Speciale om oplevelsesbaseret markedskommunikation
At sælge med oplevelser

Skrevet af

Emil Zacho-Petersen

1 artikler

0 indlæg

Johnny Nielsen

1 artikler

0 indlæg

Oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign og markedskommunikation har ofte være genstand for forskning og undersøgelse. Resultater fra de respektive forskningsfelter antyder, at oplevelser kan være nyttige i markedskommunikation. Denne specifikke anvendelse af oplevelser har dog ikke være genstand for megen forskning eller undersøgelse, hvorfor specialet søger at afdække potentialet i og implementeringen af oplevelser i markedskommunikation.
Specialets problemformulering lyder således:
 
Hvad er oplevelsers teoretiske potentiale i markedskommunikation, og hvilke overvejelser er vigtige i arbejdet med oplevelsesbaseret markedskommunikation?
 
For at besvare denne problemformulering behandles nedenstående emner.
 
Definition af oplevelser
Gennem analyse opbygges en teoretisk forståelse af oplevelser og disses bestanddele med henblik på at definere begrebet "oplevelse" i et markedskommunikativt perspektiv. Denne analyse har til hensigt at gøre et for mange meget flyvskt og uhåndgribeligt begreb mere håndgribeligt og at finde frem til en definition af oplevelser, der er anvendelig i arbejdet med oplevelsesbaseret markedskommunikation.
 
Oplevelser i markedskommunikation
En teoretisk forståelse af hvilken betydning oplevelser har for kommunikationssituationen i markedskommunikation opbygges. Det findes at fokus skal flyttes fra teksten til oplevelsen, hvis kommunikationssituationen i oplevelsesbaseret markedskommunikation skal kunne beskrives, og at oplevelsen opstår i feltet mellem afsenders tekst og modtagers deltagelse.
 
Styrker og svagheder
Fordele og ulemper ved oplevelsesbaseret markedskommunikation diskuteres på baggrund af såvel teoretiske problemstillinger som samfunds- og forbrugstendenser anno 2011.
 
Overvejelser til praktisk anvendelse
Implementeringen af oplevelser i markedskommunikation kræver nøje overvejelse. Det praktiske arbejde med oplevelser i markedskommunikation behandles derfor på baggrund af resultaterne fra ovenstående emner. De centrale kommunikationsstrategiske overvejelser og perspektiver, man bør have for øje i udarbejdelsen, behandles, og danner sammen med teoretiske begrundelser grundlag for en række arbejdsspørgsmål.
 
På baggrund af resultaterne i specialet udformes MOTE-modellen. MOTE-modellen illustrerer, hvordan oplevelsesbaseret markedskommunikation påvirker modtagers erfaring, og hvordan erfaringen påvirker brandpræference og modtagers engagement i afsenders fremtidige kommunikation.
 
Specialet er vurderet til karakteren 12.
 
 
 

Giv din stemme

12 stemmer
4,7/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

38 JOB

Student

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.