Kommunikationschef

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen
Kommunikationschef til Skattestyrelsen
Skattestyrelsen søger en chef for Ekstern Kommunikation, der kan sætte strategiske rammer for kommunikationsarbejdet, rådgive styrelsens direktør og direktion samt være faglig sparringspartner for kommunikationsenhederne.

Alle borgere og virksomheder er som skatteydere i berøring med Skattestyrelsen, og der er generelt en meget stor politisk bevågenhed om Skatteforvaltningen. Skattestyrelsen, som er Danmarks største styrelse, blev oprettet den 1. juli 2018 som led i omorganiseringen af det gamle SKAT og er fortsat under udvikling og omstilling. Skatteforvaltningen står i de kommende år over for store opgaver med at udskifte it-systemer, implementere nye politiske tiltag og aftaler, rekruttere et stort antal nye medarbejdere og ikke mindst højne tilliden til skattemyndighederne hos befolkningen.     

Dine ansvarsområder 

  • Du bliver overordnet ansvarlig for Skattestyrelsens eksterne kommunikation, og sammen med dine enhedschefer sørger du for at binde vores forskellige kommunikationsindsatser på dette område sammen og for koordination med resten af Skatteforvaltningen og Skatteministeriets departement.
  • Du medvirker til den fortsatte implementering af Skattestyrelsens kommunikationsstrategi, og du arbejder aktivt og selvstændigt med udarbejdelsen af nye strategier og delstrategier, herunder vores kommende interessentstrategi og kanalstrategi.
  • Du indgår i et tæt samarbejde med alle enhederne i Staben, og sammen med stabschefen rådgiver du direktøren og resten af direktionen om de vigtigste sager, som du løbende bidrager til løsningen af.
  • Du skaber relevante netværk i hele organisationen og med departementet, og du skaber sammenhæng mellem pressehåndtering, produktion af publikationer og andre kommunikationsopgaver, policyudvikling og ministerbetjening.

Du får personaleansvar for cheferne i de to kommunikationsenheder i Ekstern Kommunikation (Presse og Strategisk Kommunikation), der tilsammen vil udgøre 13 medarbejdere. Du bliver en del af chefgruppen i Staben og vil også få både udførende opgaver og projektlederopgaver på større sager inden for dit område. Stillingen refererer til stabschefen.

Dine kompetencer 
Du har først og fremmest strategisk og politisk forståelse og dokumenteret erfaring fra en relevant stilling i en større organisation. Du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse problemstillinger, er dreven i aktiv pressehåndtering, du er god til at skrive og sætter en ære i præcise formuleringer, og du kan sætte retning for strategi- og omdømmearbejde. 

Du har udprægede samarbejdsevner og er proaktiv i at etablere relationer og netværk med samarbejdspartnere og interessenter. Som person er du rolig og velovervejet, du inddrager forskellige fagligheders synspunkter, og du har stor gennemslagskraft. Du er fleksibel og til rådighed, når det kræves.

Stabsområdet
Staben i Skattestyrelsen er oprettet som et selvstændigt underdirektørområde den 1. december 2018 og har til opgave at understøtte behovet for fælles retning, tværgående koordination og sikker implementering af den nye organisering. Staben har bl.a. ansvaret for den strategiske kommunikation, og denne opgave er i dag placeret i tre kommunikationsenheder (Presse, Strategisk Kommunikation og Intern Kommunikation & Sociale Medier).

Den skatteyderrettede kommunikation og vejledning udføres i andre forretningsområder i Skattestyrelsen, men koordineringen i forhold til resten af Skatteforvaltningens kommunikationsaktiviteter understøttes af Staben. Ud over kommunikationsenhederne består Staben af Direktionssekretariatet, Implementeringssekretariatet og HR & Organisation.

Fremover vil kommunikationsenhederne i Staben blive organiseret i to områder; Intern Kommunikation, der har fokus på den HR-rettede kommunikation og fortællingen om Skattestyrelsen på de sociale medier, og Ekstern Kommunikation, som består af enhederne Presse og Strategisk Kommunikation, og som har fokus på den tillidsskabende dagsorden.

Kontakt og ansøgning 
Send din ansøgning sammen med CV indeholdende dine opnåede resultater, eksamensbeviser og eventuelt yderligere materiale senest den 30. september 2019 via linket 'søg stillingen'.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør og stabschef Esben Haugland via sekretær Marianne Ruager Petersen på tlf. 7237 5356 eller Marianne.Ruager@SKTST.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37, med mulighed for tillæg. Stillingen forventes besat på åremål.

Vi forventer at afholde første samtaler i uge 41 og anden samtaler i uge 43. Der vil i rekrutteringen indgå et testforløb, som foretages af Mercuri Urval.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Copenhagen Towers på Hannemanns Allé i Ørestaden.    

Skattestyrelsen  
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’.   

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge over for det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle.  

Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.   

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.   

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk    

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 30. september

Frist: 30. september

Info

Virksomhed
Skattestyrelsen
Stillingsbetegnelse
Kommunikationschef
Kontakt
Esben Haugland
Marianne.Ruager@SKTST.dk
Telefon: 7237 5356
Website
Indrykningsdato
09-09-2019
Ansøgningsfrist
30. september
Adresse
Skattestyrelsen
Hannemanns Alle 25
2300 København S

Yderligere info

Få nyhedsbrev

Kursus

Få værktøjer til bedre forandringskommunikation

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.