Gerda Bejder


Gerda Bejder

Tlf. 40122101

Karma: 0 (?)

Oprettet på Kforum: fredag 26. januar 2018

Om

Gerda Bejder er ejer af og forstander på opholdsstedet Holmegaardshuset. Som forstander er Gerda Bejder Holmegaardshusets øverste leder og varetager den overordnede strategiske ledelse og har desuden både det pædagogiske, personalemæssige og økonomiske ansvar.
 
Gerda Bejder er garant for, at kvalitet, innovation og sund økonomi går hånd i hånd.
Gerda har i hele sin karriere arbejdet med særligt udsatte børn, unge og deres familier og har derigennem stor viden om og erfaring med pædagogiske metoder, der virker som understøttende faktorer i særligt udsattes udvikling.
 
Gerda Bejder er uddannet socialpædagog, er special- og AKT-lærer, hun har læst kommunikation og pædagogik på DPU, hun er læsevejleder, læst spædbarnspsykologi, og har derudover diplomuddannelse i særligt udsatte børn og unge samt adskillige andre diplommoduler i specialpædagogik, psykologi, kommunikation og ledelse. Hun har arbejdet både som projektleder, afdelingsleder og forstander.
 
Holmegaardshuset ser medarbejderne som den afgørende ressource. Vi er afhængige af medarbejdernes kompetencer og evne til at tænke innovativt. Uden disse kompetencer står huset i stampe; det er derfor, at vi sikrer innovative rammer for medarbejderne, så vi kan sikre kvalitet for borgerne og endvidere leve op til kommunernes og borgernes høje forventninger om, at vi sammen med dem skal løse de sociale udfordringer for de borgere, som visiteres til Holmegaardshuset. Af samme årsag er fagligheden grundlæggende for arbejdet på Holmegaardshuset. Det kommer blandt andet til udtryk i den løbende opkvalificerning, hvor medarbejderne dygtiggøres og udvider deres teoretiske grundlag. For nyligt har Holmegaardshuset oprettet en faglig sektion på hjemmesiden, hvor man kan læse om de vigtigste teoretiske rammer, og om de interne og eksterne uddannelser der udbydes. 
 
Holmegaardshuset er beliggende nær Næstved på Sjælland. Gerda har her opbygget en bæredygtig pædagogisk virksomhed, som i dag rummer plads til 37 beboere, og der er ansat 48 medarbejdere. Holmegaardshuset er opdelt i to afdelinger: Gul fløj med plads til 14 børn og unge og Rød Fløj med plads til 7 familier og 7 småbørn fra 0-9 år.
Gerda havde en vision om at åbne et opholdssted med mulighed for udvidelse, derfor blev bygningen hun valgte til opholdsstedet et tidligere rådhus, som rummer mange værelser og dejlige omgivelser med stor have og skov og strand tæt på.
 
Holmegaardshuset har fokus på at skabe et højt fagligt niveau i behandlingsarbejdet. Dette stiller særlige krav til medarbejderne, bl.a. er der fast 40-60 lektioners fælles uddannelse til alle medarbejdere i vagtplanen pr. år. Holmegaardshuset ønsker at være kendt for sin faglige nyudvikling. Vi vil endvidere fortsætte vores tætte samarbejde med kommunerne om vores tilbud til borgerne – og gerne udbygge dette samarbejde.
 
Holmegaardshuset inddrager medarbejdernes ideer, erfaringer og iagttagelser, og opnår dermed både løbende kvalitetsløft og medarbejdernes ejerskab til vores fortsatte udvikling. Holmegaardshuset lægger vægt på, at alle medarbejdere deltager i videre- og efteruddannelse. For øjeblikket uddanner vi medarbejdere i neuroaffektiv transformativ pædagogik samt en 1. årig uddannelse i graviditet, spædbørn og familiedannelse herunder spædbørns psykiske helbred. Desuden gennemfører vi i jobbet en struktureret kollegial supervision, hvor medarbejderne giver hinanden sparring om udvikling og praksis i forhold til beboerne. Hertil kommer, tidligere uddannelse i narrativ og systemisk kommunikation og sansemotorisk viden og behandling.
 
Den betydelige fokus på efter- og videreuddannelse betyder, at medarbejderne og ledelsen er opkvalificerede på ny viden og nyere forskning – og endvidere har erfaring med at give sig i kast med innovation af både ydelser og de pædagogiske processer. Det er guld værd for det pædagogiske behandlingsarbejde og dermed beboerne, at der hele tiden sker fornyelse med udgangspunkt i beboernes behov. Målet er at give både børn og unge den bedst mulige platform til at mestre eget liv.
 
Holmegaardshuset har haft rigtig god succes med beboernes resultater. En af de bedste gaver man kan give særligt udsatte børn og unge er en god og stabil skolegang, og derfor går alle Holmegaardshusets børn og unge i skolealderen i skole. Dette for at sikre, at alle børn og unge har berøring med borgere fra det omgivende samfund, og derved har mulighed for at opbygge netværk med andre børn og unge. 
 
Læs mere om Holmegaardshuset på
 

Erfaring

Organisation/FirmaJob-titelEvt. beskrivelse
Holmegaardshuset
Siden 2014
Forstander Gerda Bejder er forstander på Holmegaardshuset. Holmegaardshuset har eksisteret siden 2014 og er et opholdssted for børn, unge og voksne.

Uddannelse

InstitutionGrad/retningEvt. beskrivelse
Danmarks Institut for Pædagogik
2000 - 2003
Socialpædagog
Kommunikation og Pædagogik

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.