Tell it – don´t show it! – bogen om vidensledelse

Skrevet af
Hvis du bruger dage på at søge forgæves i din mailboks efter gamle e-mails så ved du godt at vidensledelse er vigtig. Og ikke bare vigtig, men måske den vigtigste opgave for virksomheder i fremtiden. Peter Holdt Christensen fra Handelshøjskolen har taget emnet op i en ny og meget vellykket bog.

”Om vidensledelse” er skrevet i et letforståeligt sprog og er en kort, men god introduktion til emnet. På de knap 100 sider kommer forfatteren på en sober måde rundt om feltets mange problemstillinger - fra det evige spørgsmål om hvad viden er, til det praktiske spørgsmål om hvordan man fastholder vidensmedarbejderen.

Savner redskaber til begrænsning af viden
Bogen er dog langt fra en introduktion i klassisk kedsommelig stil. Den er en introduktion til refleksion over præmisserne for vidensledelse. Når man læser bogen, kommer man derfor til at savne en refleksion over ikke-viden. For i dag er problemet for mange virksomheder ikke at fastholde eller udveksle viden, men lige det modsatte: At reducere kompleksiteten og fravælge viden. Her viser bogen sin begrænsning fordi teorien som sådan er indfanget i det evige ekspansionsparadigme som kendetegner oplysningstidens rationalisme.

I knowledge-management er moralen at viden er godt og aldrig kan udveksles for ofte eller vokse for meget. Det er dog langt fra altid sandt. Mange virksomheder må i dag tværtimod kæmpe for at begrænse kompleksiteten og at reducere mulighederne. De har langt mere brug for at lære noget om hvordan man begrænset viden i og udenfor organisationen. Det er måske i virkeligheden den allerstørste udfordring i netværkssamfundets ophobning af information. Her kunne det være spændende hvis bogen var kommet med et kvalificeret bud på hvordan man leder en organisation hen mod mindre viden.

Fra den autoritære til den netværksbaserede virksomhed
”Om vidensledelse” skal dog roses for sin pædagogiske gennemgang af Nonaka & Takeuchis SECI-model (Socialisering, Eksternalisering, Kombination og Internalisering). Her får man en fin introduktion til forvandlingen af viden og ovenikøbet en klar definition på tavs viden - et begreb som længe har været uklart for mange (jeg selv inklusiv). Det er også imponerende hvordan forfatteren overbevisende kæder vidensledelse sammen med udviklingen fra den hierarkisk og autoritære virksomhed til nutidens netværksbaserede vidensvirksomhed, hvor du skal elske andre som du elsker dig selv. Hvor angst og kontrol er blevet til coaching og samarbejde på tværs af faggrænser.

For alle andre end fag-filosoffer kan kapitel 2 om definitionen på viden virke tung. Her gennemgås en række klassiske filosoffers overvejelser om viden. Efter min mening kunne forfatteren have undværet afsnittet om den klassiske epistemologi. Det bliver brugt for lidt i resten af bogen, og i forhold til bogens mere organisatoriske perspektiv ville det da være langt mere interessant med en begavet perspektivering af Luhmanns organisationsteori og Batesons definition på information i forhold til ledelse og viden.

Viden som vidt begreb
Fra et videnskabsteoretisk synspunkt kan man også godt blive en smule træt af at ordet viden optræder mindst 5 gange på hver eneste side i forskellige afskygninger. Dette er dog ikke en kritik af Peter Holdt Christensen, men mere en kritik af en nyt paradigme som hensynsløst skamrider og reducerer alt til et enkelt og meget abstrakt begreb. Problemet er at vidensbegrebet i knowledge-management-teorien let kommer til på samme tid at minde om Marxismens klassekampsbegreb, Foucaults magtbegreb og Bourdieus kapitalbegreb. For i alle tilfælde vil begreberne forklare alt og dermed kommer de til intet at betyde. Det kan dog tilgives for en så ny forskningstradition som knowledge-management der stadig har ret til at begå nogle ungdommelige fejltrin. For der er ingen tvivl om at forvaltning og ledelse af vidensvirksomheder vil komme til at betyde mere og mere parallelt med at den teknologiske mulighed for at reproducere informationer vokser. Derfor er bogen vigtig.

Burde være pligt-powerpoint slide
Alt i alt er der ingen tvivl om at bogen kommer fint vejen rundt om dette flyvske begreb på en begavet måde – lige fra gennemgang af de filosofiske forudsætninger til forventningerne til fremtidens virksomhed. I den forbindelse er bogens mange skemaer gode oversigtsskemaer som vil passe perfekt ind i enhver powerpoint-præsentation fra et begavet konsulenthus. Bogen burde være pligtlæsning for alle højråbende konsulenter som ofte skriver knowledge-management på sliden, men langt fra analyserer problemet med samme grundighed og nysgerrighed som Peter Holdt Christensen. Kort sagt: Læs bogen hvis du vil vide mere.Om vidensledelse
– perspektiver til refleksion
Peter Holdt Christensen
123 sider, 150,-
ISBN 87-593-0991-1
www.samfundslitteratur.dk
Relaterede artikler

Den problematiske vidensledelse - I de seneste år er der sket en eksplosion i mængden af litteratur, konferencer og beretninger om vidensledelse – overalt...
Videnskollektivisering i vidensvirksomheden - K-forum sætter forsat fokus på Knowledge Management. Denne gang med et speciale om videnskollektivisering i vidensvirkso...
Guide til Knowledge Management - Vi ved godt, at viden er et centralt element af moderne virksomhedsledelse. Men hvorfor er viden så svær at dele? Hænger...
Når filosofi støder sammen med økonomi - Ole Fogh Kirkebys nyeste bog ”Det nye lederskab” handler om mødet mellem filosofi og lederskab. Bogen hævder at den nye ...
Viden er ikke magt - Hvis du tror at din viden giver dig magt, så spiller du det forkerte spil. På arbejdspladsen er viden ikke nøglen til ma...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

60 JOB

kommunikationsrådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Tilbudskoordinator

Frist: 26. september

E-mail- og automation Specialist

Frist: 18. oktober

Pressekonsulent

Frist: 10. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.