wwwalgkamp!!!

Skrevet af
Der er lagt op til kamp mellem Venstre og Socialdemokratiet i det forestående valg. Kommunikationsforum har derfor sammenlignet de to partiers hjemmesider og må konkludere, at vinderen er svær at kåre. Strukturer, originale påfund og de samlede udtryk er meget forskellige, men begge hjemmesider har styrker og svagheder, og det hele bunder i, at de to partier simpelthen fokuserer og prioriterer forskelligt – også på internettet.

De politiske partiers hjemmesider er blevet et vigtigt element i kampen om at nå ud til de potentielle vælgere, og op til folketingsvalget bliver hjemmesiderne en del af den samlede kampagnestrategi i valgkampen. I dette folketingsvalg lægger både politikerne og pressen op til kamp mellem de to store partier på hver sin side af midten, nemlig Socialdemokratiet og Venstre.

Sammen med Elisabeth Hoff-Clausen, forsker i web-kommunikation ved Københavns Universitet, og Bugge Lützhøft, kreativ direktør i New Media-bureauet Quasi Productions, har Kommunikationsforum derfor sammenlignet de to partiers hjemmesider ud fra kriterierne: brugervenlighed og logisk opbygning, funktioner og originale påfund, muligheder for debat og sidst men ikke mindst hjemmesidernes samlede udtryk.

Socialdemokratiet – the creative community
Socialdemokratiets hjemmeside er præget af den røde farve, roselogoet og meget tekst! Som bruger bliver man i tvivl, om der er tale om partiets normale website, som blot har fået flere links og valgkampsrelevante overskrifter, eller om hjemmesiden er et decideret kampagnesite. Socialdemokratiets web-redaktør, Mette Bom, oplyser, at det er både/og. Partiet skulle alligevel have nyt design på den normale hjemmeside, men designet blev først lanceret op til valgkampen og vil fortsætte efter valget, dog med tilpasset indhold.

Hjemmesiden har et umiddelbart pædagogisk site-map i venstre side, som dog ikke hele tiden virker hensigtsmæssigt, og der er problemer med inkonsistens i forhold til hvilke links, der fører til hvad, og under hvilke overskrifter linkene er placeret.
Bugge Lützhøft fra New Media-bureauet Quasi Productions betegner hjemmesiden som mildt sagt rodet.
”Det virker som om siden er designet for X antal år siden, og så er der ellers bygget ovenpå, hvilket giver dybde, men også en vis forvirring. Jeg ville betegne det som ’spaghetti logic’,” siger han.
Når det er sagt, roser han dog socialdemokratiet.dk for at have en udmærket søgefunktion, hvor brugeren kan søge på ord, hvis siden bliver for uoverskuelig.

Elisabeth Hoff-Clausen, forsker i web-kommunikation på Københavns Universitet, supplerer ved at betegne Socialdemokratiets hjemmeside som ”tilfældig knopskydning”. Dette gælder både hjemmesidens struktur og dens indhold. Hjemmesiden giver plads til forskelligheder – på godt og ondt – for dens lidt rodede struktur kan give mulighed for overraskelser og kreative påfund.
”Hjemmesiden fungerer som knudepunkt for alle de mere eller mindre løsrevne tiltag, der foregår under valgkampen, også de mere kreative, såsom ’lån en kandidat’ og sms-service,” siger hun.

Socialdemokratiet har forholdsvis mange ’gimmicks’, som uden tvivl er en måde at lokke brugere til og få dem til at blive længere. Rosespillet – hvor man skal passe en rose - og ovennævnte sms-service og lån-en-kandidat er de mest fremtrædende eksempler.
Socialdemokratiets web-redaktør, Mette Bom, understreger dog, at disse gimmicks også har en anden væsentlig funktion, nemlig at fortælle en anden og sjovere historie om politik. ”Det skal handle om andet end tal. Det skal signalere, at der er mennesker og værdier bag”, siger hun.

Og netop at der er mennesker bag, støtter Elisabeth Hoff-Clausen, som påpeger, at den umiddelbart tilfældige struktur kan udtrykke, at der er en levende, decentral styring bag hjemmesiden.
Samtidig efterlyser hun dog en mere omfattende og overbevisende profilering af partiets statsministerkandidat, som end ikke har sit billede på hjemmesidens forside. Dette er dog ifølge Mette Bom et godt udtryk for partiets overordnede filosofi: ”Vi kører ikke en Fogh vs. Lykketoft-kampagne, og Socialdemokratiet er ikke kun Mogens Lykketoft - det er alle de 105 kandidater, der stiller op”.

Venstre – corporate identity
Venstres hjemmeside bærer tydeligt præg af, at der her er tale om et kampagnesite, hvilket Venstres partisekretær, Martin Vith, bekræfter. Siden er enkel, struktureret og diskret præget af den klassiske blå farve, der ifølge diverse farveforskere udtrykker seriøsitet.
Hjemmesidens overskuelighed gør den umiddelbart mere brugervenlig end Socialdemokratiets, men Bugge Lützhøft kritiserer den for dels at mangle en elementær søgefunktion og dels at benytte sig uhensigtsmæssigt af ’billedlinks’, som i dette tilfælde er billeder af almindelige mennesker, der repræsenterer et valgtema. Problemet med billederne er, at de er svære at afkode, hvis man ikke lige fanger, at de også er links.
”For eksempel er det lidt svært at regne ud, at billedet af en ung håndværkerlignende mand, handler om at fastholde skatte- og afgiftsstoppet, ” påpeger han.

Ligesom Socialdemokratiets hjemmeside fungerer venstre.dk som knudepunkt for partiets aktiviteter, men i en mere afdæmpet form, og den bliver brugt mindre aktivt i forhold til forskellige aktiviteter end Socialdemokratiets side.

Mens Socialdemokratiet kan kritiseres for at have for lidt fokus på deres statsministerkandidat, er der på Venstres hjemmeside ingen tvivl om, hvem den ubestridte leder er. Billedet af Anders Fog Rasmussen er placeret som en del af forsidens top, og partilederen går igen med samme billede i et link længere nede på siden, der handler om den pt. forestående duel mellem Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Venstres partileder kigger selvsikkert ind i kameraet med sit snedige smil, mens Mogens Lykketoft forskrækket kigger stift til venstre – og altså ikke ind i kameraet. For god ordens skyld vil Kommunikationsforum dog pointere, at billedet af Mogens Lykketoft er Socialdemokratiets eget officielle billede af deres partileder, direkte hentet fra socialdemokratiet.dk, hvilket understreger Elisabeth Hoff-Clausens pointe om Socialdemokratiets manglende profilering af Mogens Lykketoft.

Hun betegner venstres hjemmeside som meget fokuseret og målrettet.
”Der er styr på tingene og styringen forekommer central i modsætning til den mere decentrale styring socialdemokraterne udtrykker, ” siger hun. ”Det er tydeligt, at Venstres side er strategisk gennemarbejdet og at informationsstrukturen er nøje planlagt, men det gør også, at det kan være sværere at fornemme menneskene bag”.

Venstre gør dog et enkelt forsøg på at bløde lidt op i form af et spil, Duellen, der ligger på hjemmesiden. Duellen har ligesom socialdemokratiets gimmicks naturligvis til formål at tiltrække brugere, men samtidig påpeger Martin Vith, at spillet også formidler Venstres politiske budskab, og derfor – ikke overraskende - er et udtryk for den samlede strategi.

Debat er for krævende
Kommunikationsforum undrede sig over den manglende mulighed for debat, der præger begge hjemmesider. På venstre.dk kan brugeren kommentere artikler, men det er ikke muligt at starte sin egen debat, og hos socialdemokraterne er der hverken mulighed for kommentarer eller debat.
Mette Bom og Martin Vith er på trods af deres politiske forskelligheder enige om, at de åbne debatter ikke fungerer på politiske partiers hjemmesider.

”Det ender altid med, at det er de samme tre mennesker, der styrer debatterne, og alt for tit bliver de ødelagt af en eller anden, der bare vil provokere,” siger Mette Bom. Venstres Martin Vith har samme dårlige erfaringer med de åbne debatter og mener desuden ikke, at det er partiernes opgave at lægge hjemmeside til debat. Han henviser i stedet til de åbne brede debatfora, såsom ofir.dk og sol.dk.
Denne holdning deler socialdemokraternes web-redaktør dog ikke, og hun har planer om at eksperimentere med debatfora på siden, blandt andet ved at lancere chat inden for et begrænset tidsrum, eksempelvis en enkelt aften hvor vælgerne kan chatte med en bestemt politiker.

Hvem vinder?
Måske kan de to partiers hjemmesider opleves som udtryk for forskellige former for ledelsesstil. Elisabeth Hoff-Clausen opsummerer sammenligningen: ”Venstre er virksomheden, der nedtonet kontrollerer forretningen uden de store kreative overraskelser. Lederen er central, og alt er gennemtænkt og strategisk udført. Socialdemokratiet er mere rodet og er præget af en decentral styring med en mindre fremtrædende lederskikkelse. Her er mere plads til forskelligheder, mens Venstres hjemmeside prioriterer en ensartet og målrettet profil.”

Begge partiers talspersoner bekræfter indirekte Elisabeth Hoff-Clausens konklusion. Mette Bom pointerer, at socialdemokratiets hjemmeside skal være ”et fællesskab, hvor andre med en anden politisk holdning også kan føle sig tilpas”.
”Derfor bruger vi for eksempel ikke plads på at svine andre partier til. Vi koncentrerer os om at fortælle, hvad Socialdemokratiets politik går ud på, ” siger hun.
Desuden pointerer Mette Bom, at et mål med hjemmesiden også er at aktivere brugeren, eksempelvis ved at få ham til at samle ind og tilmelde sig nyhedsmails, og hun lægger vægt på løbende at justere siden efter de tilbagemeldinger, som hun får fra brugerne.
For Martin Vith er målet med venstre.dk at få afleveret den relevante information til brugerne. Den relevante information er i dette tilfælde, hvad Venstre mener generelt, og hvad Venstre mener om specifikke sager, der er oppe i medierne. Med Martin Viths egne ord ”at besvare den aktuelle dagsorden”. Desuden fokuserer Venstre på, at hjemmesiden skal være informativ, overskuelig og funktionel med så lidt støj som muligt.

Fremtiden for de to hjemmesider er klar. De bliver begge anderledes efter den 8. februar, Socialdemokratiets på indholdssiden og Venstres både i indhold og form. Begge hjemmesider bliver dog også løbende udbygget op til valget. Venstre har planer om at implementere fundraising og uploade videoindslag. Disse funktioner findes allerede hos Socialdemokratiet, og her ønsker web-redaktøren blandt andet at oprette en kalender over lokale aktiviteter, der foregår uden om folketingskandidaterne.

Hvis det er hjemmesiderne, der afgør valget, har Kommunikationsforum meget svært ved at udråbe en klar vinder. Begge partier har styrker og svagheder og lægger tydeligvis vægt på vidt forskellige ting. Begge er professionelle og gennemførte, og derfor bliver det i sidste ende et spørgsmål om værdier og personlige præferencer. Er du til det ustrukturerede fællesskab eller den centralt styrede virksomhed? Bedøm selv på www.venstre.dk og www.socialdemokratiet.dk. Godt valg!


Relaterede artikler

Ich bin ein Amerikaner: Foghs gode globale retorik - Med de mange varme håndtryk og imødekommende smil kan Anders Fogh Rasmusssens nyligt overståede rejse til USA bedre bete...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

86 JOB

Communication Officer

Se alle job Indryk job

Job

Media Relations Advisor

Frist: 31. oktober

Digital redaktør

Frist: 24. oktober

Presserådgiver

Frist: 4. november
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.