kommunikationsafdelingens og mellemledernes opgave at oversætte den overordnede strategi til den enkelte medarbejders hverdagsopgaver. Og med dette ledes der frem til den næste vigtige pointe:

Kog det ned – og gør det nemt at huske

Hold strategierne og værdierne på et niveau, hvor det er så simpelt og præcist som overhovedet muligt. Ingen kan alligevel huske 20 siders strategi eller huske 30 værdier, missioner og visioner. Som så meget anden kommunikation, så skal budskabet serveres på et sølvfad og være forståeligt samt let tilgængeligt. Det er altid en god idé at teste sig frem til, hvad målgruppen er i stand til at kapere og at tale til både hjerne og hjerte, når strategierne og værdierne kommunikeres. Udover den interne kommunikation er autokommunikation et godt redskab at bruge i en sådan sammenhæng, da den eksterne kommunikation forpligter på et helt andet niveau og for det meste giver et blåstempel.

Substrategier

En overordnet strategi kræver for det meste substrategier, selvfølgelig alt efter den specifikke situation. Det er en god idé at lave forretningsplaner til de forskellige divisioner i organisationen og udviklingsplaner til hver medarbejder, som der skal følges op et par gange om året. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan se den røde tråd mellem den overordnede strategi og hans eller hendes daglige arbejde. På den måde kan man få medarbejderne til at støtte op omkring den overordnede strategi og forhåbentlig nå i mål.

Sørg for at mellemlederne er med hele vejen

Mellemlederne er et vigtigt led i processen for at få implementeret værdierne og strategierne helt ned til den enkelte medarbejder. Undersøgelser viser, at de fleste medarbejdere ser deres mellemledere som en af de vigtigste informationskilder og hele 45 % af medarbejderne får ikke den ønskede information om de overordnede mål og fremtidsplaner. Derfor skal mellemlederne rustes til at varetage opgaven med workshops eller andet, som gør dem i stand til gennemføre den videre implementering. De skal altid have den fornødne information omkring forandringerne – også dette skal ske kontinuerligt og uden overraskelser.

Bevar den demokratiske proces

Det er vigtigt at bevare en demokratisk proces og dermed en sund dialog i organisationen. En dialog der bevæger sig i alle retninger og med vidt forskellige budskaber. For at opretholde dette, er det en god idé at afsætte taletid til de forskellige divisioner, mellemledere og andre interessenter, gerne hver måned. På den måde kan problemer tages i opløbet og hvis man har ører og øjne åbne for, hvad der sker i virksomheden, så kan man navigere udenom eventuelle sammenstød. Derfor, kend interessenterne og bevar dialogen med dem.

For at opsummere, så er der ingen definitiv løsning. Strategiudvikling afhænger af den specifikke situation og skal ske løbende. Det skal gøres så kort og præcist som overhovedet muligt, man skal stille de dybdeborende spørgsmål og sørge for at mellemlederne er godt klædt på. Der skal laves substrategier og den demokratiske proces og ikke mindst sunde dialog skal bevares. Og efter denne gennemgang af udfordringen ved implementering af værdier og strategier, er der kun en ting tilbage at sige:

 ”Hvad skal det bruges til?”

 

/Maibritt Jensen

Studenterplads til K-dag

Giv din stemme

3 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

43 JOB

Digital Kampagnerådgiver

Se alle job Indryk job

Job

Internal Communications Specialist

Frist: As soon as possible

Content Manager

Frist: Hurtigst muligt

Kommunikationskonsulent

Frist: 1. august
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.