Isabella Balkert


Isabella Balkert

Isabella Balkert

Karma: 757 (?)

17 identificerbare punkter og tegn på EU-Fascisme.


Det er normalt at definere begrebet fascisme i de historiske erfaringer fra 1920' og 30'erne, men det kan hurtigt afspore os fra at forstå de fascistiske kræfter hvis man kun kan se fascisme som en direkte kopi af anden verdenskrigs grusomheder. Fascisme er en antidemokratisk ideologi der opfordrer til topstyring og fjerner magten fra folket.

Fascismen behøver ikke at ligne anden verdenskrig til forveksling. Lige som kommunisme ikke nødvendigvis behøver at betyde Stalinisme.

Det man skal kikke efter er de begyndende fascistiske tendenser der altid vil stå i skarp kontrast til de demokratiske spilleregler. Og der findes generelle træk i udviklingen mod de fascistiske ideologier fra tidligere – i forhold til nu og her, og fascisme udvikler sig gradvist, det er da netop derfor vi skal være på vagt over for fascistiske tendenser - og helst før vi sidder med en færdig pakkeløsning vi har købt i moduler vi ikke forstod konsekvensen af.

Som udgangspunkt må man afklare, hvad fascismen både som doktrin, læresætning, og bevægelse rettede sig imod før, så vi bedre kan forstå hvad fascistiske kræfter kan rette sig mod i dag, idet de fascistiske kræfter selvfølgelig ikke repeterer sig selv uden nuancer eller i en ”forbedret” udgave.

Man relancerer selvfølgelig ikke ideologier der ikke er opdateret til moderne tider, men det er fascismens hovedtræk at den retter sig mod staten, og som politisk bevægelse retter den sig imod magten i staten. Og ikke mindst mod militær magt og kapacitet.

Vi kan netop se hvordan vi under Berlusconi fik etableret den begyndende militærmagt EU stræber efter at blive, på trods af aggitatorer for EF i 1972, latterliggjorde og tog fuldstændig afstand fra idéen om at EF var første trin i en bevægelse mod militær magt og økonomisk unionsfællesskab.

De Fascistiske utopier drejede sig om magt - Superstatens magt.

Her det overnationale styre i EU som selvfølges sælges under "mere demokrati" til Europas befolkninger, selvom det er ren og skær demagogi at kalde afvikling af de enkelte demokratier, for mere demokrati.

For at sælge topstyring til folket ledsager man selvfølgelig idéen om EU med visse sociale visioner, men de spiller en mindre rolle i forhold til bevægelsens magt-ideologi, de holder så og sige gryden i kog, mens magtstrukturerne simrer bag det hele og langsomt serveres som en suppe vi ikke kan undslå os fordi den har kogt så længe.

Og EU-Suppen er mere og stadig udvidet magt til EU parlamentet og overnational ledelse med en præsident der vælges fra toppen af kransekagen i perioder så alle i toppen kan få en mulighed for at lege kransekagefigur.

EU nationalsocial staten ønsker at organisere det Europæiske folk inden for statslige enheder, der skal virke sammen som cellerne i en levende EU organisme.

Fascismen må ud fra dette bestemmes som en bevægelse for en alternativ statsmagt, som et alternativ til de individuelle demokratier, eller direkte som en reaktion mod de enkelte landes demokratier, fordi man ønsker at tale med en magtfuld stemme, frem for med flere individuelle stemmer, hvilket er antidemokratisk i sig selv, idet de enkelte lande mister muligheden og rettigheden til at tale for sig selv - fordi det overstatslige EU taler for dem.

Vi har allerede flere gange oplevet hvordan vi ikke længere kan undslå os tilsætningsstoffer vi havde forbudt i vores fødevarer før EU, og ved Kyoto måtte vi sidde med mundkurv på mens Norge anbefalede en langt mere miljøvenlig politik end EU gjorde det på vores vejne.

Et regeringssystem bør kaldes fascistisk, når det udviser visse kendetegn, som jeg mener præger EU i alvorlig grad:

1. Den sociale funktion tilsidesættes for at opretholde kapitalistiske ejendomsforhold og enkeltstående (velhavende eller politiske) personers sociale privilegier.

2. EU har gavnet monopoliseringen og politikerne er pludselig blevet de privilegerede, hvis de er for EU. (Store Gager, rejsegodtgøresler, blyantspenge, pensions privilegier, EU hospitaler til EU ansatte og EU skoler til ansattes børn etc. etc.)

3. Få mennesker får stadig mere magt, og udnytter denne magt til at øge det økonomiske pres på alle andre, fordi de reelt har opædt alle former for konkurrence. (Carlyle Gruppen – Bilerberggruppen – Den Trilaterale Kommission – Skull and Bones etc. etc.)

4. Selv om dette system er ude i en krise og masserne vender sig mod det eller truer med at vende sig mod det, så fortsætter man sin kurs uden at lade sig hindre af voks populi. (Holland og Frankrig stemmer Nej til Grundlovstraktaten – Irland stemmer Nej til Genbrugstraktaten/Lissabontraktaten) Alligevel ratificerer man Lissabontraktaten hen over hovedet på det Europæiske folk der ikke får lov til at nedstemme Genbrugstraktaten)

5. Man planlægger en øget militær ekspansionspolitik, med henvisning til det øgede behov for at demonstrere sin kapacitet som stormagt, mens man gør alt for at tilsløre systemets indre konflikter. (man kan ikke blive enige, alligevel finder man det rimeligt at etablere en fælles EU hær, og der er et øget krav til oprustning)

6. Man giver i stigende grad afkald på de borgerlig-parlamentariske styreformer og griber til kæft trit og retning retorik, mens man latterliggør oppositionen. (Væk med vetoretten – Lissabontraktaten)

7. Opposition tåles hverken i de opinionsdannende medier, i parlamentet, hos partier eller på andre områder i det offentlige liv. Ethvert muligt oppositionelt element bliver sat ud af spillet af det statslige EU apparat - Enhver oppositionel handling bliver straffet med bortvisning fra partiet, eller mundkurv, af partilederne (Pia Christmass Møller bad Frank Dahlgaard i Det Konservative Parti om at gå og forholde sig til sine EU kritiske holdninger et andet sted) (Marianne Jelved forhindrer Lave Broch i at stille op til folketingsvalget og Morten Helweg fornægter eksistensen af EU kritiske kræfter i R)

8. Hvis opposition tillades i offentligheden, Notat og andre EU kritiske folkelige bevægelser - Og i parlamentet - fordi de EU kritiske kan vælges til Parlamentet. Så er de reelt berøvet enhver effektivitet; og vil aldrig blive en del af den udøvende magt i kommissionen. (Det sidste tiltag i EU har været at kræve at gruppen er så stor at Junibevægelsen med dette tiltag ikke længere har mulighed for at stille spørgsmål og få sekretærhjælp når vi går ind i 2009 og den samme rolle får DF hvis de ikke finder en gruppe de kan være en del af)

9. Hvis den udøvende magt indtager en selvstændig rolle i forhold til parlamentet, som den udøvende magt gør i kommissionen, så taler vi om autoritære regeringssystemer og fascisme, netop fordi alle stemmer ikke er lige. (Kommissionen er reelt eneherskende og EU domstolen tiltusker sig mere og mere magt)10. Er det autoritære diktatur ikke tilstrækkeligt til at opretholde de bestående magtforhold, vil den herskende gruppe i EU – kommissionen - forsøge at skærpe det til et fascistisk diktatur. (Prodi gav udtryk for ved at true Storbritannien med repressalier hvis de stemmer Nej til EU. Hvordan en ”ikke engelsk folkevalgt” politiker kan stille sig op og true et fremmed lands befolkning med repressalier, hvis de ikke stemmer i overensstemmelse med hans ønsker. Det er Fascisme).

12. EU har før erobringen af den politiske magt, etableret en medlemskare fra alle socialgrupper med middelklassementalitet:

Folk der føler sig på vej opad i social henseende (studerende, funktionærer og embedsmænd) som ligeledes er besluttede på at forsvare en middelstandsposition, som de efter egen mening har fortjent gennem deres arbejdsindsats, men som faktisk ofte kun eksisterer i deres fantasi overfor de lavere sociale klasser. Som de så kan se ned på og håne som bagstræberiske, fodslæbende og bange for konkurrence. (CEPOS)

13. Masserne bliver ledet i den ønskede retning mod et stigende EU tilhørsforhold, gennem truslen om uegnethed til at styre sig selv - for små til at gøre en forskel - uden militær slagstyrke på globalt plan – terror, frygt for at stå ”uden for” in-kapacitet - Hvad som helst – Blot det føles utrygt i forhold til det trygge, magtfulde EU.

Og statens propagandamonopol proklamerer denne ideologi, uden modstanderne kan komme til orde på lige fod med de EU fundamentalistiske kræfter, som vi ser det i landets aviser og den offentlige licensbetalte presse, der proklamerer folkefællesskab og kræver betingelsesløst sammenhold mod alle indre og ydre fjender med hjælp fra EU (Uden EU klarer vi den ikke, uden EU kan vi ikke komme videre?!) (Ingen taler om at alle de problemer vi står over for, grænseoverskridende kriminalitet som er steget eksplosivt efter Schengen og de frie grænser og en uhæmmet indvandring vi ikke kan få styr på, fordi vi ikke kan integrere så mange mennesker, fra så anderledes et livsgrundlag, i vores samfund på kort tid)

14. Massernes vrede over deres utilfredsstillende livsbetingelser bliver afledt med henvisning til forholdsvis værgeløse grupper som de gamle (ældrebyrden), de svage (som man tillader sig at kalde snyltere) og syge (der bare skal tage sig sammen) At problemerne opstår fordi samfundet bliver mere og mere asocialt og fordi det sociale sikkerhedsnet tæppebombes til fordel for større profit for de stærke, det slører man med slagord som EU-folkefællesskab til trods for det man foretager sig er decideret anti-demokratisk.

15. Hvor fascismen kommer til magten, bliver der lagt vægt på en imponerende arkitektonisk udformning af offentlige bygninger i kolossale dimensioner.


16. Det er ikke antisemitismen der er afgørende eller bestemmende for fascismens ideologi. Det er dens «syndebukfilosofi», som vi ser det nu i kampen mod terror, eller som almindelige foragt for de grupper man gør svage ved at udsulte dem økonomisk, eller nægte dem at komme til orde.

17. Fascismen kan indsnævres som et fænomen der ikke opfylder andre ismers karakteristika, men frem for alt er fascismen et angreb på demokratiet og de demokratiske styreformer og liberalistisk tankegang - Til fordel for en ideologi der tilstræber statsdannelse med militærmagt og en elite der i toppen af pyramiden bestemmer nedefter. Nøjagtig som vi ser det i EU og nøjagtig som vi ser det i USA.

Giv din stemme

6 stemmer
4,5/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

56 JOB

Kommunikations- og pressemedarbejder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.