Kommunikationsmedarbejdere

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet
Dygtige og alsidige medarbejdere med en stærk kommunikationsfaglighed søges til ny talentenhed (3-årige ansættelser)
Vil du være en del af holdet, som skal arbejde for, at børn og unge rundt om i landet motiveres og støttes til at udfolde deres talenter – hvad enten det er inden for musik, matematik eller som tømrer? Og brænder du for strategisk kommunikation og for at gøre fagligt stof letforståeligt og lettilgængeligt for lærere og undervisere? Så har du mulighed for at blive en del af den kommende nationale indsats for talent i Undervisningsministeriet.
Vi søger i forbindelse med etableringen af talentenheden 6 nye medarbejdere med forskellige profiler, herunder en teamleder. Der er selvstændige opslag på de øvrige profiler. Vi tager stilling til fordeling mellem de forskellige profiler efter ansættelsessamtalerne. 
 
Dit nye arbejdsområde   
Den nyoprettede talentenhed bliver forankret i Kontor for Analyse og Kommunikation, og har som ansvar at få implementeret regeringens nationale talentindsats. Talentenheden opgaver er blandt andet at:  
  
 • sikre en national, systematisk koordinering af talentindsatser og understøtte regionale og lokale aktiviteter, dette kan ske ved at etablere netværk med relevante aktører på området, skabe et overblik over eksisterende talentindsatser, gennemføre landsdækkende informationskampagner samt besøge skoler  
 •  styrke vidensgrundlaget gennem undersøgelser, kortlægninger af forskning og erfa-ringsopsamlinger og hente inspiration fra andre lande ved at styrke det internationale samarbejde
 • gennemføre forsøgs- og udviklingsprojekter som afprøver lovende indsatser   
 • udvikle et digitalt talentunivers på emu.dk, hvor fagprofessionelle og ledelser kan få kompetenceudvikling, viden, inspiration og værktøjer til at styrke indsatsen over for talentfulde elever  
 
Enheden skal endvidere bidrage løbende til politikudvikling og ministerbetjening inden for talentområdet.  
 
Du vil have ansvaret for de kommunikationsrelaterede opgaver, herunder hvordan der strategisk kan kommunikeres om en talentdagsorden samt redaktionelle opgaver knyttet til udvikling, opbygning samt formidling af materialer til et talentunivers på emu.dk. I forlængelse heraf vil en del af dit arbejde foregå i tæt samarbejde med EMU-teamet. 
 
Kontor for Analyse og Kommunikation består aktuelt af 25 medarbejder fordelt på to teams. Talentenheden vil tilføre kontoret 6 nye medarbejdere og blive et nyt team i kontoret. 
 
Om dig 
Vi forestiller os, at du har en videregående kandidatuddannelse og en relevant kommunikationsfaglig baggrund eller erfaring inden for kommunikation. Nyuddannede med den rette profil kan komme i betragtning. Herudover forventer vi, at du: 
   
 • arbejder struktureret, målrettet og eventuelt har erfaring med projektledelse  
 • har kendskab til at arbejde med grundskoleområdet eller ungdomsuddannelser og kan sætte dig ind i fagligt stof som f.eks. forskning om talentudvikling 
 • kan redigere, kvalitetssikre og bearbejde tekster i samarbejde med kollegaer og eksterne leverandører og interessenter 
 • kan arbejde systematisk med brugerinddragelse og data og på den baggrund om-sætte indsigt til tiltag 
 • har arbejdet med multimodale former for kommunikation, f.eks. artikler, podcast, videoer 
 • har stærke samarbejdsevner, en positiv tilgang og et højt engagement  
 • har forståelse for politiske processer og arbejdet i en politisk styret organisation  
 
Om Kontor for Analyse og Kommunikation  
Kontor for Analyse og Kommunikation arbejder for at udvikle anvendelsen af viden og forskning i skoler og uddannelser i tæt samarbejde med læringskonsulenter og forsknings- og vidensmiljøer. Ligesom vi arbejder med at understøtte politikudvikling på ministeriets område med viden og forskning. 
 
Kontoret har blandt andet ansvaret for følgeforskningsprogrammer til reformerne på folkeskole-, gymnasie-, erhvervsuddannelses-, og FGU-området, trivselsmålinger, læringsportalen EMU samt en række internationale undersøgelser som f.eks. PISA-undersøgelsen. Kontoret er pt. organiseret i et EMU-team og et Vidensteam. 
 
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Du vil som udgangspunkt blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent efter fællesoverenskomsten for akademikere i staten. Vi ønsker at besætte stillingerne snarest muligt og senest 1. august 2019.    
 
Der er tale om tidsbegrænsede ansættelser med udløb den 31. december 2022.  
 
I forbindelse med ansættelsessamtalen vil du blive stillet en mindre case-opgave. 
  
Vil du vide mere?  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Jon Jespersen på tlf. 33 92 56 68, e-mail: jon.jespersen@stukuvm.dk eller specialkonsulent Hong Quang Ha, tlf. 33 92 53 48, e-mail: hong.quang.ha@stukuvm.dk.. 
  
Du kan læse mere om vores arbejde på vores hjemmeside www.stukuvm.dk.   
 
Sådan søger du  
Send din ansøgning, CV og kandidatbevis via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job senest fredag den 31. maj 2019 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 24 og 25.  
  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer. 
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 31. maj kl. 12.00

Frist: 31. maj kl. 12.00

Info

Virksomhed
Undervisningsministeriet
Stillingsbetegnelse
Kommunikationsmedarbejdere
Kontakt
Jon Jespersen
jon.jespersen@stukuvm.dk
Telefon: 33 92 56 68
Website
Indrykningsdato
06-05-2019
Ansøgningsfrist
31. maj kl. 12.00
Adresse
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Yderligere info

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.