Sæt ord på designet

Skrevet af

Silje Kamille Friis

1 artikler

0 indlæg

Det spirende strategiske designfelt deler sig i en kunstnerisk og en videnskabelig tilgang til designprocesser. Hårde, eksplicitte færdigheder giver de videnskabelige bureauer en fordel, når det drejer sig om at blive innovationspartnere for globale virksomheder. Lektien for strategiske designbureauer er: sæt ord på designet

Artiklen er venligst udlånt af Learning Lab Denmark

 

Forestil dig, at du for 25.000 amerikanske dollars kan få gratis massage resten af livet på et hvilket som helst sted i Thailand, 50 pct. rabat på ethvert hotel i Thailand, og ved ankomsten til landet behøver du ikke at stå i kø i lufthavnen. Lyder det fristende? Det er fordelene ved et nyt livstids super-saver kort fra Elite Card Company i Thailand. Et af målene med kortet er at støtte landets turistindustri og sikre, at flere vælger Thailand frem for en af de konkurrerende turistdestinationer som et stop på rejsen i Asien.

 

Kortet er et eksempel på en radikalt anderledes måde at tænke og innovere på, som vi vil se mere af i fremtiden. Men hvor kommer ideerne fra, og hvem specialiserer sig i denne form for innovation? Ifølge Tony Lai, partner i Idea Factory, et strategisk designbureau i Singapore og San Francisco, så gør de det.

 

Idea Factory er bare et enkelt eksempel på de nye strategiske designbureauer, som ikke bare leverer form og funktion, men helt nye forretningsløsninger. Se INFO. Der er imidlertid to radikalt forskellige indfaldsvinkler blandt de strategiske designbureauer til, hvordan de forholder sig til metode og designfærdigheder. Se figur. Dette har vigtige konsekvenser både for bureauet og for dets kunder.

 

Kunstnerisk navigation

Designbureauer i denne kategori er generelt meget opmærksomme på, hvad der sker i verden, specielt hvilken retning markederne bevæger sig i. De kan lide at se sig selv som værende på forkant med udviklingen og vil konstant integrere nye tendenser og ny viden i deres projekter. På denne måde tilbyder de deres kunder nye og radikalt anderledes perspektiver, som hjælper dem til at se problemer i et nyt lys og skabe nye muligheder. Bureauerne tiltrækker sig meget opmærksomhed i medierne, primært fordi de er mestre i at levere originale perspektiver, og fordi de gør det på en stærkt æstetisk og forførende måde.

 

Bureauer, der betjener sig af ‘kunstnerisk navigation’, har det til fælles med mere traditionelle designbureauer, at de forlader sig på intuitive metoder og processer og modsætter sig en mere eksplicit tilgang. Hver proces er unik og kunstnerisk i sig selv og bygger ikke på eksplicitte modeller eller visualisering af processen. Det betyder ikke, at arbejdet ikke baserer sig på principper eller en vis systematik, eller at bureauerne genopfinder den dybe tallerken, hver gang de starter et nyt projekt. Men procesviden er i høj grad tilknyttet individer og baseres på praktisk erfaring og intuition.

 

Videnskabelig navigation

I denne kategori finder vi bureauer, som har gjort en dyd ud af at dokumentere og udvikle eksplicitte designmetoder og -processer, som de kan dele internt på bureauet og eksternt med kunden. Når man lytter til de videnskabeligt navigerende designbureauer, er det tydeligt, at de har et bevidst processprog, og at de i fællesskab debatterer og reflekterer over de metoder, de anvender. Det betyder, at der er et parallelt spor i forhold til HVAD, man gør, som vi kan kalde HVORDAN, man gør det.

 

Dermed bliver det meget lettere for bureauerne at inddrage kunden i processen. De evner at træde ud af designerrollen og blive ‘procesfacilitatorer’. Det skaber et interessant skift, først og fremmest fordi kundens viden og erfaring inddrages og bliver en vigtig del af processen. Fordelen er, at den endelige løsning er knyttet til kundens behov og situation. Dernæst og mindst lige så vigtigt vil kunden ikke blot få udbytte af resultatet, men også af selve processen. Ifølge Dan Schwartz, projektleder hos IDEO i Boston, bliver designprocesser værdifulde læringsprocesser, som vil løfte kunden til et nyt niveau og smitte af på andre projekter i organisationen. Det er grunden til, at mange kunder vælger at gøre IDEO til fast innovationspartner.

 

Hårde færdigheder

Både de kunstnerisk og de videnskabeligt navigerende designbureauer hjælper deres kunder gennem den strategiske proces, hvor de definerer problemer og udforsker nye muligheder, men det er de ‘videnskabelige’ bureauer, der har de hårde, eksplicitte færdigheder. De gør sig selv og deres kunder i stand til at innovere med åbne øjne.

 

En af pionererne er Humantific, et strategisk designbureau i New York, som har underopdelt sine aktiviteter i konsulentvirksomheden Understandinglab og forsknings- og undervisningsafdelingen Next Design Leadership Institute. Da jeg var i New York i juni måned, havde jeg lejlighed til at få et førstehåndsindtryk af bureauets tilgang til kreativ problemløsning som deltager i deres NextD WorkshopONE.

 

Lad os tage et eksempel fra NextD’s samling af hårde færdigheder. Begreberne ‘divergens’ versus ‘konvergens’ er centrale i forbindelse med kreativ proces, og de er blevet beskrevet af mange forskere og teoretikere. På NextD definerer man ‘aktiv divergens’ som evnen til at generere muligheder uden at dømme eller analysere. ‘Aktiv konvergens’ defineres som evnen til at udvælge de bedste alternativer fra en bred vifte af muligheder. Terminologien er kendt, men de reelle færdigheder ligger i at adskille og i at vide hvornår og hvordan, man skal bruge de to. Det kræver træning. Det er en hård færdighed.

 

Tænk tilbage på din sidste brainstorm. Var det en ‘ren’ brainstorm? Var det let at få en masse ideer, og udstrålede alle åbenhed og en mangfoldighed af ideer? Var du i stand til at finde dit indre legebarn og opleve, at alt er muligt? I mit arbejde med studerende og professionelle teams i mange virksomheder har jeg været overrasket over at se hvor meget evaluering og kritik, der finder sted under en brainstorm. De fleste mennesker og kulturer har underliggende regler, som forhindrer dem i at lade deres fantasi få frit løb, og mange mennesker har en ubevidst tilbøjelighed til konvergens. Ved hjælp af de hårde færdigheder, som Next Design Leadership Institute underviser i, er det muligt at bringe de usynlige mekanismer til syne, og fra denne position kan man analysere, hvad der foregår og bedre udnytte ressourcerne rundt omkring bordet.

 

‘Konvergens’ kræver også åbne øjne. Konvergens betyder at indsnævre feltet af muligheder og beslutte sig for, hvor man vil hen. Min erfaring er, at beslutninger ofte tages uden, at kriterierne er klare for alle, eller at folk har individuelle kriterier, som de diskuterer ud fra. Det medfører megen forvirring og manglende ejerskab til de endelige beslutninger. Når principperne bag beslutningerne gøres eksplicitte, bliver det lettere at navigere, og når kriterierne er etablerede kan man nå en konklusion ved åbent at evaluere og sammenligne de forskellige muligheder. Hårde færdigheder gør det muligt at navigere igennem designprocesserne med åbne øjne. Ved hjælp af de hårde færdigheder ved et team, hvornår de genererer idéer og hvornår de evaluerer. De har evnen til at reflektere og handle på et strategisk niveau, ligesom de kan producere prototyper og eksperimentere på et taktisk niveau. Disse karakteregenskaber eller talenter kommer sjældent i en enkelt person, og evnen til at bringe dem i spil i et teamwork er således endnu en færdighed i strategisk designarbejde.

 

Accelererende innovation

Udviklingen af nye færdigheder i de strategiske designbureauer må ses i sammenhæng med det nye globale marked, som udvikler sig med lysets hastighed. Vestens virksomheder kan ikke længere tage deres ledende position for givet. ‘Made in China’ bliver snart til ‘Designed in China’ og ‘Dreamed in China’, som Thomas L. Friedman beskriver det i sin seneste bog ‘The World is Flat’. Så spørgsmålet er, hvordan vi kan accelerere vores evne til at innovere således, at vi hurtigere kan udvikle nye forretningsområder. De strategiske designbureauer arbejder hårdt på at udvikle de værktøjer og hårde færdigheder, der skal til for at blive virksomhedernes strategiske innovationspartnere.

 

Hvis vores procesviden er intuitiv, er det svært at skabe ny viden, og det er umuligt at inddrage andre i processen. Vores viden må være synlig og håndfast. Den må bestå af hårde færdigheder. Virksomhederne kan allerede nu drage nytte af udviklingen ved at samarbejde med nogle af de nye strategiske designbureauer, og forhåbentlig vil designstuderende være bærere af en lignende procesviden og tilgang til design. Vi er nødt til at bevæge os hurtigt, men ikke navigere i blinde.

 

 Se pilemodel

 Se firefeltsmodel

Giv din stemme

6 stemmer
4,5/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

51 JOB

Intern kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Pressemedarbejder (Barselsvikariat)

Frist: 12. august kl. 12.00

Pressemedarbejder

Frist: 15. august

Campaigner

Frist: 8. august
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.