Jørgen Christian Wind Nielsen


Jørgen Christian Wind Nielsen

Jørgen Christian Wind Nielsen

Karma: 105 (?)

Er borgere kunder? Sprogpolitik eller sprogpoliti?
Er borgere kunder? Sprogpolitik eller sprogpoliti?
 
Den forhenværende svenske partileder Håkan Juholt (S) har fremlagt et sprogligt beslutningsforslag i den svenske rigsdag. Forslaget går i korthed ud på at begrebet ”kunde” ikke må anvendes i skattefinansieret velfærdsvirksomhed. Retteligt skal det hedde borger eller medborger. Kunder betaler for det, de køber, men disse ”kunder” (eller deres forældre) har faktisk allerede som skatteydere betalt for de aktuelle tjenesteydelser. Myndighederne skal ikke få det til at se ud som om borgerne skal betale to gange.
 
Beslutningsforslaget har været omtalt i flere dagblade. Peter Fällmar Andersson, lederskribent i Helsingborgs Dagblad, har kommenteret Håkan Juholts forslag og konstaterer afslutningsvist:
 
”Det er måske noget, lad os sige originalt, at foreslå, at Sveriges rigsdag skal tage en beslutning om at bandlyse et specifikt ord.”
 
Dele af forslaget, og begrundelserne for det, lyder som følger:
”Skoleelever er ikke kunder.” – Motion 2013/14:K285. Medborger – kunde. Forslag til rigsdagsbeslutning.
 
Rigsdagen tilkendegiver sin mening over for regeringen om at begrebet ”kunde” ikke kan finde anvendelse i skattefinansieret velfærdsvirksomhed.
 
Begrundelse:
Skiftet fra medborger til kunde er den største politiske forskydning, der er sket inden for de seneste tyve år. ”Medborger” er et ord, der anvendes mere og mere sjældent af politikere og myndigheder. I stedet sammenlignes samfundet med en butik, hvor mennesker er kunder.
 
En kunde er en fysisk eller juridisk person, der køber eller lejer et produkt eller en tjenesteydelse af en virksomhed eller af en person. En potentiel kunde er en fysisk eller juridisk person, som udgør et potentiale til at blive kunde, hvilket tilsammen udgør et marked.
 
Medborgerskab er et udtryk med rødder i den franske revolutions rødder. Med ordet borger menes i moderne sprog en person, som har fulde politiske og sociale rettigheder og pligter i en stat.
Den måde, vi beskriver virkeligheden på, styrer vores tanker. Udbredelsen af markedsinspirerede begreber inden for den offentlige sektor tog fart i 1980’erne og har sit udspring i en managementfilosofi, der siden har fået meget stor gennemslagskraft. Ideen, der ofte betegnes new public management, henter inspiration i det private erhvervsliv til at indføre markedstænkning i den offentlige sektor.
 
Denne markedsgørelse af samfundet, en øget anvendelse af markedets og erhvervslivets sprogbrug uden for de gængse rammer, har medført, at kundebegrebet op gennem slutningen af 1990-erne er indført af repræsentanter for virksomheder, der ønsker at etablere sig på velfærdsmarkedet og ikke som et umiddelbart behov, der er ønsket af en almen opinion. Men der findes en eksistentiel sondring mellem det at være medborger i et samfund og at blive reduceret til kunde på et marked. Kunden har kun én forpligtelse – at betale. Som medborgere indgår vi i en større social sammenhæng, hvor vi har både rettigheder og pligter over for hinanden.
 
Forslaget er nu på vej til drøftelse i Forfatningsudvalget.
                 
Links:
”Medborgare Kund” – forslaget i sin helhed:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--kund_H102K285/?text=true
 
Helsingborgs Dagblad:
http://hd.se/ledare/2013/11/12/medborgare-juholt/
 
 
 

Giv din stemme

7 stemmer
4,6/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

66 JOB

Konsulent til adfærdskommunikation

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikationsmedarbejder

Frist: 15. august

Presserådgiver

Frist: 18. august

Kommunikationskonsulent

Frist: 5. september
Se alle job Indryk job

Kursus

Kommunikationsmåling: Kend effekten af din kommunikation

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.