Vurdering af den nye DR 2-kanal
DR 2 dræber (nok) ikke TV 2 News

Skrevet af

Henrik Søndergaard
Lektor

1 artikler

0 indlæg

Den reformerede DR 2-kanal, som havde premiere mandag den 4. marts, er en seriøs nyhedskanal. Den er både saglig, gennemtænkt og har et veludført koncept. Alligevel er det usandsynligt, at den for alvor kan hamle op med TV 2 News, som har fået et solidt fodfæste som de veluddannedes og videbegærliges yndling.
DR 2 fremstod mandag i den nye form, som DR har forberedt gennem nogen tid som ét blandt flere initiativer i forsøget på at generobre noget af det terræn, stationen har tabt i de senere år. En del af strategien er at give DR’s kanaler en klarere profil, som gør dem genkendelige i et stadigt mere tætpakket og uoverskueligt medieudbud.
 
I den kanalomlægning, der har fundet sted, er meget lavet om. Men det er kun DR Update, DR’s 24-timers nyhedskanal, som har måttet lade livet for at få kabalen til at gå op. Netop det forhold er vigtigt, når man vil forstå, hvorfor DR 2 er blevet relanceret som en nyheds- og samfundskanal og ikke bare er fortsat i samme spor som før. DR 2 har ganske vist også tabt lidt i markedsandel, men kanalen har dog langt fra befundet sig i en egentlig krise, som har kunnet begrunde en omlægning.
 
 
DR 2 er blevet relanceret som en nyheds- og samfundskanal, der skal give kanalen en mere klar profil
 
Update var for lidt, for sent
DR Update blev som bekendt etableret som en internetbaseret kanal. Men den blev senere også en tv-kanal med korte nyheder, sendt hvert tiende minut. Det er også en kendt sag, at Update aldrig har formået at indfri DR’s ambition om at kunne konkurrere med TV 2 News, som i 2012 havde mere end fem gange så mange seere. Update kom alt for sent i gang, og da de distributionsmæssige muligheder endelig var etableret, havde TV 2 News vokset sig så stor, at den næsten var urørlig med de ressourcer, DR havde afsat.

TV 2 News har fået den særlige rolle som beslutningstagernes yndlingskanal, hvor politikere og debattører har kunnet få lang taletid, og hvor der har været god plads til eksperter af forskellig slags. Dette var der næppe mange, der havde forudset, da TV 2 News gik i luften med helikoptere i jagten på ”breakingnews” i et land, hvor der ikke sker særlig meget. At TV 2 News efterhånden udviklede sig til en slags journalistisk ”kanal-klog” og kom til at spille en rolle i samfundsdebatten, har nok også overrasket. Under alle omstændigheder har det skabt velbegrundet bekymring hos DR.
 
For én ting er, at kommercielle kanaler løber af med de unge seere, som foretrækker underholdning i mængder (og standarder), som DR hverken kan eller vil levere. Noget andet er, at konkurrenterne begynder at sætte sig på et af DR’s kerneområder. Skønt TV-avisen har haft en vis fremgang, efter at den blev flyttet til kl. 21.30 på hverdage, sidder TV 2 stadig tungt på befolkningens tv-nyhedsforbrug. TV 2 News står for ca. en fjerdedel af dette forbrug, og samlet har TV 2 omkring 70 procent af tv-nyhedsforbruget.
 
Dagsordensættende oplysning er DR’s primære pligt
Nyheds- og aktualitetsstoffet er vigtigt for en public service-institution. Og da DR har som mål ikke blot at informere borgerne, men også at have samfundsmæssig betydning, dvs. spille en synlig rolle i meningsdannelsen og i samfundsdebatten, er det afgørende vigtigt, at både seere og beslutningstagere benytter DR’s udbud. Det er altså ikke nok at have mange seere – programmerne skal også være dagsordensættende.
 

DR skal ikke blot informere borgerne, men også have samfundsmæssig betydning. Kan den nye DR 2-kanal hjælpe DR med at imødekomme disse forpligtelser? Et uddrag af formålene med public service ses på billedet. Læs DRs public service-kontrakt her

Kan den nye DR 2-kanal hjælpe DR med at nå dette mål? Spørgsmålet kan selvfølgelig ikke besvares fyldestgørende på nuværende tidspunkt. Det tager under alle omstændigheder tid, før nye seermønstre har etableret sig, og DR 2’s muligheder for at få succes afhænger ikke mindst af, hvilke modtræk TV 2 sætter ind. Men lad os kort se på, hvad der er nyt på DR 2 for at vurdere, hvad det kan betyde for DR’s stilling.
 
Den nye DR 2 er seriøs hele dagen
DR 2 fremtræder allerede i sit nye visuelle design som et seriøst sted, hvor indhold tæller mere end form: Grafikken er afdæmpet, nærmest monokrom, og der er meget lidt ”sjov og ballade”. Derimod ses mere voksenhed, hvad man måske kan forvente sig af en kanal med 16 år på bagen. Bag dette ligger en dybere forandring, idet kanalen indholdsmæssigt er blevet smallere og nu fremstår som en mere rendyrket samfundskanal, efter at historie-, kultur- og livsstilsprogrammer er blevet forvist til andre DR-kanaler. Den nye profil er også mere nyhedsorienteret, end den gamle var. Det skyldes ikke mindst tilkomsten af timenyheder – ”DR 2 Nyheder” – i en stor del af sendefladen. Mere afgørende er formentlig indførelsen af to nye fladeprogrammer, nemlig ”DR 2 Morgen”, der er DR’s bud på seriøst morgen-tv, og eftermiddagsmagasinet ”DR 2 Dag”, som kan ses som en seriøs og mere internationalt orienteret pendant til DR 1’s ”Aftenshowet”og TV 2’s ”Go’aften Danmark”, og som konkurrerer med ”16 live: Nyheder, børs og vejr” på TV 2 News.
 
 
På DR 2 vægter indhold højere end form, og man kan nu finde en mere rendyrket samfundskanal, nu hvor historie-, kultur- og livsstilsprogrammerne er rykket over til andre DR-kanaler. På fotoet ses morgenværterne ved første sending
 
Debat og inspiration fra radioen
På trods af timenyhederne er tyngdepunktet i DR 2’s sendeflade tydeligvis lagt på baggrundsanalyse og debat, hvad de to ovennævnte programmer er eksempler på. ”DR 2 Morgen” med Niels Krause-Kjær og Anja Bo som værtspar præsenterer baggrund og analyser i et omfang, der ellers sjældent ses på tv, og som nærmest fremstår som en fjernsynsversion af ”P1 Morgen”. ”DR 2 Dag” med Jakob Illeborg og Henriette Ingemann som værter er stilmæssigt lidt lettere og mere ungdommeligt, men ligger klart i tråd med morgenprogrammet og skaber identitet i fladen.
 
Indtrykket af en meget saglig profil udbygges i kraft af programmerne ”P1 Debat” og ”Deadline”, som begge fortsætter. Og netop debatstoffet er klart markeret med ”Gadens parlament”, hvor DR 2 i en moderne variant af ”Højlunds forsamlingshus” forsøger at adressere en lidt anden målgruppe end kerneseerne (de halvgamle, højtuddannede).
 
Kvalitetsdokumentarerne får lov at blive
Ud over de nye programmer, der er kommet til, har profileringen af DR 2 medført en markant vægtning af dokumentarprogrammer, ikke mindst i de tidlige eftermiddagstimer og om aftenen. Mange af disse programmer er indkøbte, men der er lagt vægt på et højt kvalitetsniveau (deriblandt er mange BBC-programmer). Dette bidrager til at tegne DR 2’s profil som samfundskanal.
 
Aftenfladen på den nye DR 2-kanal ligner meget den gamle, og det er også her, man finder den største variation, da nyheds- og debatprogrammerne suppleres med satire og fiktion (med ”The Newsroom” som et sandt scoop), som tydeligvis har et samfundsmæssigt perspektiv.
 

DR 2 supplerer deres debatprogrammer med satire og fiktion og sender bl.a. The Newsroom som ny dramaserie med samfundsmæssigt perspektiv. Foto taget af HBO
 
For svært at slå TV 2 News
DR 2’s skarpere profil, og udvidelsen med morgen-tv er en spændende nyskabelse, men kanalen er dog næppe profileret nok til, at DR på afgørende måde kan styrke sin andel af nyhedsforbruget. DR 2 er ganske vist DR’s næstmest sete kanal, men den er stadig smal og nichepræget (med en markedsandel på kun godt 4 procent). De nye programmer på DR 2 – især morgen-tv – kan gøre kanalen mere set, men omvendt vil den mere rendyrkede fokusering på samfundsstof, hvorved populære livsstilsprogrammer er røget ud, formentlig reducere seerskaren på andre tidspunkter af dagen. Ikke desto mindre er der tale om en betydelig udvidelse af sendetiden, som samlet set burde skabe baggrund for flere seere.
 
DR 2 lader foreløbig ikke til at være nyhedskanal nok til at kunne hamle op med TV 2 News, og i sin nyhedsprofil er DR 2 også en del anderledes (eksempelvis er der ikke omfattende finansnyheder på DR 2).
 
Licensen giver DR 2 en klar fordel
Men skønt DR 2’s nyhedsflade næppe i sig selv kan erobre mange af TV 2 News’ seere eller indtage samme position som TV 2 News har som døgnkanal for beslutningstagere, vil DR 2 have den store fordel, at den er inkluderet i licensen. For at få TV 2 News skal man betale ekstra, mens DR 2 når ud til hele befolkningen. TV 2 News har kun en dækning på godt det halve.
 
Set i forhold til konkurrencen med TV 2 News er det ganske vist en ulempe, at DR 2 ikke er en rendyrket nyhedskanal. Men set i relation til DR’s samlede kanalportefølje er det til gengæld en fordel, fordi det har skabt mulighed for et langt mere overskueligt programudbud til glæde for de fleste.
 
____________________________________________________________
 
Links:
 
 
 
____________________________________________________________
 

Relaterede artikler

DR langt ude - Der går snart ikke en dag uden, at medierne bringer endnu et kapitel i føljetonen om DR.
DR og TV2 blandt de 10 bedste - DR og TV 2 er at finde på ACNielsens liste over de 10 stærkeste, danske mærkevarer i analysebureauets imageundersøgelse.
DR Online i demokratiets tjeneste? - Forleden mens jeg sad og så Tv-Avisen blev udsendelsen pludselig afbrudt af et skilt hvor der stod: "Kære tv-seer, Vi ha...
DR i nye klæ’r - DR 1 skal ændre image. Derfor skifter institutionen logo og design fra på fredag. DR skal af med sit image som ”den gaml...
DR i nyt antræk - Fredag den 1. marts blev sløret løftet for DR 1’s nye skærmdesign. Kanalen har ikke ændret design siden 1996, men nu ske...
DR og de interaktive udfordringer - DR har samlet sine aktiviteter i en fælles afdeling, DR Interaktiv. Vi har mødt Programchef Karen Westman Hertz og Produ...
DR - ikke som de andre - I Danmarks Radio er der ansat mere end 3000 mennesker. Af de 3000 mennesker vil jeg med et slag på tasken sige, omtrent ...
DR’s slogan er også dårligt - Hvem er vi? Hvad kan vi? Og hvor vil vi gerne hen? De tre spørgsmål har plaget Danmarks Radio (DR) siden deres radio- og...
DR - når selvfedheden flytter med - De fleste har nok opdaget, at vi er tæt på den definitive flytning fra Tv-byen til DR-byen, og det meget omtalte byggeri...
DR update er underrated - Leif Davidsen og Nikolai Thyssen har for nylig kritiseret DRs nye netkanal DR Update. Det skete blandt andet i P1-progra...
DR2’s DNA - Farvel til det bevidsthedsudvidende, det kunstneriske og det eksperimenterende. Goddag til flere talking heads og udenla...
DR DIGITALT! - - En undersøgelse af DR’s muligheder og rolle i den danske digitaliseringsproces. Hovedfokus for dette speciale er, ...
Den feje fejlkultur i DR - Vel er det ufedt at begå fejl – for slet ikke at tale om at skulle berigtige. Det synes de også på TV-Avisens redaktion....
DR og danskheden - Danskheden har haft en central placering på den kulturpolitiske dagsorden de seneste 15 år, men mediepolitisk har den al...
DR’s fornyelse er tom snak - Den 28. januar får Danmark en ny tv-kanal: DR3. Den skal udfordre og oplyse, siger DR's generaldirektør, men programplan...
Det er DR - Matadors Moder, Forbrydelsens Fader, Borgens Bedstemor, Krønikens Kreatør - hele Danmarks public service kanal nummer et...
Anything you can do, DR can do better - DR’s store reform af kanalporteføljen på tv er både et udtryk for nødvendig fornyelse og for stædig fastholdelse af en k...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

45 JOB

Senior Media Relations Advisor

Se alle job Indryk job

Job

Communications Director

Frist: 11. april

Studentermedhjælper

Frist: 14. april

Praktikant

Frist: 16. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.