Speciale om visuel kommunikation i Japan
Metro-nudging i Tokyo

Skrevet af

Sisse Haugaard

1 artikler

0 indlæg

Min kandidatafhandling omhandler disciplinerende visuel kommunikation i Japan/Tokyo. Den disciplinerende visuelle kommunikation vil i denne afhandling tage udgangspunkt i Tokyo Metro Manner Poster, som er en plakatserie, der omhandler restriktioner for adfærd i Tokyo Metro.
I 2003 boede jeg et halvt år i Japan. For fire år siden besøgte jeg igen landet og noterede mig en slående forandring. Restriktionerne var italesat som tydelige semantikker og visualiseret på hvert et gadehjørne. Endvidere synes en overtrædelse af dette definerede moralkodeks at kræve sine irettesættelser fra menig mand.
 
Forundringen over sammenfaldet mellem denne tydelige, disciplinerende visuelle kommunikation og menig mands søgen på at indordne sig selv og andre moralkodekset, ledte til udfærdigelse af dette speciale.
 
Med udgangspunkt i kampagnen, Tokyo Metro Manner Poster Series, søger jeg igennem tre analyser at besvare, hvordan man med de opstillede styringsteknologier i Tokyo Metro søger at præge passagererne til at overholde og følge nogle semantisk funderede retningslinjer. Jeg benytter Michel Foucault og Mitchell Deans teoretiske begrebsapparat til at beskrive nogle af de styringsrationaler, som individet undergår, og som indskrives som disciplinære funktioner i individet.

Desuden foretager jeg i delanalyse I, en semiologisk analyse af en Tokyo Metro Manner Poster. Jeg analyserer denne med Roland Barthes begrebsapparat fra ”Rhetoric of the Image”. Med udgangspunkt i resultaterne fra delanalyse I, udvikler jeg en kommunikationsmodel, som kan bruges til at analyserer og tilrettelægge visuel kommunikation. Jeg fandt det nødvendigt at udvikle denne kommunikationsmodel, idet der mangler kommunikationsmodeller, der behandler relationel positionering samt kommunikationsprocesserne, jeg finder desuden inspiration i Lisbeth Thorlacius’ kommunikationsmodel fra 2002.
 
Sidst men ikke mindst analyserer jeg med Michel Foucaults og Mitchell Deans begrebsapparat den empiriske data, som består af et fokusgruppeinterview, et topersonersinterview og et eliteinterview med grafikeren bag Tokyo Metro Manner Poster, Bunpei Yorifuji. Med afsæt heri opsumerer jeg undervejs på de opnåede konklusioner fra delanalyse
I og II. Alle interviews er foretaget i Japan med japanske informanter.
 
Specialet blev vurderet til karakteren 12.
 

Relaterede artikler

Blide puf vs. barnepigestat - Er hård regulering i virkeligheden bedre end nudging? Den amerikanske forsker Sarah Conly argumenterer for, at nudging b...
Nok af nudging? - Nudging her, der og alle vegne. Find et vilkårligt problem, tryk en kommunaldirektør på maven, og han råber nudge af sin...
Adfærdsdesign for dummies - Ny dansk introduktion til adfærdsdesign. Forsker ved School of Politics and International Relations Erik Gahner Larsen a...

Giv din stemme

9 stemmer
4,2/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

31 JOB

Communications Intern

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.