Status for CSR
Lovpligtig frivillighed

Skrevet af
Siden 2009 har det været lovpligtigt for Danmarks største virksomheder at oplyse i deres årsrapporter, hvordan de arbejder med samfundsansvar (Corporate Social Responsibility). Det betragtes dog også som tilstrækkelig efterlevelse af loven alene at oplyse, at virksomheden ikke har nogen politik for samfundsansvar. I den frivillige lovgivning ligger der derfor en implicit antagelse om, at rapporteringskravet i sig selv vil få virksomhederne til frivilligt at arbejde mere med sociale og miljømæssige spørgsmål.
Med en teoretisk kombinationsstrategi baseret på Baldwin og Caves reguleringsteori, Morsings stakeholder- og brandingteori og Foucaults sociologiske teori om internalisering undersøger dette speciale derfor, hvordan 20 tilfældigt udvalgte danske virksomheder har arbejdet med CSR i perioden 2007-2009, og hvordan de har reageret på rapporteringskravets indførelse. 
 
Jeg finder, at godt halvdelen af virksomhederne allerede rapporterede om CSR-lignende temaer inden lovkravets indførelse, mens godt en tredjedel af de undersøgte virksomheder er begyndt at arbejde med CSR som følge af lovkravet. Jeg finder også, at konkret, regelbaseret lovgivning har større betydning for virksomhedernes adfærd end informations- og incitamentsbaseret regulering. Virksomhederne oplyser desuden, at de primært opfatter CSR som et spørgsmål om risikostyring, og kun i mindre grad som et økonomisk spørgsmål med betydning for bundlinjen. Endelig finder jeg, at der blandt de 20 undersøgte virksomheder er en markant mangel på målbare effekter af CSR-arbejdet – og en tredjedel af virksomhederne oplyser, at de slet ikke arbejder med CSR. Den teoretiske ramme indikerer, at dette kan skyldes, at virksomhederne opfatter lovgivningen som ukonkret og rapporteringskravene som alt for omfattende. Jeg foreslår derfor, at Årsregnskabslovens § 99a bør omformuleres til kun at kræve, at virksomhederne offentliggør de målbare resultater af deres arbejde med CSR.
 
Specialet er aflagt ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og blev vurderet til karakteren 12.
 

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

37 JOB

Kommunikationsrådgiver 
(content developer)

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.