Speciale om videndeling
Softwareudvikling i en global verden

I en verden, der bliver mere og mere global, benytter især IT-virksomheder sig af muligheden for at udvikle på et overnationalt plan. Dette speciale undersøger, hvilke udfordringer man mødes af, når arbejdet flyttes til en global kontekst, og hvilke løsninger der er til disse. Konklusionen er, at kommunikation via relationsarbejde, videndeling og organisering er måden at klare det på.
I takt med globaliseringen vælger flere og flere it-virksomheder at benytte arbejdskraft i andre lande, enten ved at lægge opgaver ud til udenlandske virksomheder eller ved at opkøbe virksomheder og oprette deciderede udenlandske afdelinger. Denne udvikling betyder, at virksomhederne i højere og højere grad må forholde sig til den globale kontekst, hvori de befinder sig. Transitionen fra lokal til global aktør viser sig nemlig ofte at være en stor udfordring for virksomheden, fordi geografisk afstand, sprog, tidsforskel og kulturelle forskelle påvirker arbejdsprocessen og bliver en større udfordring for samarbejdet end først forventet. Der kan derfor være store omkostninger, både økonomiske og arbejdsmæssige, når en virksomhed bliver global. Transitionen har også betydning for medarbejderne, som nu skal forholde sig til nye arbejdspraksisser og udfordringer, samt nye kolleger eller samarbejdspartnere med en anden kulturel baggrund, et andet modersmål og måske et andet syn på arbejdet end dem selv. Kommunikation spiller en afgørende rolle i denne udvikling og virksomhederne optimerer konstant deres kommunikationsveje for at imødegå de udfordringer der er forbundet med at samarbejde på tværs af geografi, tid og kultur. Kommunikation kan mindske opfatelsen af afstand mellem mennesker og imødegå potentielle misforståelser når forskellige kulturer skal samarbejde.
 
Vi anvendte en induktiv tilgang til vores undersøgelse, med det formål at få en grundlæggende forståelse af de udfordringer, et dansk softwarefirma møder, når arbejdet flyttes til en global kontekst. Vi undersøgte specifikt de danske medarbejderes oplevelse med at arbejde i globale udviklingsteams sammen med en filippinsk offshoreenhed. Vores empiriske studier består af 14 interviews med nøglepersoner i den danske virksomhed, der blev transskriberet og analyseret baseret på principperne om grounded theory som metodisk udgangspunkt. Vores analyse ledte os frem til tre hovedkategorier; Relationsarbejde, Videndeling og Organisering af samarbejdet. Vi konkluderer, på baggrund af vores studie, at globale, distribuerede softwareprojekter kræver både relationsarbejde og videndeling for at lykkedes. Både relationsarbejde og videndeling kan faciliteres gennem organiseringen af samarbejdet, for effektivt imødegå de udfordringer og kompleksiteter, der opstår i et globalt distribueret samarbejde.
 
Specialet er afleveret på ITU og vurderet til karakteren 12. Det kan læses her.
 

Giv din stemme

8 stemmer
4,1/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

62 JOB

Personlig assistent til Generalsekretæren

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.