Bent Fausing


Bent Fausing

Tlf. +45 35328272 / +45 26205225

Karma: 46 (?)

Forfatter:

10


artikler

2


indlæg

Oprettet på Kforum: onsdag 16. september 2009

Om

Jeg er lektor i 'æstetik og visuel kommunikation i nyere medier' ved INNS, Københavns Universitet. Det har jeg undervist, formidlet og forsket og i en del år. Senest har jeg været inde i kommunikationsbillledet via ansigtskommunikationen, som jeg har beskæftiget mig mig med på fioorskellig vis, som det bl.a. kommer til udtryk i bogen Ansigt til ansigt. Ansigtets betydning - i og udenfor visuelle medier Københhavn 2002. Den seneste tids burka-debat har tilsyneladende åbnet op for ansigtets betydning i interaktion, kommunikation og samfund. Ansiget er mennesket, og mennesket er affektivt. Vi interagerer og kommunikerer via møder og de følelser, der opstår i disse møder.   

Men jeg har en lang række publikationer før og efter dette værk. Blandt de vigtigste er Fascinationsformer, Danmarksbilleder. I massekulturen 1944-46, Visuel kommunikation bd. 1-2, Drømmebilleder, Synet som sans , Bevægende billeder: om affekt og billeder.I slutningen af 2009 udkommer bogen Skærmens Samfund og lidt senere en antologi med artikler med titlen Billedstof. Jeg henviser til de selvstændige link, som jeg har anført for en komplet og uddybende liste af mine publikationer.

Det efterfølgende er en introduktion til mine overordnede områder, fascination og affekt, på engelsk. Desuden henvises til mine links til diverse websites, hvor der er fyldigere beskrivelser - også af mine udgivelser.

My research, my publications, exhibitions,tv-programs, interviews and articles have been and are still centered on two key terms, fascination and affect, to put it briefly in modern media and especially the visual aspects of these terms in the new media. I work with a perceptual or sensoric image conception, which indicates that everything has its fundament in visualization; the letters and words I write here, the images the music in my room creates, the images the smooth surface of the table brings along and the sight the clouds on the sky outside my windows, etc.

The fascination and affect belongs to the phenomenons in the outside world, and to our inner world. We create images of the meeting between the external and internal world. Out of this meeting we establish 'in-beteween-images'. A thing, a phenomenon, is never just a thing, but it is something we always relate and interact mentally with through different forms of fascination and affect. A thing is never indeferrent, but is constantly perceived with affect.

From these meetings with our internal images and the external perceptions, we create subjectively our own perceptual world - as it most obvious in memory, visions and dreams - and pass it on intersubjectively to others such as in pictures, stories, theories, science, gossip, media, rites, gestures...

Mine forsknings- og formidlingsemner kan kort samles omkring nogle hovedindfaldsvinkler, som er:

  • Affekt og interaktion via skærmmedier.
  • Indre billeddannelser og ydre billeder. Mellembillederne imellem oplever og oplevet.
  • Sensoriske billeder (en glat overflade, musik, en lyd, temperatur - alt sammen bliver omsat til billeder af vores sanseapparat og sensoriske system).
  • Mekanisk industrialisering/teknologi (o. 1900) og digital industrialisering/teknologi (o. 2000). Fra lineær forløb til uventede events (hvad bringer det næste klik?).
  • Den humane teknologi (den digitale teknologi fremmedgør og nedslider ikke, den udvider - sådan tager det sig ud - den menneskelige interaktions rum og den menneskelige sansning og krop. Det er i sin egen selvforståelse en positiv teknologi).
  • Antropomorfiseringen eller ansigtsgørelsen af den ny teknologi, dens medier og af firmaer og institutioner (branding, story-telling, 'connecting people' Nokia).
  • Simuleringer - den nye digitale teknologi er særdeles egnet til at lave simuleringer - artificial intelligence, artificial life, robotter, third life, syntetisk biologi etc. - hvordan forholder disse simuleringer sig til andre menneskelige simuleringer som fantasi, erindring, drøm, symboler, metaforer og tanker som 'hvad nu hvis...'
  • De små narrativer (minibloking på walls, tommelfinger op, emticons, oploads af billeder, af links, af videoer er alle små narrativer - som man også kender fra sociolingvistikken). Hvilken fortælling blev ikke udfoldet, men ligger også indlejret i disse fortættede narrativer?
  • Den digitale kodes altomfattende indgriben i vores liv - i modsætning til andre teknologier og medier griber den digitale kode ind i alle dele af samfundet, intet og ingen er uberørte. Hvorfor og hvordan?


Bent Fausing septemmber 2009/marts 2010.

 

Artikler

 
Onsdag 16. november 2022
Onsdag 3. februar 2021
Mandag 29. juni 2020
Tirsdag 20. november 2018
1 2

Indlæg

 
Bent Fausing
Søndag 17. april 2011
Bent Fausing
1

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.