Om Specialeprisen og de nominerede specialer
Hvad er årets speciale?

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1000 artikler

57 indlæg

Vi nærmer os dagen, hvor vinderen af årets Specialepris og de 10.000 kroner afsløres! Vinderen, der har skrevet årets bedste k-speciale, vil blive fundet til vores Specialebar på onsdag, hvor Kforums redaktør, Timme, vil fortælle lidt om specialerne. Indtil da har vi spurgt de nominerede, hvad de selv synes er interessant og unikt ved netop deres speciale.
Kforum har fundet de otte bedste k-specialer, og på onsdag kåres vinderen af dette års Specialepris. Men hvad synes de nominerede selv er unikt ved deres speciale? Få svaret her:
 
Coverbilledretorik: Tilfældig eller iscenesat? - speciale om coverbilledfunktionens potentiale for visuel iscenesættelse af Charlotte Larsen
 
 
"Mit speciale er interessant, da det belyser et helt nyt aspekt af Facebook, nemlig coverbilledet, og illustrerer hvordan politikere aktivt og strategisk kan (og bør) bruge coveret til at brande sig på Facebook. Udviklingen viser, at visuel kommunikation fremover vil have en fremtrædende plads. Mit speciale opererer med en relativt ny visuel analysemetode, der behandler billeder på lige fod med tekst, og som gør det muligt at læse billeder. Specialet viser derved to ting; 1) hvordan man kan iscenesætte sig visuelt via coveret (og hvilken retorik der ligger bag) og 2) at billeder kan læses og er mindst lige så vigtige at tage højde for i en kommunikationsstrategi, som tekst." - Charlotte Larsen
 
Kommunikationsplan mod danske forbehold - speciale om kampagneteori og politisk kommunikation af Marie Eigen Møller
 
 
"EU er lidt en varm kartoffel, som ingen helt ved, hvordan skal serveres. Jeg ser mit speciale som værende ret unikt, da det dykker ned i den kompleksitet, der ligger i at gøre noget, der kan synes fjernt og irrelevant, nært og spiseligt for Hr. og Fru. Hakkebøf. En kommunikationsindsats omhandlende et emne, der blandt danskerne allerede hersker en udbredt skepsis til, kan nemt fejle. Derfor er mit speciale interessant, da det præsenterer, hvordan en grundig dataindsamling og et solidt teoretisk fundament kan knække koden til at gøre noget komplekst simpelt.
Desuden ser jeg, at mit speciale skiller sig ud, da det har en politisk dagsorden, der ikke for de fleste virker sexet, om end det er højest aktuelt. Endeligt taler mit speciale med erhvervslivets stemme, hvilket ikke er typisk set." - Marie Eigen Møller
 
Borgen er uendeligt langt fra virkeligheden - speciale om ministerens særlige rådgivers rolle af Nicolai Høtoft og Sandra Cecilie Manata
 
 
"Vi synes, at specialet på flere måder er nyskabende: vores studie af ministrenes særlige rådgivere undersøger ikke alene magtforholdet mellem politikeren, den særlige rådgiver og journalisten. Vi kommer også ind bag kulisserne i ministerierne, hvor ministeren bliver klædt på, forberedt og hærdet, inden han træder op på den politiske scene – i et fintmasket edderkoppespind mellem embedsværket, den særlige rådgiver, det politiske bagland, interesseorganisationer og journalisterne på Christiansborg.
 
Specialet skiller sig ud ved at præsentere et omfattende interviewmateriale med 29 toppolitikere, journalister, særlige rådgivere og departementschefer. Vi bidrager med ny teoretisk funderet, empirisk viden på et område præget af overfladiske undersøgelser.
 
Vores resultater viser, at den særlige rådgivers magt er langt mere nuanceret og betinget af andre aktører end det typisk fremstilles i medierne. Gennem sit helt tætte forhold til ministeren og kendskab til det politiske bagland har han en sjælden mulighed for at påvirke mediernes dagsorden. Omvendt bliver han åndet i nakken af et magtfuldt embedsværk, der kan holde ham i skak. " - Nicolai Høtoft og Sandra Cecilie Manata
 
Den man elsker, tugter man - speciale om krisekommunikation på sociale medier af Søren Dahm og Jens Nielsen
 

"At sociale medier øger risikoen for kriser har mange peget på. Der hvor vores speciale skiller sig ud, er hvor vi kobler denne betragtning op på et teoretisk fundament, nemlig den tyske sociolog Niklas Luhmanns teori om kommunikation som sociale systemer.
 
Dette lader os både på mikroniveau pege på, hvordan kriser kan betragtes som emergerende konfliktsystemer, der tiltrækker sig al opmærksomhed og blokerer de oprindelige kommunikationssystemer, og på makroniveau pege på, hvordan dette er udtryk for en udvikling i samfundet, hvor farer er blevet et uundgåeligt vilkår ved tilblivelsen af det moderne, idet risiko knytter sig til udlejringen af funktionssystemer i samfundet." - Søren Dahm og Jens Nielsen
 
Kony 2012: Activisme eller ’Slacktivisme’? - speciale om online-aktivisme af Sandra Hyo Viborg
 

"Mit speciale havde til formål at kaste et kritisk perspektiv på sociale mediers potentiale i forbindelse med online-aktivisme. Jeg søgte at udfordre den forherligende tankegang, som kommunikationslitteraturen ofte fremsætter,  hvor f.eks. Facebook bliver tilskrevet omfattende ’empowerment’ potentiale af individet. Således ønskede jeg at diskutere, hvorfor en markant viral online-succes som ’Kony 2012’ ikke formåede at generere offline-engagement blandt brugerne. Og ikke mindst, hvordan dette udfordrer sociale mediers stigende rolle i civilaktivistiske tiltag og non-profit organisationers arbejde.
 
Jeg finder specialet særligt relevant, da det netop rammer en tendens i vores civilsamfunds udvikling, hvor individets aktivistrolle bliver en form for iscenesættelse – og ikke blot en filantropisk handling. Samtidig var casen interessant, da den netop koblede flere samfundsmæssige aspekter, som vi ikke altid medtænker i kommunikative sammenhænge; nemlig sammenspillet mellem individets identitetsskabelse, og hvordan dette påvirker civilaktivistisk engagement på Facebook såvel som i offline-regi.
 
Således søgte jeg at udarbejde et speciale, som ikke bare satte individets selviscenesættelse på spidsen, men som ligeledes udfordrede hele vores tankegang omkring sociale mediers rolle i civilaktivistiske tiltag. Dermed håber jeg, at specialet har kunnet bidrage – om end i begrænset omfang – til et mere nuanceret perspektiv på sociale mediers nuværende rolle i civilsamfundet." - Sandra Hyo Viborg
 
Governing Enterprise 2.0 - speciale om sociale medier i intern kommunikation af Henrik Kærsgaard Hansen og Cecilie Hoffmann-Petersen
 
 
"Fordelene ved implementering af sociale medier til intern brug i organisationer er efterhånden veldokumenterede. Mange organisationer er dog tilbageholdende med at iværksætte implementeringen og ”sætte medarbejderne fri” på disse medier, af frygt for at miste kontrol. Derfor satte vi os for at undersøge hvad ledelsen aktivt kan gøre for at sikre og opfordre til en brugeradfærd, der skaber optimal værdi via sociale medier. Resultaterne af forskningen viser, at en succesfuld implementering kræver, at ledelsen blandt andet må tilpasse sin ledelsesstil, således at kontrol igennem traditionel topstyring erstattes af social- og selvregulering.
 
Som noget særligt indeholder specialet en analyse af de ændringer i organisatoriske magtstrukturer, som følger ved en bred implementering af sociale medier internt i organisationer. Med denne viden håber vi, at virksomheder vil gøre oftere og mere intelligent brug af sociale teknologier, til at skabe bedre, mere samarbejdende og mere succesfulde organisationer i fremtiden." - Henrik Kærsgaard Hansen og Cecilie Hoffmann-Petersen
 
Drop informationssprøjten og skub blodsukkeret i den rigtige retning - speciale om kampagner, sundhedskommunikation og nudging af Sara Hansen og Nikoline Christensen
 
 
"Vores speciale er interessant, fordi de teoretiske og empiriske resultater udfordrer måden at tænke på forbrugeradfærd og adfærdsændringer i forbindelse med sund livsstil. Forbrugerne har ændret sig med en højteknologisk virkelighed, og sundhedskampagner må følge med udviklingen for at skabe adfærdsændringer hos forbrugerne. Samtidig udfordrer det højaktuelle begreb nudging en gængs antagelse om, at mennesket altid er rationelt. I situationer, hvor en handling kan have langsigtede, negative konsekvenser, er motivation for sund livsstil ofte et flygtigt begreb for mange mennesker. Nudging lægger derfor vægt på at arbejde med både rammerne for sundhedskommunikation ud over selve kommunikationen. Form sammen med indhold.
 
Ydermere er det systemiske læringsperspektiv interessant i specialet, da nye forskningsresultater på diabetesområdet netop har vist, at det individuelle feedback-element i forbindelse med livsstilsændringer er altafgørende for god behandling af patienter med diabetes 2 – netop som vi understreger i vores sundhedskampagnemodel." - Sara Hansen og Nikoline Christensen
 
En skræddersyet valgkampagne - speciale om potentialet for politisk marketing af Anders Bekhøj Hansen
 
 
”Efter sidste folketingsvalgkamp blev Radikale Venstres valgkampagne kaldt for et blik ind i fremtiden. Det nye i De Radikales kampagne var, at de via internettet indsamlede informationer om et stort antalt vælgere, og på baggrund af denne information tilpassede deres politiske budskaber mod vælgerne. Denne type kampagnestrategi kaldes for direkte marketing eller politisk marketing.
 
Mit speciale undersøger hvordan danske vælgere reagerer når de mødes af politiske budskaber som netop er målrette mod deres politiske holdninger og retoriske præferencer. Helt konkret undersøges det ved hjælp af eksperimentel metode om Radikale Venstre kan tiltrække vælgere fra Socialdemokratiet og SF ved at anvende budskaber som SFerne og Socialdemokraterne er enig i, og som er formuleret på en måde som SF og Socialdemokratiet plejer at kommunikere på. Det er ikke tidligere blevet undersøgt og det giver derfor en unik indsigt i potentialet for politisk marketing i en dansk kontekst. ” - Anders Bekhøj Hansen
 
Kom til Specialebaren
Kforum afslører vinderne af Specialeprisen til vores Specialebar d. 22. maj kl. 15-18. Har du selv specialet ventende forude, så tag med til receptionen, hvor du også kan høre et oplæg om de nyeste k-trends. Bagefter vil der være mulighed for hyggelig stud-netværk blandt medstuderende og eks-studerende på Kforums tagterrasse til bobler, musik og lidt snacks. Det hele foregår hos os på Gammel Kongevej 3E, Baghuset, 4. Sal, Kbh V. Vil du med, så send os en mail med dit navn, og hvor mange I kommer, til specialeprisen@kforum.dk
 
 
Alle vinderne af sidste års Specialepris. Fra venstre: Stine Bjerregaard, Lea Mensel, Thomas Højbjerg Hestehave, Trine Møller og Charlotte Hede. Foto: Asger Liebst

Læs mere om sidste års Specialepris her
 
 

Relaterede artikler

Og årets speciale er... - Det er altid de naturvidenskabelige uddannelser, der får alle priserne. Sådan ville vi ikke have det skulle være. Derfor...
Har du skrevet årets bedste k-speciale? - Kforum inviterer årets k-kandidater til at deltage i Specialeprisen 2012! For anden gang afholdes konkurrencen nemlig om...
Og de nominerede er ... - Efter mange, lange timer har vi nu endelig den gyldne liste klar. Kforum har igen i år sat sig for at finde årets k-spec...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

51 JOB

Communications Manager for Retail

Se alle job Indryk job

Kursus

Strategisk brug af TikTok til branding og markedsføring

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Job

Media Advisor

Frist: 30. september

Strategic Communication Advisor

Frist: 10. oktober

Kommunikationskonsulent

Frist: 31. oktober
Se alle job Indryk job

Kursus

Adfærdspsykologi: Forstå din modtager og styrk din kommunikation

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.