Digital Kommunikation

BL- Danmarks Almene Boliger
BL- Danmarks Almene Boliger
Samfundsorienteret profil, der kan udvikle og løfte den digitale kommunikation om by- og boligområder
Er du skarp til at udvikle og versionere digitalt indhold? Og kunne du tænke dig at arbejde med almene boliger, udvikling og læring? Kan du få ny viden gjort forståelig og levende igennem kreativ og målrettet kommunikation? Så kan vi tilbyde dig et spændende og alsidigt job med netværks- og branchekommunikation i AlmenNet og BL.
AlmenNet er en udviklingsforening for byggeri og boligområder, som indsamler og videre-formidler viden og best practices til den almene boligsektor. Vi arbejder med forskellige for-mer for kommunikation og videndeling på flere digitale platforme. Her deler vi viden og erfa-ringer fra forsøgs- og udviklingsprojekter, kampagner, byggeprojekter m.v., målrettet de al-mene boligorganisationer og deres samarbejdspartnere. Desuden afholder vi konferencer, webinarer, netværks- og ERFA-møder med det formål at levere viden, værktøjer til udvikling af det almene byggeri.
 
I AlmenNet bliver du en del af et dynamisk team på tre, hvor vi tager fælles ansvar for ar-bejdsopgaverne og, i samarbejde med AlmenNets bestyrelse, sikrer, at foreningen driftes og udvikles til gavn for medlemmerne. Sekretariatet er lige nu i en spændende udvikling med mange nye aktiviteter inden for bl.a. bæredygtige byggerier, sunde boliger, energireduktion og digitalisering af byggeriet.
 
Som ansatte i AlmenNets sekretariat er vi samtidig en del af afdelingen for Kurser og Rådgiv-ning i interesseorganisationen BL – Danmarks Almene Boliger. Her arbejder vi tæt sammen med afdelingens 10 specialiserede konsulenter og en sagskoordinator, som arbejder målret-tet med kurser, uddannelser og netværk blandt de ansatte og beboervalgte i de almene bo-ligorganisationer.
 
Hvilke opgaver skal løses?
Du vil først og fremmest bruge din arbejdsdag på kommunikationsopgaver såsom at udvikle og producere indhold til digitale platforme, herunder nyhedsbreve, LinkedIn og hjemmesider, samt lave mindre layout- og videoopgaver. Foruden opgaver med planlægning og afvikling af arrangementer, netværksmøder mv.
 
Du vil også få ansvar for egne områder. Det kunne fx være ansvaret for udvikling af Almen-Nets nye hjemmeside, en kampagne med eksterne samarbejdspartnere, markedsføring af kurser og rådgivning eller tovholder på et arrangement.
 
Du skal samtidig være med til at markedsføre kurser og uddannelser og til at styrke fortællin-gen om det vi laver i BL - Kurser og Rådgivning. Det sker i tæt samarbejde med dine nærme-ste kolleger og vores presse- og kommunikationsafdeling i BL.
 
Vi søger
Du har en videregående uddannelse, gerne inden for et samfundsfagligt felt, kombineret med en kommunikations- eller medieuddannelse eller en kommunikations- eller medieud-dannelse med samfundsfag eller bystudier som sidefag. Du brænder for at arbejde med branchekommunikation, arrangementer, udviklingsprojekter, læring og netværk.
 
Vi forventer, at du med relevante kompetencer og interesser kan være med til at forme stillin-gen og udfordre opgaverne. Som person arbejder du selvstændigt, er nysgerrig, opsøger vi-den og er ikke bange for at sige din mening eller stille spørgsmål. Du er samtidig en som ek-sekverer, tager ansvar for selv at finde løsninger, arbejder struktureret og afslutter opgaver.
 
Stillingen er på fuld tid. Du vil blive ansat i BL – kurser og rådgivning, og dine primære opga-ver er knyttet til AlmenNets sekretariat.
 
Vi forventer at du har min. 1 års erfaring med at udføre kommunikationsarbejde professionelt eller som studiejob. Vi ser gerne at du har en kombination af basis og de øvrige kvalifikatio-ner og erfaringer, som er nævnt neden for:
 
Basis
 
· God skriftlig kommunikation
 
· Viden om strategisk og målrettet kommunikation
 
· Visuel forståelse
 
· Erfaring med projekt- eller kampagnearbejde
 
· Erfaring med hjemmesider og CMS
 
· Kendskab til sociale medier
 
 
Følgende kvalifikationer vil også blive vægtet
 
· Erfaring med projektledelse
 
· Erfaring med markedsføring
 
· Adobe Creative-pakken
 
· Dataindsamling og analyse
 
· Faglige arrangementer
 
 
Har du herudover kendskab til by- og boligudvikling eller til den almene boligsektor, vil det naturligvis være et plus men ikke krav. Du vil komme til at gennemgå et introforløb.
Vi kan tilbyde:
 
Som ansat i BL kan vi tilbyde dig:
 
· En spændende arbejdsplads med alsidige og udviklende opgaver
 
· En ny stilling, som du selv skal være med til at forme
 
· En organisation med et højt niveau af videndeling og åbenhed
 
· Arbejdsopgaver som du selv har stor indflydelse på
 
· Søde kolleger med forskellig baggrund og alder
 
· Samarbejde med mange boligorganisationer og samarbejdspartnere
 
· En arbejdsplads tæt på Rådhuspladsen
 
 
Søg jobbet: Hvis du kan se dig selv i ovenstående, så send straks en ansøgning samt CV til hr@bl.dk
 
Vi ønsker stillingen besat fra den 1. septemb

er 2020.

 

Frist:

Ansøgningsfristen er mandag den 31. juli klokken 12:00. Vi afholder samtaler den 10. – 14. august og anden runde samtaler den 17. og 19. august.

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe eller skrive til Astrid Biering Fons-bøl, sekretariatsleder i AlmenNet, abf@bl.dk , direkte nr.: 3376 2052 eller på mobil: 5373 1549.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen, uanset køn, alder, etnicitet, poli-tisk og religiøs overbevisning.

 

BL behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her

 

BL - Danmarks Almene Boliger og AlmenNet BL - Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligorganisationer. I de almene boliger skaber vi hjem. Vores boliger har indbygget fæl-lesskab. Vi kalder det sammen om et endnu bedre liv. Vi arbejder for vores medlemmers og beboernes interesser ved at søge indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. Du kan læse mere om BL på bl.dk og på Facebook under BL – Danmarks Almene Boliger AlmenNet AlmenNet er en brugerdrevet forening for almene boligorganisationer og boligadministra-tioner, som arbejder med udvikling og fremtidssikring af det almene byggeri igennem medlemsdrevne udviklingsprojekter, netværk og videndeling inden for byggeri,

beboerinddragelse, bæredygtighed, byudvikling, fællesarealer, digitalisering og effektivise-ring, arkitektur, helhedsplanlægning m.m. Læs mere på almennet.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 31. juli

Info

Virksomhed
BL- Danmarks Almene Boliger
Stillingsbetegnelse
Digital Kommunikation
Kontakt
Astrid Biering Fons-bøl
abf@bl.dk
Telefon: 3376 2052
Website
Indrykningsdato
19-06-2020
Ansøgningsfrist
31. juli
Adresse
BL- Danmarks Almene Boliger
Studiestræde 50
1554 København K

Yderligere info

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.