Institutleder

Det Kongelige Akademi
Det Kongelige Akademi
Institutleder søges til Institut for Visuelt Design
Ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering opslås en varig stilling som institutleder.

Vi søger en institutleder med faglig baggrund indenfor visuelt design, som kan sikre udviklingen af instituttets aktiviteter på en måde, så der også fremover dannes bro mellem den stærke kunstneriske tradition, den nyeste forskning og den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. En institutleder, der har kompetencer inden for ledelse af studerende og højt specialiserede kunstneriske vidensmedarbejdere samt i at styrke instituttets strategiske samarbejder i både dansk og international kontekst.

Institut for Visuelt Design (IVD)
Institut for Visuelt Design er 1 ud af 2 institutter, som danner ramme om designuddannelsen og 1 ud af i alt 6 institutter på Det Kongelige Akademi. Instituttet rummer forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og en række uddannelsesprogrammer; et bachelorprogram inden for Visuelt Design og to specialiserede kandidatprogrammer inden for hhv. Graphic Communication Design og Visual Game and Media Design. Derudover er designuddannelsens tværgående undervisning og efter-videreuddannelsesaktiviteterne inden for design lejret på instituttet ligesom instituttet bidrager til ph.d.-undervisning.

Bemandingen er ca. 25 VIP-årsværk (Videnskabeligt Personale), herunder 4 professorer, samt 1,5 TAP-årsværk (Teknisk Administrativt Personale). Med deltidsansatte og ph.d.-studerende er den samlede personalegruppe på ca. 50 personer. Der er ca. 170 studerende på instituttet. Instituttets forskning tæller både forskningsklyngen Futuring Danish Design og forskningscenteret Centre for Visibility Design.

Fagområdet visuelt design på Det Kongelige Akademi står på en stærk kunstnerisk tradition og området er samtidig i rivende teknologisk udvikling. Det åbner helt nye muligheder for fagområdet og stiller samtidigt også nye krav til forskning/kunstnerisk udviklingsvirksomhed og undervisningen inden for visuel design på Det Kongelige Akademi, både nu og i fremtiden.

Om stillingen
Som institutleder referer du til dekanen for design og er ansvarlig for instituttets forskning, undervisning og faglige udvikling iht. de overordnede strategier for Det Kongelige Akademi.

Du er som institutleder ansvarlig for instituttets medarbejdere, for instituttets budget og for, at instituttet bidrager til Det Kongelige Akademi og designuddannelsens overordnede vision og strategi. Dette indebærer bl.a., at instituttet skal styrke de studerendes evne til at arbejde inden for og koble videnskab, kunst og praksis, og at alle medarbejdere opnår faglige resultater på internationalt niveau. Du er ansvarlig for, at alle uddannelsesprogrammer og forskningsplaner på instituttet er klart beskrevet, at der foregår kvalitetsudvikling efter de gældende retningslinjer, og at medarbejderne har klare mål i deres arbejde. Dit arbejde vil foregå med inddragelse af instituttets medarbejdere.

Du går desuden aktivt ind i at understøtte en åben debat, som skal sikre konstruktive, kritiske fagmiljøer. Dette skal ske i et frugtbart samarbejde med Det Kongelige Akademis øvrige institutter og andre relevante uddannelsesinstitutioner. Du er desuden en vigtig kontaktperson i forhold til vidensbaseret samarbejde med branchens offentlige og private aktører og deltager aktivt i relevante, nationale og internationale netværk.

Kvalifikationskrav
Du har en markant faglig profil og en længerevarende videregående uddannelse inden for det fagområde, som instituttet dækker. Du har også et solidt erfaringsgrundlag inden for praksis, uddannelse, forskning og/eller kunstnerisk udviklingsarbejde. Du vil indgå i institutledelsen sammen med de øvrige 5 institutledere, hvor I tilsammen besidder kompetencer på internationalt niveau inden for hhv. ledelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksis. 

Du er en person med stor ledelseserfaring. Dette kan der evt. kompenseres for ved at vise en dokumenteret interesse for at understøtte andre i at få deres kompetencer til at udfolde sig og ved at udvise evne til at facilitere og understøtte samarbejde. Du har personlig gennemslagskraft og er interesseret i ledelse og udvikling. Du har endvidere gode analytiske evner og tænker strategisk både snævert i forhold til dit eget fagområde og bredt i forhold til Det Kongelige Akademi og lignende institutioner, virksomheder mm. 

Du er god til at formidle faget og Det Kongelige Akademis visioner og strategier. Du kan lide at arbejde aktivt for at tiltrække ressourcer og optimere dem, der er - både menneskelige og økonomiske. Du har en konstruktiv tilgang til at løse problemer, tænker helhedsorienteret og kan se muligheder i samarbejde, herunder tværfagligt. Endelig formår du at håndtere budgetstyring og administrative opgaver i forbindelse med instituttets drift og udvikling. 

Vi tilbyder
Vi tilbyder et kreativt, engageret, visionært og udviklende uddannelses- og forskningsmiljø.

Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. I ledelseskredsen sker dette mellem de 6 institutledere, 3 dekaner, rektoratet og de administrative ledere.

Vi tilbyder et unikt arbejdsmiljø med afsæt i Det Kongelige Akademis tre adresser på Holmen, på Esplanaden og i Nexø. Din daglige base vil være på Holmen.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til bilag 4a i gældende overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. 

Basislønnen i stillingen udgør 672.017 kr. årligt inkl. pensionsbidrag (17,1%) i aktuelt lønniveau (niveau pr. 1. oktober 2021). Basislønnen suppleres af et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse fastsættes ved forhandling.  

Stillingen er varig og ønskes besat pr. 1. marts 2022.

Ansøgningen
Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest tirsdag den 4. januar 2022. Ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen skal sendes i pdf-format (max 1 A4-ark) bilagt CV og dokumentation for uddannelse. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for, hvorfor du søger stillingen og en kort redegørelse for, at du opfylder ovennævnte kvalifikationer. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

Vi forventer at holde første samtalerunde onsdag d. 12. januar 2022 samt torsdag d. 13. januar 2022. Vi anvender ekstern konsulentbistand i forbindelse med ansættelsen og personlighedstest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Mathilde Aggebo på tlf.: 4170 1588 og mail magg@kglakademi.dk

Generelle oplysninger om Det Kongelige Akademi, instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. findes på www.kglakademi.dk.

Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.

Om Det Kongelige Akademi
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 4. januar

Info

Virksomhed
Det Kongelige Akademi
Stillingsbetegnelse
Institutleder
Kontakt
Mathilde Aggebo
magg@kglakademi.dk
Telefon: 4170 1588
Website
Indrykningsdato
09-11-2021
Ansøgningsfrist
4. januar
Adresse
Det Kongelige Akademi
København

Yderligere info

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.