Kommunikér overbevisende, sikkert og klart

Webuddannelse: Præsentationsteknik for ledere og specialister

Har du et job, hvor du jævnligt skal tage ordet og tale foran mange mennesker – f.eks. i forbindelse med møder, korte oplæg for virksomheden eller længere præsentationer i store forsamlinger? Så tag med på vores intensive webuddannelsesforløb, hvor du lærer at planlægge og fremføre dine budskaber, så du er overbevisende og sikker – også under pres. Uddannelsen er et interaktivt casebaseret forløb, så her får du fingrene helt ind i maskinrummet. Du får en solid kommunikationsværktøjskasse fyldt med enkle, men effektive redskaber til at forberede din kommunikation hurtigt og modtagerrettet og til at håndtere pres, modstand og kritiske spørgsmål.

Om K-dagen

Vores intensive onlineuddannelsesforløb over tre halve dage i efteråret klæder dig på til at planlægge og fremføre en præcis, klar og overbevisende præsentation, baseret på en kommunikationscase, som du selv vælger, så den er mest relevant for din virkelighed. 
 
Uddannelsen giver dig redskaber til, at du kan levere et modtagerrettet budskab, håndtere den efterfølgende dialog – også når der er kritiske spørgsmål eller modstand, og at du fremstår sikkert og tillidsvækkende, med god gennemslagskraft ved hjælp af blandt andet body-setting teknikker og dynamisk stemmebrug.
 
Derudover får du udbygget dine kompetencer i de grundlæggende principper inden for præsentationsteknik, og du kommer til at arbejde aktivt med den anerkendte kommunikationsmodel NABCq på din egen case.
 
Undervisningen veksler mellem hjemmeopgaver, 'plenum'-undervisning og gruppearbejde i breakout-rum på Zoom.us. Onlineformatet kræver, at du lægger en time ind til forberedelse inden hvert modul, så vi bruger tiden sammen på interaktive øvelser, træning og dialog.
 
K-dagen er for dig, der ofte holder mundtlige oplæg eller præsentationer som en del af dit arbejde, og som gerne vil blive (endnu) bedre til det. Du er leder, specialist, kommunikationsansvarlig eller en del af et kommunikationsteam, hvor det ofte er dig, der skal præsentere eller holde oplæg. Alle dage på forløbet veksler mellem teoretisk viden, modeller, oplæg og øvelser, med udgangspunkt i en case fra din egen virkelighed.
 
Læringsgrupper 
Mellem hver kursusgang arbejder du sammen med dine læringsmakkere i en times træningsmøde på Zoom. Her får du mulighed for at præsentere din foreløbige casepræsentation og få feedback, dele indsigter og træne videre ud fra en foreslået agenda fra din træner.
 
Din case fra virkeligheden
Inden start skal du definere en kommunikationscase fra din egen virksomhed eller organisation, som du aktivt arbejder med undervejs. Du får to læringsmakkere, som du mødes med mellem hver kursusgang, og hver uge er der en times åbent vindue med din underviser, hvor du kan få svar på spørgsmål og sparring undervejs.
 
En uge inden uddannelsesforløbet starter, vil du få mere info om praktik, din forberedelse inden 1. kursusgang, forslag til din case og få en introduktion til din træner.
 
1. kursusgang: 25. september, kl. 9.00-12.30
Forberedelse inden 1. kursusgang er cirka 1,5 time (jo større indsats, jo større output)
 1. Lav et interview med din leder/kollega, og få feedback på din kommunikation
 2. Definér tre udviklingsmål for din kommunikation
 3. Se og lyt til en præsentation: Bliv introduceret til nøglemodeller til modul 1, og se to videoer om god kommunikation
 4. Identificér én kommunikationscase – en idé/ beslutning/ændring, et initiativ eller andet, som du skal kommunikere til en bestemt målgruppe i dit arbejdsliv. Tag notater, og send din case til din træner.
 
Program til 1. kursusgang
 • Velkommen til uddannelsesforløbet Præsentationsteknik for ledere og specialister.
 • Introduktion til basale mekanismer i god modtagerfokuseret kommunikation. Vi arbejder i et blend af plenum og grupperumsøvelser. I grupperummet arbejder du med dit læringsteam, i en gruppe af tre, som du også mødes og arbejder med på én times virtuelt møde mellem modulerne og efter det sidste modul.
 • De 6 P’er i god præsentationsforberedelse, som sikrer, at du står sikkert, dit budskab er klart, og at du møder dine modtagere og deres særlige perspektiv.
 • Planlæg, og strukturér din præsentation med NABCq-modellen fra Stanford Research Institute.
 • Du arbejder med din case og definerer 'Need' i din case og sørger for at svare på de basale spørgsmål, som dine modtagere vil sidde med.
 • Vi arbejder videre med NABCq-modellen, og du udfordres på at kommunikere din særlige 'Approach'  i den idé/beslutning eller andet, som du vil kommunikere i din case.
 • Plenumdialog, spørgsmål, læringspunkter og introduktion til forberedelse til næste modul.
 
Mellem første og anden kursusgang får du et læringsgruppemøde på en time på Zoom, og du får udleveret en agenda af underviser Puk Scharbau. I gruppen arbejder du videre med din kommunikationscase og NABCq-modellen.
 
 
2. kursusgang: 9. oktober, kl. 9.00-12.30
Forberedelse til 2. kursusgang er ca. en time:
 1. Se og lyt til en præsentation: Introduktion til nøglemodeller til 2. kursusgang. Du får også her to videoer om god kommunikation.
 2. Du skal læse artiklen om Rick Maurers tre modstandsniveauer.
 3. Se tre små træningsvideoer (i alt 12 minutter) om body-setting-teknikker, der kan dæmpe nervøsitet og hjælpe dig med at føle dig sikker og fremstå med gennemslagskraft.
 
Program til 2. kursusgang
 • Velkommen og erfaringer siden sidst.
 • NABCq-modellen, del 2 – Vi fokuserer på klar kommunikation af fordelene ved eller businesscasen i din idé/ forslag/beslutning (Benefits pr. cost), og hvordan dit forslag udkonkurrerer alternativer (Competition).
 • Forbered dig på – og håndtér modtagernes spørgsmål. Brug kraftfulde spørgsmål, der skaber refleksion og ejerskab.
 • De tre forandringsmodstandsniveauer og indsigt i, hvordan du møder, mindsker og kanaliserer modstand og skaber ejerskab gennem dialog.
 • Plenumdialog, spørgsmål, læringspunkter og introduktion til forberedelse til næste modul.
 
Mellem 2. og 3. kursusgang får du et læringsgruppemøde på Zoom af en varighed på ca. en time. 
Agendaen udleveres af underviser: Du skal teste din præsentation og får efterfølgende feedback.
 
 
Forberedelse til 3. kursusgang er ca. én time.
 1. Se og lyt til en præsentation: Introduktion til nøglemodeller, du skal arbejde med på 3. kursusgang.
 2. Se en video om kropssprog, hvilken tager udgangspunkt i, hvordan du bliver endnu mere selvsikker, når du præsenterer.
 3. Kortlæg dine modtagere og deres eventuelle modstand.
 
Program til 3. kursusgang 23. oktober kl. 9.00-12.30
 • Velkommen og erfaringer siden sidst.
 • 6 principper til god dialog efter din præsentation – fokus og faldgruber.
 • Bodysetting-øvelser, kroppens genveje til at øge din gennemslagskraft, så du fremstår med mere autoritet og selvsikkerhed.
 • 3 enkle stemmevirkemidler der styrker din stemmes dynamik og øger din gennemslagskraft.
 • Plenumdialog, spørgsmål, læringspunkter.
 
 
Efter tredje og sidste kursusgang modtager du en træningsvideo med alle stemmeøvelserne. Du får også det sidste læringsgruppemøde på én time på Zoom.
Du får agendaen med evaluering på udviklingsmål og aktionskort med de tre ting, du skal arbejde videre med fremadrettet.
 
Kursusbevis
Inden for en uge efter endt uddannelsesforløb får du tilsendt et digitalt diplom, som du kan tilføje din LinkedIn-profil, dele på Facebook og Twitter eller gemme som pdf-fil. Dit kursusbevis bliver gemt hos Diplomasafe, eller du kan gemme det i din egen e-Boks.

Program

25. september: Forbered din kommunikation
På 1. kursusgang lærer du at strukturere og planlægge dit budskab med din modtager i fokus.
 • De 6 P’er til god  præsentationsforberedelse.
 • NABCq-kommunikationsmodellen oversat til din kommunikationscase.
 • NABCq (del 1) – Levér overbevisende svar på modtagerens basale spørgsmål.
 • Kort om PowerPoint-dos and don'ts.
 
9. oktober: Få dit budskab igennem i kommunikationssituationen
På 2. kursusgang lærer du, hvordan du håndterer modstand og kritiske spørgsmål.
 • NABCq (del 2) 
 • Kommuniker din businesscase – derfor skal vi følge dig.
 • Kraftfulde spørgsmål, der skaber ejerskab.
 • Forstå de tre forandringsmodstandsniveauer, og lær at håndtere kritiske spørgsmål.
 • Tips til at bygge din storyline.
 
23. oktober: Fremstå og føl dig sikker: Involvér og skab dialog
På tredje og sidste kursusgang lærer du at involvere dine stakeholders og skabe den gode dialog.
 • 6 principper til at skabe dialog.
 • Tips og tricks til at bodysette dig selv, berolige hjerne og nervesystem og styrke din gennemslagskraft.
 • Stemmens muligheder: 3 enkle tips til større stemmekraft.
 • Et deltagergeneret tema efter gruppens behov.

Udbytte

Efter dette uddannelsesforløb har du fået:
 • Styrket din kommunikationskapacitet, så du står selvsikkert frem, befinder dig godt i præsentationssituationen – også under pres, og du får dit budskab klart igennem til dine modtagere.
 • Sat udviklingsmål for din kommunikationsudvikling.
 • En veltestet best practice-metode til at planlægge og strukturere dit budskab.
 • Lært at sætte kommunikationsmål, så du overbeviser dine modtagere både rationelt og emotionelt.
 • Værktøjer til at skabe dialog og involvering, der skaber ejerskab.
 • Lært at 'styre' dine modtageres tanker ved at bruge kraftfulde spørgsmål.
 • Kendskab til de tre modstandsniveauer, og hvordan du mindsker forandringsmodstand og håndterer kritiske spørgsmål.
 • Enkle tips til at bodysette dig selv, berolige din hjerne og dit nervesystem, så du fremstår sikkert og tillidsvækkende – selv under pres.
 • Og så får du tre øvelser fra skuespillerens værktøjskasse, hvilke åbner din stemmes potentiale.

  Efter kurset får du tilsendt et digitalt diplom, som du kan tilføje din LinkedIn-profil, dele på Facebook og Twitter eller gemme som pdf-fil. Dit kursusbevis bliver gemt hos Diplomasafe, eller du kan gemme det i din egen e-Boks.

Mød

Puk Scharbau
Kommunikationsrådgiver, executive coach og indehaver af Wiser Communication
Puk Scharbau ApS
Webuddannelsen faciliteres af kommunikationstræner og executive coach Puk Scharbau. Puk har 20 års erfaring i at udvikle leders og specialisters kommunikationskompetencer og er i dag lead trainer på Novo Nordisk lederkommunikationsworkshops i DK og Globalt. Puk er en levende, passioneret og vidende underviser, der med sin fusion af akademisk baggrund og en karriere som prisvindende skuespiller, blender teori og praksis i en levende og underholdende undervisningsform.

Praktisk

Hvornår og hvordan?
Uddannelsen løber over tre halve dage i efteråret 2020 fra kl. 9.00-12.30
Sid gerne klar ved computeren fra kl. 8.50. Vi starter præcis kl. 9.00.
 
1. kursusdag: 25. september: Forbered din kommunikation
2. kursusdag: 9. oktober: Få dit budskab igennem i kommunikationssituationen
3. kursusdag: 23. oktober: Fremstå og føl dig sikker: Involvér og skab dialog
 
 
Hvad skal jeg forberede?
Inden start skal du definere en kommunikationscase fra din egen virksomhed eller organisation, som du arbejder med undervejs. Du får to læringsmakkere, som du mødes med mellem hvert modul, og hver uge er der en times åbent vindue med din underviser, hvor du kan få svar på spørgsmål og sparring undervejs.
 
Hvor?
Vi holder webkurset i Zoom.us, der er en meget brugervenlig videokommunikationsplatform. Mere info og personligt link og log-in følger, når vi nærmer os kurset.
 
Hvordan melder jeg mig til?
Der er begrænset pladser på uddannelsen, så tilmeld dig hurtigst muligt, hvis du vil sikre dig en plads klik her.
Husk eventuelt EAN-nr.
 
Hvad koster det?
Prisen er kr. 6990 (ekskl. moms).
Prisen dækker deltagelse på webuddannelsen og alle præsentationer.
Bemærk, at tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret, er du velkommen til at sende linket til webkurset til en kollega i stedet. Husk dog at give os besked hurtigst muligt, så vi sikrer en god facilitering af kurset.
 
Kursusbevis
Efter webuddannelsen får du tilsendt et digitalt diplom, som du kan tilføje din LinkedIn-profil, dele på Facebook og Twitter eller gemme som pdf-fil. Dit kursusbevis bliver gemt hos Diplomasafe, eller du kan gemme det i din egen e-Boks.
 
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christina Bech Winckler på 42 72 72 01 eller kdag@kforum.
Vi glæder os til at se dig!
 
 

FAQ

Flere rabatter kan ikke kombineres.
12543 kursister giver vores kurser:
4,4/5
Ledige pladser
Dato:
Fredag 25. september 2020
Tidspunkt:
9.00-12.30
Sted:
Webuddannelsen foregår online på Zoom.us
Pris pr. deltager:
6990 (ekskl. moms)
Alle møderne:
25. september 2020, kl. 9.00-12.30
9. oktober 2020, kl. 9.00-12.30
23. oktober 2020, kl. 9.00-12.30
 
Flere rabatter kan ikke kombineres.

Kontakt

Mød

Puk Scharbau
Kommunikationsrådgiver, executive coach og indehaver af Wiser Communication
Puk Scharbau ApS

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.