Få styr på jeres risikokommunikation

Hvordan får du dine stakeholdere til at forstå og acceptere risici? Kom til K-dag og bliv opdateret med konkrete redskaber og viden fra erfarne rådgivere og den nyeste forskning.

Om K-dagen


NB: Kurset er afholdt. Se kommende kurser her

En risiko kan hurtigt udvikle sig til en krise med mange utilsigtede konsekvenser. Spørg bare
  • Fødevarebranchen, hvor den ene skandale har afløst den anden.
  • Landbruget, hvor spørgsmål om miljø og dyrevelfærd har eroderet den sidste rest af goodwill og tolerance.
  • Medicinalindustri og sundhedsvæsen, hvor medierne fremstiller behandlingsfejl som konsekvenser af lægesjusk, grådighed og manglende hensyn til patienterne.
  • Finanssektoren, hvor befolkningens tillid er historisk lav.
  • De offentlige myndigheder, som regulerer disse (og mange andre) brancher og konstant er konfronteret med risikoen for at medierne skaber endnu en skandalehistorie om myndighedernes manglende regulering og tilsyn.

Problemet er, at risiko er en uomgængelig præmis for værdiskabelse. Det uanset om den gøres op i penge, konsekvenser for klima eller ultimativt i tab af menneskeliv. Spørgsmålet er, hvordan du får dine stakeholdere til at acceptere risici, når alene ordet ’risiko’ automatisk afstedkommer krav om mere kontrol og regulering?
 
Offentlige myndigheder må ofte træffe beslutninger, hvor det er nødvendigt at veje fordele og risici op mod hinanden. Som kommunikationsmedarbejder var det tidligere tilstrækkeligt at kommunikere resultatet af denne proces til befolkningen. Men i dag er befolkningens forhold til offentlige autoriteter præget af mistillid og skepsis. I stedet for at kommunikere om samfundets nødvendige risici ender det dog ofte med endeløse forsikringer om at ’alt er under kontrol’.
 
Private virksomheder er i stigende grad underlagt samme ’nul tolerance’-kultur. Det betyder, at mange ressourcer bliver brugt til at dække sig ind bag endeløs dokumentation, for tiden ikke mindst på CSR-området. Mange af disse tiltag slører snarere end løser problemerne. Dermed opstår nye risici for virksomheders omdømme.
 
Det er en utopi at forestille sig et samfund med en optimal balance mellem værdiskabelse og risiko. Men gennem denne K-dag vil vi arbejde med teorier, modeller og konkrete cases, som viser at det gennem risikokommunikation kan lade sig gøre at skabe bedre overensstemmelse mellem virksomhedens og stakeholdernes accept af risici. Til gavn for alle parter.
 
På K-dagen:
  • Får du redskaber til at arbejde praktisk med risikokommunikation og til at reflektere over din egen praksis
  • Får du en kombination af aktuel forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer fra folk som arbejder professionelt med risikokommunikation og risikohåndtering
  • Får du læring gennem øvelser og diskussioner, som under hele dagen vil være faciliteret af to personer (en praktiker og en teoretiker)
  • Får du mulighed for at udveksle erfaringer og sparre med andre kommunikationsfolk om risikokommunikation
  • Bliver du opdateret med faglitteratur om samspillet mellem risikohåndtering og risikokommunikation
K-dagen er for:
Du er kommunikationschef, -medarbejder, -konsulent eller arbejder med risikohåndtering og ønsker at blive bedre til at forebygge kriser gennem en bedre risikohåndtering. Dagen er en blanding af oplæg, dialog, refleksion og case-øvelse, og du vil blive involveret aktivt. Inden dagen vil du desuden blive bedt om at udfylde et kort spørgeskema, der er med til at sikre at vi rammer deltagernes udfordringer så præcist som muligt på dagen. Målsætningen er at du gennem en introduktion til konkrete analytiske redskaber og reflekterede diskussioner og øvelser bliver bedre rustet til at planlægge, udføre og rådgive ledelsen om risikokommunikation.
 

Program

Risikoanalyse, risikohåndtering og risikokommunikation
- Hvad siger teorien og hvad betyder det i praksis?
Tidligere foregik eksperters risikoanalyse og myndighedernes regulering hovedsageligt bag lukkede døre. Men fortidens fejltagelser (fra Three Mile Island til kogalskab) og befolkningens krav om øget transparens har gjort risikokommunikation til en nødvendig og eftertragtet kompetence. Men langt fra al risikokommunikation er succesfuld. Spørgsmålet er hvordan man som offentlig myndighed eller privat virksomhed kan tilrettelægge sin kommunikation, så befolkningens forståelse øges og unødig utryghed reduceres?
Henrik Merkelsen, Copenhagen Business School

Fra risikoautoritet til risikovejleder – og retur?
- nye roller for offentlige og private afsendere af budskaber om risici.
Både myndigheder og virksomheder forsøger gennem kommunikation at få befolkningen til at acceptere bestemte risici og handle derefter. Men nutidens risici er komplekse, modtagerne vidende og kritiske, og andre aktører blander sig i budskabet og udfordrer dets autoritet. Tit kalder situationen derfor på risikovejledning snarere end risikoautoritet. Men hvordan finder man den rette balance mellem folks krav på autoritative svar og deres forventninger om at blive inddraget og lyttet til?
Thomas Breck, Center for Risikokommunikation
 
FROKOST

Risikoen ved risikohåndtering
- Omdømme, legitimitet og hykleri.
De seneste årtier er risk management gået fra at være en finansiel specialistfunktion til at blive et overordnet organiseringsprincip – både i det private (corporate governance) og i det offentlige (new public management). Men bestræbelserne på at inddæmme enhver tænkelig risiko kan ikke forhindre fejl i at opstå – og dermed drage legitimiteten omkring disse nye organiseringsprincipper i tvivl. Dermed opstår nye risici omkring legitimitet og omdømme, som stiller kommunikationsmedarbejdere i en central rolle. Men hvad er konsekvensen af at risk management i stigende omfang bliver underlagt reputation management?
Henrik Merkelsen, Copenhagen Business School

Risikokommunikation – en forudsætning for corporate governance.
- hvorfor det er så svært at kommunikere om risiko.
Gennem de seneste årtier har såkaldt ”soft law” stillet en række krav til virksomheders ledelse (corporate governance). En væsentlig del af kravene til god virksomhedsledelse handler om risikostyring og -kommunikation. Men kommunikation om risiko er ikke en enkel ting. Erfaringer fra den seneste finanskrise peger på manglende eller svag risikokommunikation som den væsentligste årsag krisen. Spørgsmålet er i første omgang, hvilke incitamenter virksomheder har for at afdække og offentliggøre de reelle risici – og hvilke incitamenter de har for at sløre dem. I anden omgang bliver spørgsmålet: Hvilke konsekvenser har incitamentsstrukturerne i corporate governance og anden ”soft law” for virksomhederne og for samfundet?
Henrik Klitmøller, European Institute for Risk management
 
Risikokommunikation og værdiskabelse.
- fra risikoaversion til risikoinnovation.
Risiko opstår som et resultat af offentlige myndigheders og private virksomheders beslutninger. Konsekvenserne af disse beslutninger rækker som regel langt ud over selve beslutningstageren. Dermed kan risikohåndtering ikke isoleres i den enkelte organisation. Derfor er det nødvendigt at inddrage stakeholderne. Desværre sker det ofte at udsigten til at kæmpe om dagsordenen med en professionel bekymringsindustri afholder virksomheder fra at kommunikere om risiko. Men det er muligt at overvinde denne barriere ved at eksplicitere koblingen mellem værdiskabelse og risiko – og at transformere uundgåelige risici til innovation.
Henrik Klitmøller, European Institute for Risk management
 
Afrunding og evaluering
 

Mød

Henrik Merkelsen
Lektor/konsulent
Copenhagen Business School
Henrik Klitmøller
Seniorrådgiver
European Institute for Risk management
Thomas Breck
Selvstændig kommunikationsrådgiver

Praktisk

Hvornår?

K-dagen finder sted tirsdag 8. november kl. 9.15-16.15. 
Kom fra kl. 8.45 til kaffe & croissanter. Vi begynder kl. 9.15 præcis.Hvor?

Det sker hos CBS-SIMI, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg (www.cbs-simi.dk)
 
Hvordan tilmelder jeg mig?
Der er et begrænset antal pladser, som fyldes efterhånden som tilmeldingerne kommer ind, så tilmeld dig hurtigst muligt nederst på siden. Husk eventuelt EAN-nr.

Hvad koster det?
Prisen er 4.900 kr. ekskl. moms for hele dagen. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse på at du er tilmeldt, og en faktura. Tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet for.

Er der en studenterplads?
Kforum tilbyder én gratis studenterplads på denne K-dag. For at komme i betragtning skal du være aktiv på en relevant kandidatuddannelse, og gerne have et konkret projekt/en opgave om emnet. Det er også en fordel at have en aktiv K-profil. Du kommer til at indgå på lige fod med de øvrige deltagere, mod at du efterfølgende publicerer de ti vigtigste pointer fra dagen på din K-profil.

Studenterpladsen på denne K-dag er: Taget

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Timme Bisgaard Munk på 33 42 21 59. Du kan også skrive til kdag@kforum.dk
 
Sådan finder du
Råvarebygningen
Porcelænshaven 22,
2000 Frederiksberg

FAQ

12565 kursister giver vores kurser:
4,4/5
Dato:
Tirsdag 8. november 2011
Tidspunkt:
9.15-16.15
Sted:
Pris pr. deltager:
4900 (ekskl. moms)
 

Kontakt

Mød

Henrik Merkelsen
Lektor/konsulent
Copenhagen Business School
Henrik Klitmøller
Seniorrådgiver
European Institute for Risk management
Thomas Breck
Selvstændig kommunikationsrådgiver

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.