Gerda Bejder


Gerda Bejder

Gerda Bejder

Karma: 0 (?)

Holmegaardshuset: Pædagogens faglige og personlige integritet er vital

At være pædagog sammen med særligt udsatte borgere betyder, at man skal være i stand til at kunne rumme borgerens frustration. Pædagogen er ofte skydeskiven for vrede, sorg og projektioner, som borgeren ofte ikke kan komme af med på andre måder, end at rette følelserne mod de mennesker, de er trygge ved og tættest på. Den slags situationer oplever Holmegaardshuset ofte.


Særligt socialt udsatte borgere har som regel omsorgssvigt med sig i bagagen, når de enten bliver anbragt eller tager ophold på et opholdssted eller familiehus som Holmegaardshuset. Disse svigt har ofte sat sig dybe spor i borgeren og præger hverdagen med f.eks. uro og høj arausal, fordi nervesystemet er i forhøjet beredskab og konstant parat til at flygte eller kæmpe. Andre borgere lever derudover med psykisk sygdom f.eks. borderline, OCD, depression og angst. Borgerens måde at knytte sig til andre på er selvsagt præget af opvæksten med svigt og med eventuel psykisk sygdom. Ofte er borgeren ikke vant til at kunne stole på, at andre virkelig vil være der for dem, når de har mest brug for det, det oplever Holmegaardshuset. Det betyder, at de har opbygget en overlevelsesstrategi, som bevirker, at det er vældig svært for dem at opbygge en tillidsfuld relation til andre. De vil være på vagt, alle antenner er ude, og de vil opfange og opfatte de mindste tegn på fare og reagerer med frygt, vrede og sorg, der bunder i en følelsesmæssig smerte.

Hvis borgeren ikke formår at rumme egne følelser, eller ikke er bevidst om, at følelserne er der, vil han/hun ofte projektere følelserne over på pædagogen. Det er situationer, Holmegaardshuset oplever på ugentlig basis. Derved kan pædagogen pludselig blive til en fjende, som den særligt udsatte tillægger følelser, som han/hun ikke har, men for borgeren vil det se sådan ud. Derfor kræver det, at pædagogen er i besiddelse af en høj grad af pædagogisk faglighed og kender til pædagogiske behandlingsmetoder, som kan minimere borgerens smerte. Tillige kræver det, at pædagogen formår at være i sig selv og stå ved egen faglighed og personlighed, når/hvis borgeren truer, slår, råber, laver splitting eller modarbejder det pædagogiske behandlingsarbejde. Det er en nødvendighed, pædagogerne på Holmegaardshuset skal tage stilling til flere gange i deres dagligdag.

På Holmegaardshuset er pædagogen med hele vejen

På Holmegaardshuset er pædagogen med hele vejen i behandlingsarbejdet fra en familie/mor med barn/børn tager ophold på Holmegaardshuset for at få udarbejdet en forældrekompetenceundersøgelse, til de igen vender hjem med deres børn, eller til de igen må rejse hjem uden deres barn, fordi barnet/børnene tvangsanbringes eller frivilligt anbringes. Denne rejse er, både for familien og pædagogen, fyldt med bump. Pædagogen på Holmegaardshuset er undervejs vidne til megen smerte hos borgeren, den skal han/hun rumme og behandle. Borgeren vil ofte føle det som et stort pres, at han/hun hele tiden er omgivet af pædagoger, der har til opgave at guide og vejlede i, hvordan barnet/børnene bedst udvikler sig følelsesmæssigt og fysisk.

Det sker, at borgeren er uenig i pædagogens guidning, både på Holmegaardshuset og andre opholdssteder, og pædagogen stilles på den måde i et krydspres mellem sin faglighed og sin forståelse for og indsigt i borgerens reaktion. Når dette sker, må man som pædagog og behandler gøre sine positioner klar over for borgeren og ikke mindst over for sig selv som behandler. Det skal være tydeligt overfor borgeren, at pædagogen på en gang er faglig ansvarlig og skal varetage opgaven, at sikre barnets udvikling og trivsel, der er besluttet af myndigheder og overholde sociallovgivningen og derved være loyal overfor beslutninger.

Pædagogen skal være ekstra opmærksom på børnene

Endvidere er det pædagogens faglige opgave at udøve barneperspektivet: at være meget opmærksom på barnets psykiske og fysiske trivsel og reparere de skader, der kan være opstået. Det er alle pædagoger på Holmegaardshuset meget opmærksomme på. Holmegaardshuset arbejder blandt andet med Mentalisering, som du kan læse mere om her. På samme tid skal pædagogen kunne behandle eksempelvis den kriseramte mor, der lige har fået tvangsfjernet sit barn.  Som behandler/pædagog bevæger du dig på den måde med risiko for at blive et fjendebillede for moderen/familien. Du betragtes som systemets onde repræsentant, samtidig med du skal yde krisehjælp og tydeligt kan mærke moderens smerte. Det er en krydsfelt, ledelsen på Holmegaardshuset har et stort fokus på, da det kan skabe arbejdsrammer, der er fyldt med dilemmaer. En pædagog beskriver det sådan:

”Selvom vi befinder os i handlings/produktions domænet, når vi eksempelvis står med en tvangsfjernelse, som er besluttet af kommunen, skal vi benytte os at de vigtigste pædagogiske redskaber, vi kender, fra de andre domæner. Vi skal være støttende og anerkendende. Vi skal være villige til at gå igennem helvede med forældrene og anerkende deres smerte, imens vi fastholder beslutningen. Vi skal hjælpe forældrene med at tage gode valg om en god afsked med deres barn, når de vakler og ønsker at løbe væk. Vi yder krisehjælp og vi ser forældrenes smerte, også selvom de vender deres sorg og vrede imod os senere. Når vi yder krisehjælp til forældrene i disse situationer, fortæller vi dem, at vi ikke kan lave om på beslutningerne, men vi tilbyder dem respekt, omsorg og hjælp til deres krise. ”

Pædagoger – på Holmegaardshuset og andre opholdssteder - arbejder altså både som fagperson, der skal formidle og arbejde under lovgivningen og samtidig er han/hun i behandlerrollen overfor mor/forældre. Det kan være øretævernes holdeplads, fordi borgere ofte reagerer voldsomt, når der træffes beslutninger, der påfører dem smerte. Det er derfor vigtigt, at der tilbydes supervision, hvor pædagogen kan få sparring på de svære møder med borgeren. Det praktiserer vi på Holmegaardshuset ofte. Tillige er det vigtigt, at tydeliggøre over for borgeren, at pædagoger i dette arbejdsfelt, har forpligtelser overfor samfundets lovgivning/ barnets udvikling og sikkerhed, og at vi samtidig kan se deres problemstillinger og rumme og behandle deres smerte.

Du kan læse mere om Holmegaardshuset på:

Facebook

LinkedIn

Wordpress

Giv din stemme

21 stemmer
3,1/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

39 JOB

Seniorkonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedarbejder

Frist: 15. december

COMMUNICATION MANAGER

Frist: 16. december

Student

Frist: 5. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.