Et kompetencegivende netværk for dig, der har ansvar for den interne kommunikation

K-netværk: Interne kommunikationsansvarlige

Bliv en del af K-netværket om ledelse af intern kommunikation, og få en unik mulighed for at indgå i fortroligt rum, hvor vidensdeling af egne erfaringer, aktuelle emner, best practice og de nyeste tendenser inden for dit fagområde er i centrum. K-netværket er for dig, der er intern kommunikationschef eller -lead. Du arbejder dedikeret og strategisk med intern kommunikation, og du har budget-, projekt- og/eller personaleansvar.

Program

Her er mødeprogrammet i netværket for interne kommunikationsansvarlige. I dit medlemskab får du fem møder om året. Med udgangspunkt i best practice og stærke værktøjer drøfter vi udfordringer og mulige løsninger i lederkommunikation. Du kan også selv præge mødeprogrammet, når fremtidige temaer tilrettelægges i K-netværket med medlemmerne.
 

Tidligere møder

Udbytte

I netværket arbejder vi på at udvikle kommunikationsledelsen, så den fortsat gør en forskel i din organisation. I samråd med andre interne kommunikationsansvarlige arbejder vi med de nyeste tendenser, får ny inspiration og henter råd til konkret opgaveløsning – både i dit daglige ledelsesarbejde og med kommunikation som fag. Vi bringer vores fælles og individuelle fagligheder i spil og bruger hinanden til at få nye idéer og værktøjer.
 
Fagligt fokus
I K-netværket fokuserer vi på udfordringer og løsninger, når du skal udvikle og lede det interne kommunikationsarbejde. Vi fokuserer på din rolle som rådgiver for ledelsen. Vi diskuterer, hvordan du skaber gennemslagskraft internt i din organisation, og hvordan du gør din ledelse stærkere.  
 
Formål
Du skal indgå i K-netværket, hvis du gerne vil have bud på de bedste løsninger og fortrolig sparring med andre kompetente intern kommunikationsansvarlige.
I fællesskab ser vi på de muligheder og udfordringer, der er knyttet til lederrollen, og bliver under kyndig vejledning fra eksterne eksperter udfordret med de nyeste tendenser og idéer indenfor intern kommunikation.
 
Hvad får du ud af K-netværket? 
 • Fem faglige netværksmøder årligt a 4-5 timer med tematikker udvalgt af medlemmerne 
 • Op til 20 professionelle, erfarne sparringspartnere og dermed indsigt, erfaring og ideer fra andre virksomheder og organisationer, offentlige såvel som private 
 • Et fortroligt rum til deling af aktuelle udfordringer 
 • Inspiration og den nyeste viden fra førende eksperter, praktikere og folk fra felten.
Som netværksmedlem får du desuden følgende fordele hos Kforum: 
 • 20 % på alle Kforums kurser og uddannelsesforløb 
 • Rabat på Kforums årlige KOM-konference, som laves i samarbejde med Dansk Journalistforbund 
 • Gratis deltagelse på Kforums årlige trendseminar 
 • Særlig K-pakke ved samtidigt køb af et kursus: 1 års medlemskab + et heldagskursus = kr. 13.990 (normalpris kr. 17.390). Når du tilmelder dig netværket, skal du informere din netværksleder om, at du vil købe K-pakken. 
Hvis du gerne vil have et indblik i, hvem der allerede sidder i netværket, kontakt da netværkslederen.
 
Hvad får din virksomhed ud af, at du er en del af netværket? 
 • En medarbejder med styrkede kompetencer 
 • En medarbejder med adgang til andres best practices, unik viden og erfaring hos 15+ netværkskollegaer, som sidder i samme rolle og med samme problemstillinger 
 • Redskaber og inspiration til at arbejde strategisk og nytænkende, så du fremover kan gøre en positiv forskel i din organisation 
 • En motiveret medarbejder i konstant kompetenceudvikling 
 • Besparelser på udgifter til f.eks. konsulentbistand og markedsresearch samt kompetenceudvikling og efteruddannelse. 
 

Din deltagelse

Præmisserne for, at du får det bedste udbytte af dit K-netværk, er engagement, tillid, faglig tyngde, motivation og målretning for aktiviteterne. Det sikres både af din faglige netværksleder og af Kforum, af de andre medlemmer og af dig selv.
 
Du kan forvente et højaktuelt og fremtidssikret program, inspiration og input fra førende eksperter og praktikere. Din faglige netværksleder faciliterer de fem årlige netværksmøder og sørger for en inspirerende og velplanlagt mødeagenda.
 
Du indgår i et kompetent og fortroligt netværk med ligesindede, hvor vi screener og briefer medlemmerne om det forventede engagement og niveau. Vi forventer samme parathed, åbenhed og tillidsskabende adfærd fra dig. Ligesom vi forventer, at du prioriterer dine fem årlige netværksmøder og evt. forberedelse.
 
Din deltagelse indebærer:
 • Åbenhed og fortrolighed i sparringen og i videndelingen med K-netværkets andre medlemmer
 • Mulige korte oplæg om dit arbejde og faglige erfaringer, som du deler med de andre medlemmer i netværket
 • Mødeprioritering – både til- eller framelding i godt tid forud for møderne
 • Deltagelse i netværkets digitale læringsrum på kforum.dk
 • Evt. forberedelse mellem møderne
 • I netværket mødes vi på skift hos hinanden, så meld dig gerne som vært til en af de kommende møder. Kforum dækker naturligvis udgifterne til mødeforplejningen.

Praktisk

 
Tid
Kommende mødedatoer:
13. april 2023
1. juni 2023
12. september 2023
17. november 2023
 
Mødetidspunktet er typisk:
 
kl. 9-13
Inkl. let morgenmad og frokost
 
Sted
 
Centralt i København
Møderne afholdes på skift hos medlemmerne.
 
Pris
 
11.990,- ekskl. moms, pr. år.
 
Pladser
Ledige pladser

FAQ

481 medlemmer har vurderet os og giver vores netværk:
4,5/5
"Jeg synes, at jeg har lært nyt og fået god inspiration, som jeg kan bruge i dagligdagen."
Helle Bruun, Seniorkonsulent
Ledige pladser
Du kan nå næste møde:
Dato:
13. april 2023, kl. 9.30-13.30
Tema:
Story Telling i den interne kommunikation
Pris pr. deltager:
Årligt medlemskab:
kr. 11990 (ekskl. moms)
Alle kommende planlagte møder:
13. april 2023, kl. 9.30-13.30
1. juni 2023, kl. 14.00-20.00
12. september 2023, kl. 9.30-13.30
17. november 2023, kl. 9.30-13.30
 

Kontakt

Netværksleder

Partner & Management Consultant - speciale i forandringsledelse, -kommunikation og adfærdsdesign

NETVÆRKSMEDLEMMER

Du kommer blandt andre i netværk med:
Dansk Standard
Kommunikationskonsulent
Da Kforums netværk er fortrolige, viser vi kun virksomhedsnavne og titler på de medlemmer, der har givet tilladelse til det. Kontakt netværkslederen, hvis du vil vide mere om, hvilke brancher, virksomheds- og organisationstyper, der er med i netværket.

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.