Sognekirken på internettet

Skrevet af

Anne Marie Tang Lisberg

1 artikler

0 indlæg

Dag for dag bruger flere og flere mennesker internettet. De fleste af os kender til frustrationen over at komme ind på et website, hvor det er umuligt at finde de oplysninger, man leder efter. Resultatet af en sådan oplevelse bliver, at man enten tager telefonen og ringer til virksomheden eller organisationen for at få svar på sit spørgsmål, eller man finder et andet website, hvor det er enkelt, hurtigt og let at finde det, man leder efter.Det gennemgående tema for specialet er, at det ikke længere er nok for organisationer og virksomheder, private som offentlige, blot at have et ”elektronisk visitkort” på internettet. Der skal langt mere til, og det er nødvendigt at gøre sig en masse grundige overvejelser omkring valg og fravalg af indhold samt formulering og opsætning af links, tekster og overskrifter.


Udgangspunktet for specialet
I specialet tages der udgangspunkt i en sognekirkes webtilstedeværelse. Hvordan udarbejder man, ud fra teorier om brugervenligt webdesign og kommunikation på internettet, det bedst mulige og mest brugervenlige website til en kirke?. Ud fra dette spørgsmål diskuteres det hvilke teorier og metoder der findes inden for webdesign og webkommunikation samt disses anvendelighed i den praktiske udformning af et brugervenligt website til en kirke. Endvidere undersøges det, hvilke målgrupper der er til en kirkes website, hvilke informationsbehov de forskellige målgrupper har, samt hvilke krav målgrupperne stiller til websitets brugervenlighed.

Webkommunikation
Webkommunikation er et nyt begreb, der først i de senere år er begyndt at blive beskrevet i litteraturen. Til forskel fra traditionelle massemedier er det på internettet muligt at have en tovejskommunikation med modtagerne. Modtageren har desuden selv mulighed for at bestemme, hvornår han eller hun vil modtage information, fra hvem og hvor længe.

Webkommunikation er ikke blot kommunikationen i sig selv, altså selve teksten. Det er lige så meget alt det, der er udenom teksten; hvordan teksten er bygget op, hvordan den ser ud på skærmen, overskrifternes farve, om der er links til andre tekster, hvordan navigationen fungerer, hvorvidt websitet virker ordnet eller rodet, om de farver, der er brugt, passer sammen og er anvendt konsekvent – for blot at nævne nogle eksempler. Det vil sige, at web-kommunikation omfatter alle de faktorer, der gør, at et budskab kan komme fra afsenderen via et website på internettet til modtageren og i nogle tilfælde tilbage til afsenderen eller videre til andre modtagere. Webkommunikation omfatter dermed i store træk følgende faktorer: kommunikationssituationen, formålet med websitet, opbygningen af den enkelte webtekst samt rammen om det hele, nemlig navigationen på websitet og det overordnede design på websitet.

Den almene kommunikationsteoris anvendelighed
Ud fra en gennemgang af kommunikationsteorier under transmissions- og interaktionsparadigmerne kan det konstateres, at de eksisterende kommunikationsmodeller ikke er dækkende for kommunikationssituationen på internettet. Derfor tilpasses en særlig model til illustration af kommunikationssituationen ud fra fem krav, som formuleres på grundlag af de mangler, der fremtræder under diskussionen af de eksisterende kommunikationsmodeller.

Ni brugervenlighedsprincipper
I specialet findes der gennem et grundigt litteraturstudie frem til ni principper, som er vigtige for, at et website bliver brugervenligt. Hvor afgørende korrekt opbygning af et website er for et websites brugervenlighed, træder tydeligt frem i en konkret undersøgelse af fem kirkers websites, som foretages udfra netop disse ni brugervenlighedsprincipper.


Læs specialet her

Relaterede artikler

Fatal brugervenlighed - Dårlig brugervenlighed på en stemmeseddel i Palm Beach truer med at afgøre det amerikanske præsidentvalg.
Internetgenre - et forsøg på definition - Hvad er en god film? Hvilken chokolade i en pose twist er bedst? Hvad er usability? Et generelt svar på noget ...
Webanalyse viser, hvad der overbeviser på Internettet - Internettet som salgs- og informationsmedium har et problem: Den forventede forvandling fra Bruger til Forbruger lader...
Brug brugerne bedre - Ny bog om brugervenlighed henvender sig til alle, som arbejder med at vedligeholde, udvikle og evaluere hjemmesider. Det...
Jakob Nielsen forklaret for børn - Vi ved for lidt om børns præferencer, når det kommer til underholdning og indhold på nettet. Men et er sikkert: De giver...
Principper for brugervenlighed - Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og...
Webanalyser – marketing på nettet - Virksomheder er som regel meget opmærksomme på at lancere deres produkter ud fra de nyeste og bedste marketingstrategier...
Den usynlige computer - skriftsprog fremfor alt - Denne artikel påpeger en række problemer ved de grafiske brugergrænseflader vi kender på computere i dag og foreslår til...
Tænke-højt-testen forklaret for dummies - Heldigvis kommer der mere og mere fokus på brugervenlighed. En af de mest brugte metoder i forbedringen af hjemmesider, ...
Smagsdommer dommer på Internettet - Ideen med ekspertvurderinger er, at undgå at involvere brugerne og dermed holde udgifterne og tidsforbruget nede. Det gø...
Den kommunikerende hjemmeside – mere end brugervenlighed - Alle taler om effektiv Internetkommunikation og brugervenlighed. Brugervenlighed lader til at være den endegyldige måles...
Cybereksistens – afsenderidentitet på internettet - På nettet er nye kommunikationsmønstre i fuld gang med at nedbryde det traditionelle skel mellem kommunikationens afsend...
Tracking forklaret for alvor for alle - Ville det ikke være rart, hvis du vidste alt om dine kunder? Hvis du vidste hvad de hed, hvor de boede, hvor meget de tj...
En rigtig god håndbog i brugervenlighed – til alle! - Som ansvarlig for markedsføringen af en af Danmarks største kommercielle websites, www.sas.dk, med månedligt op mod 300...
Offentligt web på pinebænken - En professor på Handelshøjskolen har givet 60% af 110 undersøgte offentlige websites dumpekarakter. Netstederne er ikke...
Speciale: Nye regler for brugervenlighed - The central concern of this thesis is usability and its importance in the develop­ment of successful homepages. The aim ...
Hvad er brugercentreret design? - brugercentreret design er design, som i særlig grad tager hensyn til brugernes behov, ønsker og værdier, herunder br...
Det personaliserede intranet - Der er store forventninger til personalisering, når virksomheder skal etablere eller videreudvikle deres intranet. Men...
Intranettet: Fra opslagstavle til videnportal - Intranettet har udviklet sig fra at være en elektronisk opslagstavle med praktiske beskeder til medarbejderne til at vær...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Ledende Pressekonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.