Strukturreformen: Råd til intern kommunikation

Skrevet af

Redaktionen Kforum

972 artikler

57 indlæg

Manglende eller uhensigtsmæssig kommunikation er den hyppigste årsag til, at forandringsprocesser ikke forløber effektivt og efter planen. Derfor skal den interne kommunikation prioriteres - og under strukturreformen kan det ikke gå stærkt nok. Ny bog gennemgår fire succesfaktorer i god forandringskommunikation. Den giver inspiration til de ledelsesgrupper, der godt ved, at kommunikationen er vigtig - men mangler konkrete forståelsesrammer og redskaber til at gøre det så godt som muligt.

Det burde egentlig ikke komme bag på nogen. I flere år har man i Folketinget diskuteret behovet for en reform af struktur og opgavefordeling i den offentlige sektor. Og i det øjeblik regeringen indgik en aftale med Dansk Folkeparti – og strukturreformen blev en realitet – burde man i alle kommuner og offentlige institutioner have nedsat en intern gruppe, der i tæt samarbejde med ledelsen fik ansvar for den interne forandringskommunikation. Der er nemlig nok af opgaver at tage fat på, når det kommunikative forandringsklima skal trimmes. Ikke mindst i amter og kommuner, hvor den interne kommunikation mange steder har stået i skyggen af den eksterne. Noget af det vigtigste i en effektiv sammenlægningsproces er, at den interne kommunikation prioriteres – og at kommunikationsfunktionen organiseres hensigtsmæssigt. Samtidig skal ressourcerne bruges optimalt, så kommunikationen fra begyndelsen spiller en strategisk og ikke kun operationel rolle. Det er nøglebudskabet i den nye bog ”Kommunesammenlægning. Råd og redskaber til intern kommunikation”.

Bogens fire kapitler gennemgår succesfaktorer i god forandringskommunikation, og Kommunikationsforum har fået lov til at publicere et uddrag af det første kapitel.

Bogen er skrevet i et samarbejde mellem Helle Petersen, ph.d. og
erhvervsforsker med speciale i forandringskommunikation, og Michael Harris,
kommunikationsleder i Bornholms Regionskommune og aktiv deltager i
sammenlægningen af de 5 bornholmske kommuner og amtet til én regionskommune.

Bogen indeholder en lang række eksempler fra den bornholmske
sammenlægningskommunikation, konkrete redskaber og argumenter for de fire
succeskriterier:

1) Organisér kommunikationen
2) Lav en solid kommunikationsplan
3) Gør mellemlederne til forandringsagenter
4) Optimer infrastrukturen

Ledere i den offentlige sektor har ikke tid til at læse tykke bøger om forandringskommunikation. De har alt for travlt med at få de daglige opgaver og alle udfordringerne, som strukturreformen medfører, til at gå op i en højere helhed. Til gengæld er der stort behov for inspiration til, hvordan man helt konkret håndterer den store kommunikationsmæssige udfordring det er at gennemføre kommunesammenlægningerne.

Forfatterne gennemgår, hvad det vil sige at arbejde strategisk med kommunikation. Deres ambition er at bidrage til strukturreformens kommunikationsmæssige udfordringer med et lille, men fagligt solidt og direkte anvendeligt indspark. Tiden er ikke til lange teoretiske udredninger og filosofiske overvejelser. Forberedelserne til kommunesammenlægningerne er i fuld gang, og i mange af de offentlige organisationer har man endnu ikke taget fat på en decideret kommunikationsplanlægning.

I denne bog er der hjælp at hente - både for de ansvarlige ledere og for de kommunikations- og udviklingsmedarbejdere, der skal spille en afgørende rolle i processen. Bogens pointer er baseret på forskning i og praktisk erfaring med forandringskommunikation. Den præsenterer en forståelsesramme, som er værdifuld i alle forandringsramte organisationer, suppleret med erfaringerne fra sammenlægningen på Bornholm og konkrete redskaber til den forestående kommunikationsplanlægning.

Læs et uddrag af første kapitel fra bogen her.

Bogen kan bestilles på: www.djoef-forlag.dk/vare/8757412596

Relaterede artikler

Kommunalreform = ny branding? - Back To Basics. Kommunerne bør arbejde udfra en god, gammeldags informationspolitik. Det er svaret fra kommunalforsker R...
Fusionsledelse i det offentlige - en huspostil for strukturreformen - Ordentlig, retskaffen og redelig. Klassiske dyder, der sjældent inkluderes i en moderne managementdiskurs. Men klassiske...
Kommunal corporate communication - Der er tryk på kedlerne i det kommunale maskinrum. Kommunerne er i fuld gang med at udmønte de 49 love, der tilsammen ud...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

58 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Projektleder

Frist: 9. december

Presse- og mediechef

Frist: 19. december

Journalist – Presseansvarlig

Frist: 2. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.