Jørgen Christian Wind Nielsen


Jørgen Christian Wind Nielsen

Jørgen Christian Wind Nielsen

Karma: 105 (?)

Flersprogede alarmcentraler redder liv

 

Borgere i EU har siden december 2008 ganske gratis kunnet kontakte alarmcentraler hvor som helst i Den Europæiske Union ved at taste 112 på telefonen. Men kun 25 procent af borgerne ved at alarmtjenesten eksisterer i andre medlemsstater. Tre ud af ti EU-borgere, der har anvendt nummeret i andre EU-lande, er stødt på sprogproblemer. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer derfor de nationale myndigheder til at gøre alarmcentralerne flersprogede.

 

"Det europæiske alarmnummer bør ikke længere være Europas bedst bevarede hemmelighed. Vi har et fælles alarmnummer, nemlig 112, der kan bruges af alle i samtlige medlemsstater og i alle nødsituationer. Men det er uacceptabelt, at mindre end en fjerdedel af borgerne har kendskab til dette nummer, eller at sprogbarrierer forhindrer rejsende, der ringer på 112, i at kommunikere med alarmcentralen", siger EU-kommissær på teleområdet, Viviane Reding. "EU må gøre en indsats for at værne om vore 500 millioner borgeres sikkerhed med samme iver, som vi har arbejdet for at sikre dem mulighed for at rejse frit over 27 landes grænser. Der skal ruskes op i de nationale myndigheder, der stadig mangler at forøge antallet af sprog, som man kan henvende sig til alarmcentralerne på, og til at gøre langt flere bekendt med dette potentielt livsvigtige telefonnummer."

 

94 procent af borgerne i EU mener det er vigtigt at have et fælles alarmnummer i EU. En Eurobarometer-undersøgelse viser dog også, at der stadig er plads til forbedringer, især på sprogområdet. 28 procent af alle, der har foretaget opkald til 112, når de har været i udlandet, er løbet ind i sprogproblemer, selv om 21 medlemsstater har oplyst, at deres 112-alarmcentraler skulle kunne besvare 112-opkald på engelsk (på tysk i 12 medlemsstater og på fransk i 11 medlemsstater).

 

Baggrund

Da det europæiske alarmnummer 112 blev indført i 1991, var formålet, at de nationale alarmnumre skulle suppleres med et fælles alarmnummer, som kunne bruges i alle medlemsstater, så det blev lettere at tilkalde beredskabstjenesterne, især for dem, der rejser. EU-reglerne har siden 1998 krævet af medlemsstaterne, at det skal være gratis at ringe til 112-nummeret fra alle fastnet- og mobiltelefoner. Siden 2003 har teleoperatørerne været forpligtet til give beredskabstjenesterne oplysninger om, hvor opkaldet er foretaget, så de hurtigt kan nå frem til de tilskadekomne på ulykkesstedet. Medlemsstaterne skal også give borgerne flere oplysninger om 112-nummeret.

 

For at sikre, at 112-nummeret reelt bliver indført, har Kommissionen indtil nu indledt 17 overtrædelsesprocedurer mod 15 lande, fordi nummeret ikke er til rådighed, eller fordi der ikke gives oplysninger om, hvor opkaldet er foretaget fra ("caller location"), eller fordi opkaldene ikke behandles korrekt.

 

112-nummeret supplerer de eksisterende nationale alarmnumre, men Danmark, Finland, Portugal, Sverige og senest Rumænien har besluttet at gøre 112 til deres primære nationale alarmnummer. I andre lande fungerer 112-nummeret kun som alarmnummer til bestemte beredskabstjenester (såsom i Estland og Luxembourg, hvor det kun benyttes til ambulancer og brandvæsen).

 

Flersproget kapacitet

Af de 23 lande, der har afgivet oplysninger om flersprogethed, har 19 lande, udover England og Irland, oplyst at deres alarmcentraler kan håndtere opkald på engelsk, blandt disse Danmark. Af disse 19 lande har Tyskland, Spanien, Frankrig og Slovakiet oplyst at engelsk ikke nødvendigvis er en mulighed i alle situationer i alle alarmcentraler. Bulgarien og Letland har oplyst at opkald på engelsk kan viderestilles til andre alarmcentraler, der behersker engelsk.

 

112-opkald på fransk kan besvares i ni medlemslande (plus Frankrig og Luxembourg), mens resten af landene må viderestille opkald på fransk. I Finland kan fransk håndteres gennem en tolk.

 

112-opkald på tysk kan besvares i 9 medlemslande (udover Tyskland, Østrig og Luxembourg). I Danmark er det nødvendigt at viderestille opkald på tysk!

 

112-opkald på italiensk kan besvares i tre medlemslande (plus Italien). Nogle lande har oplyst at de kan håndtere opringninger på deres nabosprog. Danmark har ikke ifølge undersøgelsen bekræftet at dette er muligt – men det har man ret til i henhold til den nordiske sprogkonvention!

 

England har oplyst at alarmcentralerne dér dækker 170 sprog gennem tolkeservice. I Sverige kan alle større EU-sprog håndteres gennem tolkning, og franske alarmcentraler kan håndtere engelsk og andre sprog også gennem tolkning. Hvordan går det lige med flersprogetheden i Danmark?

 

Jørgen Christian Wind Nielsen

 

Kilde

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/240&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

 

Læs mere:
Kommissionens 112-websted

www.ec.europa.eu/112

 

Sådan fungerer 112 i mit hjemland

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

 

Børnehjørne

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

 

 

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

52 JOB

Studentermedarbejder

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedhjælper

Frist: 24. januar

Kommunikationskonsulent

Frist: 24. januar

Studentermedhjælper

Frist: 26. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.