Udvikling af kommunale ledere bør styrkes

Skrevet af

Ikke angivet

339 artikler

0 indlæg

De kommunale ledere har voldsomt brug for mere uddannelse inden for ledelse i den offentlige sektor, mener kommunaldirektør Allan Vendelbo. Han foreslår derfor at gøre alvor af tankerne om oprettelse af et Institut for Offentlig Ledelse.

Der bør gøres noget drastisk ved de kommunale lederuddannelser,
mener kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune, Allan Vendelbo
ifølge Mandag Morgen nr. 36. Han er bekymret over udviklingen og
foreslår bl.a. et Institut Offentlig Ledelse som et skridt på
vejen til en mere end målrettet lederudvikling i den kommunale sektor.


Vendelbos kritik af kommunerne går bl.a. på, at kommunerne
er for passive og i for høj grad lader private konsulentfirmaer
sætte dagsordenen for indholdet på de lederkurser, som kommunerne
benytter sig af.


"Vi, der er offentlige ledere, har simpelthen ikke formået
at gøre udviklingen efterspørgselsstyret", siger han
til Mandag Morgen.


Forskel på privat og kommunal ledelse

Allan Vendelbo kunne også ønske sig, at der blev sat mere
fokus på forskellene på at være leder i det private
og det offentlige. I det private erhvervsliv er det det økonomiske
afkast, der er alfa og omega for virksomhedens ledere, mens man i den
kommunale sektor udover økonomien også må tage hensyn
til politiske interesser, åbenhed over for borgerne, socialt ansvar
etc.


Derfor kan man ikke bare ukritisk importere værktøjer og
metoder fra den private sektor til det offentlige, mener han og efterspørger
samtidig værktøjer udviklet og målrettet ledelse i
den kommunale sektor.


"Ledelse som fag er underprioriteret. Vi har fælleskommunale
revisions-, forsikrings- og edb-selskaber. Hvorfor har vi ikke et fælleskommunalt
'ledelses-selskab', der kunne sikre kommunerne de rigtige, konkurrencedygtige,
efterspørgselsstyrede tilbud", spørger Vendelbo og
undrer sig i denne sammenhæng over, at mange af de uddannelser,
der uddanner nye kommunale medarbejdere, ikke har ledelse som en fast
del af grunduddannelse. Det gælder f.eks. for landets sygeplejeskoler
og seminarier.


FOA klar til samarbejde

Allan Vendelbo efterlyser en debat, der kan sætte fokus på,
hvad god offentlig ledelse er. Han foreslår at løse opgaven
via et nyt Institut for Offentlig Ledelse med repræsentanter fra
både personaleorganisationer, kommunale ledere og politiske kredse.


Forslaget bakkes op af formand for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA),
Poul Winkler. Han støtter ideen om, at en god udvikling i den offentlige
sektor skal skabes gennem en dialog mellem ledere og medarbejdere, og
understreger samtidig, at der skal udvikles en kommunal ledelsesstruktur,
der bygger på et stærkt værdigrundlag baseret på
kvalitet og engagement.


"For os er det vigtigt, at offentlig ledelse bliver lig med kreativitet
og udvikling, og at der opstilles klare mål for arbejdet. Vi er
derfor klar til at samarbejde om forslaget", siger han til Mandag
Morgen.


KL: Nej til fælles institut

I Kommunernes Landsforening (KL) er man mere skeptiske over for forslaget
om at oprette et fælleskommunalt institut.


"Vores holdning er, at det er mere fornuftigt at satse på
at udvide og udbygge udbuddet de steder, hvor det allerede er i dag. Desuden
er det vores klare opfattelse, at en række uddannelsesinstitutioner
i de kommende år vil interessere sig for at udbyde mere ledelsesuddannelse,
fordi de vil opleve, at der er efterspørgsel efter det. I den situation
vil det ikke handle om at ét institut for offentlig ledelse, men
i langt højere grad om at sikre, at der sker en eller anden form
for koordinering af uddannelsestilbudene", siger kontorchef i KL,
Ralf Klitgaard Jensen.


Han anbefaler at undgå sektionering af lederuddannelser og i stedet
lade de kommunale ledere mødes på tværfagligt plan.


Institut støttes af eksperter

En af de Danmarks førende eksperter inden for offentlig ledelse,
professor i statskundskab ved Syddansk Universitet i Odense Kurt Klaudi
Klausen, støtter tanken om et kommunalt ledelsesinstitut. Det samme
gør konsulent Lars Lundgaard, der leder et af de firmaer, som lever
den kommunale sektors behov for mere ledelsesuddannelse.


"Jeg er fuldstændig enig i, at der burde findes et ledelsesinstitut.
Virkeligheden er, at der slet ikke er nok kvalificerede konsulenter på
markedet. Vi siger nej til mange kommuner hver dag. Den private konsulentbranche
kan slet ikke magte efterspørgslen efter professionalisering på
ledelsesområdet i det offentlige", siger Lars Lundgaard.
Kilde: Mandag Morgen nr. 36, oktober 2000.


stud.mag. Malene Lundahl, 18.10.00
Relaterede artikler

Kommunal corporate communication - Der er tryk på kedlerne i det kommunale maskinrum. Kommunerne er i fuld gang med at udmønte de 49 love, der tilsammen ud...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

50 JOB

Teamleder til Kommunikation

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedhjælper

Frist: 24. januar

Digital redaktør

Frist: 19. januar

Studentermedhjælper

Frist: 31. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.