Jesper Larsen


Jesper Larsen

Jesper Larsen

Karma: 10 (?)

Forfatter:

1


artikler

21


indlæg

Pressenævnet: Mandag Morgens agentvirksomhed er god presseskik
Jeg ville ikke skrive om denne historie før Pressenævnet havde afsagt sin kendelse og det har de så nu. Jeg har klaget over dækningen af mig selv i en artikel, der nu er gjort betalingsfri fra Mandag Morgen.
 
I stedet skrev jeg min egen artikel om emnet, EU tilbageviser propaganda med objektiv sandhed, der er udgivet på Kforum. Efterfølgende har jeg udbygget researcharbejdet til en foreløbig rapport, Analyse af Disinformation Review, der kan læses på Folketingets hjemmeside (html version).
 

Mandag Morgens agentvirksomhed

Mandag Morgens agentvirksomhed og undergravning af mig som kilde foregår således.
 
Journaliststuderende Caroline Damsgaard Christensen kontakter Jon Kyst i East StratCom for at få en kommentar til den fremsatte kritik. Kyst ønsker ikke at udtale sig officielt, men kan skaffe en masse gode historier og adgang til hans ekspertnetværk, der så kan miskreditere mig og kritikken af task-forcens arbejde. Ydermere tilbyder Kyst at finde noget inkriminerende på mig. Det indvilger hun i, men da det viser sig, jeg ikke har misinformeret om noget, omdøber man det endelige journalistiske værk fra en ”artikel” til ”klumme”, hvilket er chefredaktør Lisbeth Knudsens hovedargument over for Pressenævnet.
 
Mandag Morgens nye koncept er personlige klummer
Lisbeth Knudsen beskriver hvad Mandag Morgen er kendt for i svar til Pressenævnet.
 
Jeg klager over brud på indgåede aftaler, da jeg på forhånd gjorde klart jeg ikke stillede op til et karaktermord og undergravning, som East StratCom anvender mod deres modstandere, men derimod en sober dækning. I klagesagsforløbet vælter det frem med løgne, som Pressenævnet hverken nævner eller forholder sig til i klagesagen.
 
Mandag Morgens egne ord taler for sig selv. Citater herunder stammer dels fra artiklen, chefredaktør Lisbeth Knudsens svar til mig og hendes svar til Pressenævnet. Døm selv.

Løj om kilder i artiklen

Fra artiklen: Jeg [journalisten] har været i kontakt med East StratCom, som ikke ønsker at udtale sig, fordi de ønsker at lade deres ’produkter tale for sig selv’, som de formulerer det. 
 
Fra Lisbeth Knudsens svar til Pressenævnet: Ja, journalisten har kontakt med Jon Kyst flere gange gennem forløbet. Ligesom hun har det med Marie Krarup, Ben Nimmo og Jesper Larsen selv.
 
Så Mandag Morgen lyver altså for læseren i sin indledende præmis, og som jeg gør klart i min Kforum artikel, så er alle disse eksperter Jon Kysts samarbejdspartnere, som han selv formidler kontakten til, men Lisbeth Knudsen skriver i sit svar til Pressenævnet at ”Det kan jeg jo ikke vide”.
 

Lisbeth Knudsen på glatis

Fra artiklen: Via et tip har jeg fundet frem til et klip på YouTube, hvor Jesper Larsen under et af sine besøg i Ukraine bliver interviewet i studiet hos Novorossia TV, der er en lokal tv-station, der styres af separatisterne.
 
Jeg klager først til Mandag Morgen over denne anonyme kritik, der i øvrigt vedrører noget jeg selv har oplyst journalisten om.
 
Svar fra Lisbeth Knudsen til mig: At vores journalist beskriver, at hun bliver gjort opmærksom på dette klip via et tip fra en kilde, det er alene en del af den personlige fortællestil, som Caroline anvender i artiklen.
 
I min klage til Pressenævnet sandsynliggør jeg Jon Kysts involvering, som jeg faktisk forventer Lisbeth Knudsen fortsat vil benægte, men det afslører dobbeltspillet.
 
Fra Lisbeth Knudsen til Pressenævnet: […] derfor er det en fuldstændig korrekt beskrivelse af forløbet i artiklen at skrive, at hun fik oplysningerne via et tip, inden Jesper Larsen oplyste om dem. [Knudsens egen fremhævning]
 
Det viser sig nemlig, at Lisbeth Knudsen har koordineret sin forklaring med Kyst efter min klage til pressenævnet, så efter aftale kan hun godt afsløre involvering i tilblivelsen af det journalistiske produkt.
 
NATO og East StratCom kategoriseringerKategorisering af kritikere. Illustration NATO StratCom, der har trænet East StratCom.

Mandag Morgen og East StratCom koordinerer deres forklaring

I min klage til Pressenævnet har jeg påstået Mandag Morgen giver mit navn til Jon Kyst, der er den anonyme tipper, hvilket jeg ikke kan bevise, men kun sandsynliggøre ved at fortælle han muligvis kender mig.
 
Svar fra Lisbeth Knudsen til Pressenævnet: Det gør journalisten ikke. Frem til en mail den 27. september omtaler hun Jesper Larsen som ’kilden’, men Jon Kyst finder selv ud af, hvem det er. Kyst bekræfter den 17. oktober, at hun ikke har fortalt ham, hvem hendes kilde var, men at han selv fandt frem til det.
 
Lisbeth Knudsens påståede modtagne dokumentation er dateret dagen før hun svarer Pressenævnet 18. oktober. Tydeligvist utroværdigt og dateret af Knudsen selv, fordi forudgående dokumentation om tilblivelse af klummen modsiger hendes forklaring. Koordineringen med East StratCom, der nu implicerer Jon Kyst direkte i en artikel, han officielt ikke har medvirket i, er tydeligvis en aftale der er til gavn for begge parter og tilsiger det virkelige forløb er mere betændt, end det man selv indrømmer.

Citater og dokumentation i min favør

Ingen af de citater jeg får til godkendelse laves med mine rettelser, men er tandløse. Ingen af den dokumentation, der understøtter min påstand om mangelfuld dækning i pressen anvendes.
 
Udover min egen research, der forklejnes af Jon Kysts samarbejdspartnere, så drejer det sig om:
  • At EU’s egen undersøgelse fastslog Georgien angreb Rusland i 2008 i modsætning til Caroline Christensens opfattelse, hvilket viser at historiske kendsgerninger ikke dækkes i danske medier.
  • At East StratCom ikke har formået at tilbagevise der er foregik et statskup i Kijev i 2014, hvilket Karsten Møller fra DIIS eller Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet kan bekræfte. Statskuppet underminnerer hele East StatComs narrativ.
  • At et forskningsprojekt fra Danmarks Journalisthøjskole, DJMX, dokumenterer danske medier er anti-russiske og fremmaner en ny kold krig.
  • Ingen af de kritikpunkter jeg fremfører mod East StratComs samarbejdspartnere konfronteres de med, men de får frit lejde til at optræde uvildigt, selvom de i enhver henseende er i samme koncern, som Jon Kyst.
I stedet spises læseren af med en google-søgning på et George Soros finansieret pressefrihedsindex og en iscenesætning af skribenten som potentiel martyr.

Sammenfatning

Jeg konstaterer Mandag Morgens bedriver agentvirksomhed overfor mig som kilde, i samarbejde med East StratCom, og det ifølge Pressenævnet er god presseskik. De modstridende oplysninger i henholdsvis Mandag Morgens artikel, svar til mig og svar til Pressenævnet nævnes slet ikke i afgørelsen eller behandlingen.
 
Ingen anfægter jeg selv har oplyst de oplysninger der ”afsløres” om mig i artiklen. I Pressenævnets afgørelse afsløres dog tilmed at jeg har været på tv i Krim, der er 500 kilometer fra ”separatisternes” lokal-tv og hvilket ikke fremgår af klummen.
 
Jeg havde håbet at Mandag Morgens handlemåde havde medført kritik, men tager den presseetiske vurdering til efterretning. Chefredaktør og bestyrelsesformand for Danmarks Journalisthøjskole, Lisbeth Knudsen, sætter i hvert fald en standard for journalistik, kildebeskyttelse og hos læserne man bør være opmærksom på, særligt fordi den angiveligt er højere end andre medier.
 
Mandag Morgen står for fairnes
Mandag Morgens etiske retningslinjer lyder flot, men er tomme ord.
 
Hvis man er i tvivl om troværdigheden af min udlægning, så har Mandag Morgen netop lanceret sin egen myte-buster service efter East StratComs model, hvor de modtager donationer man kan tilføje indlæg til ”fakta check”. Den findes på TjekDet.dk.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Kommunikationschef

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.