Risikoregister

Skrevet af
Risiko for terrorangreb, salmonella, fugleinfluenza, mobilstråling. Medierne er fyldt med historier om risici, hvor vi som borgere må forholde os til, om den mad, vi spiser, kan være farlig for os, om vores mobiltelefon kan forsage kræft, eller om Danmark er det næste mål for terror. Vi er ikke selv i stand til at vurdere, om mobiltelefonen eller aftensmaden udgør en risiko for os, så derfor er vi afhængige af eksperters risikovurdering. Problemet er bare, at eksperterne langt fra altid er enige om, hvad der er risikabelt. Der er et utal af eksempler på risikosager og mindst lige så meget litteratur på området. Kforum har samlet en et udpluk af den litteratur, det er værd at kigge nærmere på.

Risiko i et samfundsmæssigt perspektiv:

 

Ulrich Beck: Risikosamfundet Hans Reizels Forlag A/S (1997)

Den tyske sociolog Ulrich Bechs bog Risikosamfundet fra 1986 er en samfundsdiagnose, hvor risici er samfundets centrale tema. Pointen er, at samfundet i dag er kendetegnet ved produktion og fordeling af risici. Beck giver et detaljeret indblik i baggrunden for risikosamfundets opståen, og det er helt berettiget, at bogen må karakteriseres som en klassiker inden for området. Der er dog visse begrebsmæssige forvirringer med hensyn til, hvordan det moderne samfunds risici adskiller sig fra risici i det før-moderne samfund.

 

Beck & Willms: Samtaler med Ulrich Beck Hans Reizels Forlag A/S (2002)

Bogen giver en introduktion til Becks tanker om risikosamfundet, og den behandler emner som globalisering og individualisering. Bogen omhandler hele Becks forfatterskab og er derfor noget mere overfladisk end de enkelte værker. Dens store styrke er, at den rummer nogle begrebsmæssige afklaringer i forhold til Becks samfundsdiagnose, og så er den skrevet i en interviewform, som er let at gå til.

 

Klaus Rasborg: Den anden modernitet i: Slagmark nr. 34 (2002)

Artiklen præsenterer og diskuterer teorien om risikosamfundet. Det interessante ved artiklen er, at den perspektiverer teorien i forhold til andre diskussioner om risici og modernitet. Et godt sted at begynde for at få overblik over den sociologiske risikolitteratur.

 

Kurt Asgaard Nielsen, Anni Greve, Finn Hansson og Klaus Rasborg (red.): Risiko, politik og miljø i det moderne samfund.(1999)

En antologi, der handler om de teoretiske, samfundsmæssige og politiske implikationer af Becks analyse af risikosamfundet. Bogen er en dybtgående diskussion af risikosamfundet, og den forholder sig kritisk og diskuterende til mange vinkler på risikosamfundet.

 

Anthony Giddens: Modernitetens konsekvenser. Hans Reitzels Forlag (1996)

For Anthony Giddens er risici et nøglebegreb, men det er ikke på samme måde omdrejningspunktet for forfatterskabet, som det er det for Beck. Giddens og Beck ser begge risici som et kendetegn ved vores samfund, men Giddens er mindre radikal i sin kritik af det moderne risikosamfund, og hans teori er derfor mere nuanceret.

 

Niklas Luhmann: Risk: A socoilogical theory. Aldine de Gruyter (1993)

Luhmanns tilgang til risikoanalysen er konstruktivistisk, hvilket indebærer, at risiko først eksisterer, når der forekommer en iagttagelse af den. Luhmanns analyse af risici er langt mere nuanceret end Becks og Giddens.

 

Frank Furedi: Culture of fear. Risk-taking and morality of low expectations. Continuum. (1997)

Risici er ikke nødvendigvis noget negativt. Der kan også være fordele ved at løbe en risiko. Den engelske sociolog kritiserer samfundets tendens til at fokusere på ulemperne ved risici. Furedis bog er en befriende modsætning til mange andre teoretikeres pessimistiske syn på risici.

 

Slovic, Paul (1992): Perceptions of Risk: Reflexions on the Psychometric Paradigm. In: Sheldon & Krimsky (1992): Social Theories of Risk, s. 117-152, London: Praeger

Med baggrund i psykologien sætter den amerikanske professor Paul Slovic fokus på begrebet `oplevet risiko`, der forklarer, hvorfor der ofte er en forskel på eksperternes og befolkningens opfattelse af risiko. Fugleinfluenzaen er et eksempel på, at befolkningen opfatter noget som en risiko på trods af eksperters modsatte opfattelse. Slovics teori kritiseres dog for at betragte befolkningens risikoopfattelser som `fejlopfattelser´.

 

Risiko i et kommunikativt perspektiv

 

Thomas Breck: Dialog om det usikre

Den danske risikoforsker Thomas Brecks bog handler om risikokommunikation. Budskabet er, at åben dialog mellem eksperter, myndigheder og befolkning kan skabe færre, men bedre risikokonflikter. Bogen giver et solidt og spændende indblik i problematikken omkring risikokommunikation, men man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om en åben dialog altid er mulig i risikokonflikter, og om bogens budskab derfor er mere normativt end pragmatisk.

 

Thomas Breck: Breck om Beck

I artiklen giver Thomas Breck en god og hurtig introduktion til mange centrale temaer, begreber og teorier om risici. En god artikel at starte med.

 

Tine Skovmøller Poulsen: Risikokonflikter – kommunikation og rationaler. Aalborg Universitets Forlag (2004)

Bogen analyserer, hvordan forskellige medier, eksperter og myndigheder taler om risiko. Der er særligt vægt på myndighedernes risikohåndtering, og bogen giver forslag til, hvordan myndighederne kan arbejde med risikokommunikation. Relevant, når det fx handler om fugleinfluenza.

 

Har du styr på risikoen?

Samme forfatter stiller i dette interview skarpt på virksomhedernes risikokommunikation, og budskabet er, at virksomhederne skal betragte risikokommunikation som en integreret del af deres image.

 

Risikostyring

 

Risk Management:

Håndbog i, hvordan en virksomhed kan skabe store værdier ved at påtage sig og håndtere risici.

 

Chris ChapmanChris Chapman, Schlumberger Cambridge Research Ltd & Stephen WardStephen Ward, Oxford Brookes University: Project Risk Management – Processes, techniques and insights

Omhandler de mest centrale emner og nøglebegreber inden for Risk Management.

 

Michael Power: The Risk Management of Everything – Rethinking the politics of uncertainty

Bogen forklarer det moderne organisationsliv i et risikoperspektiv og analyserer konsekvensen af den moderne tids risikoperspektiv.


Michael Regester & Judy Larkin: Risk Issues and Crisis Management in Public Relations - a casebook of best practice

Hvordan forbereder man sig på det uventede? Bogen handler om tilrettelæggelse og implementering af Issues Management i organisationer, og om hvordan man håndterer det stigende krav til Corporate Social Responsibility.

 

Timme Bisgaard Munk og Rasmus Kjærgaard Rasmussen: Gratis K krisemanual til alle.

En meget grundlæggende og overskuelig manual, som er lige til at downloade og bruge til eget formål. Et godt sted at begynde, når det handler om risikostyring.

 

Specialer:

 

3G risk management:

Ud fra teorien om risikosamfundet sættes der fokus på konflikten om kræftrisikoen ved mobiltelefoni. Specialet analyserer mediestormen og konfliktens forskellige interesser.

 

Konflikten om køerne:

Specialet tager udgangspunkt I BSE-konflikten og undersøger, hvilke forestillinger om forholdet mellem landbrug og stat der kommer til udtryk i konflikten. Forestillingerne sættes i forhold til teorier om risikosamfundet.

 

Web-site:

 

ERIM:

EIRM er et medlemsbaseret videnscenter, der formidler viden om risk management.

Relaterede artikler

Damage control - internettet kan også bruges - Den tragiske ulykke på Roskilde Festival natten til lørdag viser, at der er brug for nytænkning i kriseberedskabsplaner....
Risikokommunikation - Breck om Beck - I takt med den voksende opmærksomhed i befolkningen om risiko i forbindelse med miljø, sundhed og ernæring, oplev...
Internettet i nøglerolle i virksomheders krisekommunikation - Besøgstallene på virksomhedernes hjemmesider svinger som seertallene hos CNN. I krisesituationer kan interessen blive s...
En simpel bondes død - Landbruget har identitets- og imageproblemer. Samfundet har nemlig ændret sig radikalt siden dengang, hvor landbruget va...
Rygter og krisehåndtering - Rygter har krisepotentiale, og det får vi med jævne mellemrum at føle. Virksomheder er yndede mål for rygter, og i dansk...
Krisen er et barn af firserne - Krisens anatomi er udgangspunktet for Winni Johansens og Finn Frandsens arbejde med kriser i virksomheder. Samtidigt har...
Internettets rolle i virksomheders kriser - Global rækkevidde, fri publicering og den lette tilgang til informationer af enhver art er egenskaber, der gør Internett...
Risikoappetit - Alt er risikostyring – eller også er alt blevet risikostyring. Noget i den retning er der kommet ud af en ny publikation...
3G Risk Management - Får man kræft af mobiltelefoni? Godt spørgsmål! Hvorvidt mobiltelefoner er kræftfremkaldende har med jævne mellemrum vær...
Scared to Death - Dagligt hører vi om alverdens risici: ”Pas på stråling fra Mobiltelefonen”, ”Danmark er næste Terrormål” og ”Kogalskaben...
Har du styr på risikoen? - Kforum har været på opdagelse i risikokommunikationens yderste afkroge sammen med Ph.d.-stipendiat Tine Skovmøller Pouls...
Risiko som mulighed - Medtænk risici i hele organisationens virke, håndtér dem eftertænksomt og spar liv og penge! Sådan lyder grundfilosofien...
Krisekommunikationens ABC - Hvad er forskellen på et issue og en krise? Hvordan kan man kommunikere når krisen kradser? Vi giver en lynintroduktion ...
Virker skræk i kampagner? - Kan billeder af ødelagte organer og budskaber om død og ulykke få folk til at ændre dårlige vaner og levevis i en sunder...
Den alt for risikable risikovurdering - Som året 2008 skred frem, stod det stadig mere lysende klart, at verdensøkonomien efter en årrække i overhalingsbanen va...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Mangfoldighedsspecialist

Se alle job Indryk job

Job

Strategic Communications Advisor

Frist: 7. december

Director of Storytelling

Frist: As soon as possible

Social Media Specialist

Frist: 16. december
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.