Pilen peger på PA

Skrevet af

Mads Christian Esbensen

8 artikler

0 indlæg

Staten er tilbage. Dag for dag bliver den en vigtigere og vigtigere stakeholder for flere og flere virksomheder. Markedet kan ikke løse tidens problemer som klima og krise. Nationalisering, globale beslutningsorganer, reregulering og ekspansiv finanspolitik er tidens mantra. Det betyder en ny guldalder for public affairs. Fra at være en niche i kommunikationsfaget bevæger disciplinen sig mod center stage. Public affairs er blevet everybody’s affair. Nu gælder det om at påvirke staten for at overleve i en barsk globaliseret verden. Glem alt om branding og image. Det er nice to have. Når alt kommer til kort, er der kun loven og staten tilbage i the worst recession since the great depression. Pilen peger på PA. Det er der bare nogle gamle mænd i kommunikationsbranchen, som ikke vil indse. De er stadig optaget af ligegyldige brand- og image-problemstillinger. Kforum bad en af landets få public affairs eksperter forklare, hvorfor og hvordan pilen peger på PA nu.
Reklame og branding er ikke verdens centrum
Hver gang der opfindes en nye disciplin, et nyt begreb, eller en ny teori, står den gamle reaktionære garde i kø for at råbe: ”gammel vin på nye flasker”. Det var sågar problemet for Galilei (1564 - 1642), den italienske filosof, fysiker og astronom, der for ca. 500 år siden var så provokativ at hævde, at jorden ikke var i centrum for universet. Dengang – som nu – var der endeløse rækker af kloge gamle mænd, der havde travlt med at angribe Galilei for at tage grueligt fejl. Som bekendt endte han med at have ret. Og de kloge gamle mænd ... Ja, de viste sig at være knap så kloge. Omtrent sådan står det til med disciplinen public affairs, der i disse år for alvor er på vej ind over det danske landkort. Bl.a. blev der i 2006 udgivet den første dansksprogede bog om emnet. Og så sent som forrige år udbød Københavns Universitet – som det første universitet i Danmark – et decideret fag med public affairs i titelnavnet. Samtidig hermed kan man iagttage en lang række danske virksomheder være ganske forudseende og ansætte deciderede public affairs chefer. Villy Dyhr i DONG Energy er et udmærket eksempel herpå.Trods denne bølge virker det, som om der er nogle gamle mænd som på Galileis tid i kommunikationsbranchen, der synes at hævde, at der intet nyt er under solen. Gamle mænd, som tilsyneladende ikke helt synes at begribe, hvad disciplinen public affairs reelt set indebærer – hverken i teori eller praksis. De mere skeptiske og modvillige røster kan være – måske tilfældigt – repræsentanter for mange store reklame- og PR-bureauer i Danmark, der kan mærke efterspørgslen efter public affairs kapre de i forvejen knappe ressourcer fra det, de i mange år har tjent fedt på: PR, marketing og reklame. Det er bare ikke længere verdens centrum.

Public affairs anno 2009
Lad mig kort uddybe, hvad public affairs anno 2009 handler om. Public affairs er i en angelsaksisk tradition en fusion mellem business administration, som der undervises i på f.eks. CBS, og politologi, som der bl.a. undervises i på KU. En forståelse for begge vidensdomæner er derfor altafgørende. Kommunikation er ikke alene nok. Ledelse og politisk forståelse er et must. Det er derfor med al tydelighed ny vin på nye flasker. Public affairs er i færd med at sedimentere sig som en ledelsesdisciplin – en ledelsesdisciplin, enhver virksomhed af en vis størrelse internaliserer. At public affairs øger sin relevans og bliver en del af forretningsstrategien, skyldes flere forhold og som minimum følgende:

•    Politik og erhvervsliv flyder sammen som aldrig set før. Finanskriser, klimaforandringer m.m. viser med al tydelighed, at tiden, hvor ”the business of business is business”, som Friedman så poetisk formulerede det, nu for alvor er historie.

•    Den danske virksomhedsstruktur har i dag nået et niveau, hvor danske virksomheder har nået en sådan størrelse bl.a. på internationale markeder, at det ret beset giver mening at varetage sine egne politiske interesser og etablere relationer til centrale politiske meningsdannere.

•    Interesseorganisationer som DI m.fl. er i dag blevet kolosser, der repræsenterer så mange forskellige økonomiske interesser, at ingen enkeltvirksomhed kan tro – endog håbe – på, at deres medlemskab af denne eller hin interesseorganisation sikrer deres politiske bundlinje. Netop fordi deres konkurrenter er medlem af samme interesseorganisation, bliver interesseorganisationen hindret i reelt at varetage den enkelte virksomheds interesser. Og derfor går man egne veje. En public affairs strategi bliver dermed en decideret konkurrencefordel, der kan udgøre selve forskellen mellem økonomisk fiasko og økonomisk succes.

PA er need to have
Hermed er vi ved at være ved vejs ende. Public affairs beskæftiger sig ikke med ligegyldige image- eller brandrelaterede ”nice-to-haves”. Public affairs er forretningsstrategi og forholder sig kun og eksplicit til de forhold, der direkte påvirker den økonomiske bundlinje. Dette kunne være i form af fjernelse af en afgift eller en anden administrativ byrde eller påvirkning af en bestemt miljølovgivning, således at ens eget produkt opnår monopol. Det kan også tænkes, at en organisation ønsker fjerne en eco-tax, eller at man ønsker at udvide mulighederne for at markedsføre sine produkter. Mulighederne er åbne. Det eneste, der står i vejen, er den bunke gamle mænd, der bliver ved med at holde fast i et verdenssyn, der ikke længere er tidssvarende. Pilen peger på PA nu.

-------------------------------

Kom til K-dag 1. april om det konkrete arbejde med public affairs og få nye værktøjer til at trænge igennem med din sag og påvirke politikere og lovgivning. Bliv klædt på med relevante metoder og værktøjer, der kan styrke din gennemslagskraft og bliv inspireret til, hvordan du kan nytænke og skærpe public affairs-indsatsen. Læs mere og tilmeld dig her

Relaterede artikler

Vil du stå i et lobbyistregister? - Lobbyisterne stortrives med masser af indflydelse og frie arbejdsbetingelser. Men måske er lobbyisternes guldalder snart...

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

53 JOB

Kommunikationsfaglig student

Se alle job Indryk job

Job

MARKEDSFØRINGSANSVARLIG

Frist: 20. november

SoMe-ansvarlig

Frist: Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 49

Kommunikationschef

Frist: 5. december kl. 9.00
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.