Jørgen Christian Wind Nielsen


Jørgen Christian Wind Nielsen

Jørgen Christian Wind Nielsen

Karma: 105 (?)

Sproglige mærkedage
Sproglige mærkedage
Sproget er et centralt element i et menneskes identitet. Det er vores vigtigste kommunikationsmiddel. Det er sagt før. Det er hørt før. Det gør det ikke mindre sandt. Sproget kan bruges til frigørelse og til undertrykkelse. Sprog er politik. Dét er der al mulig grund til at minde os selv om. Derfor findes der en række sproglige mærkedage, der skal minde os om vigtigheden af sprog.
 
Den internationale oversætterdag
Den internationale oversætterdag markeres den 30. september hvert år, eller i dagene dér omkring. Dagen går også under betegnelsen Hieronymusdagen. Hieronymus er oversætternes og tolkenes skytshelgen.
 
Domenico Ghirlandaio (1480): Skt. Hieronymus i sit studerekammer
 
Hieronymus, oversætternes skytshelgen og selv oversætter af Vulgata, oversættelsen af Bibelen til datidens talte latin, der stadig er referencepunkt i den katolske kirkes liturgi, døde den 30. september år 420. Hieronymusdagen har derfor været fejret hvert år omkring denne dato, lige siden den internationale oversætterorganisation FIT, The International Federation of Translators, blev stiftet i 1953. Først i 1991 blev tanken om en international oversætterdag formuleret. FIT udsendte en pressemeddelelse til sine medlemsorganisationer med forslag om at markere dagen på forskellig vis. Også medierne skulle være en central medspiller i bestræbelserne på at informere bredt om oversætterfaget. Dagen har normalt et tema, formuleret af FIT. I 1996 var temaet eksempelvis oversættelse og ophavsret. Baggrunden for dette valg var, at UNESCO i 1996 foreslog afholdelse af en international ophavsretsdag, et emne, der er særdeles relevant for oversættere også.
 
I Danmark markeres den internationale oversætterdag med en lang række arrangementer, gennemført af institutioner og organisationer med interesse for oversættelse. Mest spændende er det nye samarbejde mellem alle de forskellige forgreninger af oversætterfaget, der fandt sted i efteråret 2014 og gennemføres igen i 2015.
 
Den internationale modersmålsdag
Den internationale modersmålsdag er den 21. februar. Dagen skal minde os om at alle mennesker har et modersmål og har ret til et modersmål. Den internationale modersmålsdag blev indstiftet af UNESCO i 1999 og har været gennemført siden februar 2000.
Formålet er at fremme sproglig og kulturel diversitet og flersprogethed. Datoen den 21. februar skyldes den dag i 1952, hvor studerende i det daværende Pakistan demonstrerede for anerkendelse af deres sprog, Bangla eller Bengali, som ét af de to nationale sprog. Studenterne blev dræbt af politiet i Dhaka, hovedstaden i det nuværende Bangladesh.
 
I 2007 opfordrede FN´s generalforsamling alle medlemslande til at styrke indsatsen for at bevare og styrke alle folkeslags sprog. I den samme resolution erklærede FN´s generalforsamling 2008 for internationalt sprogår. Formålet var at fremme enhed i flerhed og international forståelse gennem flersprogethed og multikulturalisme. Sprog er det stærkeste værktøj til at bevare og udvikle vores fysiske og åndelige kulturarv. Alle skridt, der tages med det formål at øge udbredelsen af forskellige modersmål, vil bidrage til ikke blot at opmuntre til sproglig diversitet og flersproget uddannelse, men også til at udvikle en styrket opmærksomhed om sproglige og kulturelle traditioner verden over, og vil inspirere til solidaritet baseret på forståelse, tolerance og dialog.
 
I 2015 har den internationale modersmålsdag været fejret 15 gange. Temaet for 2015 er: Inkluderende uddannelse gennem og med sprog – sprog spiller en rolle! Dagen markeres hvert år af blandt andre Modersmål-Selskabet.
 
Den Europæiske Sprogdag 
Den Europæiske Sprogdag 2001, der var arrangeret i fællesskab af Europarådet og EU, var en succes. Den involverede millioner af mennesker i 45 deltagende lande. Formålet med dagen var at styrke den sproglige diversitet i Europa og at fremme sprogindlæring.
 
 
Oven på succes’en besluttede Europarådet at fejre den 26. september hvert år som europæisk sprogdag. EU blev inviteret til at deltage. De overordnede mål med sprogdagen er at henlede offentlighedens opmærksomhed på vigtigheden af sprogindlæring og at øge antallet af sprog, der undervises i, med det formål at styrke flersprogethed og interkulturel forståelse.  Endvidere at styrke den rige sproglige og kulturelle diversitet i Europa, der skal bevares og udvikles. Og endelig at opmuntre til livslang sprogindlæring i og uden for uddannelsessystemet til brug for undervisning, erhvervsmæssig brug, mobilitet, fritid og udveksling. Sproglige kompetencer er en nødvendighed og en ret for alle. Det er et af hovedbudskaberne fra Den Europæiske Sprogdag. Den Europæiske Sprogdag fejres tit sammen med Den Internationale Oversætterdag.
 
 
Verdens Bogdag
Verdens Bogdag 23. april er indstiftet af UNESCO i 1995 som bogens og ophavsrettens dag. Markeringen af dagen er siden blevet en tradition i lande over hele verden. Verdens Bogdag bygger på en mangeårig tradition i den catalonske del af Spanien. Her fejrer man dagen ved at give en bog og en rose til den, man holder af. Bogen er en vigtig kilde til udbredelse og bevarelse af viden. Bogen udvikler os og inspirerer til forståelse, tolerance og dialog. Derfor har UNESCO proklameret den 23.april som Verdens Bogdag.
 
 
 
Vision for Verdens Bogdag
Verdens Bogdag vil skabe opmærksomhed om bogen med dens mange muligheder og hemmeligheder. Bogen skal styrkes fordi bogen er et vigtigt redskab både for individets og for samfundets udvikling. Bogen er et enestående middel til at bevare og formidle viden. Gennem bogen kan en mangfoldighed af ideer, holdninger, følelser og kulturer komme til udtryk. I bogen kan læsere finde indsigt, udfordringer, tvivl og oplevelser. I bogen udvikles og styrkes den enkeltes sprog og lydhørhed for andre stemmer. Bogen er med til at udvikle en forståelse for andre kulturer. Bogen fremmer tolerance og dialog mellem mennesker.
 
Mission for Verdens Bogdag
Verdens Bogdag skal styrke bogens position, arbejde for dens anerkendelse og udbredelse og fremme læselysten. Verdens Bogdag skal på den måde styrke bogens mange skabere.
 
 
Barcelona i Spanien fejrer sin egen bogdag, La Diada de Sant Jordi, også den 23. april. Dagen kaldes også Sant Jordis Festival. Sant Jordi er det catalanske navn for Skt. Jørgen, der er skytshelgen for Catalonien, sammen med jomfruen fra Montserrat.  Det er en romantisk dag i Barcelona med roser, bøger og romancer. Derfor kaldes dagen nogle gange de elskendes dag eller rosens dag. Skt. Jørgen døde den 23. april 303 efter Kristus. Legenden er at Skt. Jørgen dræbte en drage for at redde en prinsesse. Han plukkede en rose til prinsessen fra en rosenbusk, der voksede op fra dragens blod.
 
Store Bogdag på Hald
Hald Hovedgård holder årligt Store Bogdag, traditionelt i august måned. Det er i 2015 flyttet til maj måned, den 30. maj.
 
 
Verdens Poesidag
Poesi bekræfter vores humanistiske fællesskab. Det viser os, at mennesker, overalt på jorden, deler de samme spørgsmål og de samme følelser. Poesi er udgangspunktet for den mundtlige tradition og har gennem århundreder kommunikeret de forskellige kulturers mest centrale værdier.
 
 
Gennem markeringen af Verdens Poesidag den 21. marts anerkender UNESCO poesiens unikke evne til at indfange det menneskelige sinds kreativitet. Beslutningen om Verdens Poesidag blev truffet i 1999.
 
Dansk tegnsprogs dag
13. maj bliver fremover dansk tegnsprogs dag. Folketinget har oprettet et dansk tegnsprogsråd under Dansk Sprognævn. Tegnsprogsrådet, som er oprettet ved et ændringsforslag til Lov om Dansk Sprognævn den 13. maj 2014, skal udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere dansk tegnsprog og give råd og oplysning.    
 
 
Dansk tegnsprog er et sprog på lige fod med tysk, dansk, engelsk – ja, et hvilket som helst sprog i verden - med eget ordforråd og grammatik. At dansk tegnsprog nu forankres i et tegnsprogsråd, der placeres i Dansk Sprognævn, er en anerkendelse af døve som borgere i Danmark. 
 
Dansk tegnsprog er et minoritetssprog som kun tales i Danmark. Det betyder, at der ikke er andre i verden til at tage ansvar for dets udvikling og for at støtte de mennesker, der har brug for sproget til at kommunikere og opbygge et fællesskab. På trods af at der bor og lever 4000 døve i Danmark som har dansk tegnsprog som modersmål, og i alt 10.000 personer der i større eller mindre grad har tilknytning til sproget, har dansk tegnsprog ikke formelt været anerkendt som sprog i Danmark. Dansk tegnsprog er hele kernen i døves kultur og historie, men bliver ofte anset som et sprogligt hjælpemiddel der skal kompensere for døvhed eller svært høretab, og ikke som et sprog på lige fod med for eksempel dansk, engelsk eller tysk.
 
Med Folketingets beslutning kommer Danmark nu på niveau som de øvrige nordiske lande, hvor tegnsprog er anerkendt på forskellig vis. Anerkendelsen bidrager også til at Danmark lever op til de intentioner der udtrykkes på døveområdet i FN’s handicapkonvention. 13. maj bliver fremover dansk tegnsprogs dag.
 
Andre sprogdage
Mange andre dage markerer sprog, grammatik, stemmen, journalistik osv. National Grammar Day, World Voice Day, Impact Journalism Day, Golden Pen of Freedom samt Den Internationale Pressefrihedsdag. Til forskel fra de her medtagne, er disse indstiftet af og markeres af mindre, mere specifikke organisationer.
 
Intet i denne artikel kan ikke også findes andre steder på internettet. Det kreative element i denne artikel består i at jeg har lavet en samlet oversigt over de sproglige festdage og ser tingene i en større sammenhæng.
 
Kilder blandt andre:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/world-voice-day-eu-funded-projects-capturing-sketching-and-simulating-our-voice  
http://danskemedier.dk/nyhed/international-pressefrihedsdag-markeres-den-3-maj/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giv din stemme

7 stemmer
4,6/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

36 JOB

Skrivende redaktør

Se alle job Indryk job

Kursus

Webkursus: Tag dine webinarer og onlinemøder til det næste niveau

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Job

Praktikanter

Frist: Jo før, jo bedre

Communications Specialist

Frist: 31. oktober

Communication Manager

Frist: 1. november
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.