Spindoktorens overmand: den strategiske kommunikation!

Skrevet af

Ole Larsen
informationsmedarbejder

2 artikler

0 indlæg

Artiklen ’Politisk spin spiller fallit’ (Mandag Morgen 26. maj 2003), som kan læses her på Kommunikationsforum, er de seneste dage blevet refereret i en række danske medier. Den tager temperaturen på kommunikationen imellem den britiske befolkning og regeringspartiet Labour med premiereminister Tony Blair og dennes spindoktor Alastair Campbell i spidsen. Artiklen erklærer hurtigt patienten for død; Og i en dansk kontekst lidt for hurtigt! Spørgsmålet er, om der ikke er god grund til at revurdere patientens tilstand i tilgangen til at forstå disse års hjemlige udvikling i den politiske kommunikation.

D. 11. september spin
Den britiske spindoktor Jo Moore har med sit efterhånden verdensberømte spin den 11. september 2001 tilsyneladende fået æren af at definere, hvad en spindoktor egentlig laver. Spindoktoren handler herefter groft manipulerende, kontrollerende og udgør en stærk centralistisk enhed som styrer journalister og befolkning. Argumentet er herefter, at dette efterhånden gennemskues af medier og vælgere og derfor er effektløst eller ligefrem kontraproduktivt. Men frem for at bidrage konstruktivt til den hjemlige debat er denne definition snarere med til at begrænse os i vores kritiske forståelse af den kommunikation, der dagligt udgår fra parti- og regeringskontorerne. I stedet bør vi anlægge en bredere og mere raffineret tilgang til debatten for på den måde at indfange de strategiske forhold, som gør sig gældende i partiernes kommunikation til vælgerne.

Demokratiets mulighed?
En gennemgående pointe i artiklen er, at der inden for de seneste år skulle være gravet en kløft mellem politikere og vælgere. Årsagen skulle være overdreven brug af spin i den offentlige meningsdannelse. At overføre dette argument til hjemlige forhold er stærkt tvivlsomt og overser mindst en væsentlig pointe. Frem for spin er det i en dansk kontekst snarere større og mere strukturelle forandringer, som har skabt en kommunikativ kløft mellem politiker og vælger. Politik i dag er komplekst og finder ofte sted i forhandlingspolitiske netværk langt væk fra befolkningen. Her forhandles og udarbejdes kompromisser på tværs af forskellige interesser, som den almindelige borger ikke har mange chancer for at gennemskue og for manges vedkommende heller ikke er af oprigtig interesse. Denne kløft har faktisk skabt et behov for folk, der kan tænke i kommunikation – herunder spindoktorer – som skal hjælpe politikerne med at oversætte og kommunikere de politiske budskaber i forhold til at opnå vælgernes gunst. Dette er ikke nødvendigvis en demokratisk trussel, måske snarere tværtimod.

Den højeste fællesnævner er muligheden og målet
Det hævdes videre i artiklen, at folk savner fordybelse frem for overflade i de politiske debatter. Med al respekt for de danske vælgere er der ikke noget der tyder på, at de ikke skulle være til korte sætninger og klare budskaber. Snarere tværtimod. De senere år har vi set især Dansk Folkeparti, men i høj grad også Venstre med deres troværdighedskontrakt, afsende retorisk skarptslebne budskaber, som har vakt en betydelig appel i store og mere og mere mobile vælgergrupper. Dansk Folkeparti og Venstre har indregnet mindst to forhold i deres strategiske fundament: For det første er det kun en brøkdel af den danske befolkning, som besidder en egentlig indsigt i den politiske substans, jf. førnævnte kløft. Sat på spidsen er vi overflademennesker, som i høj grad er til fals for klar kommunikation og overbevisende performance.

De politiske partier er klumpet sammen på midten
I forlængelse heraf finder vi det andet forhold, nemlig at de politiske partier er klumpet sammen på midten. Lige fra venstrefløjen til det yderste højre lover partierne i dag bedre forhold for de ældre, bedre sygehuse, skoler, institutioner osv. Alle partierne byder således ind med politiske budskaber om en bedre velfærdsstat, og når partierne set fra et vælgersynspunkt har de grundlæggende samme politiske mål bliver måden man siger tingene på meget vigtig. Spin handler derfor ikke kun om overfladiske slogans, men gælder i høj grad om at manøvrere kommunikativt strategisk i et mudret politisk landskab og om at besidde evnen til at sætte klare og salgsfremmende etiketter på de ofte ensartede politiske varer partierne har på hylderne.

Spindoktorens overmand er den strategiske kommunikation
Så i stedet for at diskutere om spin a la Jo Moore er død eller ej, vil det være langt mere interessant at diskutere spindoktorens overmand, nemlig den strategiske kommunikation og dennes rolle i den politiske kommunikation. Der er ingen tvivl om, at spin finder sted på et dybereliggende og mere strategisk niveau end diskuteret i Mandag Morgen. Et faktum er, at Venstre og Dansk Folkeparti for længst har fået øjnene op for den strategiske politiske kommunikations muligheder og rækkevidde og flere af de andre partier er på vej. Så frem for at hævde, at den enkelte spindoktor skulle udgøre en demokratisk trussel, bør vi snarere fokusere på partiernes brug af den strategiske kommunikation, som har andre og mere vidtrækkende konsekvenser for den demokratiske dialog i vores samfund.

Ole Larsen. Underviser i politisk kommunikation på RUC´s kommunikationsuddannelse. Har skrevet bogen Professionel politisk kommunikation (Akademisk Forlag 2002)

Læs den omtalte artikel fra MM: Spin er død

Læs mere om bogen: "Professionel politisk kommunikation" på kommunikationsforum.dk


Relaterede artikler

Valget mellem pressecheferne - Enhver ved jo at Rasmussen vinder valget. Men hvilken spindoktor vinder valget?
Marionetternes vagtparade - DJ og DJØFs første fælles arrangement - "Demaskering af en valgkamp" - om spillet bag scenen i valgkampen i november ble...
Lov mod spindoktorer - I Storbritannien har Blair svært ved at kontrollere sine spindoktorer – efter en uheldig episode er en ny lov på vej, de...
Spindoktor med partibogen i orden - Nyrups tidligere rådgiver Billy Adamsen går til angreb på den udbredte tese om, at en god rådgiver kan arbejde for enhve...
Fejde om spindoktorer - Statsministeriets pressechef Michael Kristiansens måde at være spindoktor på er en ny og mere brutal måde at udføre hver...
Ingen god politik uden spindoctors - Politisk spin er et stærkt omdiskuteret emne, og mange mener, at det skader den demokratiske proces. Men er det realisti...
Meget spinnende - Vidste De, at Berlingske Tidendes chefredaktør har foræret Marianne Jelved to mandater? Eller fire, faktisk. K-forum br...
Sandheden, hele sandheden – og kun sandheden? - Ingen leder kan have et naivt sandhedsbegreb som går ud på at man altid siger sandheden, hele sandheden og kun sandheden...
Hvad Qvortrup (nok) vil på Se og Hør - Når Henrik Qvortrup indtager chefredaktørposten på Se og Hør, er det (nok) ikke bare for at få en god fast løn. Om ikke ...
Medier og politik – to sider af samme sag - Ny bog vender blikket mod Socialdemokraternes udfordringer og visioner. Fra ”Nye vinde, nye veje” bringer vi Per Rystrøm...
Dansk politiks nye magthavere - Fænomenet spindoktor er med den nye regerings tiltrædelse for alvor slået igennem i dansk politik. Det forskyder tidlige...
Hvad må en spindoktor egentligt - Spindoktorerne er kommet for at blive, og det er naivt at tro andet, skriver politisk redaktør Thomas Larsen i Berlingsk...
Spindoktorerne skal i snor - Hvordan kan det gå til, at ministres spindoktorer, der er ansat som særlige rådgivere, kan klokke i det ved bl.a. at lyv...
Spin er kommet for at blive - Når fænomenet spindoktorer er til debat, tales der ofte om farerne for demokratiet ved at pressen kan blive holdt for na...
For få spindoktorer i dansk politik - I stedet for at stække regeringens spindoktorer burde Folketinget styrke ministeriernes kommunikation. Folkestyrets p....
Lykketofts nye spindoktor - Socialdemokraternes Mogens Lykketoft har hyret Morten Boye Hviid som spindoktor.
Held og lykke til Lykketoft - Hans nærmeste konkurrent er i topform, hans parti er en ulmende vulkan, han skal tale til en gruppe vælgere med stor mod...
Med røven i klaskehøjde - Kommunikationsforums Kasper Fogh Hansen drog på Borgen til en samtale med Lykketofts nye personlige rådgiver om moderne ...
Lej en spindoktor: fås fra 50.000 kr. - Til trods for, at VK-regeringen er en rigtig spareregering, scorer spindoktorerne kassen. Regeringens spareiver gælder i...
En spindoktor krydser sit spor - ‘Spin‘ er en styrkelse af demokratiet. Ellers lytter partierne nemlig bare til deres medlemmer. Designerpolitik er en st...
Spincity eller journalister i selvsving - Pressen skal nu kommunikere med mennesker, der taler pressens eget sprog. Uhadada. En ny art – ikke truet- men truende- ...
Spindoktoren ud af venteværelset - spindoktorerne er kommet for at blive i dansk politik, og hvis de er til fare for noget, er det ikke demokratiet, mener ...
Politisk marketing - Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives h...
Kommunikationen der blev glemt - Fænomenet ”spindoktorer” har optaget sindene voldsomt – ikke mindst siden VK-regeringen kom til magten i 2001. Så meget ...
På sporet af den politiske sprogpsykologi - Megen national og international forskning i politisk kommunikation har fokuseret og fokuserer stadig på den politiske ta...
Metaspin - Verden er blevet postmoderne. Samfundet er blevet hyperkomplekst. Og politik er blevet spin. Politik er ikke længere bår...
Spindoktori: Luftkastel eller virkelighed? - Den store uenighed om spindoktoris udbredelse i Danmark er velkendt, og aktuelle undersøgelser af fænomenets udbredelse...
Framing, Priming & Niche nursing - I nyhedsmedierne præsenteres den politiske offentlighed ofte som en konfliktfyldt arena, hvor magtfuldkomne eliter ager...
Hvordan man slår en historie ihjel - Godt spørgsmål. Du kender nok allerede svaret, for det sker hver eneste dag. Lede kapitalister, korrupte politikere elle...
Spindoktorernes førstehold bliver på banen - Efter Lars Løkke Rasmussens ministerrokade i sidste uge er det igen blevet tid til udskiftninger i feltet af spindoktore...
Valget vindes mellem valgene - Mens de andre politiske partier er usynlige i gadebilledet, kører Dansk Folkeparti en annoncekampagne for det kommende k...
Spindoktorernes bibel - De danske ministre bliver mere og mere afhængige af deres særlige kommunikationsrådgivere, spindoktorerne. I dag udkomme...
Fuck you, fadbamse - Chefen er i krise og har brug for sin nærmeste k-rådgiver. Så hvor er han? På badeferie på Mallorca? Nej, vel? Jo, overr...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Presse- og Kommunikationsrådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.