Jørgen Christian Wind Nielsen


Jørgen Christian Wind Nielsen

Jørgen Christian Wind Nielsen

Karma: 105 (?)

Gladsaxe goes Google Translate
 
I de seneste fem år er 305.000 udlændinge kommet til Danmark for at studere eller arbejde. Men alle er de blevet mødt af informationer fra det offentlige, som udelukkende er skrevet på dansk. Selvangivelsen fra Skat er på dansk. Og det samme er pladsanvisningen til daginstitutioner, informationer om NemID og Borger.dk – »din indgang til det offentlige«. Selv invitationsbrevet til det første danskkursus er formuleret på dansk.

Det skriver Jakob Sorgenfri Kjær i Politiken den 17. februar. Det er for dårligt, mener han, og det er uddannelsesminister Morten Østergaard enig i. Sprogpraksissen i det offentlige er bagstræberisk, mener han: »Vi er nødt til at gøre noget systematisk ved det her. Når vi er enige i strategien om at være et åbent land, er vi nødt til at håndtere, at vores lille særegne sprog ikke er allemandseje. Derfor vil jeg opfordre alle ministre til at screene deres område og finde de steder, vi kan gøre det bedre«.
 
Det har Kommunernes Landsforening ikke noget imod. Men flersprogethed er jo dyr, og derfor skal staten kompensere kommunerne for den ekstra indsats, mener chefkonsulent Charlotte Munksgaard.
 
Gladsaxe rykker
Problemer er til for at løses, mener Gladsaxe kommune, der nu har taget en mindre omkostningskrævende løsning i anvendelse. Gladsaxe Kommune har i forvejen formuleret en fin og eksplicit sprog- og kommunikationspolitik, ”Godt sprog på gladsaxe.dk”.  Blandt andet formuleres det:
 
"Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for, at gladsaxe.dk er skrevet i et letforståeligt, aktivt og levende sprog. Kommunen arbejder også for, at hjemmesiden består af tekster, der egner sig til nettet.
For at sikre at teksterne på hjemmesiden egner sig til nettet, arbejder Gladsaxe med en tekstmodel. Idéen bag tekstmodellen er at alle sider skal have en sigende og dækkende overskrift, at alle tekster skal være delt op i overskuelige afsnit og at alle afsnit skal have en sigende og dækkende mellemoverskrift.

På både hjemmesiden og i alle andre tekster arbejder Gladsaxe Kommune for at sproget skal være korrekt, aktivt og let at læse og forstå. Kommunen har udarbejdet en vejledning til medarbejderne, som guider dem i at skrive".

 
Flersproget kommunikation
Kommunikation var nu nemmere før i tiden, før de mange udenlandske arbejdstagere og studerende, for slet ikke at tale om flygtninge og indvandrere, der ikke er helt på hjemmebane på dansk, kom til.
Alligevel kommer kommunen nu uddannelsesminister Morten Østergaard i møde. Det er sket ved simpelthen at integrere Google Translate på hjemmesiden. I pressemeddelelsen fra Gladsaxe siges det:

”Gladsaxe - nu på engelsk, japansk og esperanto
Gladsaxe har nu integreret Google Translate på sin hjemmeside, så udenlandske borgere og virksomheder nemt og hurtigt kan læse informationer om kommunen på deres eget sprog.
Der har den seneste tid været stor kritik af, at det offentlige ikke var gode nok til at gøre vigtige oplysninger tilgængelige for borgere på andre sprog end dansk. Det har Gladsaxe fundet en løsning på. Med to museklik i menulinjen kan borgere og virksomheder nu få vist kommunens hjemmeside på de fleste sprog. Gladsaxe har nemlig integreret oversættelsesprogrammet Google Translate på kommunens hjemmeside for en udgift på få tusinde kroner.  

 
En god og billig løsning
Gladsaxe Kommune har hidtil haft en engelsk hjemmeside, med udvalgte oplysninger. Men den henvendte sig mest til turister og kunne kun i begrænset omfang dække de behov, som en borger med udenlandsk baggrund kunne have. Og med flere end 10.000 sider ville det være en meget dyr og uoverskuelig opgave at gå i gang med at oversætte hjemmesiden. Samtidig deltager Gladsaxe i en arbejdsgruppe under Integrationsministeriet, som skal se på, om man i fællesskab kan oversætte nogle af de oplysninger, som er fælles for det offentlige, hvor Gladsaxe også deltager. Men da en løsning ikke lå lige for, begyndte Gladsaxe at opsøge andre muligheder.
- Vi har et stort ønske om at kunne servicere borgerne på mange sprog. Og da det var både enkelt og billigt at integrere Google Translate på vores hjemmeside, har vi valgt at gøre det. Vi har selvfølgelig diskuteret, om oversættelserne var gode nok. For det er jo ingen hemmelighed, at Google Translate ikke er perfekt. Men i og med, at det er det værktøj, som de fleste borgere i dag kender og bruger, mener vi, at de også bærer over med værktøjets begrænsninger, så det derfor har langt flere fordele end ulemper, siger Gladsaxe Kommunes kommunikationschef Ulla Baden.”
 
Ansvar, kvalitet og flersproget kommunikationspolitik
Gladsaxe Kommune er naturligvis godt klar over at man får hvad man betaler for. På mange måder kan man jo sige at den automatiske oversættelse er  bedre end ingenting. Jeg har moret mig med at oversætte et tekstafsnit om Gladsaxes historie til spansk, og derefter i Google Translate fra spansk til dansk. Det, der i professionel sprogbrug hedder backtranslation, der i branchen netop anvendes som et kvalitetstjek. Resultatet er her:

”Bagsværds historie
Højdepunkter i historie Bagsværds Af: Eva Molin, Gladsaxe By Arkiv

Bagsværd har en lang og broget historie. I denne korte version, med fokus på det seneste dvs tidsrummet mellem ændringen i 1770 til ca. 1960.

Fra kirken kongen
efter reformationen i 1536, officielt al kirkens ejendom overdraget til kongen. Gladsaxe-Herlev sogn inkl. Bagsværd by havde tidligere tilhørt Roskilde, men nu overgået landmænd, gårde og jord til den tredje kristne. Forbliver ejendom af kongen blev anset for bedre end at være med en mand tilfældigt. Landmænd generelt lettere kongen havde som sådan. slaveriet blev berørt.”

 
Det er let at gøre sig morsom på andres bekostning. Én ting er kvaliteten, noget helt andet det juridiske ansvar. Udgangspunktet er, at kommunen er ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, også i det tilfælde hvor den automatiske oversættelse fører til fejlslutninger eller fejlhandlinger, forårsaget af fejl i den automatiske oversættelse. Hvem har det juridiske ansvar for outputtet af en maskinoversættelse?
 
Det bliver interessant at følge dette eksperiment. Interessant bliver det også at se hvordan kommunens arbejde med udvikling af sin egen sprog- og kommunikationspolitik kommer til at forløbe, fra at være én- eller tosproget til at være flersproget,og så målsætningen også kommer til at gælde for de mange fremmedsprog: Godt sprog på gladsaxe.dk.
 

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

59 JOB

Head of PR

Se alle job Indryk job

Job

Art Director

Frist: 31. december

Politisk-økonomisk analytiker

Frist: 6. januar

Kommunikationsspecialist

Frist: 13. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Tag med til K-dag

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.