Chef for Kommunikation & Presse

Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Chef for Kommunikation & Presse i Lægemiddelstyrelsen
Vil du være med til at sætte retningen for, hvordan befolkningen får kendskab til lægemidler og medicinsk udstyr? Og ser du det som en vigtig mission at sikre, at borgerne bevarer tilliden til de budskaber, der kommer fra myndighederne? Vil du også bidrage til at styrke sammenhængskraften i vores organisation gennem intern kommunikation? Så er her muligheden for sammen med et hold af dygtige medarbejdere at spille en af hovedrollerne i vores fantastiske styrelse!

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og er myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, herunder vacciner og medicinsk udstyr, samt administration af apotekssektoren. Vi arbejder for effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for samfundet. Vi løser således en vigtig samfundsopgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning med øje for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, ligesom vi indgår i en række europæiske og internationale samarbejder.

Patientsikkerhed og lægemidler står højt på den sundhedspolitiske dagsorden, som vi bidrager til at udmønte. Rygraden i styrelsen er høj faglighed og et stort engagement. Vi har travlt – og samtidig har vi det sjovt!

Om Kommunikation & Presse
Kommunikation & Presse er en sektion i Lægemiddelstyrelsen, der sammen med resten af Ledelsessekretariatet spiller en central rolle i at skabe en stærk sammenhængskraft internt i styrelsen. Sektionen er desuden omdrejningspunkt for vores kommunikation til omverdenen og er blandt andet ansvarlig for intranet, hjemmeside, SoMe, pressehenvendelser, nyhedsbreve, kampagner mv. Det er en væsentlig rolle for Kommunikation & Presse at rådgive ledelsen og andre gode kolleger om kommunikationsfaglige spørgsmål og samtidig være drivkraft i den fortsatte udvikling af vores kommunikative værktøjer, platforme og profil. Vi tror på konstruktiv dialog og målrettet, klar og vedkommende kommunikation til dem, vi er her for.

Sektionen Kommunikation & Presse består – udover den ledige sektionslederstilling – af seks dygtige og engagerede fuldtidsmedarbejdere og nogle studenter. Du refererer til enhedschefen for Ledelsessekretariatet. Tre øvrige teams – Direktionssekretariat & Jura, Central Journal & Informationscenter samt Kompetence- og Organisationsudvikling – hører også til under Ledelsessekretariatet.

Din hverdag hos os
Som chef for Kommunikation & Presse skal du være med til at lægge rammerne og sætte retningen for Lægemiddelstyrelsens kommunikation og sikre fortsat kvalitet og udvikling. Vi har en vision om at styrke både vores interne og eksterne kommunikation; dette med henblik på at levere nødvendig og relevant information til de mange aktører i hele sundhedssektoren samt for at sikre vidensgrundlaget for en oplyst offentlig debat om lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for borgerne og patientsikkerheden.

Du vil endvidere skulle understøtte medarbejderne i at løse de mange daglige opgaver ved at skabe motivation og engagement samt sikre helhedstænkning, bæredygtig planlægning og prioritering.  

Du vil have tæt samarbejde med de øvrige kommunikationschefer i Sundhedsministeriets koncern, ligesom du vil blive en del af et samarbejdsnetværk mellem kommunikationschefer i lægemiddelmyndighederne i de øvrige EU-lande med det overordnede formål at koordinere kommunikation til borgerne i EU om emner, der ligger inden for lægemiddelmyndighedernes ressortområde som f.eks. nye lægemidler, tilbagekaldelse af lægemidler fra markedet, medicinsk udstyr, veterinærmedicin mv.

Endelig vil du blive en del af Ledelsessekretariatets enhedsledelse, der ud over dig selv består af chefen for Ledelsessekretariatet og de tre teamledere for hhv. Direktionssekretariat & Jura, Central Journal & Informationscenter samt Kompetence- og Organisationsudvikling. Enhedsledelsen er fælles om at videreudvikle det samlede Ledelsessekretariat som central stabsfunktion i styrelsen.

Der venter dig således et spændende og alsidigt job på et meningsfuldt og samfundsvigtigt område, hvor dine muligheder for indflydelse og udvikling er store.

Om dig
Vi forestiller os, at du har flere års ledererfaring og er uddannet inden for kommunikation/journalistik eller har anden relevant akademisk baggrund. Vi lægger endvidere vægt på, at du:

  • Har erfaring med strategisk kommunikation og styr på dit kommunikationshåndværk

  • Har stærke mundtlige og skriftlige formidlingsevner på både dansk og engelsk og samtidig er god til at lytte – og gerne gør det

  • Kan håndtere stor sundhedsfaglig kompleksitet og navigere i en politisk styret organisation

  • Er helhedsorientereret, visionær og kreativ

  • Har oprigtig interesse for personaleledelse med en positiv, involverende og tillidsbaseret tilgang til medarbejdere og kolleger

  • Har interesse for både udvikling og drift og for både intern og ekstern kommunikation

  • Er er en stærk teamplayer, så du sammen med din sektion og resten af huset kan være med til at gøre Lægemiddelstyrelsen til en af Europas bedste lægemiddelstyrelser og en af Danmarks bedste arbejdspladser.

Om ansættelsen
Du vil blive ansat som sektionsleder (chefkonsulent med personaleledelse) efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller sektionsleder efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Journalistforbund.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til chef for Ledelsessekretariatet, Sara Westengaard, på 93596442.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 49.

 
Om Lægemiddelstyrelsen 
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan. 

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel. 

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid. 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 5. december

Frist: 5. december

Info

Virksomhed
Lægemiddelstyrelsen
Stillingsbetegnelse
Chef for Kommunikation & Presse
Kontakt
Sara Westengaard
Telefon: 9359 6442
Website
Indrykningsdato
19-11-2021
Ansøgningsfrist
5. december
Adresse
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København

Yderligere info

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.