Spindoktorernes førstehold bliver på banen

Efter Lars Løkke Rasmussens ministerrokade i sidste uge er det igen blevet tid til udskiftninger i feltet af spindoktorer og særlige rådgivere på Christiansborg. Med et par undtagelser sker udskiftningerne reelt kun på spindoktorernes andethold. Førsteholdet bliver på banen, og her spinnes flittigt med både ministre og medier.

Førsteholdet

Hos de konservative består førsteholdet af Lene Espersen med sin spindoktor Morten Langager og Brian Mikkelsen med Sandy French. De suppleres fra Venstre af statsministerens særlige rådgiver indtil den 2. marts, Søs Marie Serup.

Fælles for alle tre er, at de af Christiansborg-pressen forventes at have særlig insiderviden om, hvad der foregår i de respektive regeringspartier - ud over at de er leveringsdygtige i en minister, der kan udtale sig til citat på stort set alle tider af døgnet.

I niveauet lige under disse tre opererede indtil for nylig desuden en fjerde interessant figur - skatteminister Kristian Jensens særlige rådgiver Peter Høyer. Han er imidlertid fratrådt samtidig med sin minister og ventes ikke at optræde igen som særlig rådgiver på regeringsholdet. Det til trods for, at Høyer havde et ganske godt navn blandt pressefolk.

Morten Langager er den sidste tilbageværende af spindoktorholdet årgang 2001. Han er som tidligere journalist den klassiske spindoktortype og agerer meget selvstændigt. Det kan Langager især i kraft af, at han har et særdeles tæt og fortroligt forhold til sin minister, Lene Espersen. Så tæt, at han gerne siger "vi" om ministeren og "vores" om Espersens position. Hos pressen har Langager generelt et godt ry, men skyer ingen midler og kan for eksempel også ind imellem optræde intimiderende og truende over for journalister, hvis han får nys om artikler, der er ved at blive skrevet, og som han ikke bryder sig om. Han indrømmer aldrig, hvis hans minister har kvajet sig og placeres derfor i kategorien "sæbeagent". Alligevel ligger Langager i toppen på journalisternes troværdighedsbarometer.

Langager beskrives som meget "informationsindhentende". Han spørger gerne journalisterne lige ud om indholdet i morgendagens historier, og han går gerne "stuegang" rundt på redaktionerne på Christiansborg for at snuse nyheder op.

Langager er sekunderet af en lige så respekteret spindoktor, nemlig Sandy French. Hun var indtil for få år siden Ekstra Bladets politiske redaktør. Også hun beskrives som en klassisk spindoktor med udfarende mediekontakt og et finmasket journalistnetværk. Hun er ferm til at tænke i medievinkler og formulerer sig godt skriftligt. Nogle pressefolk mener, at French meget gerne vil spinne. Endda i en grad, hvor hun også gør det mod kollegerne i Venstre. Alle betegner hende som dygtig.

Søs Marie Serup har reelt været Venstres eneste egentlige spindoktor i flere år. Det til trods for, at hun det seneste år har slået sine folder i Statsministeriet som Løkkes særlige rådgiver, mens Venstre har haft sin egen pressechef. Journalister på Borgen, som ønskede viden ud over banale praktiske informationer, og for eksempel politiske vurderinger, gik uden om pressetjenesten og direkte til Serup. Sådan var situationen indtil for nylign, og sådan bliver det i fremtiden, selvom Serup nu skifter visitkortet ud. Forskellen er dog, at hun i fremtiden kan opdatere sin Facebook-profil, uden at hun af den grund ender i pressen med sine markante vurderinger.

Søs Marie Serup er Venstres eneste reelle spindoktor
- også selvom der er ny titel på visitkortet


Der er imidlertid meget delte meninger om Serup i pressekorpset. De fleste mener, at det seneste halve år har været svært for hende, fordi Løkke ikke i tilstrækkelig grad har inddraget sin særlige rådgiver i sine planer. Andre vurderer, at hun mangler reel viden om, hvad der sker i regeringen og i øvrigt har tabt stor troværdighed ved over for pressen at benægte Løkkes - for de fleste iagttageres vedkommende - ret iøjnefaldende problemer. Andre mener derimod, at Serup er ubetinget dygtig og dermed fortsat er et kæmpe aktiv for Venstre og statsministeren i den kommende valgkamp.


De andre førsteholds-spillere


I den absolutte top af spindoktor-ligaen finder man også Dansk Folkepartis pressechef Søren Søndergaard, der har en meget høj stjerne blandt pressefolk. Han beskrives som ordholdende, dybt troværdig og særdeles dygtig. Han regnes af nogle pressefolk som den klart dygtigste af alle Christiansborgs spindoktorer.

DF's Søren Søndergaard regnes af flere som den
dygtigste spindoktor på Borgen


Hos oppositionen får især to navne stor ros blandt pressefolk. Det er Helle Thorning-Schmidts personlige rådgiver Noa Redington og SF's pressechef Claus Perregaard.

Noa Redington opererer mere proaktivt i forhold til pressen med sager og vinkler, end man måske kunne forvente af en politisk strateg med baggrund som klog mand på Mandag Morgen.

Uden Noa Redington var Socialdemokraterne ilde stedt


Nogle mener dog, at Noa Redington til tider kan forfalde til den udbredte uvane eller erhvervsskade med at være en "sæbeagent" eller propagandist.

Helt modsat er det med Claus Perregaard, hvis troværdighed er i top. Han bliver brugt af journalister og kommentatorer som en ganske nyttig sparringspartner. Lige netop den rolle giver høj status og godt ry i pressekorpset, der kan vise sig nyttig i afgørende situationer. Perregaard er måske oppositionens stærkeste kort på spinfronten lige nu.

SF's Claus Perregaard er en kyndig og vittig sparringspartner for journalister

Andetholdet

De særlige rådgivere i regeringen er typisk folk med baggrund som konsulenter i Venstres politisk-økonomiske sekretariat og pressetjeneste på Christiansborg. De har gerne faglig baggrund som økonomer eller pressefolk, og mangler ofte både netværk og viden om, hvordan pressen arbejder. De er derfor sjældent opsøgende over for pressen, og derfor er de som regel suppleret med en almindelig pressechef med journalistbaggrund til at håndtere pressen.

Hvis man ændrer perspektivet væk fra Christiansborg-journalisternes verden og i stedet betragter rådgivernes rolle fra ministrenes vinkel, så kunne man i stedet - lidt venligt - kalde denne type rådgivere for rådgivere, der "spiller på andetholdet".

De bedste af dem arbejder - efter sigende - mere som strateger og politiske kuglestøbere end med pressehåndtering og proaktivt spin. Det er derfor meget vanskeligt for udenforstående at afgøre, hvorvidt de faktisk bidrager positivt til ministerens politiske arbejde.

Ikke desto mindre er det især denne type særlige rådgivere, der tilsyneladende har vundet indpas især i Venstre i de senere år. Formentlig fordi ministrene efterspørger den mere faglige type, som de politisk kan sparre med.


Martin Vith er den Venstremand i landet, der
ved mest om politisk kampagne


Blandt dem skiller især Venstres tidligere informationschef Martin Vith sig ud. Han er særlig rådgiver for miljøminister Karen Ellemann. Vith har tidligere været en vigtig del af Venstres kampagnehold og har en direkte linje ind til Løkke. Ifølge rygterne var det først, da Lars Løkke Rasmussen kraftigt opfordrede Vith til at blive særlig rådgiver for Ellemann, at han søgte stillingen. Vith er den venstremand i landet, der ved mest om politisk kampagne. Han nævnes i øvrigt fra tid til anden som Venstres kommende partisekretær. Flere peger dog på, at Vith ikke har været særlig succesfuld med få Karen Ellemans medieoptræden til at spille.

Enkelte særlige rådgivere falder dog helt uden for kategori. Blandt dem er Finansministeriets Søren Møller Andersen, som hverken ved særlig meget om, hvad der generelt foregår og har lavstatus blandt de pressefolk, som Kforum har talt med.

Møller Andersen har en blandet baggrund. Han uddannet journalist, men har stort set kun været ansat i Venstres pressetjeneste, indtil han blev ansat hos Claus Hjort Frederiksen i Beskæftigelsesministeriet.

Møller Andersen kan - ret enestående - finde på at sidde med i lokalet, når hans minister giver interviews. Dertil kan han insistere på at udvælge passager, som så må bruges til citat. Måske forståeligt, hvis der var tale om en ny og usikker minister, men for de fleste uforståeligt taget i betragtning af, at hans chef er regeringens stærke veteran. Claus Hjort er dog kendt for sin aldrig svigtende loyalitet over for sine ansatte, så Møller Andersen bliver i hvert fald siddende frem til valget.


Hvem bliver de nye?

Det var en kort gennemgang af nogle af spindoktorerne på borgen. De fleste steder er spindoktorerne fulgt med deres ministre i forbindelse med rokaden. Det gælder for eksempel Langager og French. I nogle ministerier skal man derfor ud at finde helt nye spindoktorer. Her mangler der nye folk:

  • Undervisningsministeriet
  • Socialministeriet
  • Skatteministeriet
  • Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Forsvarsministeriet

Om der overhovedet bliver ansat spindoktorer, og om det bliver førsteholds-spillere eller andetholds-spillere, der kommer til at agere i ministerierne, vides af gode grunde ikke. Men det bliver spændende at se, hvad der sker de næste par uger.

---

Som en lille service fra Kforum-redaktionen kommer nedenfor Jarl Corduas kommentar til flytningen af statsministerens spindoktor, Søs Marie Serup. Kommentaren ligger samtidig på sitet som selvstændigt indlæg.

Søs Serup skal være 'den ny Michael Kristiansen'
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har flyttet sin særlige rådgiver Søs Marie Serup væk fra Statsministeriet. I fremtiden klarer han sig helt uden. Det er sket, fordi Løkke endelig har indset, at tingene sejler i Venstres pressetjeneste på Christiansborg, og at der er behov for oprustning. Situationen med faretruende vigende meningsmålinger, manglende momentum i den politiske debat og to måneders elendig presseomtale skal vendes. Ellers taber VK med sikkerhed regeringsmagten. Det er sådan set baggrunden for beslutningen, som jeg vurderer det.

Serup er tidligere pressechef i Venstre, men skal altså nu være øverste chef for "Center for Kommunikation og Politik", der er en samlet betegnelse for partiets politiske-økonomiske afdeling og pressetjeneste, der dog hver især også får en underordnet chef. Det bliver derfor interessant at se, hvem Venstre formår at rekruttere til disse stillinger. Det er lang tid siden at regeringspartiet har tiltrukket A-kæden i dansk dagspresse til at søge stillinger som spindoktorer mv. Faktisk har de konservative haft mere held med det. Senest, da Ekstra Bladets daværende politiske redaktør Sandy French for et par år siden blev særlig rådgiver for Brian Mikkelsen i Justitsministeriet.


En af Søs Marie Serups opdateringer af Facebook-profilen med den berygtede, ironiske vending "Danmark er et dejligt land at lege med politik i"

Kan der være en anden forklaring? For eksempel at Serup er blevet degraderet for sin trang til at opdatere sin Facebook-profil med kontroversielle budskaber, der har skabt unødig dårlig omtale også for statsministeren - senest med formuleringen om, at man "legede politik"? Bevares. Men så skulle Løkke jo afskedige hende helt. I stedet har han lagt ansvaret for Venstres fremtidige valgkampsindsats i hendes hænder. Det ville være underligt, hvis Løkkes tillid var forduftet.

Spørgsmålet er i øvrigt om Facebook-sagen nr. 2 var blevet en sådan stor sag, hvis ikke det havde været vinterferie, hvor der var meget langt mellem de politiske nyheder på Christiansborg. "Feed the mediebeast or its gonna eat you up", siger det gamle ord. Og man kunne tilføje: Especially when you screw up! Og det gjorde Serup så. Men værre synes Løkke åbenbart heller ikke, at det var.

Som chefspindoktor i Venstres kampagnemaskine får Søs Serup nu mulighed for at lave alle de facebook-opdatereringer hun vil, nu hvor hendes lønseddel kommer fra Venstre og ikke (direkte) fra skatteyderne.

Hvad skal Serup så lave ud over at opdatere sin Facebook-profil? Jobbet går ud på dels at samle tropperne til et slagkraftigt team, der dels forsvarer regeringens og Venstres politik og dels jage oppositionens topfolk fra morgen til aften. Det sidste har virkelig været en mangelvare hos Venstre, hvor man de sidste par år ikke rigtig har prioriteret området. Venstres pressetjeneste er i øvrigt blevet dumpet af pressen som værende et noget søvnigt foretagende frem for at være den slagkraftige spin- og propagandacentral, som den var få år tilbage. Det bliver der lavet om på nu, og formentlig bliver pressen bombarderet med kreative forslag såsom, hvordan de kan se Søvndal og Thorning og deres politik efter i sømmene?, hvordan ser en S-SF-RV-regerings politik ud?, hvor er splittelserne i oppositionen? osv. For at citere en senere berømt dansk spindoktor: "Der er SÅ meget guf at komme efter!"

Serups hovedforce er, at hun er god til at engagere og motivere folk. Nu står hun overfor en kæmpeopgave med at samle, koordinere og styrke kræfterne i Venstres gruppe, de tunge ordførere, medarbejderne partisekretariat på Christiansborg og "førerbunkeren" i Søllerød samt ikke mindst ministrene og deres særlige rådgivere. Serup skal være "den ny Michael Kristiansen", der i regeringens første periode af Venstrefolkene selv blev set som fænomenal til "at samle trådene, få alle til at spille sammen og føle sig som en del af holdet", som det formuleres.

Ved at gøre Serup til chefspindoktor er 3. trin af Løkkes raket, der ifølge ham selv skal "modernisere Venstres parti", skudt af. Først forsvandt det gamle hold i pressetjeneste pludselig ud af bagdøren. Så gjorde Løkke i forbindelse med rokaden Kristian Jensen til boss for folketingsgruppen, og nu er Serup så blevet sat i spidsen for Venstres presse- og kampagneindsats frem mod valget. Er der mere i posen? I så fald så kunne man spekulere i om Venstres partisekretær Jens Skipper Rasmussen også er på vej ud. Det ville være sidste udkald for en sådan fyring, hvis Venstre skal nå at køre en ny i stilling inden valget.

Vil alle disse anstrengelser så virke? Det kan ingen vide, men Lars Løkke har efter min vurdering i hvert fald truffet et helt nødvendigt og overordnet set rigtig fornuftigt valg, hvis overhovedet VK-regeringen skal have en chance for at vinde over oppositionen ved det kommende folketingsvalg.

Ryster det så oppositionen? Næh. Dette træk af Løkke bør strategerne i S og SF have forudset for længst. Men spin-krigen i det daglige bliver nu mere intens, og den vil kun blive optrappet frem mod valget.

Relaterede artikler

Hvem er bange for den store stygge spindoktor? - Spin som ikon, erhverv og projektion. En anmeldelse af Klaus Kjøller: Spindoktor
Spindoktorer i spil - Spin-doktorerne har kronede dage på Christiansborg. Den borgerlige regering har centraliseret og professionaliseret hånd...
Spindoktoren som Simulacra - Han er Christiansborgs svar på Patrick Bateman. Han findes ikke, men nogle ønsker, at han skal hjemsøge medierne. Han ti...
Lej en spindoktor: fås fra 50.000 kr. - Til trods for, at VK-regeringen er en rigtig spareregering, scorer spindoktorerne kassen. Regeringens spareiver gælder i...
Lov mod spindoktorer - I Storbritannien har Blair svært ved at kontrollere sine spindoktorer – efter en uheldig episode er en ny lov på vej, de...
Spindoktor med partibogen i orden - Nyrups tidligere rådgiver Billy Adamsen går til angreb på den udbredte tese om, at en god rådgiver kan arbejde for enhve...
En spindoktor krydser sit spor - ‘Spin‘ er en styrkelse af demokratiet. Ellers lytter partierne nemlig bare til deres medlemmer. Designerpolitik er en st...
På spin road med 130 km/t - Billy Adamsen til kamp mod den moderne politiks mediemanagement. Modsat Mads Qvortrup, der mener spindoktorerne skaber k...
Fejde om spindoktorer - Statsministeriets pressechef Michael Kristiansens måde at være spindoktor på er en ny og mere brutal måde at udføre hver...
Spindoktorer til SiD - Efter den seneste tids stormvejr i medierne, overvejer SiD at ansætte spindoktorer til krisestyring. På hovedbestyrelses...
Ingen god politik uden spindoctors - Politisk spin er et stærkt omdiskuteret emne, og mange mener, at det skader den demokratiske proces. Men er det realisti...
Spindoktorens Grønspætte bog - Ny bog om professionel politisk kommunikation. Bogen handler om sidste folketingsvalg og de langt mere professionelle ti...
Meget spinnende - Vidste De, at Berlingske Tidendes chefredaktør har foræret Marianne Jelved to mandater? Eller fire, faktisk. K-forum br...
Spindoktorer skal følge reglerne - Statens spindoktorer skal overholde reglerne for offentligt ansatte.
Hvad må en spindoktor egentligt - Spindoktorerne er kommet for at blive, og det er naivt at tro andet, skriver politisk redaktør Thomas Larsen i Berlingsk...
Spincity eller journalister i selvsving - Pressen skal nu kommunikere med mennesker, der taler pressens eget sprog. Uhadada. En ny art – ikke truet- men truende- ...
Etik - tak! For ytringsfrihedens skyld - Halve sandheder holder ikke demokratiet i live. Spindoktorer og andre kommunikatører har et ansvar for demokratiets trov...
Savnes: Spilleregler for spindoktorerne - I mange indlæg om regeringens spindoktorer eller medierådgivere er der gode og relevante betragtninger. Som gammel i går...
Spindoktorerne skal i snor - Hvordan kan det gå til, at ministres spindoktorer, der er ansat som særlige rådgivere, kan klokke i det ved bl.a. at lyv...
Spin er kommet for at blive - Når fænomenet spindoktorer er til debat, tales der ofte om farerne for demokratiet ved at pressen kan blive holdt for na...
Ind med spindoktorerne - Der er brug for flere spindoktorer i dansk politik. For det politiske system bliver alt for ofte taberen i kampen om den...
Spindoktorens lægetaske - Det synes snart almindeligt kendt i den danske befolkningen, at spindoctoring spiller en stadig stigende rolle i dansk p...
Spindoktorerne er legitime - Det er både legitimt og nødvendigt, at spindoktorerne får en plads i dansk politik. Det skriver lektor i politisk journa...
For få spindoktorer i dansk politik - I stedet for at stække regeringens spindoktorer burde Folketinget styrke ministeriernes kommunikation. Folkestyrets p....
Folketingsflertal for undersøgelse af spindoktorer - Et enigt Folketing sagde i går ja til en undersøgelse af regeringens system med spindoktorer. Regeringen vil formodentli...
Lykketofts nye spindoktor - Socialdemokraternes Mogens Lykketoft har hyret Morten Boye Hviid som spindoktor.
Spindoktoren ud af venteværelset - spindoktorerne er kommet for at blive i dansk politik, og hvis de er til fare for noget, er det ikke demokratiet, mener ...
Spindoktorer sættes ind i krigen - Inden for den nærmeste tid vil den amerikanske regering udsende en vrimmel af kommunikatorer til områder med "stor globa...
Spin er død - Spinkulturen, der de seneste år har bredt sig i det politiske liv, står foran et sammenbrud i stil med det, der fik dot...
Spindoktorens overmand: den strategiske kommunikation! - Artiklen ’Politisk spin spiller fallit’ (Mandag Morgen 26. maj 2003), som kan læses her på Kommunikationsforum, er de se...
Share of Silence - Foghs brandingstrategi - Her-kommer-dansk-politiks-Lance Armstrog-ned-fra-bjergene-og-sætter-tingene-på-plads-hjemkomst. En hjemkomst, der bevist...
Ny spindoktor til kirkeministeren - Kirkeminister Tove Fergo (V) har besluttet sig til at ansætte en ny spindoktor, der skal afløse Henrik Gade Jensen på po...
Foghs pressechef bør sanktioneres - Statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) pressechef, Michael Kristiansen, skal sanktioneres for ikke at have fortalt san...
Spindoktor i Kongehuset? På folkets kærlighed og mediernes nåde - Det danske kongehus har som et af de sidste i Europa ansat en presse- og informationschef. Er det et led i en større mod...
The King of Spin: Alastair Campbell - Da Alastair Campbell i efteråret 2003 sagde sit job op, lød der et lettelsens suk i store kredse af Labour. Ugebrevet A...
Spindoktorer skal skoles - Spindoktorer skal uddannes i god embedsmandsskik. Og så skal de fyres, når statsministeren udskriver folketingsvalg, så ...
Kerry´s danske spindoktor - Joe Hansen, der hedder sådan, fordi han har en dansk far og en amerikansk mor, hører til blandt de bedste politiske rådg...
Metaspin - Verden er blevet postmoderne. Samfundet er blevet hyperkomplekst. Og politik er blevet spin. Politik er ikke længere bår...
Spindoktori: Luftkastel eller virkelighed? - Den store uenighed om spindoktoris udbredelse i Danmark er velkendt, og aktuelle undersøgelser af fænomenets udbredelse...
Spinopedia fra A til Ø - Hvem er hvem i de store spinmaskiner. Her kommer Kforums helt personlige Spinopediea fra Søren Espersen over Michael Kri...
Spin som spin - Nu ser vi Fogh og Lykketoft dagen igennem bruge spin til at spinne med. Nu er det jo pr. defintion modparten, der spin...
Spin – et dårligt alibi - Jeg kommer uvilkårligt til at tænke på Monthy Pythons klassiske Spam-sketch når jeg i disse dage hører ordet spin. Alt e...
Lykketofts spinspin - I disse dage ser vi Mogens Lykketoft fortælle enhver, der gider tænde et kamera, at han slet ikke kan hamle op med Venst...
Spin eller banal populisme - Kun et fåtal af de såkaldte spindoktorer på Christiansborg har indflydelse på strategi, der reelt påvirker den politiske...
Spinoff på selvspin - At politikerne beskyldes for at spinne er der ikke i sig selv så meget nyt i. Det nye i valgkampen 2005 er at medierne o...
De overflødige har fået ny pressechef - Han skal træde i dybe fodspor. Foran ham gik Søren Espersen, Danmarks par excellence mest berygtede og berømmede spindok...
Et fair forsvar for Kristiansen - Lad mig starte med at slå fast, at jeg ikke kender Michael Kristiansen. Faktisk tror jeg slet ikke, han har særlig mange...
Spindoktorer i søgelyset - Tiden, hvor toppolitikere troppede op til fugtige aftener med pressen, er afløst af nøje tilrettelagte interviews. Denne...
Fogh & Ulven - Det blev desværre ikke Jepsen. Vi tog fejl. Det blev Ulveman, som flertallet af Kforums læsere så rigtigt gættede. Ansæt...
Nej tak til spindoktorer - Jyske Bank behøver ingen spindoktorer, fastslår ordførende direktør Anders Dam.
Gammeldags mobning virker i moderne politik - Anders Fogh Rasmussen (V) mobber Helle Thorning-Schmidt (S).
Kommunekommunikation er IKKE spin - Chefredaktøren på JydskeVestkysten, Mette Bock, er ikke begejstret for, at kommunerne opruster og professionaliserer kom...
Sportsspindoktoren - Anja Andersen har én. Bjarne Riis har én. AGF kunne godt have brugt én. Altså en spindoktor. Eller rettere: en sportsspi...
Selvspinneriet - Først handlede det blot om spin. Så handlede det om metaspin. Journalistisk navlepilleri ifølge den ene lejr. En garanti...
Medielobbyisme = spin 2.0 ? - Skal vi nu til det igen: Et nyt buzz word inden for kommunikationsfaget? Er det nu også nødvendigt? Ja, mener nærværende...
En helt uforsvarlig spindoktor? - Mange mener, at spindoktorhysteriet er overstået. I England er Tony Blair ved at skrive sit politiske testamente, og i U...
Spindoktorens bibel - Hvis du troede, at du vidste alt om spin, kan du godt tro om. Mads Christian Esbensen og Bo Bredsgaard Lund har ifølge d...
Spindoktoren – demokratiets tro tjener - … når han skal sige det selv. Samtaler om spin giver et levende indblik i hvad en række af landets mest fremtrædende spi...
Kommunikativ oprustning i Finansministeriet - Finansministeriet opruster på kommunikationsfronten og ansætter for første gang en professionel kommunikationsmedarbejde...
Fogh-regeringens brug af spin i mediehåndteringen - Opdeling af journalister i A- og B-hold og mobningskampagner i medierne mod politiske modstandere. Det er blot to af man...
Syv bud på Helles nye spindoktor - I den seneste tid er der blevet spekuleret i hvem der skal være Helle Thorning-Schmidts nye spindoktor. Man behøver ikke...
Ny Alliance: Hvad gik der galt? - Ny Alliance lagde ud med en sensationel politisk start-spurt, en veltrimmet kommunikationsstrategi og en professionel fr...
Don’t worry – det’ bare spin… - Lotte Hansens bog om spin har høj underholdningsværdi. Læseren får en personlig beretning fra magtens korridorer, spin...
Lobbyister lyver ikke - Med den første danske bog om emnet, ”Public Affairs – lobbyisme i praksis” giver Mads Christian Esbensen et bud på en la...
Noa spiddet og spinnet - Kan han stå distancen som spindoktor? Har Helle Thorning-Schmidt rustet sig til kampen om statsministerposten? Kommer de...
Hvor er Rønns spindoktor? - Statsministeren opfordrer journalisterne til at udvise forståelse for integrationsministeren. ”Hun er fra en anden tid”,...
Kommentator-krigen - Det har ramt Berlingske-koncernens chefredaktør hårdt, at deres kommentators ”analyser” ikke længere blot kritiseres i d...
Spinnin’ round… Dagbogen - En afspejling af virkeligheden? En fordrejet historie eller rensning af enkelte personer? Hvordan skal Christoffer Guldb...
Exit Fogh: Who is up and who is down? - Alle taler lige nu om, hvornår mon Lars Løkke Rasmussen sætter sig i statsministerstolen. Men vil det gavne? Hvem i dans...
Sister Spin - Det er ikke kun statsministeren, der er blevet udskiftet her i weekenden. Der er også vagtskifte i et af kommunikations-...
Fri os fra alle kongekabale-klicheerne - Suk. Når selv erfarne kommunikatører forfalder til spin-klicheer a la Kongekabalen, har vi særlige rådgivere et problem....
Game Change-PR - ”Jeg kan ikke påtage mig jobbet som udenrigsminister. Det er Bill, du ved jo, hvordan han er. Der vil ikke gå en dag, hv...
Spinkontrol? - Med inspiration fra USA står to nye websteder, Spinnesiden og spinkontrol.dk, klar til at afsløre manipulerende spin i d...
Public affairs for begyndere - Her kan du både finde vores kursus om public affairs i praksis, og en anmeldelse af en god bog om emner. Mads Christ...
Derfor Noa og Helle - ’Noa Redington er netop blevet ansat som Helle Thorning-Schmidts særlige, personlige rådgiver’. Sådan indledte Jakob Nie...
Kjerrumgaard er kongen - Margrethe Vestagers spindoktor, Henrik Kjerrumgaard, får topkarakter i ny undersøgelse. Og Slotsholmens presseloge tilde...
Valget vindes mellem valgene - Mens de andre politiske partier er usynlige i gadebilledet, kører Dansk Folkeparti en annoncekampagne for det kommende k...
Spindoktorernes bibel - De danske ministre bliver mere og mere afhængige af deres særlige kommunikationsrådgivere, spindoktorerne. I dag udkomme...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

25 JOB

Pressemedarbejder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.