Ti fire A4

Skrevet af
LO lancerede for et år siden sit nye ugebrev A4. Ugebrevet har i løbet af sit unge liv sat et bemærkelsesværdigt aftryk i de danske medier - og det er velfortjent. LO har uden at råbe det ud fået arbejdsmarkedsspørgsmål tilbage på den offentlige dagsorden og samtidig skabt et medie for intern debat. Alt i alt en indiskutabel og tiltrængt succes for en ellers hårdt presset fagbevægelse.

A4 sætter dagsordenen i andre medier: Efter 46 numre er der løseligt 48 citater i Ritzau, 40 i de landsdækkende elektroniske medier og en søgning på A4 i infomedia giver 232 hits. Ugebrevet har med solide analyser og baggrundsjournalistisk arbejde vundet de danske nyhedsmediers hjerte, og det er udtryk for en kommunikationsstrategi, der kan blive LO’s redning. Strategien er at udnytte nyhedsmediernes mangel på tid, penge og ideer til Lønmodtagernes fordel.

Fra megafon til muldvarp
Det fri Aktuelt endte som en trist og dyr historie for fagbevægelsen. Arbejderavisen befandt sig i 90’erne i et limbo med højtuddannede læsere og en arbejderklasse, der stort set ikke læste avis længere. Avisen havde med andre ord mistet sin berettigelse. Aktuelt blev lukket og svaret er det smalle og ved første øjekast mere elitære ugebrev A4. Fagbevægelsen tror ikke længere på propaganda og dagblade til at overbevise en svag og mere og mere apolitisk arbejderklasse. Løsningen er at satse på den gode historie formidlet gennem andre medier.

Saglighed og faglighed
Mange havde inden A4 kom på gaden, frygtet et propaganderende og forudsigeligt ugeskrift fra fagbosserne på Rosenørns Allé. Sådan gik det ikke, og det er ifølge A4's redaktør Bent Winther netop forklaringen på den store succes:

”Vi har valgt en meget dokumentaristisk form og en undersøgelsesbaseret journalistik. Når arbejdsgiveren er en politisk interesseorganisation, bliver man automatisk mistænkt for at propagandere. Vi valgte derfor at gå i den stik modsatte retning. Vi stiller endnu højere krav til uafhængighed end de traditionelle medier. For vi bliver kun citeret, hvis der overhovedet ikke herske tvivl om vores troværdighed og hensigter.”

Slut med betonsocialisme
LO er gode til at kommunikere i traditionel forstand, men de har et legitimitetsproblem. Pamper-sagerne har været for mange. Arbejderklassen ser ikke sig selv som klasse i kamp, og lønmodtagerne har generelt svært ved at se nytten af fagbevægelsen. Det er alt i alt et dårligt fundament for at skabe troværdighed og interesse for fagpolitiske emner.
A4 er et skridt i retning af at rette op på både troværdigheden og den manglende folkelige opbakning. Ugebrevet repræsenterer en bevægelse fra højtråbende interesseorganisation til dagsordenssættende netværksorganisation med viden, hårdt arbejde, spindoktor-tryllerier og penge som vigtigste våben.

Alt i alt et tiltrængt signal om en ny og kampberedt fagbevægelse på informationssamfundets slagmark. Der er med A4 skabt en kanal, der på særdeles effektiv vis sætter fagbevægelsens vigtigste spørgsmål på dagsordenen uden, at det virker som kedsommelig propaganda og betonsocialisme. Bevidstheden om de grundlæggende arbejdsmarkedsspørgsmål er fundamentet for, at man kan overbevise medlemmerne om fagbevægelsens berettigelse. Det er en investering i fremtiden for fagbevægelsen, som gør en forskel.

Frihed til udfordring
LO har dermed skabt et kommunikationsstrategisk fundament, hvor de traditionelle informationsfolk klarer den aktuelle politiske situation, og hævder medlemmernes ret i det daglige. A4 sikrer derimod en langsigtet legitimering af organisationen som sådan ved at plante historier de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Det sker med udgangspunkt i benhårde journalistiske kriterier og uden snærende politiske tøjler. A4 har friheden til at gå på tværs af fagbevægelsens kortsigtede interesser for at skabe debat om vigtige og til tider også følsomme emner som fagbevægelsens medlemsflugt.

Hamrende simpelt men effektivt
Strategien bag A4’s store gennemslagskraft er hamrende simpel, men også umulig at efterligne for de fleste organisationer. Recepten er at bruge 12-14 millioner på at lave kvalificeret journalistik på baggrund af samfundsvidenskabelige undersøgelser af højtuddannede videnmedarbejdere. Resultat er et produkt, som journalisterne ikke kan stå for.

A4 udnytter den dovenskab og mangel på tid og penge, der er i de andre medier. Den trængte situation for nyhedsmedierne skaber et marked for folk som kan formidle ny viden til journalister. Det er hemmeligheden bag A4. En anden sandhed bag succesen er, at markedet for begavet samfundskritik under den nuværende regering er umætteligt og berettiget.

”Vores succes bunder selvfølgelig i den triste kendsgerning, at man ikke har overskud til at lave dybdeborende ting på nyhedsmedierne. Vi vil trænge ned i substansen i stedet for at referere a og b. Det er for fattigt, at journalisterne ikke kan præstere andet end at høre, hvad socialdemokraterne har at sige, når regeringen fremlægger nye forslag,” siger Bent Winther.

Den dyre og svære vej
A4 laver ganske enkelt det, nyhedsmedierne skriger efter, men ikke selv har råd til at lave – og de gør det troværdigt. Det er dybdeborende journalistik, hvor egne valide analyser er udgangspunktet for grundigt journalistisk arbejde. Ingen løse politiske påstande, men en hårdtslående kombination af analytisk arbejde og holdningsarbejde, der ikke går af vejen for selvkritik. Det er ikke den lette vej A4 har valgt, og det kræver en organisation, der tør slippe noget af kontrollen.

”Vi kan sikre LO et bedre image ved at vise åbenhed omkring følsomme emner. Vi tør og er bestilt til også at tage de interne problemer op,” siger Bent Winther.

Lad andre fortælle din historie
Det er gammelkendt viden, at det er bedre at få andre til at formidle sit budskab end at sige det selv, og det praktiserer LO med A4. For cirka en femtedel af hvad Aktuelt kostede, sikrer LO et bredt fokus på arbejdsmarkedsspørgsmål. A4 er ikke manipulerende journalistik, men i et samfund, hvor information er en overskudsvare, ligger der en stor magt alene i at kunne definere, hvilke historier der slipper igennem. A4 sætter dagsorden og begrænser dermed, hvad der kan og ikke kan siges. A4 slår med journalistik i luksusklassen de fleste af banen. De giver så at sige nyhedsmedierne et tilbud, de ikke kan afslå.

Hvad med arbejderne?
Aktuelt blev lukket, fordi det ikke blev læst af fagbevægelsens medlemmer. A4 bliver bestemt heller ikke læst af det menige fagforeningsmedlem. Godt en fjerdedel af befolkningen kender A4, men hvad med de resterende tre fjerdedele?
”Vi har fået utrolig positiv respons fra de fagligt aktive. Vi når ikke niveauet under tillidsmændene, og det har vi heller ingen ambitioner om. Det kan vi simpelthen ikke. Vi kan lige nøjagtigt forene at kommunikere til de fagligt aktive og servicere medierne,” siger Bent Winther.

Bent Winthers udtalelse kan tolkes som en falliterklæring for et medie finansieret af LO, men det er resultatet af en virkelighed, hvor færre og færre af fagbevægelsens medlemmer er læsende i det daglige. Strategien, der kombinerer gennemslagskraft i de elektroniske medier og udbredelse blandt de fagligt aktive, er den mest effektive måde at nå fagbevægelsens medlemmer på. Medlemmerne ser tv, og de snakker med deres tillidsmænd. I stedet for at leve i en naiv tro på, at man kan ændre virkeligheden, kanaliserer A4 fagbevægelsens historier ud til medlemmerne gennem andre medier.

En undiskutabel succes
Uanset hvordan man vender og drejer det, lever A4 op til visionerne om et ugebrev, der både er dagsordenssættende i den brede offentlighed og internt i fagbevægelsen og rent faktisk formår at nå sine medlemmer direkte som indirekte. A4 er et godt fundament for en forankring af fagbevægelsen i netværkssamfundet, hvor den enkelte ikke pr automatik associerer sig selv med en klasse, men kræver en dækkende forklaring for at tilslutte sig noget. A4 giver dækkende forklaringer. Det taler til medierne nu og her og til fagforeningsmedlemmerne på lang sigt. Det kan ikke gøres meget bedre. Ti fire A4.

Læs mere om ugebrevet A4 her

Relaterede artikler

Nyt LO-udspil: Mandag Morgen i kedeldragt - I slutningen af marts lancerer LO et nyt dybdeborende ugebrev som modtræk til fagbevægelsens problemer med at få offentl...
Berlingerdreng med arbejderhjerte - Bent Winther tager imod i sit nyindrettede kontor og byder straks på en kop kaffe, men fløde kan det ikke blive til, da ...
Socialakrobatisk ugebrev - I mandags kom LO’s nye ugebrev med det umiddelbart kryptiske navn A4 på gaden. A4 leder tankerne i retning af en firedob...
Der er ikke meget at grine af for LO - Kommunikation er blevet vigtigt i vores samfund, for organisationer, for ledelse osv. Men det er nu engang ikke alt. Mon...
Kommunikationen der blev glemt - Fænomenet ”spindoktorer” har optaget sindene voldsomt – ikke mindst siden VK-regeringen kom til magten i 2001. Så meget ...
På sporet af den politiske sprogpsykologi - Megen national og international forskning i politisk kommunikation har fokuseret og fokuserer stadig på den politiske ta...
Metaspin - Verden er blevet postmoderne. Samfundet er blevet hyperkomplekst. Og politik er blevet spin. Politik er ikke længere bår...
Spindoktori: Luftkastel eller virkelighed? - Den store uenighed om spindoktoris udbredelse i Danmark er velkendt, og aktuelle undersøgelser af fænomenets udbredelse...
Framing, Priming & Niche nursing - I nyhedsmedierne præsenteres den politiske offentlighed ofte som en konfliktfyldt arena, hvor magtfuldkomne eliter ager...
Ti fire A4 i kaffepausen? - I skurvogne og frokoststuer over hele landet skal snakken igen gå om arbejdsmarkedsforhold og velfærdspolitik. LO’s stra...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

42 JOB

Kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedhjælper

Frist: 23. september

Salgs- og Kommunikationschef

Frist: 4. oktober

Kommunikationschef

Frist: Ansøgninsgfrist den 05.10.20
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.