Gerda Bejder


Gerda Bejder

Gerda Bejder

Karma: 0 (?)

Holmegaardshuset hjælper med livsvigtige forældrekompetenceundersøgelser
På Holmegaardshuset arbejder vi med familiebehandling i vores Familieafdeling. Familiebehandling har fokus på det samspil, der er imellem mor, barn og far, mor og barn, samt det samspil, der er imellem forældrene. Mest fokus er der dog på, at barnet får en god start på livet via god og kærlig omsorg fra forældrene og via et godt samspil, der er med til at udvikle barnets emotioner i en positiv retning. Derfor kan forældrekompetenceundersøgelser være nødvendige, mener Holmegaardshuset. 

 
På familieafdelingen hos Holmegaardshuset tager gravide forældre, såvel som forældre, der har født ophold. Formålet med anbringelsen er at undersøge i dybden, hvilke udfordringer og hvilke ressourcer forældrene har i forhold til at varetage forældreskabet for barnet, og om barnet er sikret en sund psykisk og fysisk udvikling i samvær med sine/sin forældre.
Denne Forældrekompetenceundersøgelse foretages af specialiserede psykologer, og der udarbejdes psykolograpporter, der nøje beskriver forældrenes kompetencer i forhold til at tage vare på barnets sunde udvikling. Det er undersøgelse, der er nødvendig, mener Holmegaardshuset.
 

Holmegaardshuset vejleder mor og far

Samtidig med at denne dybere psykologiske undersøgelse foregår, er der løbende familiebehandling, som er et pædagogisk behandlingsarbejde. Dette arbejde hjælper Holmegaardshuset med. Her guides og vejledes forældrene i at give både psykisk og fysisk omsorg til deres barn. Guidningen og vejledningen omhandler alt omkring barnets udvikling: amning, kost, generel sundhed og hygiejne, stimulering af barnets motorik, det emotionelle samspil med barnet mv.
Når forældre tager ophold på familieafdelingen hos Holmegaardshuset, er det med baggrund i, at der har været bekymring for og underretninger om deres håndtering af omsorg for det barn, der om lidt skal fødes, eller det barn, der er født.
Bekymringerne kan have baggrund i mange forskellige hændelser i forældrenes og/eller barnets liv:
  • Svære livsvilkår i boligen, såsom fugt, kulde og dårlige og sundhedsskadelige uhygiejniske forhold
  • Alkohol og/eller stofmisbrug før, under og/eller efter graviditeten
  • Depression og andre psykiske sygdomme, eller tegn på samme, som bevirker, at forældrene ikke kan koncentrere sig om basal omsorg for barnet
  • Svære opvækstvilkår, som har fået indflydelse på forældrenes evne til at give omsorg til det lille barn
  • Samliv med farlig eller truende far eller mor til barnet
  • At forældrene har haft, eller har andre børn, der er anbragt uden for hjemmet og i den forbindelse har en FKU, der udtrykker bekymring for forældreevnen
  • At forældrene ikke har lært at stimulere det lille barn til en sund psykisk og fysisk udvikling
  • Lav intelligens eller debilitet, der hindrer forståelsen for barnets behov
  • At barnet har været udsat for psykisk og fysisk vold
  • At barnet er i fejludvikling, eksempelvis har lukket sig inde i egenstimulering, fordi barnet har opgivet at blive stimuleret og få omsorg fra forældrene
Ofte er der tale om mere end ét af de ovenstående eksempler på hændelser, når bekymringer/underretninger fører til et ophold på vores familieafdeling.
På holmegaardshuset forsøger vi at hjælpe med at give forældrene de redskaber, de har brug for, for at overtage forældrerollen 100 %. 
 
Læs mere på 
Holmegaardshusets blog

Giv din stemme

6 stemmer
4,5/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Senior kommunikationsrådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.