Videnskollektivisering i vidensvirksomheden

Skrevet af

Redaktionen Kforum

970 artikler

57 indlæg

K-forum sætter forsat fokus på Knowledge Management. Denne gang med et speciale om videnskollektivisering i vidensvirksomheden. Det handler om hvordan virksomheder som lever af at sælge viden, kan blive bedre til at kollektivisere den individuelle viden medarbejderne besidder.

Teoretisk beskæftiger specialet sig med, hvad viden er for en størrelse. Der opstilles et vidensbegreb som indeholder to akser, den ene med videnstyperne handleviden, refleksiv viden, fælles viden og offentlig viden mens den anden repræsenterer vidensformerne data, information, viden og visdom. Vidensbegrebet udgør sammen med de fire læringsformer: medieret læring, organisatorisk læring, institutionaliseret læring og praksis læring en kollektiviseringsmodel.

Empirisk undersøges hvilke betingelser der er for videnskollektivisering i vidensvirksomheden, samt hvilken viden der er økonomisk værdiskabende og dermed vigtig at kollektivisere. Det rådgivende ingeniørfirma RAMBØLL er case for de empiriske undersøgelser hvis overordnede metode er deltagerobservation.

Kollektiviseringsmodellen påpeger at man kan tale om at viden enten er subjektiveret, dvs. afhængig af et enkelt individ eller objektiveret, dvs. uafhængig af et enkelt individ. Kollektivisering handler således om at objektivere den subjektiverede viden, at gøre den individuelle handleviden og refleksiv viden til fælles viden. Vi mener at viden ikke kun skal objektiveres materielt (i fysisk forstand), som det sker når man forsøger at lagre viden elektronisk. Faren ved dette er bl.a. at man materialiserer videnstyper som ikke egner sig til det. En kollektiviseringsstrategi bør derfor også handle om at objektivere viden immaterielt ved at knytte den til flere mennesker.

Pointen er at fælles viden som er objektiveret i materiel form, er fælles fordi alle medarbejderne har adgang til den. Med andre ord er den spredt. Fælles viden som er objektiveret i immateriel form, er fælles fordi den er forankret i et fællesskab. Med andre ord er den kollektiviseret. Således skal viden som organisationen vurderer er vigtig at flere besidder, kollektiviseres - mens man bør sprede viden som blot skal være tilgængelig når medarbejderne oplever et behov.

Specialets empiri viser at handleviden er den værdiskabende viden. Det foreslås derfor at handleviden kollektiviseres og forankres i fællesskabet gennem praksis læring, dvs mentorordninger, fortællinger, socialt samvær, en udnyttelse af projektorganisationen og skabelsen af rammer i det fysiske rum.

Specialet er fra RUC og skrevet af Nicoline Jacoby Petersen(np.lpf@cbs.dk) og Sille Østergaard (oestergaard@planet.tn)

Læs specialet Videnskollektivisering i vidensvirksomheden i pdf.

Relaterede artikler

Undgå intranettets faldgruber - Der er mest fokus på god skik, når det gælder udnyttelse af intranet. Men der viser sig også en række fælles faldgruber....
Adaptiv videndeling - Videndeling skal, som udgangspunkt, være lokalt organisatorisk forankret, fagligt relevant, fagligt målrettet og personl...
Tell it – don´t show it! – bogen om vidensledelse - Hvis du bruger dage på at søge forgæves i din mailboks efter gamle e-mails så ved du godt at vidensledelse er vigtig. Og...
Vidensledelse - glorificering eller konkretisering? - Ledelsesteknologier – eller ledelsesmoder, eller opskrifter på hvordan der bør bedrives ledelse - har det med at svinge ...
Guide til Knowledge Management - Vi ved godt, at viden er et centralt element af moderne virksomhedsledelse. Men hvorfor er viden så svær at dele? Hænger...
Den problematiske vidensledelse - I de seneste år er der sket en eksplosion i mængden af litteratur, konferencer og beretninger om vidensledelse – overalt...
Hvad gør vi med virksomhedens vigtige viden? - Knowledge management er ikke blot et teknisk værktøj, men en indstilling i virksomheden. Ledelsen skal skabe incitament ...
Viden er ikke magt - Hvis du tror at din viden giver dig magt, så spiller du det forkerte spil. På arbejdspladsen er viden ikke nøglen til ma...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

86 JOB

Kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Pressemedarbejder

Frist: 25. oktober

Kommunikationsansvarlig

Frist: 5. november

Digital Marketing Specialist

Frist: Hurtigst muligt
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.