Et kompetencegivende netværk for dig, der har ansvar for den interne kommunikation

K-netværk: Interne kommunikationsansvarlige

Bliv en del af K-netværket om ledelse af intern kommunikation, og få en unik mulighed for at indgå i fortroligt rum, hvor vidensdeling af egne erfaringer, aktuelle emner, best practice og de nyeste tendenser inden for dit fagområde er i centrum. K-netværket er for dig, der er intern kommunikationschef eller -lead. Du arbejder dedikeret og strategisk med intern kommunikation, og du har budget-, projekt- og/eller personaleansvar.

Program

Her er mødeprogrammet i netværket for interne kommunikationsansvarlige. I dit medlemskab får du fem møder om året. Med udgangspunkt i best practice og stærke værktøjer drøfter vi udfordringer og mulige løsninger i lederkommunikation. Du kan også selv præge mødeprogrammet, når fremtidige temaer tilrettelægges i K-netværket med medlemmerne.
 

Tidligere møder

Udbytte

I netværket arbejder vi på at udvikle kommunikationsledelsen, så den fortsat gør en forskel i din organisation. I samråd med andre interne kommunikationsansvarlige arbejder vi med de nyeste tendenser, får ny inspiration og henter råd til konkret opgaveløsning – både i dit daglige ledelsesarbejde og med kommunikation som fag. Vi bringer vores fælles og individuelle fagligheder i spil og bruger hinanden til at få nye idéer og værktøjer.
 
Fagligt fokus
I K-netværket fokuserer vi på udfordringer og løsninger, når du skal udvikle og lede det interne kommunikationsarbejde. Vi fokuserer på din rolle som rådgiver for ledelsen. Vi diskuterer, hvordan du skaber gennemslagskraft internt i din organisation, og hvordan du gør din ledelse stærkere.  
 
Formål
Du skal indgå i K-netværket, hvis du gerne vil have bud på de bedste løsninger og fortrolig sparring med andre kompetente intern kommunikationsansvarlige.
I fællesskab ser vi på de muligheder og udfordringer, der er knyttet til lederrollen, og bliver under kyndig vejledning fra eksterne eksperter udfordret med de nyeste tendenser og idéer indenfor intern kommunikation.

I K-netværket for interne kommunikationsansvarlige får du:
 • Et kompetencegivende efteruddannelsesforløb om intern kommunikationsledelse
 • Den nyeste viden indenfor involverende forandringsledelse, ledelse af intern kommunikation, måling og dokumentation af den interne kommunikationsindsats og ledelse af intern kommunikation på tværs af lokationer og grænser
 • Rig mulighed for at udvikle din egen såvel som andres ledelsesstil
 • Sparring og inspiration til konkrete løsninger på udfordringer fra din hverdag fra andre kompetente interne kommunikationsansvarlige
 • Input fra førende eksperter, herunder netværksleder Louise Neel Høyer, Lead Communications Partner i KMD.
 

Din deltagelse

Præmisserne for, at du får det bedste udbytte af dit K-netværk, er engagement, tillid, faglig tyngde, motivation og målretning for aktiviteterne. Det sikres både af din faglige netværksleder og af Kforum, af de andre medlemmer og af dig selv.
 
Du kan forvente et højaktuelt og fremtidssikret program, inspiration og input fra førende eksperter og praktikere. Din faglige netværksleder faciliterer de fem årlige netværksmøder og sørger for en inspirerende og velplanlagt mødeagenda.
 
Du indgår i et kompetent og fortroligt netværk med ligesindede, hvor vi screener og briefer medlemmerne om det forventede engagement og niveau. Vi forventer samme parathed, åbenhed og tillidsskabende adfærd fra dig. Ligesom vi forventer, at du prioriterer dine fem årlige netværksmøder og evt. forberedelse.
 
Din deltagelse indebærer:
 • Åbenhed og fortrolighed i sparringen og i videndelingen med K-netværkets andre medlemmer
 • Mulige korte oplæg om dit arbejde og faglige erfaringer, som du deler med de andre medlemmer i netværket
 • Mødeprioritering – både til- eller framelding i godt tid forud for møderne
 • Deltagelse i netværkets digitale læringsrum på kforum.dk
 • Evt. forberedelse mellem møderne
 • I netværket mødes vi på skift hos hinanden, så meld dig gerne som vært til en af de kommende møder. Kforum dækker naturligvis udgifterne til mødeforplejningen.

Praktisk

 
Tid
Kommende mødedatoer:
12. november 2019
22. januar 2020
19. marts 2020
26. maj 2020
28. august 2020
3. november 2020
 
Mødetidspunktet er typisk:
 
kl. 9-13
Inkl. let morgenmad og frokost
 
Sted
 
Centralt i København
Møderne afholdes på skift hos medlemmerne.
 
Pris
 
10.990,- ekskl. moms, pr. år.
 
Pladser
Ledige pladser

FAQ

600 medlemmer har vurderet os og giver vores netværk:
4,5/5
"Jeg synes, at jeg har lært nyt og fået god inspiration, som jeg kan bruge i dagligdagen."
Helle Bruun, Seniorkonsulent
Ledige pladser
Du kan nå næste møde:
Dato:
12. november 2019, kl. 9.30-13.30
Tema:
Dialogskabende aktiviteter - hvordan øger vi tilliden til topledelsen og engagementet i organisationen?
Pris pr. deltager:
Årligt medlemskab:
kr. 10990 (ekskl. moms)
Alle kommende planlagte møder:
12. november 2019, kl. 9.30-13.30
22. januar 2020, kl. 9.30-13.30
19. marts 2020, kl. 14.00-21.00
26. maj 2020, kl. 9.30-13.30
28. august 2020, kl. 9.30-13.30
3. november 2020, kl. 9.30-13.30
 

Kontakt

Netværksleder

Partner & Management Consultant - speciale i forandringsledelse, -kommunikation og adfærdsdesign

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.