Sekretariatsleder

Forhandlingsfællesskabet og KL
Forhandlingsfællesskabet og KL
Vil du stå i spidsen for et partssamarbejde, som bidrager med at løse velfærdssamfundets kerneopgaver bedre?
Forhandlingsfællesskabet og KL søger en strategisk, kommunikativt stærk sekretariatsleder af VPT og Fremfærd, til at lede det daglige sekretariats- og kommunikationsarbejde og til at sikre den fremadrettede udvikling og retning for Fremfærd og VPT. Stillingen er nyoprettet som fælles ledelse af Fremfærd og VPT.

Fremfærd og Viden på Tværs (VPT) er partssamarbejder etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet. Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver. Viden på Tværs er parternes fælles kommunikationsplatform og kommunikationsrådgivende enhed, der understøtter de mange fælles indsatser og projekter, som parterne arbejder med i fællesskab.

Gennem de seneste overenskomstperioder har parterne sat større fokus på kommunikation, herunder synlighed og spredning af de resultater, der skabes i Fremfærd. Dette gælder også for en række andre samarbejder og projekter som parterne arbejder med i fællesskab, herunder for eksempel samarbejde om psykisk arbejdsmiljø (SPARK) og indsatsen ’En fremtid med fuldtid’.

Denne udvikling kræver et tæt samarbejde mellem særligt VPT og Fremfærd, og parterne ønsker derfor en fælles sekretariatsledelse af de to partssamarbejder.

Du skal være leder for seks medarbejdere; en konsulent og fire kommunikationsmedarbejdere.

En stilling er pt. vakant, og besættes i samarbejde mellem parterne og dig som ny leder. Men mindst lige så vigtigt skal du også lede samarbejdet mellem parterne i Fremfærd bestående af politikere, kommunale ledere på chef og direktørniveau, sekretariatschefer og -direktører fra KL og de faglige organisationer, projektledere mv.

 

Opgaver i jobbet
Du refererer til Fremfærd og VPT’s styregrupper, som også vil fungere som sparringsgrupper i forhold til dine opgaver. I dagligdagen vil du sammen med medarbejderne skulle arbejde selvstændigt med at sætte den overordnede strategiske retning for Fremfærd og VPT med udgangspunkt i parternes ønsker til samarbejdet, og omsætte dette til konkret praksis i sekretariats- og kommunikationsarbejdet.

Dine opgaver vil blandt andet bestå i:

 • I samarbejde med parterne at sætte den overordnede strategiske retning for Fremfærd og VPT og implementere denne i den daglige praksis i sekretariatsarbejdet samt i parternes fælles arbejde med indsatser og projekter.

 • At udvikle den nye fælles ledelsesstruktur af VPT og Fremfærd, herunder rekruttering af yderligere en medarbejder til VPT og Fremfærd, og understøtte et stærkt fokus på udvikling og drift, der understøtter potentialet i og synergien mellem Fremfærd og VPT.

 • At have fokus på VPT’s kommunikations- og formidlingsmæssige aktiviteter i forhold til parternes indsatser og projekter, herunder Fremfærd, men også SPARK og projekter aftalt mellem parterne som ’En fremtid med fuldtid’, ’Partnerskab for et godt og langt seniorarbejdsliv’ med mere.

 • At indgå i sekretariatets arbejde med at sikre fremdrift og udvikling af arbejdet i bestyrelsen og ekspertområderne i Fremfærd.

 • At indgå i sekretariatets arbejde med at servicere bestyrelse, formandskab og styregruppe, og være ansvarlig for, at der udarbejdes dagsordener og materialer til bestyrelsesmøder og møder i ekspertområder, samt at sikre at bestyrelsesbeslutninger om oplæg, aktiviteter, samarbejdspartnere med videre bliver ført ud i livet.

 • At være overordnet ansvarlig for driften af websitet VPT, samt ift. at prioritere og sætte retning på det journalistiske og kommunikationsrådgivende arbejde hos VPT.

 • Det overordnede driftsansvar for Fremfærd og VPT, herunder økonomistyring med videre.

 

Faglige kvalifikationer
Du har en samfundsvidenskabelig og/eller en videregående uddannelse inden for kommunikation, samt erfaring som leder i en organisation med ansvar for såvel kommunikationsmæssige som organisatoriske opgaver.

Vi forudsætter derudover, at du:

 • Vil kunne bidrage til at udvikle Fremfærd og VPT i den ønskede retning. Du skal forstå behovene i en konstruktion, der rummer såvel politikere, politiske interesser samt et stærkt fokus på udviklingen af de kommunale velfærdsopgaver.

 • Har politisk tæft og kendskab til partssystemet.

 • Har gennemslagskraft og kan tage selvstændige initiativer.

 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.

 • Har solid erfaring med økonomistyring.

 • Er god til at planlægge og koordinere.

 • Har viden om kommunale forhold.

 • Er serviceminded og omgængelig.

 

Dine ansættelsesforhold
Fremfærd og VPT er fysisk placeret i Forhandlingsfællesskabet i Løngangstræde 25, København K. Ansættelsesbrev udstedes af Forhandlingsfællesskabet.

Ansættelse sker hurtigst muligt. Lønnen fastlægges efter aftale.

 

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Henrik Carlsen, Forhandlingsfællesskabet, tlf.: 3347 0617/2045 6883 eller Sanne Brønserud, KL, tlf.: 3370 3752.

 

Ansøgning
Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 8. november 2021 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til Forhandlingsfællesskabet pr. mail til Lsj@forhandlingsfaellesskabet.dk eller sikkermail@forhandlingsfaellesskabet.dk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46 og 47.

 

OM FREMFÆRD OG VIDEN PÅ TVÆRS
Med Fremfærd sætter parterne på det kommunale arbejdsmarked udviklingen af kerneopgaven i centrum i tæt samarbejde med kommunerne. Fremfærd udvikler, inspirerer og konkretiserer aktuelle kommunale og nationale dagsordener, så de bliver til værdifulde forandringer for borgerne og i kommunerne og på de enkelte arbejdspladser inden for alle velfærdsområder.

Fremfærd arbejder med emner og udfordringer, der er vigtige for kommunernes opgavevaretagelse, borgernes oplevelse af kvalitet og velfærd og medarbejdernes faglighed og trivsel. Strategisk kommunikation og fokus på spredning understøtter, at målgruppen får gavn af de indsigter og resultater, der kommer ud af indsatser og projekter der arbejdes med.

Viden på Tværs er en kommunikationsenhed, der giver kommunikationsfaglig rådgivning og støtte til projekter og indsatser, som KL og de faglige organisationer arbejder med i fællesskab. VPT driver også websitet vpt.dk, og skriver og kommunikerer til og om medarbejdere og ledere i kommunerne inden for alle de emner, som er relevante for dem.

 

Læs mere om Fremfærd og VPT på www.fremfaerd.dk og www.vpt.dk.

 

 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 8. november

Frist: 8. november

Info

Virksomhed
Forhandlingsfællesskabet og KL
Stillingsbetegnelse
Sekretariatsleder
Kontakt
Henrik Carlsen
Telefon: 3347 0617/2045 6883
Website
Indrykningsdato
14-10-2021
Ansøgningsfrist
8. november
Adresse
Forhandlingsfællesskabet og KL
Løngangstræde 25
København K

Yderligere info

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.