Opfind eller forsvind – Mindlab for staten

Skrevet af

Maria Jørvad

9 artikler

0 indlæg

Inde i Erhvervs- og Økonomiministeriet sidder en mand, der har store visioner for den offentlige sektors fremtid. Han hedder Mikkel B. Rasmussen og tilhører første generation af ministerieansatte, der har forladt ph-lampen og læderstolen på sit gamle kontor, smidt jakkesættet og fortrængt de metoder, der er i årevis har været drivkraften i dansk politik. Han mener helt alvorligt, at det er vejen til en vellykket innovation af, i første omgang, ministeriet, og siden hele den offentlige sektor, der ifølge ham trænger til en grundig mental renovering.

Innovatør hvor andre tier
At den offentlige sektor trænger til fornyelse er ikke en idé, som Mikkel B. Rasmussen har fået alene. Til gengæld har han fået idéen til, hvordan det offentlige bør innoveres. Og siden den idé blev undfanget, og herefter godkendt af departementschefen i Erhvervs- og Økonomiministeriet, der som første ministerium er den offentlige sektors prøvekanin, har projekt MindLab været i gang. Mikkel B. Rasmussen er ganske vist ophavsmand til MindLab, men for beskeden til at tage hele æren. ”Jeg er idémand og leder, men alle, der arbejder hernede, er med til at skabe projektet.” Det betyder, at laboratoriet tæller en stærk lille enhed af medarbejdere ud over Mikkel B. Rasmussen, der med masser af entusiasme og fremadrettet tænkning holder innovationsplanerne i gang.Alle kaffekopper er forskellige
Indvielsen af MindLab fandt sted den 1. februar i år, og nu står laboratoriet klar til at modtage offentligt ansatte, der har lyst til at prøve kræfter med Mikkel B. Rasmussens nye strategier. MindLab er et designindrettet eksperimentarium for embedsmænd, der skal omskoles. Kodeordene er nytænkning, kreativitet og idégenering. Ord man normalt ikke forbinder med hverken embedsmænd eller offentlige projekter. Men det er nye tider for de danske ministerier – herunder Erhvers- og Økonomiministeriets niche, MindLab. Her er end ikke to kaffekopper ens, og når man som gæst bliver budt på kaffe, kan man selv vælge, om man vil drikke af Mona Lisa, en tigerstribet kop eller et gigantisk tekrus i bedste halvfjerdserstil. Forskellighed er blandt andet en af de ting, som Mikkel B. Rasmussen satser på at udnytte, når han sammen med sit team skal ’coache’ besøgende embedsmænd i at innovere. Men det vender vi tilbage tilInspirationen fra Novo Nordisk, Ericsson og Foss Electric
Mikkel B. Rasmussen har siden 1999 været ansat som kontorchef i ministeriet. Han har længe puslet med planerne om at udvikle et projekt, der kan bringe nytænkning ind i en stor del af det arbejde, der foregår i ministeriet. Og nu er ambitionerne altså at bringe gode erfaringer med videre overalt i den offentlige sektor. På den måde fungerer MindLab som katalysator for det, som Mikkel B. Rasmussen satser på bliver fremtidens ministerium. At bygge en tænketank i innovationens navn er allerede et velkendt fænomen i det private erhvervsliv. Her har store virksomheder som Novo Nordisk, Ericsson og Foss Electric været med på bølgen i et stykke tid.

Stort behov for innovation i det offentlige
Siden indvielsen af MindLab har det især været folk fra det private erhvervsliv, der har gæstet etablissementet. Men innovation er ikke udelukkende et vigtigt led i private virksomheders succes. Også indenfor den offentlige sektor er der behov for at vende fiasko til succes. ”De fleste virksomheder er i dag mere globalt orienterede og satser mere på mennesker. Det gælder om at være mere funky, bedre til at indpakke sig selv – derfor er der generelt mere brug for innovation. Men forskellen på det private og offentlige er, at indenfor den private sektor presser markedet virksomhederne til at være innovative og i konstant fremgang for at klare sig i konkurrencen. Det er ikke tilfældet for den offentlige sektor, der skal presset i stedet komme indefra”, siger Mikkel B. Rasmussen.Med MindLab i Erhvervs- og Økonomiministeriet er Mikkel B. Rasmussen på eget initiativ begyndt at presse på. MindLab udspringer af tanken om, at det offentlige må udvikle sig i takt med de forandringer, som hele samfundet undergår. Men fordi de økonomiske ressourcer er begrænsede, er udfordringen for Mikkel B. Rasmussen og hans team at skabe fornyelse uden at det koster ekstra. At bygge en mental legeplads for godt og vel en million kroner kan derfor virke som spild af penge, når resten af betingelserne lyder nul udgifter. Samtidig har den nye regering haft den store ragekniv fremme og i et væk amputeret ekstraudgifter på de offentlige budgetter. Så det er ikke mærkeligt, hvis den designlækre indretning af en statsejet tænketank vækker forundring hos nogle. Men ifølge Mikkel B. Rasmussen betaler det sig i den sidste ende. ”Op mod halvfjerds procent af alle offentlige projekter slår fejl”, konstaterer han, og de sluger flere penge end MindLab. Pointen med hele innovationstanken er derfor, at nytænkning skal filtrere dårlige idéer fra, før de bliver dyre dødssejlere.

Æg til æggehoveder
Den store opgave for Mikkel B. Rasmussen og hans medarbejdere er at få gæsterne i MindLab til at gå til værks med nye metoder. Her er kreativitet nødvendig, hvis den politiske tænkning skal vendes hundrede og firs grader, uden at belaste økonomisk. Derfor er det fysiske miljø i laboratoriet den første udfordring, som de besøgende møder, når de gæster MindLab. Alle møbler er mobile, så besøgende selv kan indrette og ændre arbejdsomgivelserne under deres ophold. For enden af laboratoriet står et kæmpemæssigt æg, også kaldet Mind’en, som man kan træde ind i og lukke døren efter sig. Her er ingen hjørner, kun et whiteboard som væg, der adskiller ny tankevirksomhed fra traditionel tænkning. Efter et par timers isolation i den store, æggeformede idégenerator, skulle man så være rustet til at se på tingene fra en ny vinkel. Og det er der brug for, fordi håndteringen af problemstillinger blandt embedsmænd tit går i tomgang.Dette tænkeæg skal hjælpe det offentlige med at finde på nye ideer. Gad vide om det kan låses indfra eller udefra?

”Kriteriet for en embedsmand i dag er nul fejl. Men det er jo ikke virkeligheden. Fornyelse kræver, at man tager en risiko. Den nuværende situation er, at man altid benytter sig af de samme analyser og metoder, og skriver lange rapporter som ingen læser. Hvorfor?”, spørger Mikkel B. Rasmussen, der mener, det er helt ubegrundet, at den offentlige sektor kører på rutinen. Der er masser af muligheder for at ændre tankegangen, og det er kernen i den innovation, som teamet i MindLab kan tilbyde. Mikkel B. Rasmussen har selv taget en risiko sammen med sit etablerede team, der står parat som fødselshjælpere på nye idéer, når et hold embedsmænd indlogerer sig. Risikoen for at blive nedlagt som følge af regeringens spareindsats kunne have slukket drømmen for Mikkel B. Rasmussen, da den nye regering trådte til. Men foreløbig har MindLab fået lov til at leve, selvom projektet blev godkendt under den forrige regerings ministerium. ”Vi har fået et større ministerium nu efter regeringsskiftet, så der er brug for større tankegang. Og så må vi finde ud af, hvordan en borgerlig regering tænker.”

Beginner´s Mind er fremtiden
Brændstoffet til fremmelsen af innovation i hele den offentlige sektor, er de seks grundlæggende værdier, som er byggestenene i MindLab: Hundrede procent ansvar, Nysgerrighed, Beginner’s Mind, Overraske, Begejstring og Tempo. Da Mikkel B. Rasmussen præsenterede en britisk embedsmand for de seks bud, brændte han tungen ved at bedyre, at det er træk, som netop ikke kendetegner embedsmænd i dag. Så meget desto mere grund til at lade det være kerneværdierne i innovationsplanen. Efter Mikkel B. Rasmussens egen vurdering, er de bedste ledere netop dem, der kan balancere præcis de værdier. Det er især vigtigt at have Beginner’s Mind og være i stand til at spørge sig selv og andre, hvad man vil, med det man laver. ”Mennesker vil hele tiden gerne vende tilbage til deres faglighed, til udgangspunktet, det velkendte. Men det er nødvendigt at tænke på en ny og anderledes måde og have ’Beginners Mind’, hvor man kan lægge eksperten på hylden og se tingene i deres simpelhed.”

Spørgsmålet er, hvordan man får en embedsmand, som har arbejdet på samme måde i tyve år, til at ændre arbejdsmetode? ”Man skal først og fremmest udfordre ham. Og så kræver det stor respekt, faglig respekt. Og så skal man lytte til ham. Det gælder om at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og hans eller hendes potentiale”, siger Mikkel B. Rasmussen og fortsætter, ”man skal vende forhindringer til udfordringer, så man vender det negative til noget positivt. Alle mennesker er kreative eller har et kreativt potentiale”. Og det er det, som holdet i MindLab kan ’coache’ embedsmænd i –at finde deres kreative potentiale frem, så de kan blive bedre ledere. ”De bedste ledere er dem, som kan stille de simple spørgsmål – hvorfor gør du sådan. De værste ledere er dem, som kommer ned på gulvet og spørger sine ansatte ’hvordan har du det egentlig’, med påtagethed i stemmen.”

Selvom en af hjørnestenene i MindLab projektet er den kreativitet, der opstår, når mennesker med forskellig baggrund møder hinanden, så må den enkelte gæst forberede sig på at møde Mikkel B. Rasmussen som en leder med Beginners Mind: ”Når folk kommer herned og arbejder på et projekt, spørger vi ’hvor vil du hen med det – hvad får du ud af at lave det projekt - en bedre karriere, større viden eller hvad er målet?”

Kun et ophold i laboratoriet kan give næring til svaret på det spørgsmål, ligesom kun fremtiden kan vise, om MindLab kan vende vrangen ud på den offentlige sektor og spare staten for overflødige udgifter på tanketorsk. Opfind eller forsvind som der står på et whiteboard i Mindlab kontoret.

Læs også profilen af Mikkel B. Rasmussen: Master Mikkel af MindLab

Bosch & Fjord har formgivet og indrettet MindLab.
Foto: Magnesium

Relaterede artikler

Er du til LEGO-klodser? - - Innovation gennem leg “Vi kan ikke forvente at løse problemer med den samme tankegang, der skabte dem”. Albe...
Kolind om innovation og konkurrencedygtighed - Mange virksomheder har fintunet den gamle motor og tror på, at de kan vinde morgendagens løb. Det siger sig selv, at d...
Fra strategi til handling - Novo Nordisk og Novozymes tekster - Specialet omhandler, hvordan det skriftlige sprog kan bruges i brandingen af en virksomhed. Specialet tager udgangspunkt...
Jagten på den forsvunde idé - Hvordan arbejder man kreativt? For nogle er den en fest, for andre en pestilens. Processen med at få idéer til den næste...
Imitationskraften - I 1989 da friheden marcherede i Østberlins gader, og muren blev hakket i stykker af en jublende folkemængde, blev der et...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Head of Marketing & Donor Engagement

Se alle job Indryk job

Job

PR Manager

Frist: 31. januar

Studentermedhjælper

Frist: 19. februar

Formidler til politisk stabsfunktion

Frist: 19. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.