Til møde med revisorerne

Skrevet af
Hvordan går det egentlig med kommunikationsbranchen? Kforum tog til møde med to revisorer for at se på tallene og regnskaberne for året, der gik. Konklusionen er, at det går rigtig godt. Men nogle går det naturligvis bedre for end andre. Læs her hvordan, men desværre ikke hvorfor.

Vi tog et møde med to udvalgte revisorer. Henrik Ulvsgaard, AP Revision, har et solidt kendskab til kommunikationsbranchen. Han er nemlig revisor for Kforum samt for Effector og Advice. Thomas Barslund fra INFO REVISION har et bredt kendskab til konsulentbranchen som revisor for flere konsulenthuse. De er enige om, at det går godt for kommunikationsbranchen. Hvordan forklarer de selv i dette interview.

 

Mere fokus på specialiserede opgaver

Ulvsgaards overordnede vurdering er, at der er kommet mere fokus end før på specialiserede opgaver i kommunikationsbranchen.

 

”Tidligere var det sådan, at man gik ind og lavede helhedsløsninger fra start til slut. I dag er der kommet mere fokus på at skabe identifikation og på at træde et skridt tilbage for i stedet at arbejde med forudsætningerne for de arbejdsopgaver, man skal løse. I dag er det sådan, at kunderne vil have individuelle og skræddersyede løsninger. Det betyder, at de medarbejdere, man har, skal have en høj kompetence. Enten ved at have nichekompetencer eller høje og lange uddannelser bag sig. Det mener jeg, er et markant skift i måden at være konsulentvirksomhed på”, forklarer Henrik Ulvsgaard.

 

Men der er også en anden ting, der har ændret sig i de seneste år, og det er tendensen til, at man ansætter færre folk.

 

”I stedet for at ansætte flere folk, bruger man i stedet freelancere, netværk og outsourcing-modeller. Det her med, at man skal være 300 mennesker i samme selskab, det er ikke nødvendigt. Man skal have et godt korps bestående af netværksrelationer”, siger Henrik Ulvsgaard.

 

Hvordan mener du så, det står til med branchen lige nu?

 

Generelt går det rigtig godt lige nu. Men det er faktisk først inden for det sidste år, at man har kunnet se denne nye tendens for alvor. For år tilbage var der et stort dyk. Der var det kun nogle enkelte virksomheder, der klarede sig godt. Nu er der derimod stor efterspørgsel på de ydelser, kommunikationsbranchen leverer.”

 

Hvorfor det?

 

”Jeg tror, at kunderne har fundet ud af, at for at få succes er det nødvendigt med en fokuseret strategi vedrørende kommunikation og information.”

 

Betyder det, at en lavkonjunktur ikke vil svække branchen?

 

”Jeg tror ikke, fremgangen skyldes en bestemt højvækstperiode. Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at kommunikationens nødvendighed er blevet opdaget eller genopdaget. Det betyder også, at når og hvis højkonjunkturen falder, så tror jeg ikke, det berører kommunikationsbranchen i specielt høj grad. Der har været en periode, hvor virksomhederne har omkostningstilpasset deres organisation sådan, at de i dag er mere omstillingsparate, trimmede og fleksible. Dermed er de i stand til at takle situationen, hvis der kommer en lavkonjunktur,” fastslår Henrik Ulvsgaard.

 

De 9 virksomheder med de mest tilfredse kunder

Det går altså godt i kommunikationsbranchen. Men det går ikke lige godt for alle. Nogle tjener flere penge end andre, nogle har mere tilfredse kunder end andre, og nogle har holdt en jævn vækst, mens andre har store udsving. Henrik Ulvsgaard har lavet en sammenlignende analyse mellem nogle af virksomhederne på baggrund af deres årsregnskaber. Han forklarer indledningsvis om undersøgelsen:

 

”Sammenligningen tager udgangspunkt i de virksomheder, som Mandag Morgen i 2005 har sammenlignet i deres undersøgelse af kundetilfredshed. Så er der jo nogle af virksomhederne, der ikke har offentliggjort deres årsregnskab endnu og derfor ikke har kunnet komme med i alle sammenligningerne. Og dermed nåede vi altså ned på de ni, vi har sammenlignet”, siger Henrik Ulvsgaard. Og de 9 er: Holm Kommunikation, Bysted, Nordisk Kommunikation, Advice, Jøp, Ove & Myrthu, GCI Manov, Bergsøe 4, Brinkmann & Partners og Communique. Her mangler desværre vigtige spillere som fx Effector og Burson Marsteller.

 

Omsætning i millionklassen

 

Henrik Ulvsgaard tager udgangspunkt i grafen, der viser resultat før skat.

 

Resultat før skat

 

 Download som powerpoint slide her

 

”Mannov er interessant. I 2001 ligger de på 8 millioner i overskud før skat. I 2003 er de røget helt ned på halvanden. Den drastiske bevægelse hænger formentlig sammen med, at Mannov bliver handlet på et tidspunkt. De skal så lige finde sig selv igen. Ellers kan man sige, at den her model viser, hvordan der er tre virksomheder, der skiller sig ud i forhold til indtjeningen. Det er Advice, Jøp, Ove & Myrthu og Bysted. De har det bedste resultat før skat,” siger Henrik Ulvsgaard, og Thomas Barslund tilføjer:

 

”Specielt Advice er interessante, da de har haft en voldsomt stigende kurve. De er altså gået fra under 0 i 2001 til en førerplads i feltet i 2005. Et eller andet rigtigt har de i hvert fald gjort. Derudover kan man jo konstatere, at Holm Kommunikation, Jøp, Ove & Myrthu og Bysted også ligger godt”, siger Thomas Barslund.

 

Vil kurven forsætte?

Henrik Ulvsgaard gør opmærksom på, at der selvfølgelig findes mange forskellige grunde til, hvorfor det går godt og skidt for en virksomhed. Og at han langt fra kender alle detaljerne i tilknytning til den enkelte virksomhed. Men han har alligevel nogle ideer om, hvorfor det er gået, som det er gået.

 

”Man kan sige, at en virksomhed som fx Jøp, Ove & Myrthu har haft et rimeligt stort fald i 2004. Og det har jo nok haft noget at gøre med det generationsskifte, de har haft. De rejser sig så med imponerende hastighed og stiger i overskudsgrad med 5 millioner på et år. Advices vækst har formentlig haft noget at gøre med en ny strategi med fokus på kernekompetencer. Bysted klarer sig godt. Jeg tror, det er, fordi de er gode til outsource alt det, der ikke er deres kernekompetence.”

 

Kan man sige noget om, hvordan kurven måske fortsætter?

 

”Jeg tror, man vil se, at virksomhederne vil specialisere sig yderligere, og måske holde lidt igen med udvidelser. Det tror jeg, vi kommer til at se resultatet af i det næste årsregnskab. Der vil helt sikkert ikke være lige så store stigninger, som der har været fra ’04 til ’05. Derfor vil kurverne heller ikke fortsætte deres himmelflugt”, fastslår Henrik Ulvsgaard.

 

Hvad skal man så gøre for at konsolidere virksomheden?

 

”Man skal til at vende blikket indad og se på de indre linjer i organisationen. Man må være endnu mere omstillingsparat i forhold til en markedsændring. Man skal være endnu bedre til at outsource og bruge netværksrelationer i stedet for etablere store omkostningscentre. Jeg tror også, man skal til at være mere med i internationaliseringen. Danmark er utrolig dygtig og kreativ på det her område, og man kunne måske i endnu højere grad være med til at sætte dagsordenen ude i verden”, siger Henrik Ulvsgaard og tilføjer, at grunden til, at det går galt for nogle virksomheder, er, når de ikke følger en jævn udviklingskurve og ikke har styr på omkostningerne.

 

De mest succesrige

Når man skal prøve at finde de tre mest succesrige kommunikationsvirksomheder, er der dog også andre tal, der er interessante at se på. Fx grafen over bruttofortjenste og soliditetsgraden.

 

 Bruttofortjeneste

 

  Download som powerpoint slide her

 

”Bruttofortjenesten er udtryk for, hvad der er tilbage, efter at omsætningen er modregnet de direkte omkostninger, som primært er løn”, siger Henrik Ulvsgaard. ”Her ligger Bysted helt i top. Advice følger efter, og så kommer Bergsøe 4 overraskende ind. Derefter Mannov, og så helt nede omkring 10 millioner ligger Jøp, Ove & Myrthu. Grunden til at Jøp, Ove & Myrthu ligger hernede, når de ellers plejer at ligge i toppen, er formentlig, at de har mange partnere, der trækker store lønninger ud af virksomheden.”

 

Det sidste nøgletal, som Henrik Ulvsgaard har analyseret, er soliditetsgraden. Det er et nøgletal, man bruger til at vurdere værdien i en virksomhed. Det beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Hvis en virksomhed har belånt stort set alle sine værdier, er soliditetsgraden lav. Det er altså et helt afgørende punkt for at kunne vurdere en virksomheds økonomi.

 

 Soliditetsgraden

 

 Download som powerpoint slide her

 

”Her tegner der sig jo et billede, som vi har set konjunkturerne af tidligere. Bysted ligger helt i top med en soliditetsgrad på omkring 65 %. Holm Kommunikation, Advice og Jøp, Ove & Myrthu følger bagefter. Derfra er der langt ned til konkurrenterne, der ligger på omkring 25 % eller under. Det vil sige, at det er Advice , Holm og Jøp, Ove & Myrthu, der står stærkest over for pludselige udsving. De kan altså klare store underskud uden at forsvinde. Hvis man kigger generelt på branchens udvikling fra 2001, ser man tydeligt, at kapitalberedskabet er stigende for hele branchen. De ruster sig altså mod nedtur,” siger Henrik Ulvsgaard. Og Thomas Barslund tilføjer:

 

”Ud over, at grafen fortæller, at det går godt for Holm Kommunikation, Bysted, Jøp, Ove & Myrthu og Advice, fortæller den også, at branchen har været i stand til at konsolidere sig. Det ser altså ud til, at det går godt”, siger Thomas Barslund.

 

Når man sammenligner disse tal med de andre grafer, betyder det så, at Holm Kommunikation, Advice, Jøp, Ove & Myrthu og Bysted er branchens top?

 

”Ja, det mener jeg godt man kan sige”, siger Thomas Barslund. ”Men med det forbehold, at nogle af de andre store virksomheder, som ikke er med i undersøgelsen, nok også ligger i toppen. Hvem det går allerbedst for, kan man dog ikke sige noget om. Til det er undersøgelsen for spinkel.”

 

Thomas Barslund mener altså, at det er muligt at konkludere noget om, hvem der ligger i toppen. Men hvad er er så den generelle formel for succes i branchen? Det giver Henrik Ulvsgaard afslutningsvis sit bud på:

 

”For mig at se er formlen for succes, at man har fokus på projektstyring og økonomistyring sammenholdt med en klar strategi for ledelse og medarbejdere. Og at man sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den økonomiske styring og løbende rapportering”, siger Henrik Ulvsgaard.

 

Et svar, der lyder som noget, enhver revisor altid vil sige uden at sige for meget. Sikkert sandt, men formlen for succes i kommunikationsbranchen har stadig mange ubekendte. Desværre. For hvordan er aldrig svaret på hvorfor. Heller ikke hvis man spørger en revisor.

 

 

 


 

Blå bog

 

 

Henrik Ulvsgaard er statsautoriseret revisor og partner i AP | Statsautoriserede Revisorer. AP | Statsautoriserede Revisorer har 120 mennesker ansat og kontorer på Nørre Farimagsgade og i Køge. De beskæftiger sig med ejerledede virksomheder. De er generalister og arbejder på tværs med regnskab, revision og rådgivning.

 

Thomas Barslund er statsautoriseretrevisor og partner og afdelingsleder i INFO REVISION. Han har stor erfaring inden for økonomisk rådgivning i forbindelse med virksomhedsetablering, finansiering ogomstrukturering samt køb og salg af virksomheder, herunder generationsskifte.

Relaterede artikler

Pimp up dine PowerPoints - Trænger dine PowerPoints til lidt lir? Kforum har samlet 11 slides, som vil gøre det hele lidt mere lækkert og klogt. Hu...
Få 65.833 kroner om måneden - Går du efter pengene, skal du søge hen til JKL. Her får du 65.833 kr. om måneden. Til gengæld får du 38.916 kr. hos Byst...
Krisen er aflyst - I samfundet er der krise, nedjusteringer og nedskæringer, men ikke i K-branchen. Kommunikationsbureauerne tjener stadig ...
Stadig ingen krise i K-branchen - Hvilket K-bureau tjener flest penge? Hvilket bureau er størst, og hvem er årets bundskraber? Kforum har i samarbejde med...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

57 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Kursus

Gratis morgenmøde: TikTok til strategisk brug – skal/skal ikke?

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.