Spindoktorbetænkningen analyseret
Spindoktorernes bibel

Skrevet af

Esben Ørberg

5 artikler

0 indlæg

De danske ministre bliver mere og mere afhængige af deres særlige kommunikationsrådgivere, spindoktorerne. I dag udkommer en betænkning, som forklarer ret præcist, hvor langt rådgiverne må gå i forhold til at hjælpe deres ministre.
Hvorfor er det egentlig, at disse 32 af landets bedste kommunikationsrådgivere påkalder sig så stor opmærksomhed i forhold til de omkring 1000 øvrige embedsmænd i stat, regioner og kommuner, som også er tæt på de politiske ledelser? Ja, det er netop fordi de er så tæt på toppolitik – eller rettere partipolitik - som ret beset slet ikke er noget det faste embedsværk skal interessere sig for. De særlige rådgivere har et skæbnefællesskab med ministrene. Den store offentlige interesse skyldes naturligvis også, at de særlige rådgivere på en og samme tid er journalisternes partnere og modsætninger.
 
Betænkning nr. 1537 om Ministrenes særlige rådgivere. Den såkaldte spindoktorbetænknin. Læs den her
 
Hvorfor er det, at den særlige rådgiver er undværlig for ministeren? Fordi ministeren både er forvaltningschef, regeringsmedlem og partipolitiker. Netop det at han eller hun – udover at lede en forvaltning – skal fremme sig egen partipolitiske interesse gør, at han eller hun brug for særlige rådgivere. Spindoktorerne har nemlig licens til at operere i grænselandet, gråzonen, hvor samfundsinteresser møder partinteresser. Og gråzoner bør belyses.
 
Hvilket den nye betænkning gør. Blandt at ved at sige, at spindoktoren skal holde fingrene væk i sager, møder og rådgivning som udelukkende handler om ministerens parti. Det betyder f.eks. at rådgiveren ikke bør tage med til opstillingsmøde i ministerens valgkreds, fordi partiet ikke er det offentliges sag – og dermed heller ikke en embedsmandsopgave at betjene.
 
Betænkningen, der offentliggøres i dag, er blevet til i et bredt sammensat udvalg af sagkyndige, som også talte repræsentanter fra Dansk Journalistforbund (denne artikels forfatter) og DJØF. Udvalget blev nedsat i Finansministeriets regi af et enigt Folketing i december 2011 for at foretage et serviceeftersyn af reglerne og retningslinjerne for de særlige rådgivere. 
 
Eksempler på mediers (Politiko og Journalistforbundet) og partiers (Dansk Folkeparti) reaktioner på betænkningen:
 
 
Dansk Folkepartis reaktion på betænkningen
 
Politikos beskrivelse af betænkningen
 
Journalistens reaktion på betænkningen
 
Myterne nedbrydes: Nu kender vi deres opgaver
Betænkningens vigtigste fortjeneste er, at den baserer sig på omfattende undersøgelser (interview og spørgeskemaer), som aldrig tidligere gennemført. Undersøgelserne blotlægger i detaljer, hvad de særlige rådgivere egentlig bruger tiden på og dermed får vi som kommunikatører et unikt billede af spindoktorernes funktioner. Denne gang er det ikke ’myter om mørkets fyrster’, men syn for sagn. Den første dokumentation om de særlige rådgiveres adfærd i deres 15 års levetid.
 
Betænkningen siger, at der næsten over hele linjen er enighed om, at de særlige rådgivere er uundværlige. De så vi allerede under Fogh-regeringen, men behovet er nu forstærket. Ministeren ville være langt mindre effektiv uden de en-to særlige rådgivere, som Helle Thorning tillader. Vi ved i øvrigt af erfaring, at selvom den til enhver tid siddende opposition er stærkt kritisk over for regeringens brug af særlige rådgivere, så vender billedet, så snart oppositionen kommer til magten.
 
Helle og Noa. Som pot og pande. Men er rådgiveren for tæt på politikeren? Den nye betænkning redegør for, hvor uundværlige de særlige rådgivere er, men slår også fast de bør blande sig uden om partisager. Det betyder f.eks. at rådgiveren ikke bør tage med til opstillingsmøde i ministerens valgkreds. Foto: Martin Lehmann
 
Færre journalister – flere kommunikatører
Det er bemærkelsesværdigt, at de særlige rådgiveres opgaver har ændret sig markant i de seneste ti år. Tidligere dominerede pressebetjening, nu er politisk-strategisk-taktisk rådgivning fremherskende. Dermed er medierne heller ikke længere den store rekrutteringsplatform. De nye rådgivere kommer overvejende fra kommunikationsbranchen og de politiske partier.
 
Eksterne konsulenter ingen løsning
Hvis de særlige rådgivere ikke fandtes (en situation som behandles særskilt i betænkningen) ville det faste embedsværk blive trukket ind politisk prægede funktioner for eksempel i valgkampe, hedder det i betænkningen. Betænkningen diskuterer også, om ministrene i stedet for ansatte særlige rådgivere kan knytte eksterne konsulenter til sig, som man for eksempel har set det med DSB og Waterfront. Her er svaret nej. Eller rettere: Konsulenternes råderum er så spinkelt, at det næppe kan betale sig.
 
For det første skal dokumenter og sager i ministeriet i alle tilfælde vurderes i forhold til tavshedspligt i forvaltningsloven og persondataloven, før de udleveres til den eksterne rådgiver og dermed bliver eksterne i offentlighedens forstand.
 
For det andet vil den eksterne rådgiver ikke være omfattet af forvaltningsloven, anden forvaltningsretlig lovgivning eller reglerne om lovlighed, sandhed og faglighed. Han eller hun vil heller ikke være underlagt den samme kontrol som de faste embedsmænd og særlige rådgivere ansat i ministerierne. De er alle underlagt Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen, ansættelses- og strafferetligt ansvar samt muligheden for domstolsprøvelse.
 
Det betyder, at ministeriet eller ministeren nok kan knytte eksterne kommunikationskonsulenter til sig, men kun til afgrænsede opgaver. Det giver derfor ingen mening at udlicitere den særlige rådgivers rådgivning. 
 
 Peter Goll, tidligere spindoktor for Morten Bødskov. Han er nu tilbage i sit tidligere job i Geelmuyden.Kiese. Foto: Jepper Vejlø, Scanpix.
 
Betænkningen bør blive spindoktorernes bibel
Betænkningen kommer ikke med mange anbefalinger, hvilket skyldes, at udvalgets i det store hele vurderer, at reglerne for spindoktorerne er gode nok. De skal bare overholdes. Og der hvor gråzonen er tydeligst (grænsen mellem politisk partipolitik rådgivning) kan det være en fordel, at læse den nye betænknings grænsedragning. Faktisk bør enhver embedsmænd med tætte relationer til de politisk ledelser tvinges til at tilegne sig betænkningens indhold. Ikke kun kommunikationsfolk. Det vil afværge mange kommende skandaler.
 
Læs betænkningen (292 sider) her: www.journalistforbundet.dk/spindoktor
 
 
Figur 4.1 og 4.2: For ti år siden var halvdelen af de særlige rådgivere journalister og tilbage i. I dag er det kun halvdelen, hvilket harmonerer med udviklingen af rådgivernes opgaver. Pressebetjening fylder mindre og anden kommunikationsrådgivning mere.
 
 
 

Relaterede artikler

Hvem er bange for den store stygge spindoktor? - Spin som ikon, erhverv og projektion. En anmeldelse af Klaus Kjøller: Spindoktor
Spindoktorer i spil - Spin-doktorerne har kronede dage på Christiansborg. Den borgerlige regering har centraliseret og professionaliseret hånd...
Spindoktoren som Simulacra - Han er Christiansborgs svar på Patrick Bateman. Han findes ikke, men nogle ønsker, at han skal hjemsøge medierne. Han ti...
Lej en spindoktor: fås fra 50.000 kr. - Til trods for, at VK-regeringen er en rigtig spareregering, scorer spindoktorerne kassen. Regeringens spareiver gælder i...
Lov mod spindoktorer - I Storbritannien har Blair svært ved at kontrollere sine spindoktorer – efter en uheldig episode er en ny lov på vej, de...
Spindoktor med partibogen i orden - Nyrups tidligere rådgiver Billy Adamsen går til angreb på den udbredte tese om, at en god rådgiver kan arbejde for enhve...
En spindoktor krydser sit spor - ‘Spin‘ er en styrkelse af demokratiet. Ellers lytter partierne nemlig bare til deres medlemmer. Designerpolitik er en st...
Fejde om spindoktorer - Statsministeriets pressechef Michael Kristiansens måde at være spindoktor på er en ny og mere brutal måde at udføre hver...
Ingen god politik uden spindoctors - Politisk spin er et stærkt omdiskuteret emne, og mange mener, at det skader den demokratiske proces. Men er det realisti...
Spindoktorens Grønspætte bog - Ny bog om professionel politisk kommunikation. Bogen handler om sidste folketingsvalg og de langt mere professionelle ti...
Spindoktorer skal følge reglerne - Statens spindoktorer skal overholde reglerne for offentligt ansatte.
Hvad må en spindoktor egentligt - Spindoktorerne er kommet for at blive, og det er naivt at tro andet, skriver politisk redaktør Thomas Larsen i Berlingsk...
Spincity eller journalister i selvsving - Pressen skal nu kommunikere med mennesker, der taler pressens eget sprog. Uhadada. En ny art – ikke truet- men truende- ...
Etik - tak! For ytringsfrihedens skyld - Halve sandheder holder ikke demokratiet i live. Spindoktorer og andre kommunikatører har et ansvar for demokratiets trov...
Savnes: Spilleregler for spindoktorerne - I mange indlæg om regeringens spindoktorer eller medierådgivere er der gode og relevante betragtninger. Som gammel i går...
Spindoktorerne skal i snor - Hvordan kan det gå til, at ministres spindoktorer, der er ansat som særlige rådgivere, kan klokke i det ved bl.a. at lyv...
Spin er kommet for at blive - Når fænomenet spindoktorer er til debat, tales der ofte om farerne for demokratiet ved at pressen kan blive holdt for na...
Ind med spindoktorerne - Der er brug for flere spindoktorer i dansk politik. For det politiske system bliver alt for ofte taberen i kampen om den...
Spindoktorens lægetaske - Det synes snart almindeligt kendt i den danske befolkningen, at spindoctoring spiller en stadig stigende rolle i dansk p...
Spindoktorerne er legitime - Det er både legitimt og nødvendigt, at spindoktorerne får en plads i dansk politik. Det skriver lektor i politisk journa...
Lykketofts nye spindoktor - Socialdemokraternes Mogens Lykketoft har hyret Morten Boye Hviid som spindoktor.
Spindoktoren ud af venteværelset - spindoktorerne er kommet for at blive i dansk politik, og hvis de er til fare for noget, er det ikke demokratiet, mener ...
Spindoktorer sættes ind i krigen - Inden for den nærmeste tid vil den amerikanske regering udsende en vrimmel af kommunikatorer til områder med "stor globa...
Spin er død - Spinkulturen, der de seneste år har bredt sig i det politiske liv, står foran et sammenbrud i stil med det, der fik dot...
Spindoktorens overmand: den strategiske kommunikation! - Artiklen ’Politisk spin spiller fallit’ (Mandag Morgen 26. maj 2003), som kan læses her på Kommunikationsforum, er de se...
Ny spindoktor til kirkeministeren - Kirkeminister Tove Fergo (V) har besluttet sig til at ansætte en ny spindoktor, der skal afløse Henrik Gade Jensen på po...
Spindoktor i Kongehuset? På folkets kærlighed og mediernes nåde - Det danske kongehus har som et af de sidste i Europa ansat en presse- og informationschef. Er det et led i en større mod...
Spindoktorer skal skoles - Spindoktorer skal uddannes i god embedsmandsskik. Og så skal de fyres, når statsministeren udskriver folketingsvalg, så ...
Spinkontrol? - Med inspiration fra USA står to nye websteder, Spinnesiden og spinkontrol.dk, klar til at afsløre manipulerende spin i d...
Spindoktori: Luftkastel eller virkelighed? - Den store uenighed om spindoktoris udbredelse i Danmark er velkendt, og aktuelle undersøgelser af fænomenets udbredelse...
Spinopedia fra A til Ø - Hvem er hvem i de store spinmaskiner. Her kommer Kforums helt personlige Spinopediea fra Søren Espersen over Michael Kri...
Spin som spin - Nu ser vi Fogh og Lykketoft dagen igennem bruge spin til at spinne med. Nu er det jo pr. defintion modparten, der spin...
Spin – et dårligt alibi - Jeg kommer uvilkårligt til at tænke på Monthy Pythons klassiske Spam-sketch når jeg i disse dage hører ordet spin. Alt e...
Lykketofts spinspin - I disse dage ser vi Mogens Lykketoft fortælle enhver, der gider tænde et kamera, at han slet ikke kan hamle op med Venst...
Spin eller banal populisme - Kun et fåtal af de såkaldte spindoktorer på Christiansborg har indflydelse på strategi, der reelt påvirker den politiske...
Spinoff på selvspin - At politikerne beskyldes for at spinne er der ikke i sig selv så meget nyt i. Det nye i valgkampen 2005 er at medierne o...
Spindoktorer i søgelyset - Tiden, hvor toppolitikere troppede op til fugtige aftener med pressen, er afløst af nøje tilrettelagte interviews. Denne...
Fogh & Ulven - Det blev desværre ikke Jepsen. Vi tog fejl. Det blev Ulveman, som flertallet af Kforums læsere så rigtigt gættede. Ansæt...
Nej tak til spindoktorer - Jyske Bank behøver ingen spindoktorer, fastslår ordførende direktør Anders Dam.
Al magt til K-folket - Hvem husker Magtudredningen, kommissionen, der for nogle år tilbage blev sat til at afdække magten i Danmark? Nårh ikke?...
Selvspinneriet - Først handlede det blot om spin. Så handlede det om metaspin. Journalistisk navlepilleri ifølge den ene lejr. En garanti...
En helt uforsvarlig spindoktor? - Mange mener, at spindoktorhysteriet er overstået. I England er Tony Blair ved at skrive sit politiske testamente, og i U...
Spindoktorens bibel - Hvis du troede, at du vidste alt om spin, kan du godt tro om. Mads Christian Esbensen og Bo Bredsgaard Lund har ifølge d...
Spindoktoren – demokratiets tro tjener - … når han skal sige det selv. Samtaler om spin giver et levende indblik i hvad en række af landets mest fremtrædende spi...
Fogh-regeringens brug af spin i mediehåndteringen - Opdeling af journalister i A- og B-hold og mobningskampagner i medierne mod politiske modstandere. Det er blot to af man...
Regering med topspin - Regeringens spinmaskine kører i disse uger som en velsmurt maskine. Hvis man kigger på de forskellige spinværktøjer, som...
Don’t worry – det’ bare spin… - Lotte Hansens bog om spin har høj underholdningsværdi. Læseren får en personlig beretning fra magtens korridorer, spin...
Derfor Noa og Helle - ’Noa Redington er netop blevet ansat som Helle Thorning-Schmidts særlige, personlige rådgiver’. Sådan indledte Jakob Nie...
Noa spiddet og spinnet - Kan han stå distancen som spindoktor? Har Helle Thorning-Schmidt rustet sig til kampen om statsministerposten? Kommer de...
Spinnin’ round… Dagbogen - En afspejling af virkeligheden? En fordrejet historie eller rensning af enkelte personer? Hvordan skal Christoffer Guldb...
Sister Spin - Det er ikke kun statsministeren, der er blevet udskiftet her i weekenden. Der er også vagtskifte i et af kommunikations-...
Spindoktorernes førstehold bliver på banen - Efter Lars Løkke Rasmussens ministerrokade i sidste uge er det igen blevet tid til udskiftninger i feltet af spindoktore...
Borgen mellem spin og sandhed - Medier og politik er blandet uhjælpeligt sammen. Det slår ’Borgen’ fast, og seriens modtagelse styrker budskabet, for fi...
Spindoktorernes lessons learned - Spindoktorerne skændes om, hvad der gik galt for Demokraterne i USA. De er også enige om én ting: Det var ikke blot 2.0-...
Billy & Brian kan kun gå galt - Billy Adamsen som spindoktor for Brian Mikkelsen. Jamen, er verden da blevet forrykt? Eller er det snarere Brian Mikkels...
Billy er bare bedre - Er kombinationen Billy Adamsen & Brian Mikkelsen en katastrofe eller et kærkomment nybrud? Den liberale blogger Jarl Cor...
Kan du spinne en spindoktor? - Spindoktorer bliver ofte skitseret i medierne som værende manipulerende og dominerende over for journalister. Men dette ...
Ingen begejstring, ingen problemer - Da Henrik Dahl skrev sig ud af den socialdemokratiske bevægelse, sagde han, at Socialdemokraterne og Helle Thorning ikke...
De røde spindoktorer - Ind med velkendte, partiloyale k-folk i ministrenes forkontorer. Det er trenden i SRSF-regeringens nye hold af spindokto...
Arnfeldt for analfabeter - Hvordan er forholdet mellem de politiske journalister og spindoktorer på Christiansborg? Må spindoktorer og journalister...
De onde, onde spindoktorer i en god, god verden - Død over spindoktorerne, skriger pressen. Men stop dog lige hetzen og tænk jer om. Noget spin er råddent, andet er til g...
Imageskabernes imageproblem - Bad standing – bad branding. Det er status for k-folkets image. ”Jeg er kommunikationskonsulent” er nok en af verdens då...
Spindoktorens rammer - Specialet undersøger den særlige rådgivers etablering i det politiske system og etableringens konstitutive konsekvenser ...
Du har brug for en spandoktor - Politiske kandidater og aspiranter vælger i stigende grad at fokusere på, hvordan de kan kommunikere sig til magt. Et be...
Kjerrumgaard er kongen - Margrethe Vestagers spindoktor, Henrik Kjerrumgaard, får topkarakter i ny undersøgelse. Og Slotsholmens presseloge tilde...
Goll er tilbage - Peter Goll stopper som spindoktor for justitsminister Morten Bødskov og vender tilbage til Geelmuyden.Kiese i en ny roll...
Hvem vogter vogterne? - I pressen uddeles tilsyneladende et ærefuldt rygmærke for beskidte handlinger til journalistikkens 'Filthy Few'. Tilsvin...
Spindoktorens testamente - Den fordomsfulde debat om de forfærdelige spindoktorer har druknet pointen, at toppolitikere har brug for rådgivning, hv...
Borgen: Politik for Dummies - Der bliver talt med meget store bogstaver og skåret ud i pap og talt så højt, at selv dem på bageste række kan følge med...
Borgen er uendeligt langt fra virkeligheden - Opmærksomheden omkring ministrenes særlige rådgivere, populært kaldet spindoktorer, har taget markant til de seneste år,...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Kommunikationsrådgiver

Se alle job Indryk job

Job

Praktikanter

Frist: 31. marts

Kommunikationskonsulent

Frist: 21. marts

Kommunikationskonsulent

Frist: 9. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.